herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2018-10-01 10:29
Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego 2018-07-24 13:45
Wydział Edukacji 2018-02-14 11:05
Wydział Finansowy 2018-11-09 07:55
Wydział Funduszy Europejskich 2018-04-24 13:28
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-10-24 11:20
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018-10-24 11:28
Wydział Inwestycji i Remontów 2018-01-15 12:29
Wydział Komunikacji 2018-10-24 11:25
Wydział Kultury, Sportu i Promocji 2018-08-28 08:08
Wydział Organizacyjny 2019-01-02 07:46
Wydział Spraw Obywatelskich 2018-11-09 08:00
Wydział Spraw Społecznych 2018-10-24 11:21
Wydział Transportu 2018-10-24 11:17
Biuro Informatyki 2018-10-01 10:31
Biuro Inspektora Ochrony Danych 2018-11-05 08:39
Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2018-08-28 08:07
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych 2017-08-02 08:11
Biuro Prawne 2016-10-12 10:40
Biuro Prezydenta 2019-01-08 09:07
Biuro Zamówień Publicznych 2017-04-27 10:11
Straż Miejska 2016-01-11 08:27
Urząd Stanu Cywilnego 2018-11-09 07:57
Audytor Wewnętrzny 2018-01-17 13:44
Miejski Konserwator Zabytków 2015-03-18 09:29
Miejski Rzecznik Konsumentów 2016-01-13 09:11
Główny Specjalista ds. Obiektów Komunalnych 2018-05-25 11:50