herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IV 2019 Piotr Mazur 2019-11-04 11:23:08
IV 2019 Piotr Mazur 2019-11-04 11:21:27
IV 2019 Piotr Mazur 2019-11-04 11:20:37
IV 2019 Piotr Mazur 2019-11-04 11:17:49
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2019-11-04 11:12:20
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2019-11-04 11:10:52
Rejestr zgłoszeń budowy Anna Dorau-Reich 2019-11-04 11:04:37
ZARZĄDZENIE NR 201/18 w sprawie zasad udostępniania gruntów stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa w celu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej oraz zajęcia nieruchomości na czas budowy inwestycji Katarzyna Kudlewska 2019-11-04 09:28:01
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Biurze Prezydenta Tomasz Kopczyński 2019-11-04 09:21:03
Jan Urbański 2019-11-04 09:20:46
MATERIAŁY SZKOLENIOWE Jan Urbański 2019-11-04 09:18:38
Jan Urbański 2019-11-04 09:16:47
MATERIAŁY SZKOLENIOWE Jan Urbański 2019-11-04 09:15:43
UCHWAŁA NR XIX/148/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Joanna Klucznik 2019-11-04 09:08:10
UCHWAŁA NR XIX/146/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Joanna Klucznik 2019-11-04 09:04:36
UCHWAŁA NR XIX/147/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz zmiany przebiegu drogi gminnej nr 210227C Joanna Klucznik 2019-11-04 09:04:17
UCHWAŁA NR XIX/149/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu Joanna Klucznik 2019-11-04 09:04:00
UCHWAŁA NR XIX/150/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Grudziądzu w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Grudziądzu Joanna Klucznik 2019-11-04 09:03:39
UCHWAŁA NR XIX/151/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu Joanna Klucznik 2019-11-04 09:03:00
UCHWAŁA NR XIX/152/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu Joanna Klucznik 2019-11-04 09:02:40
UCHWAŁA NR XIX/153/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. ks. Stanisława Staszica w Grudziądzu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. ks. Stanisława Staszica w Grudziądzu Joanna Klucznik 2019-11-04 09:02:27
UCHWAŁA NR XIX/154/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum im. Mikołaja Kopernika - Ekonomisty wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu w pięcioletnie Technikum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika - Ekonomisty w Grudziądzu Joanna Klucznik 2019-11-04 09:02:10
UCHWAŁA NR XIX/155/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Grudziądzu Joanna Klucznik 2019-11-04 09:01:56
UCHWAŁA NR XIX/156/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. J. J. Śniadeckich w Grudziądzu w pięcioletnie Technikum Nr 3 w Grudziądzu Joanna Klucznik 2019-11-04 09:01:40
UCHWAŁA NR XIX/157/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Grudziądzu w pięcioletnie Technikum Nr 4 w Grudziądzu Joanna Klucznik 2019-11-04 09:01:22
UCHWAŁA NR XIX/158/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Marii Skłodowskiej- Curie w Grudziądzu w pięcioletnie Technikum Nr 5 w Grudziądzu Joanna Klucznik 2019-11-04 09:01:09
UCHWAŁA NR XIX/159/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu w pięcioletnie Technikum Nr 6 w Grudziądzu Joanna Klucznik 2019-11-04 09:00:56
UCHWAŁA NR XIX/160/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu Joanna Klucznik 2019-11-04 09:00:42
UCHWAŁA NR XIX/161/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie Gimnazjum Nr 8 w Grudziądzu Joanna Klucznik 2019-11-04 09:00:27
UCHWAŁA NR XIX/162/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Grudziądzu Joanna Klucznik 2019-11-04 09:00:14
UCHWAŁA NR XIX/163/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz Joanna Klucznik 2019-11-04 08:59:40
UCHWAŁA NR XIX/164/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat Joanna Klucznik 2019-11-04 08:59:25
UCHWAŁA NR XIX/164/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat Joanna Klucznik 2019-11-04 08:58:28
UCHWAŁA NR XIX/165/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu na kadencję 2020-2023 Joanna Klucznik 2019-11-04 08:58:15
UCHWAŁA NR XIX/166/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów Joanna Klucznik 2019-11-04 08:57:57
UCHWAŁA NR XIX/167/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu Joanna Klucznik 2019-11-04 08:57:41
MATERIAŁY SZKOLENIOWE Jan Urbański 2019-11-04 08:57:00
UCHWAŁA NR XIX/168/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie skargi na działalność Prezydenta Grudziądza Joanna Klucznik 2019-11-04 08:56:35
UCHWAŁA NR XIX/169/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu Joanna Klucznik 2019-11-04 08:56:04
UCHWAŁA NR XIX/169/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu Joanna Klucznik 2019-11-04 08:23:39