herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 XXV sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 25 marca 2020 r. -nadzwyczajna (tylko z udziałem radnych).
2 ZARZĄDZENIE NR 115/20 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz
3 Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy Kulerskiego 22 (dz. nr 2/121 - obręb 133) w Grudziądzu.
4 INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla VANTAGE Sp. z o.o. Sp. k. na budowę stacji paliw na terenie działek 8/6, 8/2, 5/2, obręb 69 w Grudziądzu
5 ZARZĄDZENIE NR 118/20 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
6 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
7 PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej przy ulicy Szkolnej
8 PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych przy ulicy Aleksandra Gierymskiego
9 ZARZĄDZENIE NR 108/20 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
10 ZARZĄDZENIE NR 31/20 w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Grudziądza