herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Tomasz Kopczyński 2018-06-22 11:27:39
Dostawa i montaż 22 automatów biletowych stacjonarnych fabrycznie nowych przeznaczonych do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wraz z ich obsługą i serwisem na terenie gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2018-06-22 09:05:04
Dostawa i montaż 22 automatów biletowych stacjonarnych fabrycznie nowych przeznaczonych do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wraz z ich obsługą i serwisem na terenie gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2018-06-22 08:53:56
Dostawa i montaż 22 automatów biletowych stacjonarnych fabrycznie nowych przeznaczonych do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wraz z ich obsługą i serwisem na terenie gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2018-06-22 08:52:26
Dostawa i montaż 22 automatów biletowych stacjonarnych fabrycznie nowych przeznaczonych do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wraz z ich obsługą i serwisem na terenie gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2018-06-22 08:50:23
Informacja dotycząca danych osobowych przekazywanych w trakcie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2018-06-22 07:36:20
ZARZĄDZENIE NR 192/18 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2018-06-21 15:19:57
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Rybackiej. Załącznik do Zarządzenia nr 198/18 Katarzyna Kudlewska 2018-06-21 14:48:43
ZARZĄDZENIE NR 198/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Rybackiej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2018-06-21 14:46:28
Kandydaci do pracy, rekrutacja Piotr Mazur 2018-06-21 14:42:54
Kandydaci do pracy, rekrutacja - dokument usunięty Piotr Mazur 2018-06-21 14:42:37
Kandydaci do pracy, rekrutacja - dokument usunięty Piotr Mazur 2018-06-21 14:41:59
Wydział Organizacyjny Piotr Mazur 2018-06-21 14:40:46
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Kosynierów Gdyńskich 17 Katarzyna Kudlewska 2018-06-21 13:06:23
ZARZĄDZENIE NR 197/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy -miasto Grudziądz na prawach powiatu Katarzyna Kudlewska 2018-06-21 11:30:25
ZARZĄDZENIE NR 199/18 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu prawem służebności gruntowej Katarzyna Kudlewska 2018-06-21 11:30:10
ZARZĄDZENIE NR 197/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy -miasto Grudziądz na prawach powiatu Katarzyna Kudlewska 2018-06-21 11:28:39
Komisja Mieszkaniowa 25 czerwca 2018 r. Józefa Podlaska 2018-06-21 10:40:07
Komisja Edukacji 19 czerwca 2018 r. - dokument usunięty Józefa Podlaska 2018-06-21 10:28:14
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Komunikacji Tomasz Kopczyński 2018-06-21 09:12:49
Prezydent Grudziądza ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja), na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Aleja Żwirki, oznaczonej jako działka nr 28/9, w obrębie 118, KW TO1U/00026264/7,stanowiącej własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-turystyczne związane z hodowlą koni. Katarzyna Kudlewska 2018-06-20 14:26:43
ZARZĄDZENIE NR 196/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2018-06-20 14:24:52
ZARZĄDZENIE NR 196/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2018-06-20 14:24:38
IV 2018 - roczne Tomasz Kopczyński 2018-06-20 13:36:31
Dostawa 7 autobusów niskoemisyjnych EURO VI wraz z dostawą i montażem stacji wolnego ładowania i stacji szybkiego ładowania przeznaczonych dla komunikacji miejskiej gminy-miasto Grudziądz Romualda Rudnik 2018-06-20 10:03:24
Beata Kulpa 2018-06-20 09:11:41
ZARZĄDZENIE NR 194/18 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Milena Kubik 2018-06-20 09:06:03
Uchwała Nr 16/2018 ZZW z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej OPEC GRUDZIĄDZ - dokument usunięty Beata Kulpa 2018-06-20 09:04:10
Uchwała Nr 16/2018 ZZW z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej OPEC GRUDZIĄDZ - dokument usunięty Beata Kulpa 2018-06-20 09:03:44
ZARZĄDZENIE NR 171 /2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy-miasta Grudziądz przeznaczonych do oddania w użytkowanie w trybie bezprzetargowym Katarzyna Kudlewska 2018-06-20 09:03:07
ZARZĄDZENIE NR 187/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy-miasto Grudziądz. Katarzyna Kudlewska 2018-06-20 08:43:55
ZARZĄDZENIE NR 187/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy-miasto Grudziądz. Katarzyna Kudlewska 2018-06-20 08:43:06
ZARZĄDZENIE NR 170/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2018-06-20 08:40:44
ZARZĄDZENIE NR 170/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2018-06-20 08:40:24
ZARZĄDZENIE NR 193/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2018-06-20 08:29:40
ZARZĄDZENIE NR 180/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-06-20 08:16:08
Zakończony - Otwarty nabór Partnera - wydłużenie terminu! Kamilla Wiśniewska 2018-06-19 15:10:00
Posiedzenie wspólnych Komisji Rady Miejskiej Grudziądza - 13 czerwca 2018 r. - dokument usunięty Józefa Podlaska 2018-06-19 14:55:54
Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny - 12 czerwca 2018 r. - dokument usunięty Józefa Podlaska 2018-06-19 14:55:49
Komisja Budżetu i Polityki Gospodarczej - 25 czerwca 2018 r. Józefa Podlaska 2018-06-19 14:55:41