herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 426/18 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2018-12-06 13:40:56
III sesja Rady Miejskiej Grudziądza 12 grudnia 2018 r. Józefa Podlaska 2018-12-06 13:39:50
ZARZĄDZENIE NR 425/18 w sprawie upoważnienia Wiceprezydenta Grudziądza do składania oświadczeń woli Tomasz Kopczyński 2018-12-06 13:39:46
III sesja Rady Miejskiej Grudziądza 12 grudnia 2018 r. Józefa Podlaska 2018-12-06 13:39:07
III sesja Rady Miejskiej Grudziądza 12 grudnia 2018 r. Józefa Podlaska 2018-12-06 13:38:16
ZARZĄDZENIE NR 407/18 w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół na terenie gminy – miasta Grudziądz Agnieszka Schulz 2018-12-06 08:28:35
ZARZĄDZENIE NR 436/18' w sprawie zasad sprzedaży drewna pozyskanego z Lasów Komunalnych miasta Grudziądza, Leśnictwo Czerwony Dwór i z terenów miejskich. Agnieszka Schulz 2018-12-06 08:23:54
Zarządzenie Nr 436/2018 Prezydenta Grudziądza z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna pozyskanego z Lasów - dokument usunięty Agnieszka Schulz 2018-12-06 08:20:14
Zarządzenie Nr 436/2018 Prezydenta Grudziądza z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna pozyskanego z Lasów - dokument usunięty Agnieszka Schulz 2018-12-06 08:19:49
ZARZĄDZENIE NR 439/18 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizacjęzadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku Tomasz Kopczyński 2018-12-06 08:11:12
ZARZĄDZENIE NR 438/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego zapewnienia opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielenia schronienia bezdomnym kobietom i osobom będącym w stanie kryzysu Tomasz Kopczyński 2018-12-06 08:09:09
ZARZĄDZENIE NR 437/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Tomasz Kopczyński 2018-12-06 08:00:42
ZARZĄDZENIE NR 434/18 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2018-12-06 07:59:11
ZARZĄDZENIE NR 422/18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Tomasz Kopczyński 2018-12-06 07:57:43
ZARZĄDZENIE NR 421/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Tomasz Kopczyński 2018-12-06 07:57:10
ZARZĄDZENIE NR 420/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Tomasz Kopczyński 2018-12-06 07:54:53
ZARZĄDZENIE NR 419/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Tomasz Kopczyński 2018-12-06 07:53:30
ZARZĄDZENIE NR 442/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00049759/1 na rzecz gminy-miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2018-12-05 14:42:21
ZARZĄDZENIE NR 444/18 w sprawie ustanowienia na rzecz gminy - miasto Grudziądz odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 99 mieszczącego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Grudziądzu przy ul. Mikołaja Kopernika 2 Katarzyna Kudlewska 2018-12-05 14:40:53
ZARZĄDZENIE NR 443/18 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2018-12-05 14:40:29
ZARZĄDZENIE NR 444/18 w sprawie ustanowienia na rzecz gminy - miasto Grudziądz odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 99 mieszczącego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Grudziądzu przy ul. Mikołaja Kopernika 2 Katarzyna Kudlewska 2018-12-05 14:40:14
ZARZĄDZENIE NR 443/18 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2018-12-05 14:38:28
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 10 stycznia 2019r. na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Grudziądzu przy ul. Polskich Skrzydeł Katarzyna Kudlewska 2018-12-05 14:33:53
Komisja Edukacji 12 grudnia 2018 r. - dokument usunięty Józefa Podlaska 2018-12-05 13:32:02
Projekt protokołu z I sesji odbytej w dniu 21 listopada 2018 r. Joanna Klucznik 2018-12-05 13:00:25
Komisja Budżetu i Polityki Gospodarczej - 12 grudnia 2018 r. - dokument usunięty Józefa Podlaska 2018-12-05 12:45:28
Komisja Kultury, Turystyki i Promocji 13 grudnia 2018 r. Józefa Podlaska 2018-12-05 12:42:39
Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny - 11 września 2018 r. - dokument usunięty Józefa Podlaska 2018-12-05 12:40:15
Posiedzenie wspólnych Komisji Rady Miejskiej Grudziądza - 12 września 2018 r. przed sesją nadzwyczajną - dokument usunięty Józefa Podlaska 2018-12-05 12:40:13
Posiedzenie wspólnych Komisji Rady Miejskiej Grudziądza - 12 września 2018 r. - dokument usunięty Józefa Podlaska 2018-12-05 12:40:12
Posiedzenie wspólnych Komisji Rady Miejskiej Grudziądza - 3 października 2018 r. - dokument usunięty Józefa Podlaska 2018-12-05 12:40:10
Posiedzenie wspólnych Komisji Rady Miejskiej Grudziądza - 11 grudnia2018 r. - dokument usunięty Józefa Podlaska 2018-12-05 12:40:05
ZARZĄDZENIE NR 418/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Tomasz Kopczyński 2018-12-05 12:12:01
ZARZĄDZENIE NR 417/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Tomasz Kopczyński 2018-12-05 12:11:19
ZARZĄDZENIE NR 435/18 zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2018-12-05 12:10:35
Konsultacje projektu Uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Milena Kubik 2018-12-05 12:00:36
ZARZĄDZENIE NR 422/18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Milena Kubik 2018-12-05 12:00:14
ZARZĄDZENIE NR 433/18 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2018 rok Tomasz Kopczyński 2018-12-05 11:53:50
ZARZĄDZENIE NR 432/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2018-12-05 11:52:17
ZARZĄDZENIE NR 434/18 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Sylwia Szczęsna 2018-12-05 11:52:01