herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Tomasz Kopczyński 2017-11-23 14:53:39
Ogłoszenie o wydaniu dnia 21 listopada 2017 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 12 / 2017, dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (160 PE, 100 RC SDR 17) o długości około 850 m; na działkach nr: 85 w obrębie nr 85; 1/6, 1/5, 3/10, 3/11, 8/2, 8/1, 1/1, 2 w obrębie nr 84; 10/11, 10/9, 10/10, 10/38, 10/20, 12/33, 12/32, 12/22, 12/38, 12/42, 12/40, 12/1, 13/10, 10/16, 10/15, 12/21, 12/41, 10/26 w obrębie nr 63; 2/14, 2/9, 2/10, 28 w obrębie nr 67; 5/2 w obrębie nr 62: położonych przy ul. Droga Łąkowa, Ludwika Waryńskiego w Grudziądzu Michał Heyka 2017-11-23 14:35:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci cieplnej wraz z przyłączami na O/M Lotnisko; na działkach nr: 3/10, 2/6, 2/9, 2/13 w obrębie nr 120; 7/3, 1 w obrębie nr 119; 21/389, 21/22, 21/114, 21/580, 21/581, 21/92, 21/582, 21/574, 21/576, 21/64, 21/97, 21/96, 21/566, 21/583, 21/579, 21/585, 21/586, 21/587, 21/73, 21/589, 21/584, 21/549, 21/600, 21/598, 21/596, 21/91, 21/595, 21/594, 21/624, 21/625, 21/623, 21/622, 21/626, 21/620, 21/613, 21/614, 21/612, 21/615, 21/605, 21/603, 21/604, 21/607, 21/606, 21/611, 21/705, 21/704, 21/617, 21/627, 21/628, 21/85 w obrębie nr 118; położonych przy ul. Rydygiera, Warszawskiej, Polskich Skrzydeł, Ikara, Dywizjonu 303, Nauczycielskiej, Kustronia, Centrum Wyszkolenia Kawalerii, Skarżyńskiego w Grudziądzu Michał Heyka 2017-11-23 14:31:38
Wynik postępowania: Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. "Modernizacja sali widowiskowej i sceny teatru z zapleczem oraz pomieszczeń socjalnych w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu" Wojciech Gołąb 2017-11-23 13:40:11
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Tomasz Kopczyński 2017-11-23 13:18:55
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązanych do uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy - miasto Grudziądz Romualda Rudnik 2017-11-23 13:12:24
Komisja Budżetu i Polityki Gospodarczej -28 listopada 2017 r. Józefa Podlaska 2017-11-23 12:25:34
ZARZĄDZENIE NR 468/17 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. Tomasz Kopczyński 2017-11-23 10:55:13
ZARZĄDZENIE NR 465/17 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kalinkowej Tomasz Kopczyński 2017-11-23 10:54:08
ZARZĄDZENIE NR 464/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bydgoskiej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2017-11-23 10:53:16
ZARZĄDZENIE NR 463/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Tomasz Kopczyński 2017-11-23 10:49:46
ZARZĄDZENIE NR 462/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Tomasz Kopczyński 2017-11-23 10:48:43
ZARZĄDZENIE NR 459/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Zarządzenia Prezydenta Grudziądza zmieniającego zarządzenie w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom Tomasz Kopczyński 2017-11-23 10:45:23
ZARZĄDZENIE NR 461/17 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2018 - 2031 Tomasz Kopczyński 2017-11-23 10:44:38
ZARZĄDZENIE NR 460/17 w sprawie projektu budżetu na 2018 rok Tomasz Kopczyński 2017-11-23 10:44:08
ZARZĄDZENIE NR 456/17 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Górnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2017-11-23 10:43:19
ZARZĄDZENIE NR 455/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Województwa Kujawsko – Pomorskiego przez gminę – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kosynierów Gdyńskich 17 Tomasz Kopczyński 2017-11-23 10:42:34
ZARZĄDZENIE NR 454/17 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Sztumskiej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2017-11-23 10:28:20
ZARZĄDZENIE NR 452/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2017-11-23 10:17:36
ZARZĄDZENIE NR 448/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2017-11-23 10:16:38
ZARZĄDZENIE NR 446/17 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej Tomasz Kopczyński 2017-11-23 10:15:29
ZARZĄDZENIE NR 445/17 ANULOWANO Tomasz Kopczyński 2017-11-23 10:14:50
ZARZĄDZENIE NR 444/17 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2017-11-23 10:14:18
ZARZĄDZENIE NR 443/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2017-11-23 10:06:54
ZARZĄDZENIE NR 447/17 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok Tomasz Kopczyński 2017-11-23 10:06:07
ZARZĄDZENIE NR 442/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2017-11-23 10:05:01
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązanych do uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy - miasto Grudziądz Romualda Rudnik 2017-11-23 10:04:10
ZARZĄDZENIE NR 428/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Tomasz Kopczyński 2017-11-23 10:03:36
ZARZĄDZENIE NR 428/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Tomasz Kopczyński 2017-11-23 10:01:41
ZARZĄDZENIE NR 431/17 w sprawie utworzenia i określenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Tomasz Kopczyński 2017-11-23 09:56:54
ZARZĄDZENIE NR 431/17 w sprawie utworzenia i określenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Tomasz Kopczyński 2017-11-23 09:56:38
ZARZĄDZENIE NR 431/17 w sprawie utworzenia i określenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Tomasz Kopczyński 2017-11-23 09:56:11
ZARZĄDZENIE NR 431/17 w sprawie utworzenia i określenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Tomasz Kopczyński 2017-11-23 09:51:47
zgromadzenie w trybie uproszczonym 24.11.2017 r. Piotr Mazur 2017-11-23 08:51:37
zgromadzenie w trybie uproszczonym 24.11.2017 r. Piotr Mazur 2017-11-23 08:49:35
Zgromadzenie - 25.11.2017 r. Dorota Pokora 2017-11-23 08:13:24
ZARZĄDZENIE NR 461/17 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2018 - 2031 Sylwia Szczęsna 2017-11-23 07:44:17
ZARZĄDZENIE NR 460/17 w sprawie projektu budżetu na 2018 rok Sylwia Szczęsna 2017-11-23 07:43:22
Prezydent Grudziądza ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego, ozn. jako działka nr 84/29 o powierzchni 346 m2 w obrębie 26, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00019824/9 Katarzyna Kudlewska 2017-11-23 07:32:36
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 6 listopada 2017r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu,położonej w Grudziądzu przy ul. Szpitalnej - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2017-11-23 07:12:12