herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 314/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz

ZARZĄDZENIE NR 314/20

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

 

 

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność

gminy – miasto Grudziądz

 

            Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr LI/889/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 896) zarządzam, co następuje:

 

            § 1. Przeznaczyć do zbycia nieruchomość gminy-miasto Grudziądz, stanowiącą odrębną własność lokalu niemieszkalnego – garażu nr 2 o powierzchni 64,83 m2 zapisanego w księdze wieczystej TO1U/00059040/1 wraz z udziałem wynoszącym 6483/8930 części w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 37/6 w obr. 94, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00059038/4 jako prawo związane z własnością lokalu.

 

            § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

            § 3. Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

 

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 28-08-2020 13:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-08-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 12-10-2020 10:24