herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rejestr zgłoszeń budowy Anna Dorau-Reich 2018-07-10 09:32:06
Rejestr zgłoszeń budowy Anna Dorau-Reich 2018-07-10 09:28:37
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 09 lipca 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2018-07-09 15:08:17
Rejestr zgłoszeń budowy Anna Dorau-Reich 2018-07-09 14:43:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz z dnia 27 czerwca 2018 r. o wszczęciu postępowania na żądanie ENERGA OPERATOR S.A. w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV pomiędzy GPZ Świerkocin-Różana (...) Magdalena Walczak 2018-07-09 12:39:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz z dnia 27 czerwca 2018 r. o wszczęciu postępowania na żądanie ENERGA OPERATOR S.A. w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV pomiędzy GPZ Świerkocin-Różana (...) Magdalena Walczak 2018-07-09 12:38:39
Dostawa i montaż 22 automatów biletowych stacjonarnych fabrycznie nowych przeznaczonych do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wraz z ich obsługą i serwisem na terenie gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2018-07-09 12:18:01
Dostawa i montaż 22 automatów biletowych stacjonarnych fabrycznie nowych przeznaczonych do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wraz z ich obsługą i serwisem na terenie gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2018-07-09 12:17:43
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 9 lipca 2018 r. decyzji nr 34 / 2018 dotyczącej ustalenia warunków zabudowy na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych; na działkach nr 11/260 i 11/261 w obrębie nr 86, położonych przy ul. Budowlanych w Grudziądzu Ewa Gużyńska 2018-07-09 11:05:25
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 9 lipca 2018 r. decyzji nr 34 / 2018 dotyczącej ustalenia warunków zabudowy na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych; na działkach nr 11/260 i 11/261 w obrębie nr 86, położonych przy ul. Budowlanych w Grudziądzu Ewa Gużyńska 2018-07-09 11:04:46
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 9 lipca 2018 r. decyzji nr 34 / 2018 dotyczącej ustalenia warunków zabudowy na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych; na działkach nr 11/260 i 11/261 w obrębie nr 86, położonych przy ul. Budowlanych w Grudziądzu Ewa Gużyńska 2018-07-09 11:02:40
ZARZĄDZENIE NR 218/2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia przysługującego gminie - miasto Grudziądz udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-07-09 10:52:42
ZARZĄDZENIE NR 219/2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-07-09 10:52:32
ZARZĄDZENIE NR 218/2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia przysługującego gminie - miasto Grudziądz udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-07-09 10:52:02
ZARZĄDZENIE NR 219/2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-07-09 10:51:32
ZARZĄDZENIE NR 219/2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-07-09 10:51:09
ZARZĄDZENIE NR 219/2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-07-09 10:50:40
ZARZĄDZENIE NR 219/2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-07-09 10:50:00
ZARZĄDZENIE NR 218/2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia przysługującego gminie - miasto Grudziądz udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-07-09 10:47:50
Wynik postępowania Zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem Dąbrówki 4 w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego Agnieszka Schulz 2018-07-06 09:37:18
Wynik postepowania - dokument usunięty Agnieszka Schulz 2018-07-06 09:33:09
Wynik postepowania - dokument usunięty Agnieszka Schulz 2018-07-06 09:32:57
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem trzech pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza - Etap II" Romualda Rudnik 2018-07-05 15:14:33
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem trzech pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza - Etap II" Romualda Rudnik 2018-07-05 15:14:00
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem trzech pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza - Etap II" Romualda Rudnik 2018-07-05 15:13:39
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem trzech pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza - Etap II" Romualda Rudnik 2018-07-05 15:13:21
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem trzech pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza - Etap II" Romualda Rudnik 2018-07-05 15:12:58
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem trzech pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza - Etap II" Romualda Rudnik 2018-07-05 15:12:11
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem trzech pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza - Etap II" Romualda Rudnik 2018-07-05 15:11:59
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem trzech pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza - Etap II" Romualda Rudnik 2018-07-05 15:11:46
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem trzech pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza - Etap II" Romualda Rudnik 2018-07-05 15:11:29
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem trzech pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza - Etap II" Romualda Rudnik 2018-07-05 15:11:13
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem trzech pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza - Etap II" Romualda Rudnik 2018-07-05 15:11:01
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem trzech pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza - Etap II" Romualda Rudnik 2018-07-05 15:10:37
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem trzech pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza - Etap II" Romualda Rudnik 2018-07-05 15:09:52
ZARZĄDZENIE NR 216/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-07-05 13:10:51
ZARZĄDZENIE NR 216/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-07-05 13:10:32
ZARZĄDZENIE NR 216/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-07-05 13:09:46
ZARZĄDZENIE NR 216/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-07-05 13:08:32
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.), sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia oraz do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2018-07-05 07:50:51