herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-01-17 12:02:38
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-01-17 12:02:34
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-01-17 12:02:17
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-01-17 11:30:13
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-01-17 11:28:15
konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu Ligia Bartos 2020-01-17 11:25:36
Grudziądzki Holding Komunalny S.A. Elżbieta Kowalska 2020-01-17 10:15:18
Zarządzenie Nr 11/2020 Prezydenta Grudziądza z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu (dalej: ?Spółka?) Beata Kulpa 2020-01-17 08:53:32
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W 2020 ROKU Anna Pawłowska 2020-01-17 08:28:01
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej 20 stycznia 2020 r. Józefa Podlaska 2020-01-17 08:13:54
konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu Ligia Bartos 2020-01-17 07:49:42
Dodatkowe informacje przy wypełnianiu deklaracji podatkowych na 2020 rok Anna Goralewska 2020-01-17 07:49:26
Dodatkowe informacje przy wypełnianiu deklaracji podatkowych na 2020 rok Anna Goralewska 2020-01-17 07:47:37
- dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2020-01-17 07:45:54
2020 Ligia Bartos 2020-01-17 07:43:20
ZARZĄDZENIE NR 552/19 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na dystrybucję żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Tomasz Kopczyński 2020-01-17 07:42:18
ZARZĄDZENIE NR 551/19 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Grudziądza Tomasz Kopczyński 2020-01-17 07:41:38
ZARZĄDZENIE NR 550/19 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie hostelu dla osób będących w kryzysie Tomasz Kopczyński 2020-01-17 07:40:23
konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu Ligia Bartos 2020-01-17 07:40:04
2020 Ligia Bartos 2020-01-17 07:37:46
ZARZĄDZENIE NR 549/19 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok Tomasz Kopczyński 2020-01-17 07:36:35
- dokument usunięty Ligia Bartos 2020-01-17 07:36:19
ZARZĄDZENIE NR 548/19 w sprawie powołania członków Rady Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2020-01-17 07:35:35
ZARZĄDZENIE NR 547/19 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum 2 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego" Tomasz Kopczyński 2020-01-17 07:34:41
ZARZĄDZENIE NR 546/19 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2019 rok Tomasz Kopczyński 2020-01-17 07:32:49
ZARZĄDZENIE NR 13/20 w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu Ligia Bartos 2020-01-17 07:31:43
Dodatkowe informacje przy wypełnianiu deklaracji podatkowych na 2020 rok Anna Goralewska 2020-01-17 07:29:37
Dodatkowe informacje przy wypełnianiu deklaracji podatkowych na 2020 rok Anna Goralewska 2020-01-17 07:27:05
ZARZĄDZENIE NR 528/19 w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdu usuniętego z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Tomasz Kopczyński 2020-01-17 07:09:10
Biuro Prezydenta Tomasz Kopczyński 2020-01-16 14:56:02
Grudziądzkie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. Żanetta Radomska 2020-01-16 11:52:28
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-01-16 10:50:16
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-01-16 10:50:11
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Dorota Pokora 2020-01-16 10:15:49
Komisja Statutowa 10 grudnia 2019 r. - dokument usunięty Joanna Klucznik 2020-01-16 09:32:55
Komisja Mieszkaniowa - 11 grudnia 2019 r. - dokument usunięty Joanna Klucznik 2020-01-16 09:32:52
Posiedzenie Komisji Wspólnych - 11 grudnia 2019 r. - dokument usunięty Joanna Klucznik 2020-01-16 09:32:48
Komisja Kultury, Turystyki i Promocji - 21 stycznia 2020 r. Joanna Klucznik 2020-01-16 09:31:08
Konkurs na Prezesa Zarządu Geotermii Grudziądz Sp. z o.o. - Konkurs został rozstrzygnięty Beata Kulpa 2020-01-16 08:51:18
Konkurs na Prezesa Zarządu OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. - Konkurs został rozstrzygnięty Beata Kulpa 2020-01-16 08:50:53