herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji odmawiajacej udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa rosnacego przy ul. Warszawskiej (dz. nr 21/601, obręb 118) w Grudziądzu Agnieszka Schulz 2018-04-20 12:21:36
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE REKREACYJNE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzenia nr 98/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-04-20 10:12:21
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Piłsudskiego/ Karabinierów. Załącznik do Zarządzenia nr 99/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-04-20 10:11:15
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM przy ul. Polskich Skrzydeł. Załącznik do Zarządzenia nr 107/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-04-20 10:09:17
ZARZĄDZENIE NR 99 /18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Piłsudskiego / Karabinierów oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2018-04-20 10:02:46
ZARZĄDZENIE NR 98 /18 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Polnej z przeznaczeniem na cele rekreacyjne oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2018-04-20 10:02:15
ZARZĄDZENIE NR 99 /18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Piłsudskiego / Karabinierów oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2018-04-20 09:59:50
ZARZĄDZENIE NR 98 /18 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Polnej z przeznaczeniem na cele rekreacyjne oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2018-04-20 09:58:11
ZARZĄDZENIE NR 107/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze przetargu, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Polskich Skrzydeł oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2018-04-20 09:54:54
ZARZĄDZENIE NR 106/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonej do zbycia Katarzyna Kudlewska 2018-04-20 09:09:07
ZARZĄDZENIE NR 106/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonej do zbycia Katarzyna Kudlewska 2018-04-20 09:08:44
ZARZĄDZENIE NR 104/18 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Czerwonodwornej 4 Katarzyna Kudlewska 2018-04-20 09:07:13
Dostawa 7 autobusów niskoemisyjnych EURO VI wraz z dostawą i montażem stacji wolnego ładowania i stacji szybkiego ładowania przeznaczonych dla komunikacji miejskiej gminy-miasto Grudziądz Romualda Rudnik 2018-04-20 09:03:25
Dostawa 7 autobusów niskoemisyjnych EURO VI wraz z dostawą i montażem stacji wolnego ładowania i stacji szybkiego ładowania przeznaczonych dla komunikacji miejskiej gminy-miasto Grudziądz Romualda Rudnik 2018-04-20 09:03:11
ZARZĄDZENIE NR 108/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2018-04-20 08:53:59
Dostawa 7 autobusów niskoemisyjnych EURO VI wraz z dostawą i montażem stacji wolnego ładowania i stacji szybkiego ładowania przeznaczonych dla komunikacji miejskiej gminy-miasto Grudziądz Romualda Rudnik 2018-04-20 08:41:42
Rejestr zgłoszeń budowy Marzena Goławska 2018-04-20 08:00:29
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Dorota Pokora 2018-04-19 14:00:56
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Dorota Pokora 2018-04-19 13:57:42
Sprawozdanie Rb - 27S I kwartał 2018 Sylwia Szczęsna 2018-04-19 11:18:58
Sprawozdanie Rb - 28S I kwartał 2018 Sylwia Szczęsna 2018-04-19 11:18:34
Sprawozdanie Rb - N I kwartał 2018 Sylwia Szczęsna 2018-04-19 11:18:11
Sprawozdanie Rb - NDS I kwartał 2018 Sylwia Szczęsna 2018-04-19 11:17:49
Sprawozdanie Rb - Z I kwartał 2018 Sylwia Szczęsna 2018-04-19 11:17:28
Sprawozdania 2018 rok Sylwia Szczęsna 2018-04-19 11:16:41
Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2018 r. Sylwia Szczęsna 2018-04-19 11:16:10
Budżet 2018 Sylwia Szczęsna 2018-04-19 11:15:01
Komisja Bezpieceństwa Publicznego i Ochrony P.Poż. - 12 kwietnia 2018 r. - dokument usunięty Józefa Podlaska 2018-04-19 10:04:07
Wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny ora Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej 10 kwietnia 2018 r. - dokument usunięty Józefa Podlaska 2018-04-19 10:04:03
Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny - 8 maja 2018 r. Józefa Podlaska 2018-04-19 10:03:54
Komisja Mieszkaniowa 24 kwietnia 2018 r. Józefa Podlaska 2018-04-19 10:02:29
Komisja Mieszkaniowa 24 kwietnia 2018 r. Józefa Podlaska 2018-04-19 10:01:59
L sesja Rady Miejskiej Grudziądza 25 kwietnia 2018 r. Józefa Podlaska 2018-04-19 09:58:05
L sesja Rady Miejskiej Grudziądza 25 kwietnia 2018 r. Józefa Podlaska 2018-04-19 09:41:13
ZARZĄDZENIE NR 101/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2018-04-19 08:07:26
ZARZĄDZENIE NR 100/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2018-04-19 08:06:49
ZARZĄDZENIE NR 97/18 w sprawie przeprowadzenia konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej dla zadania "Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ciągu spichrzy grudziądzkich wraz z fragmentami ul. Spichrzowej i Alei Królowej Jadwigi" Tomasz Kopczyński 2018-04-19 08:05:59
ZARZĄDZENIE NR 97/18 w sprawie przeprowadzenia konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej dla zadania "Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ciągu spichrzy grudziądzkich wraz z fragmentami ul. Spichrzowej i Alei Królowej Jadwigi" Tomasz Kopczyński 2018-04-19 08:05:28
ZARZĄDZENIE NR 96/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. Tomasz Kopczyński 2018-04-19 08:04:47
ZARZĄDZENIE NR 95/18 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej Tomasz Kopczyński 2018-04-19 08:03:54