herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rejestr interpelacji Joanna Klucznik 2019-03-14 11:10:06
Rejestr interpelacji Joanna Klucznik 2019-03-14 11:09:13
14. Interpelacja radnego Marka Czepka Joanna Klucznik 2019-03-14 11:03:54
ZARZĄDZENIE NR 62/19 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku Łukasz Froncek 2019-03-14 09:36:04
Rejestr interpelacji Joanna Klucznik 2019-03-14 09:16:59
9. Interpelacja radnej Aleksandry Drozdeckiej Joanna Klucznik 2019-03-14 09:14:02
Stawka żywieniowa w przedszkolach miejskich w lutym 2019 roku - dokument usunięty Kamilla Wiśniewska 2019-03-14 09:10:24
Zakończony - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Grudziądzu Kamilla Wiśniewska 2019-03-14 09:10:09
ZARZĄDZENIE NR 24/19 o naborze wniosków w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok Tomasz Kopczyński 2019-03-14 08:46:42
ZARZĄDZENIE NR 22/19 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. sportu szkolnego Tomasz Kopczyński 2019-03-14 08:43:06
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2019-2039 Katarzyna Wiśniewska 2019-03-14 07:04:59
Rejestr zgłoszeń budowy Anna Dorau-Reich 2019-03-13 14:10:04
Komisja Statutowa 26 marca 2019 r. Józefa Podlaska 2019-03-13 13:04:22
Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie szkoleń przygotowujących nauczycieli SP 14 i SP 18 do procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Wojciech Gołąb 2019-03-13 13:00:14
Rejestr interpelacji Józefa Podlaska 2019-03-13 12:53:59
10. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego Józefa Podlaska 2019-03-13 12:51:53
10. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego Józefa Podlaska 2019-03-13 12:29:50
10. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego Józefa Podlaska 2019-03-13 12:23:15
ZARZĄDZENIE NR 34/19 w sprawie udzielenia upoważnień do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli związanych z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ligia Bartos 2019-03-13 12:13:49
ZARZĄDZENIE NR 33/19 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawierania porozumień w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków Ligia Bartos 2019-03-13 12:11:23
ZARZĄDZENIE NR 107/19 w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków oraz przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku Milena Kubik 2019-03-13 11:50:13
ZARZĄDZENIE NR 107/19 w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków oraz przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku Milena Kubik 2019-03-13 11:48:04
XI 2018 - początek kadencji Tomasz Kopczyński 2019-03-13 10:04:55
KOWAROWSKI Łukasz Mariusz Tomasz Kopczyński 2019-03-13 10:04:25
Oświadczenie dotyczące przekształcenia prawa użytkowamnia wieczystego w prawo własności Katarzyna Kudlewska 2019-03-13 09:51:30
ZARZĄDZENIE NR 45/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku Łukasz Froncek 2019-03-13 09:39:24
Rejestr zgłoszeń budowy Bogdan Wiśniewski 2019-03-13 09:14:10
Rejestr zgłoszeń budowy Anna Dorau-Reich 2019-03-13 08:40:01
Rejestr zgłoszeń budowy Tomasz Kopczyński 2019-03-13 07:54:40
Rejestr zgłoszeń budowy Tomasz Kopczyński 2019-03-13 07:53:28
Projekt protokołu z VII sesji odbytej w dniu 27 lutego 2019 r. Joanna Klucznik 2019-03-12 15:49:42
Rejestr interpelacji Joanna Klucznik 2019-03-12 15:44:00
13. Interpelacja radnego Łukasza Kowarowskiego Joanna Klucznik 2019-03-12 15:41:24
ZARZĄDZENIE NR 106/19 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-03-12 12:45:40
ZARZĄDZENIE NR 106/19 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej Katarzyna Kudlewska 2019-03-12 11:54:13
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Chełmińskiej. Załącznik do Zarzadzenia nr 92/2019 - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-03-12 11:49:50
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Chełmińskiej. Załącznik do Zarzadzenia nr 92/2019 - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-03-12 11:49:33
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 55/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-03-12 11:45:16
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Portowej. Załącznik do Zarządzenia nr 105/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-03-12 11:43:49
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Plac Miłośników Astronomii. Załącznik do Zarzadzenia nr 104/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-03-12 11:42:43