herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 ZARZĄDZENIE NR 475/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie kolacji wigilijnej dla ok. 450-500 osób bezdomnych i żyjących w niedostatku"
2 ZARZĄDZENIE NR 474/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin korzystających z pomocy społecznej"
3 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul.Polskich Skrzydeł. Załącznik do Zarządzenia nr 471/2019
4 ZARZĄDZENIE NR 469/19 w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Polskich Skrzydeł
5 ZARZĄDZENIE NR 471/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem
6 ZARZĄDZENIE NR 462/19 w sprawie wyboru na stanowisko Dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
7 Informacja o wydaniu w dniu 18.11.2019 r. decyzji nr 541/2019 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na inwestycję obejmującą przebudowę ulicy Toruńskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa infrastruktury tramwajowej dla potrzeb transportu publicznego w Grudziądzu? na terenie działki nr 14/2 ? obręb nr 49, działek nr 91 i 92 ? obręb nr 50, działki nr 74 ? obręb nr 51.
8 Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 20.10.2019r. decyzji Nr 13/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu średniego ciśnienia (o wartości do 0,5 MPa) wraz z przyłączem gazowym dla budynku mieszkalnego, PE dn 63/32, na działkach 17/1, 16/1, 16/2, 81/1, 14/2 w obrębie 162, położonych przy ul. Bratkowej i Paderewskiego w Grudziądzu.
9 Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4kV typu YAKXS 4x120mm2 na części działek: nr 12/2 w obrębie 114 oraz działek nr 35 i 36 w obrębie 113 w Grudziądzu przy ul. Konarskiego.
10 Projekt protokołu z XVIII sesji odbytej w dniu 24 października 2019 r.