herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Wydział Inwestycji i Remontów

Wydział Inwestycji i Remontów - IN

naczelnik: Marek Iwiński
adres: ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz
sekretariat – Spichrze pokój nr 334
Naczelnik Wydziału – Spichrze pokój nr 334
tel.: +48 564510264
faks: +48 564625812

Do właściwości Wydziału należy w szczególności:

1) współdziałanie w opracowaniu programów Strategii Rozwoju Miasta, rozwiązań w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz rozbudowa infrastruktury technicznej;
2) współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w opracowaniu planów przedsięwzięć (inwestycji i remontów) z wyłączeniem zadań dotyczących infrastruktury drogowej;
3) prowadzenie uzgodnień koordynacyjnych z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w zakresie koordynacji miejscowej i czasowej przedsięwzięć;
4) dokonywanie ocen wniosków dotyczących przedsięwzięć gminnych jednostek organizacyjnych pod względem kompletności przedsięwzięcia, stanu przygotowania oraz analizy dokumentacji technicznej o ile taka została sporządzona;
5) współpraca z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie utrzymania nieruchomości miasta;
6) współpraca z Architektem Miejskim oraz z Miejską Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną;
7) przygotowanie danych wyjściowych i zakresu opracowań projektowych dla zadań przekazanych do realizacji przez merytoryczne komórki organizacyjne w zależności od wielkości budżetu przeznaczonego przez te komórki na ich realizację;
8) zapewnienie efektywnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na przedsięwzięcia realizowane przez Wydział;
9) przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej do prowadzonej inwestycji, w tym uzyskanie zgody właścicieli na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane;
10) weryfikacja opracowanej dokumentacji projektowej przez podmioty zewnętrzne;
11) prowadzenie spraw związanych z wyborem wykonawców prac geodezyjnych, projektowych, eksperckich i inspektorów nadzoru dla zadań realizowanych przez Wydział;
12) prowadzeniem spraw związanych z wyborem wykonawców robót budowlanych;
13) nadzór merytoryczny nad realizacją przedsięwzięć, współpraca z wykonawcami i Nadzorem Inwestorskim, uczestnictwo w przekazywaniu placu budowy, naradach koordynacyjnych, odbiorach końcowych;
14) uzyskanie decyzji na użytkowanie lub zgłaszania zakończenia budowy do PINB;
15) przygotowanie dla merytorycznych komórek organizacyjnych informacji w zakresie poniesionych wydatków w celu rozliczenia zadań budżetowych przez te komórki i przygotowania dokumentów OT;
16) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych;
17) współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy-miasto Grudziądz przy planowaniu i organizowaniu prac remontowych – opiniowanie pilności tych prac, opracowanych kosztorysów i zakresów prac w odniesieniu do wyników rocznych przeglądów budowlanych.

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Marek Iwiński Spichrze 334C +48 564510265
Jan Kamiński Spichrze 334B +48 564510263
Ryszard Boguski Spichrze 334B +48 564510263
Grzegorz Cyrankowski Spichrze 334A +48 564510264

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 28-01-2009 13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 15-01-2018 12:29