herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora/podinspektora - gospodarza Starówki Tomasz Kopczyński 2019-03-22 12:56:13
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora/podinspektora - gospodarza Starówki Tomasz Kopczyński 2019-03-22 12:56:03
ZARZĄDZENIE NR 131/19 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Milena Kubik 2019-03-22 11:46:03
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Milena Kubik 2019-03-22 11:30:43
Skarbnik Miasta – Tomasz Szczechowski Tomasz Kopczyński 2019-03-22 09:33:29
głosowanie 1 Joanna Klucznik 2019-03-22 08:37:53
- dokument usunięty Joanna Klucznik 2019-03-22 08:37:08
głosowanie 1 - dokument usunięty Joanna Klucznik 2019-03-22 08:36:46
głosowanie 1 - dokument usunięty Joanna Klucznik 2019-03-22 08:35:22
- dokument usunięty Joanna Klucznik 2019-03-22 08:34:09
VIII sesja 20 marca 2019 r. Joanna Klucznik 2019-03-22 08:04:35
Prezydent Grudziądza – Maciej Jan Glamowski Tomasz Kopczyński 2019-03-22 07:54:46
Sekretarz Miasta – Andrzej Piotr Cherek Tomasz Kopczyński 2019-03-22 07:54:30
Skarbnik Miasta – Tomasz Szczechowski Tomasz Kopczyński 2019-03-22 07:53:41
Informacja z Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej MWiO Sp. z o.o. ścieków przemysłowych z PSZOK Grudziądz Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2019-03-21 15:27:57
IX 2018 udzielenie upoważnienia Piotr Mazur 2019-03-21 15:09:59
Paulina Gumińska - p.o. Kierownik Działu Świadczeń Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Piotr Mazur 2019-03-21 15:08:49
XII 2018 ustanie zatrudnienia Piotr Mazur 2019-03-21 15:07:17
VII 2018 ustanie zatrudnienia Piotr Mazur 2019-03-21 15:05:25
XII 2018 ustanie zatrudnienia Piotr Mazur 2019-03-21 15:04:14
VIII 2018 ustanie zatrudnienia Piotr Mazur 2019-03-21 15:03:13
VIII 2018 objecie funkcji Piotr Mazur 2019-03-21 15:02:06
Violetta Biłyk - Dyrektor Gimnazjum Nr 8 Piotr Mazur 2019-03-21 15:00:42
VIII 2018 koniec zatrudnienia Piotr Mazur 2019-03-21 14:59:51
VII 2018 udzielenie upoważnienia Piotr Mazur 2019-03-21 14:56:41
Karolina Słomińska - Kierownik Referatu Planowania i Analizy w Wydziale Edukacji Piotr Mazur 2019-03-21 14:55:12
XI 2018 korekta Piotr Mazur 2019-03-21 14:53:46
X 2018 ustanie zatrudnienia Piotr Mazur 2019-03-21 14:52:41
XII 2018 ustanie zatrudnienia Piotr Mazur 2019-03-21 14:51:40
XII 2018 koniec funkcji Piotr Mazur 2019-03-21 14:50:00
XII 2018 objęcie funkcji Piotr Mazur 2019-03-21 14:48:46
Szymon Gurbin - Wiceprezydent Grudziądza Piotr Mazur 2019-03-21 14:48:02
IX 2018 koniec kadencji Piotr Mazur 2019-03-21 14:46:59
XII 2018 objęcie funkcji Piotr Mazur 2019-03-21 14:45:34
Maciej Glamowski - Prezydent Grudziądza Piotr Mazur 2019-03-21 14:43:34
Rejestr zgłoszeń budowy Anna Dorau-Reich 2019-03-21 14:05:20
UCHWAŁA NR VIII/59/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Józefa Podlaska 2019-03-21 13:50:24
VIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza 20 marca 2019 r. Józefa Podlaska 2019-03-21 13:47:14
Oficjalne dane Urzędu Tomasz Kopczyński 2019-03-21 10:38:23
Podstawowe dane Tomasz Kopczyński 2019-03-21 10:37:39