herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Kontrola finansowa w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny w Grudziądzu. Robert Klimczuk 2018-11-16 12:00:12
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kołłątaja 1-3 (dz. nr 28/5, obr. 014) w Grudzuiądzu Agnieszka Schulz 2018-11-16 11:47:49
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNICZE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzenia nr 402/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-11-16 11:34:01
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kościuszki. Załącznik do Zarządzenia nr 403/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-11-16 11:32:57
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ul. Bluszczowej. Załącznik do Zarządzenia nr 401/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-11-16 11:31:51
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ul. Bluszczowej. Załącznik do Zarządzenia nr 401/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-11-16 11:31:36
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Słowackiego. Załącznik do Zarządzenia nr 399/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-11-16 11:30:20
ZARZĄDZENIE NR 405/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2018-11-16 11:07:49
ZARZĄDZENIE NR 404/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2018-11-16 11:06:53
ZARZĄDZENIE NR 401/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2018-11-16 11:06:03
ZARZĄDZENIE NR 400/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej Tomasz Kopczyński 2018-11-16 11:05:24
ZARZĄDZENIE NR 397/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2018-11-16 11:04:32
ZARZĄDZENIE NR 396/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2018-11-16 11:03:46
ZARZĄDZENIE NR 399/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Słowackiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2018-11-16 11:02:32
ZARZĄDZENIE NR 403/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kościuszki oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2018-11-16 11:01:04
ZARZĄDZENIE NR 402/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2018-11-16 10:59:51
ZARZĄDZENIE NR 402/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2018-11-16 10:59:43
ZARZĄDZENIE NR 382/18 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz uprawnień w zakresie zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018 Tomasz Kopczyński 2018-11-16 10:58:12
ZARZĄDZENIE NR 382/18 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz uprawnień w zakresie zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018 Tomasz Kopczyński 2018-11-16 10:57:56
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Tomasz Kopczyński 2018-11-16 10:56:03
Rejestr zgłoszeń budowy Anna Dorau-Reich 2018-11-16 09:49:22
GLAMOWSKI Maciej Jan - wygaśnięcie mandatu Tomasz Kopczyński 2018-11-16 08:16:09
Rada Miejska VIII kadencja Tomasz Kopczyński 2018-11-16 08:15:44
IX 2018 - 2 miesiące przed końcem kadencji Tomasz Kopczyński 2018-11-16 08:14:12
ZARZĄDZENIE NR 404/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2018-11-16 07:13:11
ZARZĄDZENIE NR 402/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2018-11-16 07:10:02
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 15.11.2018 r. decyzji nr 11/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej średniego i niskiego napięcia oraz małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn na działkach nr: 19/8, 19/9, 34, 35, 40, 41, 44, 45, 50, 51- obręb 61; 1/3, 1/9, 1/12, 1/18, 1/19, 1/20, 1/27, 1/29, 1/30, 1/33, 8 obręb 62; 9/1- obręb- 63; 1/3,1/4 - obręb 84; położonych przy ul. Rapackiego w Grudziądzu. Małgorzata Kuklińska 2018-11-15 15:09:05
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 15.11.2018 r. decyzji nr 11/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej średniego i niskiego napięcia oraz małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn na działkach nr: 19/8, 19/9, 34, 35, 40, 41, 44, 45, 50, 51- obręb 61; 1/3, 1/9, 1/12, 1/18, 1/19, 1/20, 1/27, 1/29, 1/30, 1/33, 8 obręb 62; 9/1- obręb- 63; 1/3,1/4 - obręb 84; położonych przy ul. Rapackiego w Grudziądzu. Małgorzata Kuklińska 2018-11-15 15:05:55
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Tomasz Kopczyński 2018-11-15 12:47:19
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Waryńskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 405/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-11-15 11:46:09
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Waryńskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 405/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-11-15 11:45:55
ZARZĄDZENIE NR 405/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2018-11-15 11:44:13
ZARZĄDZENIE NR 405/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2018-11-15 11:43:25
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 - 2033 (4) Sylwia Szczęsna 2018-11-15 10:53:07
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 - 2033 (4) Sylwia Szczęsna 2018-11-15 10:52:55
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 - 2033 (4) Sylwia Szczęsna 2018-11-15 10:52:45
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 - 2033 (4) Sylwia Szczęsna 2018-11-15 10:52:03
Uchwała Nr XXV/75/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LVII/78/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 10 października 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2018-2033 Sylwia Szczęsna 2018-11-15 10:51:09
Uchwała Nr XXV/75/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LVII/78/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 10 października 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2018-2033 Sylwia Szczęsna 2018-11-15 10:12:49
ZARZĄDZENIE NR 403/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kościuszki oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2018-11-15 09:12:35