herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
2 ZARZĄDZENIE NR 279/20 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00020709/7 na rzecz gminy - miasto Grudziądz
3 ZARZĄDZENIE NR 281/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy ? miasto Grudziądz
4 IV 2020 - roczne
5 Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego rzeką Rudniczanką, granicą administracyjną miasta, ogrodami działkowymi, zielenią leśną i Jeziorem Wielkim Rudnickim w Grudziądzu.
6 Zgromadzenie w trybie uproszczonym 08.08.2020 r.
7 Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Konarskiego, Solidarności i Nad Torem w Grudziądzu.
8 Komisja sportu - 7 sierpnia 2020 r.
9 Dostawa artykułów akwarystycznych dla szkół z terenu gminy-miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę-miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu.
10 ZARZĄDZENIE NR 247/20 w sprawie określenia cen i opłat za korzystanie z urządzeń targowych oraz za usługi świadczone przez przedsiębiorcę prowadzącego targowiska na terenach stanowiących mienie gminy-miasto Grudziądz