herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zakończony - ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy - księgowy w Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu Ligia Bartos 2017-07-20 14:19:38
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr: 22/6 obr. 104, dz. nr: 242, 292, 86, 84, 82, 80, 78, 76, 74, 72, 70/2, 70/1, 68/2, 68/1, 8/26, 65, 8/29, 8/40, 8/23, 8/36, 8/35, 8/31, 8/33, 8/32, 8/18, 60, 59, 244, 243, 61/2, 288, 287/1 obr. 108 zlokalizowanych przy ulicy Bolesława Prusa w Grudziądzu Michał Heyka 2017-07-20 14:17:21
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Naczelnika Wydziału Edukacji Tomasz Kopczyński 2017-07-20 12:49:23
Sprawozdanie Rb - Z II kwartał 2017 Tomasz Kopczyński 2017-07-20 10:01:36
Sprawozdanie Rb - NDS II kwartał 2017 Tomasz Kopczyński 2017-07-20 10:00:54
Sprawozdanie Rb - N II kwartał 2017 Tomasz Kopczyński 2017-07-20 10:00:39
Sprawozdanie Rb - 28S II kwartał 2017 Tomasz Kopczyński 2017-07-20 10:00:25
Sprawozdanie Rb - 27S II kwartał 2017 Tomasz Kopczyński 2017-07-20 10:00:10
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postepowania oraz zawiadomienia o oględzinach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Piotra Skargi 7 w Grudziądzu. Agnieszka Schulz 2017-07-20 07:32:33
Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza - 21 czerwca 2017 r. - dokument usunięty Katarzyna Stellmacher 2017-07-19 15:09:33
Komisja Budżetu i Polityki Gospodarczej - 22 czerwca 2017 r. - dokument usunięty Katarzyna Stellmacher 2017-07-19 15:09:30
Komisja Edukacji - 27 czerwca 2017 r. - dokument usunięty Katarzyna Stellmacher 2017-07-19 15:09:29
Komisja Kultury, Promocji i Turystyki - 26 lipca 2017 r. Katarzyna Stellmacher 2017-07-19 15:09:21
Modernizacja sali widowiskowej i sceny teatru z zapleczem oraz pomieszczeń socjalnych w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu Anna Pawłowska 2017-07-19 14:38:01
ZARZĄDZENIE NR 269/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowościach Grudziądz i Gruta, stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2017-07-19 12:30:22
Przebudowa, adaptacja, modernizacja i remont pracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 przy ul. Kasprowicza 4 w Grudziądzu Romualda Rudnik 2017-07-18 14:26:57
IV 2017 Piotr Mazur 2017-07-18 14:20:26
IV 2017 Piotr Mazur 2017-07-18 14:19:50
IV 2017 Piotr Mazur 2017-07-18 14:19:10
IV 2017 Piotr Mazur 2017-07-18 14:18:35
IV 2017 Piotr Mazur 2017-07-18 14:17:41
IV 2017 Piotr Mazur 2017-07-18 14:16:33
IV 2017 Piotr Mazur 2017-07-18 14:15:59
IV 2017 Piotr Mazur 2017-07-18 14:15:25
IV 2017 Piotr Mazur 2017-07-18 14:14:18
IV 2017 Piotr Mazur 2017-07-18 14:12:59
IV 2017 Piotr Mazur 2017-07-18 14:11:42
IV 2017 Piotr Mazur 2017-07-18 14:11:07
IV 2017 Piotr Mazur 2017-07-18 14:09:20
IV 2017 Piotr Mazur 2017-07-18 14:07:57
IV 2017 Piotr Mazur 2017-07-18 14:03:41
IV 2017 Piotr Mazur 2017-07-18 14:02:49
IV 2017 Piotr Mazur 2017-07-18 14:02:17
IV 2017 Piotr Mazur 2017-07-18 14:01:44
IV 2017 Piotr Mazur 2017-07-18 14:00:50
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 12 lipca 2017 r. znak WOO.4207.80.2017.ADS.8 ? wydanie postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz przedłużeniu postępowania dla przedsięwzięcia ? Niskoemisyjny transport publiczny, realizowany w Grudziądzu Elwira Chodyna-Eriksson 2017-07-18 12:49:51
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 11 lipca 2017 r. znak WOO.4203.3.2016.ADS.36 ? wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ? Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz ? Pelplin ? Gdańsk Przyjaźń, na odcinku Grudziądz ? Pelplin. Elwira Chodyna-Eriksson 2017-07-18 12:48:15
ZARZĄDZENIE NR 279/17 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej Katarzyna Kudlewska 2017-07-18 11:57:21
ZARZĄDZENIE NR 278/17 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania stypendiów sportowych Łukasz Froncek 2017-07-18 10:16:26
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w srawie informacji o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa przy ul. Sobieskiego 32 w Grudziądzuu Agnieszka Schulz 2017-07-18 09:47:35