herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu
2 UCHWAŁA NR XXIII/212/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
3 UCHWAŁA NR XXIII/211/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości między gminą ? miasto Grudziądz a Województwem Kujawsko ? Pomorskim bez obowiązku dokonania dopłaty z tytułu różnej wartości zamienianych nieruchomości
4 UCHWAŁA NR XXIII/210/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 22 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grudziądzkiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu
5 UCHWAŁA NR XXIII/209/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych
6 UCHWAŁA NR XXIII/208/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zapłaty podatków za pomocą instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
7 Komisja Budżetu i Polityki Gospodarczej - 27 stycznia 2020 r.
8 Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2019 r.
9 Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2020-2049
10 głosowanie od 6 do 8