herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 259/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Monika Opala 2020-07-28 15:02:37
ZARZĄDZENIE NR 258/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Monika Opala 2020-07-28 14:59:07
ZARZĄDZENIE NR 257/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Monika Opala 2020-07-28 14:57:26
ZARZĄDZENIE NR 256/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Monika Opala 2020-07-28 14:55:29
ZARZĄDZENIE NR 255/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Monika Opala 2020-07-28 14:52:23
ZARZĄDZENIE NR 254/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Monika Opala 2020-07-28 14:50:04
ZARZĄDZENIE NR 253/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Monika Opala 2020-07-28 14:49:06
ZARZĄDZENIE NR 252/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Monika Opala 2020-07-28 14:47:56
ZARZĄDZENIE NR 251/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Monika Opala 2020-07-28 14:46:39
ZARZĄDZENIE NR 250/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Monika Opala 2020-07-28 14:45:09
ZARZĄDZENIE NR 249/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Monika Opala 2020-07-28 14:42:31
Zarządzenie 248/20 - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2020-07-28 14:40:10
ZARZĄDZENIE NR 248/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Monika Opala 2020-07-28 14:36:14
Informacje o zgłaszaniu zgromadzeń Tomasz Kopczyński 2020-07-28 14:35:03
Zarządzenie 248/20 - dokument usunięty Monika Opala 2020-07-28 14:28:51
Zarządzenie Nr 256/20 - dokument usunięty Monika Opala 2020-07-28 14:11:39
ZARZĄDZENIE NR 189/20 w sprawie powołania komisji ds. stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki w celu wydania opinii na temat wniosków o stypendium Łukasz Froncek 2020-07-28 13:39:32
ZARZĄDZENIE NR 232/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2020-07-28 13:05:49
ZARZĄDZENIE NR 231/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2020-07-28 13:05:45
ZARZĄDZENIE NR 215/20 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udostępniania gruntów stanowiących własność gminy ? miasto Grudziądz, gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa w celu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej oraz zajęcia nieruchomości na czas budowy inwestycji - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2020-07-28 13:04:55
Zarządzenie NR 207/20 Prezydenta Grudziądza z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Grudziądza "Raportu o stanie Miasta Grudziądza w 2019 roku" Tomasz Kopczyński 2020-07-28 13:03:36
ZARZĄDZENIE NR 216 /20 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2020-07-28 13:02:43
ZARZĄDZENIE NR 214 /20 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy gen. Bora Komorowskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2020-07-28 13:02:36
ZARZĄDZENIE NR 241/2020 PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprzedaży drewna pozyskanego z Lasów Komunalnych miasta Grudziądza, Leśnictwo Czerwony Dwór i z terenów miejskich. Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2020-07-28 12:14:24
ZARZĄDZENIE NR 245/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2020-07-28 12:12:45
ZARZĄDZENIE NR 241/2020 PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprzedaży drewna pozyskanego z Lasów Komunalnych miasta Grudziądza, Leśnictwo Czerwony Dwór i z terenów miejskich. Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2020-07-28 12:10:52
Audytor Wewnętrzny Tomasz Kopczyński 2020-07-28 10:00:29
V 2020 - roczne Tomasz Kopczyński 2020-07-28 07:39:07
Komisja skarg, wniosków i petycji - 28 lipca 2020 r. Anna Obuchowska 2020-07-28 07:30:38
IV 2020 - roczne Tomasz Kopczyński 2020-07-27 14:55:32
ZARZĄDZENIE NR 244/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok Sylwia Szczęsna 2020-07-27 12:48:49
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 27.07.2020r. decyzji Nr 6/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu średniego ciśnienia dn 160 PE, na działkach nr 10/20, 10/9, 10/10, 10/11 obręb 63; nr 28 obręb 67; nr 2, 1/1, 8/1, 8/2, 1/5, 1/6 obręb 84; nr 85 obręb 85, położonych przy ul. Ludwika Waryńskiego i Drodze Łąkowej w Grudziądzu. Małgorzata Kuklińska 2020-07-27 12:21:02
Rejestr zgłoszeń budowy Marzena Goławska 2020-07-27 11:54:04
ZARZĄDZENIE NR 243/2020 w sprawie organizacji i funkcjonowania stałych dyżurów na terenie miasta Grudziądza Magdalena Walczak 2020-07-27 09:23:44
ZARZĄDZENIE NR 243/2020 w sprawie organizacji i funkcjonowania stałych dyżurów na terenie miasta Grudziądza Magdalena Walczak 2020-07-27 09:22:18
ZARZĄDZENIE NR 243/2020 w sprawie organizacji i funkcjonowania stałych dyżurów na terenie miasta Grudziądza Magdalena Walczak 2020-07-27 09:21:51
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz położonej przy ulicy dr Ludwika Rydygiera Dorota Kozyrska 2020-07-27 08:39:36
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz położonych przy ulicy dr Ludwika Rydygiera Dorota Kozyrska 2020-07-27 08:38:45
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz położonej przy ulicy dr Ludwika Rydygiera Dorota Kozyrska 2020-07-27 08:36:39
ZARZĄDZENIE NR 238/20 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Lokalnego zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 - 2022 Ligia Bartos 2020-07-24 11:31:18