herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 60/18 w sprawie objęcia udziałów w Grudziądzkich Inwestycjach Medycznych Sp. z o.o. w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2018-02-23 11:53:19
ZARZĄDZENIE NR 58/18 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej Tomasz Kopczyński 2018-02-23 11:52:24
ZARZĄDZENIE NR 57/18 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz uprawnień w zakresie zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018 Tomasz Kopczyński 2018-02-23 11:51:47
ZARZĄDZENIE NR 57/18 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz uprawnień w zakresie zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018 Tomasz Kopczyński 2018-02-23 11:51:35
ZARZĄDZENIE NR 57/18 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz uprawnień w zakresie zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018 Tomasz Kopczyński 2018-02-23 11:51:14
ZARZĄDZENIE NR 56/18 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00023318/0 na rzecz gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2018-02-23 11:50:25
ZARZĄDZENIE NR 55/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2018-02-23 11:34:28
ZARZĄDZENIE NR 54/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Tomasz Kopczyński 2018-02-23 11:33:51
ZARZĄDZENIE NR 52/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasta Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2018-02-23 11:33:03
ZARZĄDZENIE NR 51/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Tomasz Kopczyński 2018-02-23 11:32:01
ZARZĄDZENIE NR 49/18 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą – miasto Grudziądz a Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasami Państwowymi Tomasz Kopczyński 2018-02-23 11:29:09
ZARZĄDZENIE NR 47/18 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2018-02-23 11:28:05
ZARZĄDZENIE NR 48/18 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego imprezy "Air Show Grudziądz" w dniu 9 września 2018 r. Tomasz Kopczyński 2018-02-23 11:26:27
ZARZĄDZENIE NR 45/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2018-02-23 11:25:54
ZARZĄDZENIE NR 44/18 w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki (dot. stypendium na I półrocze 2018 oraz na cały rok 2018) Tomasz Kopczyński 2018-02-23 11:25:19
ZARZĄDZENIE NR 43/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2018-02-23 11:24:19
ZARZĄDZENIE NR 42/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2018-02-23 11:23:42
ZARZĄDZENIE NR 41/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2018 roku Tomasz Kopczyński 2018-02-23 11:22:52
ZARZĄDZENIE NR 40/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Tomasz Kopczyński 2018-02-23 11:21:08
ZARZĄDZENIE NR 39/18 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok Tomasz Kopczyński 2018-02-23 11:19:17
ZARZĄDZENIE NR 37/18 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 dla szkół podstawowych z oddziałami sportowymi prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2018-02-23 11:17:28
ZARZĄDZENIE NR 36/18 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 dla szkół podstawowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2018-02-23 11:16:11
ZARZĄDZENIE NR 35/18 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli miejskich prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2018-02-23 11:15:26
ZARZĄDZENIE NR 34/18 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Tomasz Kopczyński 2018-02-23 11:14:45
ZARZĄDZENIE NR 33/18 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2018 roku programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi" Tomasz Kopczyński 2018-02-23 11:13:38
ZARZĄDZENIE NR 32/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży Tomasz Kopczyński 2018-02-23 11:12:52
ZARZĄDZENIE NR 31/18 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2018-02-23 11:11:43
ZARZĄDZENIE NR 31/18 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2018-02-23 11:10:53
ZARZĄDZENIE NR 15/18 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Koordynacji Działań Instytucji na Rzecz Rodziny Tomasz Kopczyński 2018-02-23 11:07:47
ZARZĄDZENIE NR 6/18 w sprawie powołania na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2018-02-23 11:07:14
Zgromadzenie - 01.03.2018 r. Dorota Pokora 2018-02-23 08:37:16
Zgromadzenie - 01.03.2018 r. Dorota Pokora 2018-02-23 08:23:22
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Organizacyjnym Tomasz Kopczyński 2018-02-22 12:18:37
Komisja Budżetu i Polityki Gospodarczej - 5 marca 2018 r. Józefa Podlaska 2018-02-22 10:28:10
XLVIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza 28 lutego 2018 r. Józefa Podlaska 2018-02-21 13:21:24
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz od 1 stycznia 2018 r. Tomasz Kopczyński 2018-02-21 13:04:49
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy aplikantów w Straży Miejskiej - 4 etaty Tomasz Kopczyński 2018-02-21 12:07:56
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert Milena Kubik 2018-02-21 10:35:17
XLVIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza 28 lutego 2018 r. Józefa Podlaska 2018-02-21 09:33:29
XLVIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza 28 lutego 2018 r. Józefa Podlaska 2018-02-21 09:33:00