herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Opinia RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2039 Sylwia Szczęsna 2019-01-17 15:13:53
Oinia RIO o projekcie budżetu na 2019 rok Sylwia Szczęsna 2019-01-17 15:13:03
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Tomasz Kopczyński 2019-01-16 13:40:19
Rok 2019 Tomasz Kopczyński 2019-01-16 13:39:15
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na działkach nr: 3/2, 4, 17, 23 w obrębie 96 położonych przy ul. Czarnieckiego w Grudziądzu. Sylwia Walter 2019-01-16 12:56:03
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na działkach nr: 3/2, 4, 17, 23 w obrębie 96 położonych przy ul. Czarnieckiego w Grudziądzu. - dokument usunięty Sylwia Walter 2019-01-16 12:55:08
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na działkach nr: 3/2, 4, 17, 23 w obrębie 96 położonych przy ul. Czarnieckiego w Grudziądzu. - dokument usunięty Sylwia Walter 2019-01-16 12:54:32
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na działkach nr: 3/2, 4, 17, 23 w obrębie 96 położonych przy ul. Czarnieckiego w Grudziądzu. - dokument usunięty Sylwia Walter 2019-01-16 12:54:29
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na działkach nr: 3/2, 4, 17, 23 w obrębie 96 położonych przy ul. Czarnieckiego w Grudziądzu. - dokument usunięty Sylwia Walter 2019-01-16 12:53:40
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na działkach nr: 3/2, 4, 17, 23 w obrębie 96 położonych przy ul. Czarnieckiego w Grudziądzu. - dokument usunięty Sylwia Walter 2019-01-16 12:53:40
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na działkach nr: 3/2, 4, 17, 23 w obrębie 96 położonych przy ul. Czarnieckiego w Grudziądzu. - dokument usunięty Sylwia Walter 2019-01-16 12:53:39
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument usunięty Sylwia Walter 2019-01-16 12:50:40
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument usunięty Sylwia Walter 2019-01-16 12:49:58
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument usunięty Sylwia Walter 2019-01-16 12:47:58
Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2018 r. Sylwia Szczęsna 2019-01-16 11:55:45
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 21 lutego 2019r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Bluszczowej Katarzyna Kudlewska 2019-01-16 09:46:20
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 21 lutego 2019r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Bluszczowej Katarzyna Kudlewska 2019-01-16 09:46:03
VI sesja Rady Miejskiej Grudziądza 30 stycznia 2019 r. Józefa Podlaska 2019-01-16 08:46:06
Posiedzenie wspólnych Komisji Rady Miejskiej Grudziądza - 23 stycznia 2019 r. r. Józefa Podlaska 2019-01-16 08:43:00
Rok 2019 Józefa Podlaska 2019-01-16 08:41:20
Rok 2019 Józefa Podlaska 2019-01-16 08:41:00
Rok 2019 Józefa Podlaska 2019-01-16 08:40:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz Tomasz Kopczyński 2019-01-15 14:17:22
ZARZĄDZENIE NR 27/19 w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie miasta Grudziądza w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza Tomasz Kopczyński 2019-01-15 13:51:32
ZARZĄDZENIE NR 27/19 w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie miasta Grudziądza w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza Tomasz Kopczyński 2019-01-15 13:51:17
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Waryńskiego - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-01-15 11:39:01
SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych, organizowanych w dniu 10 stycznia 2019r., na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Grudziądzu przy ul. Polskich Skrzydeł - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-01-15 11:38:29
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 10 stycznia 2019r. na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Grudziądzu przy ul. Polskich Skrzydeł - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-01-15 11:37:54
Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Szpitalnej Katarzyna Kudlewska 2019-01-15 11:35:27
Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Szpitalnej Katarzyna Kudlewska 2019-01-15 11:35:07
WYTYCZNE PREZYDENTA GRUDZIADZA z dnia 11.01.2019 W ZAKRESIE SZKOLENIA OBRONNEGO NA TERENIE MIASTA GRUDZIĄDZA W 2019 ROKU Jan Urbański 2019-01-15 09:38:14
WYTYCZNE PREZYDENTA GRUDZIADZA z dnia 11.01.2019 W ZAKRESIE SZKOLENIA OBRONNEGO NA TERENIE MIASTA GRUDZIĄDZA W 2019 ROKU Jan Urbański 2019-01-15 09:37:39
WYTYCZNE PREZYDENTA GRUDZIADZA z dnia 11.01.2019 W ZAKRESIE SZKOLENIA OBRONNEGO NA TERENIE MIASTA GRUDZIĄDZA W 2019 ROKU - dokument usunięty Jan Urbański 2019-01-15 09:37:05
- dokument usunięty Jan Urbański 2019-01-15 09:36:17
WYTYCZNE PREZYDENTA GRUDZIADZA z dnia 11.01.2019 W ZAKRESIE SZKOLENIA OBRONNEGO NA TERENIE MIASTA GRUDZIĄDZA W 2019 ROKU - dokument usunięty Jan Urbański 2019-01-15 09:00:53
- dokument usunięty Jan Urbański 2019-01-15 08:59:54
WYTYCZNE PREZYDENTA GRUDZIADZA z dnia 11.01.2019 W ZAKRESIE SZKOLENIA OBRONNEGO NA TERENIE MIASTA GRUDZIĄDZA W 2019 ROKU - dokument usunięty Jan Urbański 2019-01-15 08:59:13
WYTYCZNE PREZYDENTA GRUDZIADZA z dnia 11.01.2019 W ZAKRESIE SZKOLENIA OBRONNEGO NA TERENIE MIASTA GRUDZIĄDZA W 2019 ROKU - dokument usunięty Jan Urbański 2019-01-15 08:59:03
- dokument usunięty Jan Urbański 2019-01-15 08:58:39
- dokument usunięty Jan Urbański 2019-01-15 08:58:33