herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia przy ul. Czerwonodwornej 2018-02-16 08:28
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia przy ul. Legionów oraz przy ul. Miłoleśnej 2018-02-13 15:15
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA- przy ul. Czerwonodwornej.Załącznik do Zarządzenia nr 55/2018 2018-02-13 10:28
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI,STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ,PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej przy ul. Miłoleśnej. Załącznik do Zarządzenia nr 52/2018 2018-02-09 07:59
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU -przy ul. Legionów 30a. Załącznik do Zarządzenia nr 42/18 2018-02-06 13:04
Wzór wniosku o przyznanie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za rok 2018 2018-02-01 15:14
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121), sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz oraz gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów, na których umieszczono nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Składowej oraz przy ul. Szpitalnej 2018-01-30 10:36
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 121) sporządzone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność gminy - miasto Grudziadz przy ul. Chemińskiej oraz przy ul.Kwiatowej 2018-01-29 12:49
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej przy ul. Kwiatowej. Załącznik do Zarządzenia nr 27/2018 2018-01-24 12:27
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Piłsudskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 25/18 2018-01-23 10:58
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ,PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej przy ul. Kochanowskiego 11-13. Załącznik do Zarządzenia nr 2/2018 2018-01-23 10:57
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Chełmińskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 14/18 2018-01-23 10:37
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ul. Składowej. Załącznik do Zarządzenia nr 23/18 2018-01-23 10:33
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ NA PRAWACH POWIATU, PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ul. Szpitalnej. Załącznik do Zarządzenia nr 24/18 2018-01-23 10:31
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.), sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów oraz w drodze bezprzetargowej, na których umieszczono nieruchomości, położone w Grudziądzu przy ul. Kruczkowskiego oraz przy ul. Kochanowskiego 2018-01-17 14:38
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargów przy ul. Kruczkowskiego 2018-01-15 12:25
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Poniatowskiego 2017-12-11 10:07
Prezydent Grudziądza informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, na którym umieszczononieruchomośc przy ul. Jagiełły 2017-12-11 07:40
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej przy ul. Poniatowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 506/2017 2017-12-07 09:37
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYm przy ul. Konarskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 477/2017 2017-12-06 11:08
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE REKREACYJNE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzenia nr 491/2017 2017-12-06 11:07
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ,PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej przy ul. Jagiełły 22. Załącznik do Zarządzenia nr 504/2017 2017-12-06 11:05
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul.Kalinkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 470/2017 2017-11-28 15:01
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Bydgoskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 464/2017 2017-11-21 15:39
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul.Górnej. Załącznik do Zarządzenia nr 456/2017 2017-11-20 07:25
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM przy ul. Sztumskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 454/2017 2017-11-20 07:24
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ul. Wąskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 448/2017 2017-11-20 07:22
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz oraz gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu, przeznaczonych do zbycia przy ul.Szpitalnej ul. Wąskiej oraz przy ul. Bluszczowej 2017-11-09 11:56
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych przy ul. Waryńskiego 2017-11-06 08:55
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ul. Waryńskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 452/2017 2017-11-02 09:45
Lista rzeczoznawców majątkowych-biegłych w postepowaniu administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta. Załącznik do Zarządzenia nr 194/2017 2017-10-31 13:03
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ NA PRAWACH POWIATU, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ul. Szpitalnej. Załącznik do Zarządzenia nr 442/2017 2017-10-30 08:44
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA- w drodze wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) przy ul. Bluszczowej.Załącznik do Zarządzenia nr 443/2017 2017-10-30 08:33
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym, na którym umieszczono nieruchomość przy ul. Jagiełły 2017-10-30 08:00
Prezydent Grudziądza informuje, iż sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu, na którym umieszczono lokal niemieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 58,48m2, KW nr TO1U/00023298/3, znajdujący się przy ul. Sikorskiego 18 2017-10-24 11:45
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. JAGIEŁŁY . ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 438/2017 2017-10-23 15:21
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia przy ul. Bora-Komorowskiego 7,9,11 przy ul. Rydygiera przy ul. Łyskowskiego oraz przy ul. Magazynowej 2017-10-23 07:56
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu ustnego ograniczonego przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 436/2017 2017-10-20 08:25
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ul. Rydygiera. Załącznik do Zarządzenia nr 433/2017 2017-10-20 08:24
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL.CHEŁMIŃSKIEJ. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 432/2017 2017-10-20 08:22
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA PRZY UL. BORA KOMOROWSKIEGO 7,9,11. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 430/2017 2017-10-20 08:19
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU PRZY UL. SIKORSKIEGO 18. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 422/2017 2017-10-20 08:17
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej przy ul. Magazynowej.Załącznik do Zarządzenia nr 402/2017 2017-10-20 08:15
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu ustnego ograniczonego przy ul. Olsztyńskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 418/2017 2017-10-20 08:13
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. WĄSKIEJ. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 413/2017 2017-10-20 08:10
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. SŁOWACKIEGO. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 407/2017 2017-10-20 08:08
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia 2017-10-11 08:05
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - ul. Kalinkowa 2017-09-28 08:53
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Storczykowej. Załącznik do Zarządzenia nr 382/2017 2017-09-20 13:02
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 387/2017 2017-09-20 12:59
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Kalinkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 393/2017 2017-09-20 12:59
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Nadgórnej. Załącznik do Zarządzenia nr 385/2017 2017-09-20 12:54
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Chełmińskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 398/2017 2017-09-20 12:52
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Droga Olchowa. Załącznik do Zarządzenia nr 391/2017 2017-09-20 12:44
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów, na których umieszczono nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Storczykowejoraz przy ul.Łyskowskiego 2017-09-20 10:57
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziadz przeznaczonych do zbycia przy ul. Towarzystwa Jaszczurczego oraz ul. Łyskowskiego 2017-09-14 13:33
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA - w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 386/2017 2017-09-12 09:57
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu ustnego ograniczonego PRZY UL. TOWARZYSTWA JASZCZURCZEGO. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 384/2017 2017-09-12 09:50
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU PRZY UL.TOWARZYSTWA JASZCZURCZEGO. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 383/2017 2017-09-12 09:47
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. LEGIONÓW 25-27.ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 373/2017 2017-09-08 12:41
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. WIŚLANA. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA 375/2017 2017-09-07 09:32
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ulicy Droga Kurpiowska, oznaczonej jako działki nr 5/24 o pow. 283 m, nr 5/29 o pow. 17 m, nr 5/30 o pow. 65 m (o łącznej pow. 365 m) w obr. 70, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00021970/4 przy ul. Droga Kurpiowska 2017-09-06 13:37
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL GÓRNEJ. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 363/2017 2017-09-05 10:58
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. ŁYSKOWSKIEGO 37. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 365/2017 2017-09-05 10:56
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. GÓRNEJ. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 364/2017 2017-09-05 10:11
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów, na którym umieszczono nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Kruczkowskiego 2017-08-31 14:21
PREZYDENT GRUDZIĄDZA przedłuża do dnia 4 września 2017 r. termin składania wniosków o wpis na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych 2017-08-21 08:42
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 2017-08-07 12:02
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Droga Kurpiowska. Załącznik do Zarządzenia nr 340/2017 2017-08-02 11:06
Wykaz nieruchmości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Szkolnej/Klasztornej. Załącznik do Zarządzenia 319/2017 2017-07-27 08:22
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rekreacyjne w trybie bezprzetargowym przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzenia 285/17 2017-07-27 08:18
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Łęgi/Zachodnia. Załącznik do Zarządzenia nr 281/2017 2017-07-21 10:54
Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy - Miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej przy ul. Reymonta/ Morcinka. Załącznik do Zarządzenia nr 283/2017 2017-07-21 10:51
Prezydent Grudziądza Zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych -biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Grudziądza 2017-07-14 12:26
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY UL. HOFMANNA. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 276/2017 2017-07-12 11:31
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz oraz gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów 2017-07-10 11:09
Prezydent Grudziądza informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomośći przy ul. Sosnowej w Łebie 2017-07-07 08:00
Wykaz nieruchomości, stanowiących własnośc gminy-miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia - w drodze przetargu przy ul.Bluszczowej. Załącznik do Zarządzenia nr 268/17 2017-07-05 08:37
Wykaz nieruchmości, stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia- w drodze przetargu przy ul. Kalinkowej. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 265/17 2017-07-04 12:20
Wykaz nieruchomości, stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia- w drodze przetargu przy ul. Kasprowicza. Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 265/17 2017-07-04 11:58
Wykaz nieruchmości, stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonych do zbycia- w drodze przetargu przy ul. Sikorskiego 27. Załącznik do Zarządzenia nr 264/17 2017-07-04 11:52
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości przy ul. Waryńskiego 2017-06-28 12:13
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Szosa Toruńska. Załącznik do Zarządzenia nr 252/2017 2017-06-27 10:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Paderewskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 247/2017 2017-06-27 10:06
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Paderewskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 246/2017 2017-06-27 10:04
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul.Parkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 251/2017 2017-06-27 08:12
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Sosnowej w Łebie. Załącznik do Zarządzenia nr 245/2017 2017-06-22 10:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Załącznik do Zarządzenia nr 208/2017 2017-06-20 07:49
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na w trybie bezprzetargowym przy ul. Małogroblowej/ Szkolnej. Załącznik do Zarządzenia nr 232/2017 2017-06-14 13:39
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy-Miasto Grudziądz przy ul. Chełmińskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 115/2017 2017-06-13 12:55
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy- Miasto Grudziądz przy ul. Karabinierów. Załącznik do Zarządzenia nr 114/2017 2017-06-13 12:53
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia przy ul. Sosnowej. Załącznik do Zarządzenia nr 148/2017 2017-06-13 12:48
Wykaz nieruchomości stanowiacych własność Gminy- Miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 147/2017 2017-06-13 12:46
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej przy ul. Waryńskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 149/2017 2017-06-13 12:43
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym prz ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 30/2017 2017-06-13 12:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul.Małogroblowej/ Szkolnej. Załącznik do Zarządzenia nr 24/2017 2017-06-13 12:11
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na w trybie bezprzetargowym przy ul. Gierymskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 23/2017 2017-06-13 12:16
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolnicze w trybie bezprzetargowym przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzenia nr 8/2017 2017-06-13 12:16
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Bydgoskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 72/2017 2017-06-13 12:16
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Bydgoskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 71/2017 2017-06-13 12:17
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul.Łęgi/ Zachodnia. Załącznik do Zarządzenia nr 122/2017 2017-06-13 12:24
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Roty Grudziądzkiej. Załącznik do Zarządzenia nr 121/2017 2017-06-13 12:24
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Północnej. Załącznik do Zarządzenia nr 145/2017 2017-06-13 12:25
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Konarskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 181/2017 2017-06-13 12:25
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Kalinkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 188/2017 2017-06-13 12:26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 183/2017 2017-06-13 12:26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Solnej/ Wybickiego. Załącznik do Zarządzenia nr 215/2017 2017-06-13 12:26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Nauczycielska/Kustronia. Załącznik do Zarządzenia nr 214/2017 2017-06-13 12:27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Al. 23 Stycznia. Załącznik do Zarządzenia nr 228/2017 2017-06-13 12:27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Rybackiej. Załącznik do Zarządzenia nr 224/2017 2017-06-13 12:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Chełmińskiej Załącznik do Zarządzenia nr 222/2017 2017-06-13 12:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Sienkiewicza. Załącznik do Zarządzenia nr 206/2017 2017-06-13 12:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Bolesława Prusa. Załącznik do Zarządzenia nr 200/2017 2017-06-13 12:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Legionów. Załącznik do Zarządzenia nr 185/2017 2017-06-13 12:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul.Al. 23 Stycznia. Załącznik do Zarządzenia nr 184/2017 2017-06-13 12:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul.Gierymskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 153/2017 2017-06-13 12:31
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Bolesława Prusa. Załącznik do Zarządzenia nr 144/2017 2017-06-13 12:38
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Wiślanej. Załącznik do Zarządzenia nr 142/2017 2017-06-13 12:39
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul.Chełmońskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 124/2017 2017-06-13 12:38
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Legionów 25-27. Załącznik do Zarządzenia nr 118/2017 2017-06-13 12:39
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Kosmonautów. Załącznik do Zarządzenia nr 107/2017 2017-06-13 12:39
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Bolesława Prusa. Załącznik do Zarządzenia nr 106/2017 2017-06-13 12:40
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Gierymskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 104/2017 2017-06-13 12:40
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do do oddania w dzierażwę w trybie bezprzetargowym przy ul Fortecznej. Załącznik do Zarządzenia Prezydenta nr 100/2017 2017-06-12 14:33
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych przy ulicy Łyskowskiego, Ludwika Waryńskiego, Sosnowej 2017-05-05 08:56
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Moniuszki oraz ul. Kustronia 2017-04-13 08:05
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych prezy ul. Konarskiego 2017-04-06 08:32
?Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność gminy - miasto Grudziadzprzy ul. Cegielnianej ul. Paderewskiego i ul. Chełmińskiej 2017-03-30 13:10
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia, na których umieszczono nieruchomości przy ul. Śniadeckich;ul. Droga Mazowiecka/Składowa; ul. Wawrzyniaka 15 2017-03-09 07:25
Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy- miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu przy ul. Droga Mazowiecka/ Składowa. Załącznik do Zarządzenia nr 88/17 2017-03-07 14:10
Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy- miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu przy ul. Wawrzyniaka 15.Załącznik do Zarządzenia nr 89/17 2017-03-07 14:10
PREZYDENT GRUDZIĄDZA informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy ? miasto Grudziądz na prawach powiatu, przeznaczonych do zbycia na podstawie art. 231 § 2 Kodeksu Cywilnego, na których umieszczono nieruchomośćprzy ul. Lipowej 2017-03-02 10:26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Małogroblowej/ ul. Szkolnej pawilon nr 1. Załącznik do Zarządzenia nr 81/17 2017-03-02 07:40
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Droga Jeziorna. Załącznik do Zarządzenia nr79/17 2017-03-02 07:38
Prezydent Grudziądza informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu, przeznaczonych do zbycia, na którym umieszczono nieruchomość przy ul. Lipowej 2017-02-28 08:59
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy ? miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych ul. Kalinkowa (działka nr 3/1 w obr. 103 o powierzchni 105 m2 zapisana w księdze wieczystej TO1U/00019018/6). 2017-02-24 12:16
Wykaz nieruchomości, stanowiących własność gminy miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej przy ul.Śniadeckich. Załącznik do Zarządzenia nr 73/17 2017-02-24 12:15
Wykaz nieruchomości stanowiących własnośc gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej przy ul. Kalinkowa. Załącznik do Zarządzenia Prezydenta nr 70/17 2017-02-22 07:48
Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej przy ul. Droga Pomorska 7. Załącznik do Zarządzenia Prezydenta nr 31/17 2017-02-22 07:43
Wykaz nieruchomości, stanowiących własność gminy- miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonych do zbycia ul. Trynkowa. Załącznik do Zarządzenia Prezydenta nr 25/17 2017-02-17 09:43
Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność gminy- miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ograniczonego ul. Chełmińska. Załącznik do Zarządzenia Przydenta nr 57/17 2017-02-17 09:39
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów przy ul. Piłsudksiego oraz ul. Tysiąclecia 2017-02-16 10:21
Wykaz nieruchomości, stanowiących własność gminy- miasto Grudziądz na prawach powiatu, przeznaczonych do zbycia na podstawie art.231 &2 Kodeksu Cywilnego przy ul. Lipowej. Załącznik do Zarządzenia Prezydenta 56/17 2017-02-10 09:43
Wykaz nieruchomości, stanowiących własność gminy- miasto Grudziądz na prawach powiatu, przeznaczonych do zbycia na podstawie art.231 &2 Kodeksu Cywilnego przy ul. Lipowej. Załącznik do Zarządzenia nr 55/17 2017-02-10 09:43
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Wiślanej.Załącznik do Zarządzenia Prezydenta nr 49/17 2017-02-10 09:34
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Chełmińskiej. Załącznik nr 48/17 do Zarządzenia Prezydenta 2017-02-10 09:33
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Kalinkowej. Załącznik nr 44/17 do Zarządzenia Prezydenta nr 2017-02-10 09:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Legionów . Załącznik nr 41/17 do Zarządzenia Prezydenta 2017-02-10 09:26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Bydgoskiej. Załącznik do Zarządzenia Prezydenta nr 29/17 2017-02-10 09:23
Wykaz nieruchomości, stanowiących własność gminy- miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu- ul. Tysiąclecia. Załącznik do Zarządzenia Prezydenta 43/17 2017-02-09 10:03
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI Prezydent Grudziądza, Na podstawie art.124 ust. 1 i 2, art. 124 a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) 2016-10-24 11:15
Decyzje Prezydenta Grudziądza w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - data ostateczna, termin płatności - KATALOG -
Informacja - księgi wieczyste 2010-05-27 13:28