herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
wyjaśnienia w sprawie dopisywania do spisu wyborców Józefa Podlaska 2018-09-25 16:00:44
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Chełmińskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 332/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-09-25 15:25:33
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Chełmińskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 332/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-09-25 15:24:39
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowym Tomasz Kopczyński 2018-09-25 15:23:41
ZARZĄDZENIE NR 332/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2018-09-25 15:23:03
Pełnomocnictwo do głosowania Józefa Podlaska 2018-09-25 15:08:28
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowym Tomasz Kopczyński 2018-09-25 14:40:31
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowym Tomasz Kopczyński 2018-09-25 14:33:29
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowym Tomasz Kopczyński 2018-09-25 14:10:13
III 2018 udzielenie upoważnienia Piotr Mazur 2018-09-25 12:39:38
Roksana Elżbieta Klempert - Kierownik Referatu Budownictwa w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Piotr Mazur 2018-09-25 12:38:57
Roksana Elżbieta Klempert - Kierownik Referatu Budownictwa w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Piotr Mazur 2018-09-25 12:38:28
IV 2018 Piotr Mazur 2018-09-25 12:37:29
IV 2018 - dokument usunięty Piotr Mazur 2018-09-25 12:37:09
ZARZĄDZENIE Nr 323/18 Prezydenta Grudziądza w sprawie określenie cen i opłat za korzystanie z urządzeń targowych oraz za usługi świadczone przez przedsiębiorcę prowadzącego targowiska na terenach stanowiących mienie gminy - miasto Grudziądz Agnieszka Schulz 2018-09-25 12:34:33
IV 2018 Piotr Mazur 2018-09-25 12:12:13
IV 2018 - dokument usunięty Piotr Mazur 2018-09-25 12:11:52
IX 2017 objęcie funkcji Piotr Mazur 2018-09-25 12:11:14
IV 2018 Piotr Mazur 2018-09-25 11:52:54
IV 2018 - dokument usunięty Piotr Mazur 2018-09-25 11:52:15
IV 2018 Piotr Mazur 2018-09-25 11:51:27
IV 2018 Piotr Mazur 2018-09-25 11:50:46
IV 2018 Piotr Mazur 2018-09-25 11:49:48
IV 2018 Piotr Mazur 2018-09-25 11:49:07
IV 2018 Piotr Mazur 2018-09-25 11:48:18
IV 2018 Piotr Mazur 2018-09-25 11:47:36
IV 2018 Piotr Mazur 2018-09-25 11:47:04
IV 2018 Piotr Mazur 2018-09-25 11:46:29
IV 2018 Piotr Mazur 2018-09-25 11:45:34
Posiedzenie komisji wspólnych - 26 września 2018 r. Magdalena Walczak 2018-09-25 11:41:45
Posiedzenie komisji wspólnych - 26 września 2018 r. Magdalena Walczak 2018-09-25 11:41:32
LVI sesja Rady Miejskiej Grudziądza 26 września 2018 r. Magdalena Walczak 2018-09-25 11:38:32
LVI sesja Rady Miejskiej Grudziądza 26 września 2018 r. Magdalena Walczak 2018-09-25 11:38:02
ZARZĄDZENIE NR 329/18 PREZYDENTA GRUDZIĄDZA w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. ?Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum 2, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego? Milena Kubik 2018-09-25 11:27:32
IV 2018 - dokument usunięty Piotr Mazur 2018-09-25 11:26:46
Jolanta Chęś - Inspektor w Powiatowym Urzędzie Pracy Piotr Mazur 2018-09-25 11:25:55
IV 2018 Piotr Mazur 2018-09-25 11:25:13
IV 2018 Piotr Mazur 2018-09-25 11:24:24
IV 2018 Piotr Mazur 2018-09-25 11:23:40
Małgorzata Anna Borkowska - Podinspektor Referatu Dochodów Niepodatkowych w Wydziale Finansowym Piotr Mazur 2018-09-25 11:23:10