herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 215/17 w sprawie oddania w dzierżawę,w drodze bezprzetargowej nieruchomości płożonej w Grudziądzu przy zbiegu ulicy Wybickiego z ulicą Solną oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2017-05-29 15:10:02
ZARZĄDZENIE NR 214/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Nauczycielskiej, z przeznaczeniem pod sezonową sprzedaż owoców, warzyw i kwiatów Katarzyna Kudlewska 2017-05-29 15:05:04
Otwarte konkusry ofert na realizację zadań publicznych Patrycja Bolibok 2017-05-29 14:33:22
Kontrola finansowa w Stowarzyszeniu Grudziądzka Liga Piłkarska w Grudziądzu. Robert Klimczuk 2017-05-29 14:17:48
Podstawowe dane Tomasz Kopczyński 2017-05-29 14:16:59
Podstawowe dane Tomasz Kopczyński 2017-05-29 14:16:40
Kontrola finansowa w Stowarzyszeniu "Takie Życie" w Grudziądzu. Robert Klimczuk 2017-05-29 14:16:01
Kontrola finansowa w Stowarzyszeniu "Takie Życie" w Grudziądzu. Robert Klimczuk 2017-05-29 14:14:52
Kontrola finansowa w Polskim Związku Niewidomych Okręgu Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy. Robert Klimczuk 2017-05-29 14:13:09
Kontrola finansowa w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych "ZSOiZ" w Grudziądzu. Robert Klimczuk 2017-05-29 14:11:01
Ogłoszenie o wydaniu w dniu 25.05.2017r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2017 dla skablowania odcinka linii napowietrznej SN (dla potrzeb działki nr 20 - obr. 73) na działkach nr: 31/47, 28, 40/2 - obr. 73 zlokalizowanych przy ul. Waryńskiego - ul. Działkowej w Grudziądzu Michał Heyka 2017-05-29 14:09:18
Ogłoszenie o wydaniu w dniu 25.05.2017r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2017 dla skablowania odcinka linii napowietrznej SN (dla potrzeb działki nr 20 - obr. 73) na działkach nr: 31/47, 28, 40/2 - obr. 73 zlokalizowanych przy ul. Waryńskiego - ul. Działkowej w Grudziądzu Michał Heyka 2017-05-29 14:08:37
Kontrola finansowa w Polskim Związku Niewidomych Okręgu Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy. Robert Klimczuk 2017-05-29 14:04:41
Kontrola finansowa w Polskim Związku Niewidomych Okręgu Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy. Robert Klimczuk 2017-05-29 14:03:32
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Elwira Chodyna 2017-05-29 13:52:10
Kontrola finansowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Grudziądzu. Robert Klimczuk 2017-05-29 13:51:12
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Rowu Tarpnieńskiego wód opadowych lub roztopowych z parkingów o dachów obiektów zlokalizowanych przy ul.Rapackiego 19 Elwira Chodyna 2017-05-29 11:59:26
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji ścieków przemysłowych zawieraących substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z myjni i pawilonów handlowych przy ul.Rapackiego 19. Elwira Chodyna 2017-05-29 11:58:17
IV 2017 - roczne Tomasz Kopczyński 2017-05-29 08:25:26
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy - Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim "Lotnisko" w Grudziądzu Kamilla Wiśniewska 2017-05-29 07:08:54
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku - podatek od nieruchomości Anna Goralewska 2017-05-26 12:57:29
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2016 roku - podatek od nieruchomości Anna Goralewska 2017-05-26 12:57:10
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2016 roku - podatek od nieruchomości Anna Goralewska 2017-05-26 12:56:37
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2016 roku - podatek od nieruchomości Anna Goralewska 2017-05-26 12:56:08
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2016 roku - podatek od nieruchomości Anna Goralewska 2017-05-26 12:54:55
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku - podatek od nieruchomości Anna Goralewska 2017-05-26 12:53:36
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2016 roku - podatek od nieruchomości Anna Goralewska 2017-05-26 12:50:43
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2016 roku - podatek od nieruchomości Anna Goralewska 2017-05-26 12:49:20
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku - podatek od nieruchomości Anna Goralewska 2017-05-26 12:48:38
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższajacej łącznie 500 zł Anna Goralewska 2017-05-26 12:47:12
Wynik postępowania: Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2016-2023" Wojciech Gołąb 2017-05-26 12:35:45
Modernizacja sali widowiskowej i sceny teatru z zapleczem oraz pomieszczeń socjalnych w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu Anna Pawłowska 2017-05-26 11:12:43
Modernizacja sali widowiskowej i sceny teatru z zapleczem oraz pomieszczeń socjalnych w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu Anna Pawłowska 2017-05-26 11:12:08
Rejestr zgłoszeń budowy Marzena Goławska 2017-05-26 10:36:55
Rejestr zgłoszeń budowy Anna Dorau-Reich 2017-05-26 09:18:14
Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza - 24 maja 2017 r. - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2017-05-26 08:23:27
Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny - 16 maja 2017 r. 2017 r. - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2017-05-26 08:23:26
Komisja Rewizyjna - 5 czerwca 2017 r. Tomasz Kopczyński 2017-05-26 08:23:15
IV 2017 - roczne Tomasz Kopczyński 2017-05-26 07:45:46
ZARZĄDZENIE NR 201/17 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2017-05-25 12:12:09