herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2018-10-01 10:29
Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego 2018-07-24 13:45
Wydział Edukacji 2018-02-14 11:05
Wydział Finansowy 2018-09-11 12:36
Wydział Funduszy Europejskich 2018-04-24 13:28
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2017-08-08 09:32
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018-08-28 08:06
Wydział Inwestycji i Remontów 2018-01-15 12:29
Wydział Komunikacji 2018-04-26 13:25
Wydział Kultury, Sportu i Promocji 2018-08-28 08:08
Wydział Organizacyjny 2018-05-16 08:16
Wydział Spraw Obywatelskich 2018-10-01 10:30
Wydział Spraw Społecznych 2018-01-08 08:42
Wydział Transportu 2017-04-27 10:01
Biuro Informatyki 2018-10-01 10:31
Biuro Inspektora Ochrony Danych 2018-10-01 10:39
Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2018-08-28 08:07
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych 2017-08-02 08:11
Biuro Prawne 2016-10-12 10:40
Biuro Prezydenta 2016-09-01 07:10
Biuro Zamówień Publicznych 2017-04-27 10:11
Straż Miejska 2016-01-11 08:27
Urząd Stanu Cywilnego 2018-10-01 10:51
Audytor Wewnętrzny 2018-01-17 13:44
Miejski Konserwator Zabytków 2015-03-18 09:29
Miejski Rzecznik Konsumentów 2016-01-13 09:11
Główny Specjalista ds. Obiektów Komunalnych 2018-05-25 11:50