herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykonanie projektu aranżacji wystawy stałej nowo tworzonego Muzeum Handlu Wiślanego FLIS w ramach projektu "Dostosowanie grudziądzkich spichlerzy do pełnienia funkcji na rzecz kultury" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją aranżacji wystawy Anna Pawłowska 2020-10-15 14:09:46
XXXIV sesja Rady Miejskiej Grudziądza 28 października 2020 r. Józefa Podlaska 2020-10-15 08:28:05
XXXIV sesja Rady Miejskiej Grudziądza 28 października 2020 r. Józefa Podlaska 2020-10-15 08:27:46
XXXIV sesja Rady Miejskiej Grudziądza 28 października 2020 r. Józefa Podlaska 2020-10-15 08:25:34
ZARZĄDZENIE NR 359/20 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej Katarzyna Kudlewska 2020-10-15 07:51:02
Dostawę mebli laboratoryjnych dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę - miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-10-15 07:31:25
Dostawę mebli laboratoryjnych dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę - miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-10-15 07:30:42
Rejestr zgłoszeń budowy Marzena Goławska 2020-10-13 09:09:58
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2020-10-13 08:14:47
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej : Budowa drogi łączącej ul. Waryńskiego z ulicami Rapackiego i Dworcową Marzena Goławska 2020-10-13 08:10:15
ZARZĄDZENIE NR 345/20 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Sylwia Szczęsna 2020-10-12 12:25:45
ZARZĄDZENIE NR 345/20 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Sylwia Szczęsna 2020-10-12 12:25:13
ZARZĄDZENIE NR 345/20 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Katarzyna Wiśniewska 2020-10-12 12:21:22
ZARZĄDZENIE NR 324 /20 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na czas nieoznaczony nieruchomość stanowiącą własność gminy-miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2020-10-12 12:04:39
ZARZĄDZENIE NR 324 /20 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na czas nieoznaczony nieruchomość stanowiącą własność gminy-miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2020-10-12 12:02:24
ZARZĄDZENIE NR 324 /20 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na czas nieoznaczony nieruchomość stanowiącą własność gminy-miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2020-10-12 12:01:34
ZARZĄDZENIE NR 349/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok Tomasz Kopczyński 2020-10-12 11:27:55
ZARZĄDZENIE NR 348/20 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Grudziądza konsultacji projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022 Tomasz Kopczyński 2020-10-12 11:27:19
ZARZĄDZENIE NR 346/20 w sprawie powołania Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności Tomasz Kopczyński 2020-10-12 11:24:34
ZARZĄDZENIE NR 345/20 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2020-10-12 11:16:14
ZARZĄDZENIE NR 344/20 w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Tomasz Kopczyński 2020-10-12 11:15:50
ZARZĄDZENIE NR 343/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok Tomasz Kopczyński 2020-10-12 11:15:25
ZARZĄDZENIE NR 342/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2020-10-12 11:15:01
ZARZĄDZENIE NR 341/20 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej Tomasz Kopczyński 2020-10-12 11:13:56
ZARZĄDZENIE NR 336/20 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej Tomasz Kopczyński 2020-10-12 11:11:19
ZARZĄDZENIE NR 336/20 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej Tomasz Kopczyński 2020-10-12 11:10:37
ZARZĄDZENIE NR 336/20 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej Tomasz Kopczyński 2020-10-12 11:09:55
ZARZĄDZENIE NR 340/20 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00051554/1 na rzecz gminy-miasto Grudziądz. Tomasz Kopczyński 2020-10-12 11:06:54
ZARZĄDZENIE NR 339/20 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Grudziądza ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli Tomasz Kopczyński 2020-10-12 11:06:03
ZARZĄDZENIE NR 338/20 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej OPEC GRUDZIĄDZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu (dalej: "Spółka") Tomasz Kopczyński 2020-10-12 11:05:34
ZARZĄDZENIE NR 337/20 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2020-10-12 11:04:54
ZARZĄDZENIE NR 336/20 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej Tomasz Kopczyński 2020-10-12 11:04:18
ZARZĄDZENIE NR 335/20 w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:57:24
ZARZĄDZENIE NR 334/20 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00020709/7 na rzecz gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:56:53
ZARZĄDZENIE NR 333/20 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowościach Grudziądz i Gruta, stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:56:00
ZARZĄDZENIE NR 332/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:54:43
ZARZĄDZENIE NR 331/20 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:53:44
ZARZĄDZENIE NR 330/20 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:50:05
ZARZĄDZENIE NR 329/20 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu prawem służebności gruntowej Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:49:20
ZARZĄDZENIE NR 327/20 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:48:08