herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dyżury Radnych Magdalena Walczak 2017-09-19 12:16:08
Rejestr zgłoszeń budowy Anna Dorau-Reich 2017-09-19 12:08:33
Prezydent Grudziądza ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ulicy Ignacego Paderewskiego, ozn. jako działki nr 20/1 o powierzchni 257 m i nr 20/2 o powierzchni 422 m (o łącznej powierzchni 679 m) w obrębie 15, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00019731/0 - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2017-09-19 11:31:40
Prezydent Grudziądza ogłasza trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, ozn. jako działka nr 39/2 w obrębie 104 o pow. 591 m2, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00021994/8 - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2017-09-19 11:31:19
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone organizowane w dniu 5 września 2017r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości,stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Tysiąclecia - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2017-09-19 11:30:52
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 5 września 2017r. na sprzedaż odrębnej własności lokalu niemieszkalnego, stanowiącego własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Sikorskiego 18 - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2017-09-19 11:30:48
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 14 września 2017r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul.Droga Mazowiecka/ Składowa - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2017-09-19 11:30:41
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 14 września 2017r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Składowej - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2017-09-19 11:30:37
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 11 września 2017r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Warszawskiej - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2017-09-19 11:30:33
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 11 września 2017r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu, położonej w Grudziądzu przy ul. Szpitalnej - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2017-09-19 11:30:29
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 22 listopada 2017r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Składowej Katarzyna Kudlewska 2017-09-19 11:30:09
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 22 listopada 2017r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Składowej Katarzyna Kudlewska 2017-09-19 11:29:45
ZARZĄDZENIE NR 393/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2017-09-19 11:28:22
ZARZĄDZENIE NR 393/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2017-09-19 11:28:01
ZARZĄDZENIE NR 393/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2017-09-19 11:27:34
XLI sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 27 września 2017 r. Magdalena Walczak 2017-09-19 10:12:23
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach OSI Grudziądz - etap II" FE/5/2017 Romualda Rudnik 2017-09-19 10:09:14
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach OSI Grudziądz - etap II" FE/5/2017 Romualda Rudnik 2017-09-19 10:07:30
ZARZĄDZENIE NR 390/17 uchylające zarządzenie w sprawie ponoszenia wydatków związanych z funkcjonowaniem Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Nad Torem 1 w Grudziądzu Magdalena Walczak 2017-09-19 07:54:25
Prace remontowo adaptacyjne zespołu budynków Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza - Etap II" FE/3/2017 Anna Pawłowska 2017-09-18 14:46:46
Prace remontowo adaptacyjne zespołu budynków Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza - Etap II" FE/3/2017 Anna Pawłowska 2017-09-18 14:43:11
ZARZĄDZENIE NR 394/2017 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu Katarzyna Kudlewska 2017-09-18 13:56:50
XLI sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 27 września 2017 r. Magdalena Walczak 2017-09-18 08:42:39
XLI sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 27 września 2017 r. Magdalena Walczak 2017-09-18 08:31:24
Wydział Organizacyjny Tomasz Kopczyński 2017-09-15 12:47:20
Wydział Organizacyjny Tomasz Kopczyński 2017-09-15 12:46:01
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. ks. Stanisława Staszica w Grudziądzu Magdalena Walczak 2017-09-15 12:43:18
Zespół Placówek Młodzieżowych "Bursa" w Grudziądzu Magdalena Walczak 2017-09-15 12:36:56
IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu Magdalena Walczak 2017-09-15 12:35:31
III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Grudziądzu Magdalena Walczak 2017-09-15 12:34:45
II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu Magdalena Walczak 2017-09-15 12:34:01
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Magdalena Walczak 2017-09-15 12:33:16
Wydział Organizacyjny Tomasz Kopczyński 2017-09-15 12:32:40
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu Magdalena Walczak 2017-09-15 12:31:03
Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Sybiraków w Grudziądzu Magdalena Walczak 2017-09-15 12:29:05
Gimnazjum Nr 8 w Grudziądzu Magdalena Walczak 2017-09-15 12:27:55
Gimnazjum Nr 9 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Grudziądzu Magdalena Walczak 2017-09-15 12:27:01
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. gen. Tadeusza "Bora" Komorowskiego w Grudziądzu Magdalena Walczak 2017-09-15 12:26:07
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Grudziądzu Magdalena Walczak 2017-09-15 12:23:48
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. ks. Stanisława Staszica w Grudziądzu Magdalena Walczak 2017-09-15 12:21:17