herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 16.07.2019r. decyzji Nr 6/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV, dla działek nr: 24/2 obręb 90 oraz działki nr: 11/2 obręb 89, położonych w Grudziądzu przy ul. Parkowej. Małgorzata Kuklińska 2019-07-16 16:41:46
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 16.07.2019r. decyzji Nr 6/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV, dla działek nr: 24/2 obręb 90 oraz działki nr: 11/2 obręb 89, położonych w Grudziądzu przy ul. Parkowej. Małgorzata Kuklińska 2019-07-16 16:40:47
Dostawa książek oraz materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu pn. "Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu" Anna Pawłowska 2019-07-16 13:29:46
Dostawa książek oraz materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu pn. "Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu" Anna Pawłowska 2019-07-16 13:28:02
Dostawa książek oraz materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu pn. "Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu" Anna Pawłowska 2019-07-16 13:27:56
Dostawa książek oraz materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu pn. "Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu" Anna Pawłowska 2019-07-16 13:27:34
Dostawa książek oraz materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu pn. "Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu" Anna Pawłowska 2019-07-16 13:22:41
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy kierownika Biura Kontroli Tomasz Kopczyński 2019-07-16 12:31:16
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy kierownika Biura Komunikacji Społecznej Tomasz Kopczyński 2019-07-16 12:28:53
IV 2019 Piotr Mazur 2019-07-16 11:01:36
VII 2019 korekta za 2018 Piotr Mazur 2019-07-16 11:00:44
IV 2019 Piotr Mazur 2019-07-16 11:00:10
Ogłoszenie o naborze na samodzielnego referenta w Szkole Podstawowej Nr 9 w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2019-07-16 09:05:39
Rejestr interpelacji Joanna Klucznik 2019-07-16 08:11:23
32. Interpelacja radnej Heleny Bagniewskiej i radnego Łukasza Kowarowskiego Joanna Klucznik 2019-07-16 08:09:18
IV 2019 - roczne Tomasz Kopczyński 2019-07-16 08:03:22
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2019-07-15 14:48:18
Wydział Funduszy Europejskich Tomasz Kopczyński 2019-07-15 14:44:51
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Słowackiego. Załącznik do Zarządzenia nr 276/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-07-15 14:41:40
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Słowackiego. Załącznik do Zarządzenia nr 276/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-07-15 14:41:27
ZARZĄDZENIE NR 276/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. Katarzyna Kudlewska 2019-07-15 14:40:13
ZARZĄDZENIE NR 276/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. Katarzyna Kudlewska 2019-07-15 14:39:51
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy-miasto Grudziądz Marta Wiśniewska 2019-07-15 14:25:22
ZARZĄDZENIE NR 275/19 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2019 rok Tomasz Kopczyński 2019-07-15 08:31:32
ZARZĄDZENIE NR 273/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2019-07-15 08:30:39
ZARZĄDZENIE NR 272/19 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2019-07-15 08:28:38
ZARZĄDZENIE NR 271/19 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok Tomasz Kopczyński 2019-07-15 08:27:43
ZARZĄDZENIE NR 270/19 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Tomasz Kopczyński 2019-07-15 08:24:54
ZARZĄDZENIE NR 266/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2019-07-15 08:23:49
ZARZĄDZENIE NR 265/19 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej Tomasz Kopczyński 2019-07-15 08:22:17
ZARZĄDZENIE NR 267/19 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą – miasto Grudziądz a Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Nieruchomościami Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2019-07-15 08:20:59
ZARZĄDZENIE NR 268/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Tomasz Kopczyński 2019-07-15 08:19:58
ZARZĄDZENIE NR 264/19 w sprawie powołania członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2019-07-15 08:18:17
IV 2019 - roczne Tomasz Kopczyński 2019-07-15 08:15:24
ZARZĄDZENIE NR 275/19 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2019 rok Tomasz Kopczyński 2019-07-12 12:21:52
Rejestr interpelacji Joanna Klucznik 2019-07-12 12:03:54
32. Interpelacja radnej Heleny Bagniewskiej i radnego Łukasza Kowarowskiego Joanna Klucznik 2019-07-12 12:03:10
31. Interpelacja radnej Aleksandry Drozdeckiej Joanna Klucznik 2019-07-12 11:59:38
Rejestr interpelacji Joanna Klucznik 2019-07-12 11:58:51
ZARZĄDZENIE NR 271/19 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok Katarzyna Wiśniewska 2019-07-12 11:21:03