herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 283/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych - dokument usunięty Ligia Bartos 2018-09-20 13:43:01
ZARZĄDZENIE NR 281/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - dokument usunięty Ligia Bartos 2018-09-20 13:42:49
ZARZĄDZENIE NR 280/18 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych - dokument usunięty Ligia Bartos 2018-09-20 13:42:37
ZARZĄDZENIE NR 286/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczenia dobry start - dokument usunięty Ligia Bartos 2018-09-20 13:42:29
ZARZĄDZENIE NR 289/18 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności w imieniu gminy - miasto Grudziądz p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu - dokument usunięty Ligia Bartos 2018-09-20 13:42:20
ZARZĄDZENIE NR 293/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach - dokument usunięty Ligia Bartos 2018-09-20 13:42:10
ZARZĄDZENIE NR 283/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych - dokument usunięty Ligia Bartos 2018-09-20 13:37:35
ZARZĄDZENIE NR 283/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych - dokument usunięty Ligia Bartos 2018-09-20 13:36:03
ZARZĄDZENIE NR 282/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów Ligia Bartos 2018-09-20 13:20:50
ZARZĄDZENIE NR 282/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów - dokument usunięty Ligia Bartos 2018-09-20 13:20:22
ZARZĄDZENIE NR 281/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - dokument usunięty Ligia Bartos 2018-09-20 13:15:14
ZARZĄDZENIE NR 280/18 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych Ligia Bartos 2018-09-20 12:50:03
ZARZĄDZENIE NR 289/18 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności w imieniu gminy – miasto Grudziądz p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu Ligia Bartos 2018-09-20 12:48:53
ZARZĄDZENIE NR 280/18 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych - dokument usunięty Ligia Bartos 2018-09-20 12:47:30
ZARZĄDZENIE NR 286/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczenia dobry start - dokument usunięty Ligia Bartos 2018-09-20 12:44:49
ZARZĄDZENIE NR 289/18 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności w imieniu gminy – miasto Grudziądz p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu Ligia Bartos 2018-09-20 12:41:14
ZARZĄDZENIE NR 289/18 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności w imieniu gminy - miasto Grudziądz p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu - dokument usunięty Ligia Bartos 2018-09-20 12:40:08
ZARZĄDZENIE NR 289/18 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności w imieniu gminy - miasto Grudziądz p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu - dokument usunięty Ligia Bartos 2018-09-20 12:39:36
ZARZĄDZENIE NR 293/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach - dokument usunięty Ligia Bartos 2018-09-20 12:36:54
ZARZĄDZENIE NR 200/18 w sprawie zwolnienia od obciążenia hipoteką przymusową części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 168/33 w obrębie 141, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00034367/8 Katarzyna Kudlewska 2018-09-20 12:13:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz Tomasz Kopczyński 2018-09-20 11:22:07
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Tomasz Kopczyński 2018-09-20 10:27:20
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Waryńskiego - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-09-19 14:47:38
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Waryńskiego - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-09-19 14:47:18
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 19 września 2018 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu, położonej w Grudziądzu przy ul. Szpitalnej - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-09-19 14:46:53
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 18 września 2018r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Sosnkowskiego - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-09-19 14:46:22
ZARZĄDZENIE NR 321/2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2018-09-19 13:57:15
ZARZĄDZENIE NR 321/2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2018-09-19 13:54:11
ZARZĄDZENIE NR 321/2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2018-09-19 13:53:58
ZARZĄDZENIE Nr 313 /2018 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Spichrzowej 42 Katarzyna Kudlewska 2018-09-19 13:52:23
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Poniatowskiego. Załacznik do Zarządzenia nr 320/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-09-19 13:50:11
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Poniatowskiego. Załacznik do Zarządzenia nr 320/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-09-19 13:49:48
ZARZĄDZENIE NR 320/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2018-09-19 13:48:56
ZARZĄDZENIE NR 320/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2018-09-19 13:48:41
Zgromadzenie - 22.09.2018 r. Dorota Pokora 2018-09-19 08:02:09
Zgłaszanie kandydatów na Prezydenta Grudziądza Józefa Podlaska 2018-09-18 15:16:02
Zgłaszanie kandydatów na Prezydenta Grudziądza Józefa Podlaska 2018-09-18 15:11:43
Zgłaszanie kandydatów na Prezydenta Grudziądza Józefa Podlaska 2018-09-18 14:53:11
Dopisywanie do spisu wyborców Józefa Podlaska 2018-09-18 14:44:17
Dopisywanie do spisu wyborców Józefa Podlaska 2018-09-18 14:43:48