Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Grudziądzu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wydział Kultury, Sportu i Promocji

Wydział Kultury, Sportu i Promocji - KSP

naczelnik: Małgorzata Sadowska-Rodziewicz
adres: ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziądz
sekretariat – I piętro
Naczelnik Wydziału – I piętro
tel.: +48 566968690

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Małgorzata Sadowska-Rodziewicz I piętro +48 566968690
Aleksandra Krykant-Jankowska parter +48 566968692
I piętro +48 566968690

W Wydziale działają dwa referaty.

Referat Sportu - KSP-I

kierownik: Kinga Bączkowska

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;
2) sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej posiadających siedzibę na terenie miasta Grudziądza;
3) sprawowanie nadzoru nad miejskimi obiektami sportowymi i działalnością Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku;
4) prowadzenie dokumentacji dotyczącej miejskiej bazy sportowej w Grudziądzu;
5) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w dziedzinie sportu i kultury fizycznej;
6) realizacja procedury udzielania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu i upowszechniania kultury fizycznej;
7) rozliczanie i kontrola prawidłowości wydatkowania dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu i upowszechniania kultury fizycznej;
8) udział w zadaniach publicznych dofinansowanych z budżetu gminy-miasto Grudziądz oraz ich kontrola;
9) realizacja procedury udzielania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień;
10) przygotowywanie planów wieloletnich przedsięwzięć w zakresie właściwości merytorycznej Wydziału;
11) udział w posiedzeniach Komisji Sportu Rady Miejskiej Grudziądza;
12) obsługa organizacyjno-techniczna Rady Sportu przy Prezydencie Grudziądza;
13) współpraca z podmiotami zewnętrznymi zajmującymi się działalnością sportową;
14) tworzenie warunków materialnych oraz inicjowanie i koordynacja działalności sprzyjającej rozwojowi sportu;
15) koordynowanie działań związanych z organizowanymi imprezami i wydarzeniami sportowymi.

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Kinga Bączkowska parter +48 566968692
Łukasz Froncek parter +48 566968692
Ewelina Klucznik parter +48 566968692
Anna Tadych parter +48 566968692

Referat Kultury, Promocji i Partycypacji Społecznej - KSP-II

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) tworzenie warunków materialnych dla rozwoju kultury, sztuki i turystyki;
2) kreowanie wizerunku Grudziądza, jako ośrodka turystycznego oraz promocji produktów turystycznych miasta zgodnie z obowiązującą strategią promocji, w tym nadzór nad wszelkimi działaniami z zakresu promocji miasta i komunikacji marketingowej;
3) przygotowywanie i realizacja materiałów promujących Grudziądz na różnych nośnikach, skierowanych do określonych grup docelowych;
4) inicjowanie, organizacja i współorganizacja imprez i wydarzeń o charakterze promocyjnym;
5) przygotowywanie udziału miasta w wybranych targach krajowych i zagranicznych;
6) utrzymywanie kontaktów z miastami partnerskimi Grudziądza, udział w obsłudze wizyt zagranicznych delegacji miast partnerskich;
7) współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi na rzecz budowania jednorodnego, pożądanego wizerunku Grudziądza;
8) gromadzenie informacji o wydarzeniach kulturalnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych itp. odbywających się w mieście;
9) inicjowanie działań mających na celu zaangażowanie mieszkańców w budowę pozytywnego wizerunku miasta oraz tworzenie mechanizmów integracji wewnętrznej mieszkańców miasta;
10) wdrażanie systemu identyfikacji wizualnej marki Grudziądza oraz nadzór nad jego przestrzeganiem przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne;
11) wyrażanie zgody na wykorzystywanie symboli miasta, tj. herb, logo i innych elementów identyfikacji wizualnej Grudziądza;
12) prowadzenie bazy zdjęciowej miasta;
13) prowadzenie i rozwijanie portalu marki Grudziądz oraz powiązanych z nim miejskich serwisów internetowych;
14) tłumaczenie korespondencji i dokumentów (niewymagających tłumaczenia przysięgłego) na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu (język angielski, niemiecki);
15) zarządzanie marką Grudziądza we wszystkich obszarach jej funkcjonowania;
16) wybór stylistyki i asortymentu upominków i wydawnictw promocyjnych oraz zarządzanie ich dystrybucją;
17) sprawowanie nadzoru nad działalnością miejskich instytucji kultury (Centrum Kultury TEATR, Muzeum, Biblioteka Miejska);
18) współpraca z org. pozarządowymi działającymi w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz turystyki i krajoznawstwa;
19) prowadzenie osobowego funduszu wynagrodzeń jednostek kultury;
20) realizacja procedury przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i sztuki oraz turystyki i krajoznawstwa;
21) rozliczanie i kontrola prawidłowości wydatkowania dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i sztuki oraz turystyki i krajoznawstwa;
22) realizacja procedury przyznawania stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki przeznaczonych na realizację projektów artystycznych, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury i sztuki oraz edukację artystyczną;
23) obsługa organizacyjno-techniczna realizacji budżetu partycypacyjnego, w tym:
  a) przyjmowanie wniosków do BO,
  b) wprowadzanie złożonych wniosków do bazy elektronicznej,
  c) weryfikacja formalna złożonych wniosków,
  d) przygotowanie i obsługa organizacyjna procedury głosowania,
  e) przygotowanie zestawień i analiz dot. złożonych wniosków i wyników głosowania;
24) opracowywanie Grudziądzkiego Informatora Statystycznego.

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Agnieszka Chlewicka I piętro +48 566968690
Natalia Kowalczyk  
Przemysław Wierzchowski I piętro +48 566968690

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 28-01-2009 08:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 28-08-2018 08:08