herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr interpelacji

Rejestr interpelacji

 

Lp. Data wpływu Kto złożył W sprawie Komórka organizacyjna
udzielająca odpowiedzi
Data wpływu odpowiedzi Uwagi
1. 28.11.2018 r. Tomasz Smolarek niewłaściwego funkcjonowania sygnalizacji świetlnej

Prezydent

 

28.11.2018 r.  
2. 12.12.2018 r. Marzena Makowska zmiany platformy zakupowej dla Szpitala SP 27.12.2018 r.  
3. 12.12.2018 r. Krzysztof Kosiński dot. linii autobusowej do Osiedla Rudnik. TR 28.12.2018 r.  
4. 12.12.2018 r. Krzysztof Kosiński dot. zainstalowania progu zwalniającego na Osiedlu Mniszek. ZDM 14.01.2019 r.  
5. 19.12.2018 r. Krzysztof Kosiński dot. miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych ZDM 14.01.2019 r.  
6. 19.12.2018 r. Mariusz Żebrowski dot. strajku nauczycieli ED 02.01.2019 r.  
7. 19.12.2018 r. Mariusz Żebrowski dot. powołania nowej instytucji kultury PR 20.03.2019 r.  
8. 30.01.2019 r. Róża Lewandowska dot. zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników  niepedagogicznych ED 19.03.2019 r.  
9. 25.02.2019 r. Aleksandra Drozdecka dot. zasadności funkcjonowania grupy zakupowej w placówkach oświatowych ZP 13.03.2019 r.  
10. 25.02.2019 r. Krzysztof Kosiński dot. statusu lokali mieszkalnych - osiedle "Zielony Zakątek" - Rydygiera PP 13.03.2019 r.  
11. 27.02.2019 r. Klub Radnych PiS dot. strategicznego programu naprawczego PR 20.03.2019 r.  
12. 27.02.2019 r. Marek Czepek dot. interwencji w MZK w/s czystości ulic i ścieżek rowerowych ZDM 15.03.2019 r.  
13. 12.03.2019 r. Łukasz Kowarowski dot. przejścia dla pieszych przy ul. Kustronia ZDM 19.03.2019 r.  
14. 14.03.2019 r. Marek Czepek dot. kosztów  wynagrodzeń zarządu spółek - MPGN, GTBS NW 20.03.2019 r.  
15. 26.03.2019 r. Marek Czepek dot. wzrostu kosztów zatrudnienia w spółkach miejskich NW 08.04.2019 r.  
16. 27.03.2019 r. Edyta Ogonowska dot. utworzenia kursów autobusów do "Rudnika" TR 10.04.2019 r.  
17. 27.03.2019 r. Tomasz Smolarek dot. utrudniania przechodzenia ul. Mikołaja Reja ZDM 05.04.2019 r.  
18. 01.04.2019 r. Miłosz Joniec dot. wykonania przejścia dla pieszych ul. Mieszka I ZDM  12.04.2019 r.  
19. 02.04.2019 r. Paweł Napolski dot. sytuacji finansowej spółek NW 15.04.2019 r.  
20. 02.04.2019 r. Klub Radnych PiS dot. podwyżki płac dla pracowników samorządowych OR 16.04.2019 r.  
21. 04.04.2019 r. Krzysztof Kosiński dot. zorganizowania całorocznej linii autobusowej do ulicy Zaleśnej TR 10.04.2019 r.  
22. 08.04.2019 r. Łukasz Kowarowski dot. wynagrodzeń w spółkach komunalnych oraz szpitalu

NW

NW

19.04.2019 r.

08.05.2019 r.

 
23. 10.04.2019 r. Marek Czepek dot. stanu zieleni wokół Klimka GK 23.04.2019 r.  
24. 24.04.2019 r. Klub Radnych PiS dot. odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 ED 09.05.2019 r.  
25. 29.05.2019 r. Klub Radnych PiS dot. sprzedaży bloków GTBS za symboliczną złotówkę za m² NW 11.06.2019 r.  
26. 29.05.2019 r. Krzysztof Kosiński dot. naprawy nawierzchni placu manewrowego i parkingowego - Mniszek ZDM 11.06.2019 r.  
27. 29.05.2019 r. Miłosz Joniec dot. usuwania kwiatów spod pomników polskich bohaterów  GK 11.06.2019 r.  
28. 29.05.2019 r. Miłosz Joniec dot. utworzenia dodatkowego przejścia dla pieszych ul.Dworcowa_Wilsona

ZDM

ZDM

12.06.2019 r.

02.07.2019 r.

 
29 05.06.2019 r. Aleksandra Drozdecka dot. zasadności funkcjonowania grupy zakupowej w placówkach oświatowych IZP 19.06.2019 r.  
30. 19.06.2019 r.

Aleksandra Drozdecka

Edyta Ogonowska

dot. przekazania nieużytecznych podręczników do skupu makulatury ED 05.07.2019 r.  
31. 01.07.2019 r. Aleksandra Drozdecka dot. funkcjonowania ogródków piwnych na Rynku SM 12.07.2019 r.  
32. 09.07.2019 r.

Helena Bagniewska

Łukasz Kowarowski

dot. "Apteki pod Solankami" OR 12.07.2019 r.  
33. 10.07.2019 r. Klub Radnych SOG dot. propozycji sprzedaży mieszkańcom O.Chełmińskiego zajmowanych mieszkań - GTBS NPG 23.07.2019 r.  
34. 26.07.2019 r. Miłosz Joniec dot. powstania kolejnego sklepu z alkoholem SOK 07.08.2019 r.  
35. 13.08.2019 r. Tomasz Smolarek dot. komunikacji miejskiej KOM 21.08.2019 r.  
36. 21.08.2019 r. Krzysztof Kosiński dot. progów zwalniających - ul. Sportowców - ul. Droga Kaszubska

ZDM

ZDM

03.09.2019 r.

30.09.2019 r.

 
37. 29.08.2019 r. Róża Lewandowska

dot.budowy chodnika i kładki przez Kanał Trynka;

uporządkowania parku za Zespołem Szkół Rolniczych

ZDM

ŚRO

17.09.2019 r.

16.09.2019 r.

 
38. 22.10.2019 r.

Klub Radnych PiS

Andrzej Wiśniewski

dot. Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu NPG 06.11.2019 r.  
39. 30.10.2019 r. Krzysztof Kosiński dot. zainstalowania lamp oświetleniowych przy u. Jeziornej i ul. Jacka Malczewskiego ZDM 13.11.2019 r  
40. 30.10.2019 r. Krzysztof Kosiński dot. modernizacji nawierzchni targowiska na Osiedlu Rządz

NPG

NPG

13.11.2019 r.

02.12.2019 r.

 
41. 30.10.2019 r. Marzena Makowska dot. montażu poręczy na budynku przy u. Nadgórnej 47-49 ZDM 13.11.2019 r.  
42. 30.10.2019 r. Edyta Ogonowska dot. uciążliwych nieprzyjemnych zapachów na Osiedlu Lotnisko ŚRO 13.11.2019 r.  
43. 13.11.2019 r. Klub Radnych SOG dot. biletów MZK KOM 11.12.2019 r.  
44. 27.11.2019.r. Marek Czepek dot. zmiany w organizacji ruchu autobusów KOM 11.12.2019 r.  
45. 27.11.2019.r. Marek Czepek dot.stawek za obiady w szkołach podstawowych ED 11.12.2019 r.  
46. 27.11.2019.r. Tomasz Smolarek dot. rezygnacji z pokazów fajerwerków w dniu 31.12.2019 r. ZK 09.12.2019 r.  
47. 27.11.2019.r. Krzysztof Kosiński dot. lokalnego małego handlu ŚRO 11.12.2019 r.  
48. 29.11.2019 r. Róża Lewandowska dot. linii autobusowej nr 3 KOM 09.12.2019 r.  
49. 18.12.2019 r. Marek Czepek dot. Wyższej Szkoły Pielęgniarstwa ORA 02.01.2020 r.  
50. 22.01.2020 r. Krzysztof Kosiński dot. parkowania osób niepełnosprawnych w płatnej strefie parkowania ZDM 04.02.2020 r.  
51. 23.01.2020 r. Tomasz Smolarek dot. wyposażenia punktu sprzedaży biletów MZK w CH ALFA w terminal płatniczy KOM 05.02.2020 r.  
52 17.02.2020 r. Miłosz Joniec dot. odpadów_Rodzinne Ogrody Działkowe GSO 28.02.2020 r.  
53. 26.02.2020 r. Łukasz Kowarowski dot. stanu ul. Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Karabinierów ZDM 10.03.2020 r.  
54. 26.02.2020 r. Maciej Gburczyk dot. zwiększenia ilości koszy na śmieci w obrębie Starówki ZDM 11.03.2020 r.  
55. 26.02.2020 r. Krzysztof Kosiński dot. naprawy ulic Dobrzyńskiej i Drogi Mazowieckiej ZDM    
56. 26.02.2020 r. Edyta Ogonowska dot. remontu dachu w SP nr 21 ED 11.03.2020 r.  
57. 19.03.2020 Miłosz Joniec dot. zawieszenia poboru opłaty w strefie płatnego parkowania ZDM 30.03.2020 r.  
58. 28.04.2020 Andrzej Wiśniewski dot. sytuacji finansowej CPDiPR ZSS 04.05.2020 r.  
59. 06.05.2020 Krzysztof Kosiński dot. zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie ratowania życia ludzkiego NPG 19.05.2020 r.  
60. 06.05.2020 Krzysztof Kosiński dot. informacji o planowanych podwyżkach i gratyfikacjach dla pracowników DPS ZSS 19.05.2020 r.  
61. 06.05.2020 Krzysztof Kosiński dot. demontażu słupków blokujących wjazd na terenie Osiedla Mniszek ZDM 18.05.2020 r.  
62. 06.05.2020 Piotr Rohde dot. wykupu mieszkań przy ul. Libelta i ul. Żeromskiego NPG 19.05.2020 r.  
63. 07.05.2020 Łukasz Kowarowski dot. premii pracowników MZK NPG 20.05.2020 r.  
64. 19.05.2020 Tomasz Smolarek dot. zadaszenia na targowisku miejskim NPG 02.06.2020 r.  
65. 19.05.2020 Tomasz Smolarek dot. kursowania miejskich autobusów KOM 01.06.2020 r  
66. 19.05.2020 Tomasz Smolarek i Krzysztof Pokora dot. wyeliminowania miejsc, w których spożywany jest alkohol SM 29.05.2020 r.  
67. 26.05.2020 Aleksandra Drozdecka dot. zlokalizowania przystanku linii nr 13 na terenie Galerii Grudziądzkiej KOM 01.06.2020 r.  
68. 04.06.2020 Tomasz Smolarek, Krzysztof Pokora, Mariusz Żebrowski dot. wyodrębnienia geodezyjnego działki pod targowisko miejskie GN 18.06.2020 r.  
69. 05.06.2020 Krzysztof Kosiński dot. wprowadzenia zmian w strukturze finansowania zadań ze środków PFRON ZSS 16.06.2020 r.  
70. 05.06.2020 Krzysztof Kosiński dot. wprowadzenia stałego oznaczenia w rozkładach jazdy autobusów spełniających wymagania techniczne do transportu osób niepełnosprawnych KOM 18.06.2020 r.  
71 24.06.2020 Piotr Rohde dot. budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Jackowskiego ZDM 10.07.2020 r.  
72 24.06.2020 Mariusz Żebrowski dot. wiaty przystankowej i dodatkowej ławki na przystanku autobusowym przy szpitalu KOM 10.07.2020 r.  
73 25.06.2020 Tomasz Smolarek dot. stanu klimatyzacji w komunikacji miejskiej KOM 10.07.2020 r.  
74 25.06.2020 Tomasz Smolarek dot. akcji informacyjnej związanej z noszeniem maseczek w komunikacji miejskiej KOM 10.07.2020 r.  
75 25.06.2020 Krzysztof Kosiński dot. realizowanych ograniczeń finansowych w MOPR Grudziądz ZSS 10.07.2020 r.  
76 01.07.2020 Krzysztof Kosiński dot. przeprowadzenia doraźnej akcji czyszczenia studzienek kanalizacji deszczowej MWiO, ZDM 10.07.2020 r.  
77 27.08.2020 Krzysztof Pokora i Tomasz Smolarek dot. remontu ul. Tatrzańskiej i Al.Sportowców w Mniszku ZDM 10.09.2020r.  
78 31.08.2020 Łukasz Piasecki dot. budowy slipu nad Wisłą IZP 10.09.2020r.  
79 17.09.2020 Sławomir Szymański dot. unieważnienia lub zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania ZDM 05.10.2020r.  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 03-12-2018 13:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Obuchowska 03-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Józefa Podlaska 03-12-2018 13:18