herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 238/20 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Lokalnego zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 - 2022 Ligia Bartos 2020-07-24 11:30:48
Dostawa pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-07-24 10:26:40
Rejestr zgłoszeń budowy Marzena Goławska 2020-07-24 09:52:00
PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji układów elektronicznych obejmującej powierzchniową obróbkę substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, w zakładzie PDC Industrial Center 107 Sp. z o. o., ul. Zwycięzców 28/23, 03-938 Warszawa, na działce ewidencyjnej nr 261/2, obręb 163 w Grudziądzu Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2020-07-24 09:44:46
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA o wydanym postanowieniu o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o wystąpieniu o uzgodnienie oraz opinie dla realizacji przedsięwzięcia oraz o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa- inwestycja PDC Industrial Center 107 Sp. z o. o., na działce ewidencyjnej nr 261/2, obręb 163 w Grudziądzu Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2020-07-24 09:43:13
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA o wydanym postanowieniu o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o wystąpieniu o uzgodnienie oraz opinie dla realizacji przedsięwzięcia oraz o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa- inwestycja PDC Industrial Center 107 Sp. z o. o., na działce ewidencyjnej nr 261/2, obręb 163 w Grudziądzu Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2020-07-24 09:41:21
OBWIESZCZENIE Prezydenta Grudziądza z dnia 23.07.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ?Budowa drogi łączącej ul. Waryńskiego z ulicami Rapackiego i Dworcową? Marzena Goławska 2020-07-23 15:05:34
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy Konstytucji 3 Maja/Macieja Rataja. Załącznik do Zarządzenia Nr 245/2020. Dorota Kozyrska 2020-07-23 14:00:39
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy Konstytucji 3 Maja/Macieja Rataja. Załącznik do Zarządzenia Nr 245/2020. - dokument usunięty Dorota Kozyrska 2020-07-23 13:58:05
Rejestr zgłoszeń budowy Marzena Goławska 2020-07-23 13:44:57
ZARZĄDZENIE NR 245/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Dorota Kozyrska 2020-07-23 13:37:09
ZARZĄDZENIE NR 245/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Dorota Kozyrska 2020-07-23 13:36:14
ZARZĄDZENIE NR 245/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia - dokument usunięty Dorota Kozyrska 2020-07-23 13:34:16
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy Konstytucji 3 Maja/Macieja Rataja. Załącznik do Zarządzenia Nr 245/2020. - dokument usunięty Dorota Kozyrska 2020-07-23 13:16:53
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy Konstytucji 3 Maja/Macieja Rataja. Załącznik do Zarządzenia Nr 245/2020. - dokument usunięty Dorota Kozyrska 2020-07-23 13:16:15
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy Konstytucji 3 Maja/Macieja Rataja. Załącznik do Zarządzenia Nr 245/2020. - dokument usunięty Dorota Kozyrska 2020-07-23 13:15:12
ZARZĄDZENIE NR 245/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia - dokument usunięty Dorota Kozyrska 2020-07-23 13:11:20
Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A. Rafał Bajko 2020-07-23 12:17:54
VII 2020 korekta za 2019 Piotr Mazur 2020-07-23 11:02:59
V 2020 Piotr Mazur 2020-07-23 11:01:12
VII 2020 korekta za 2019 - dokument usunięty Piotr Mazur 2020-07-23 11:00:31
V 2020 - dokument usunięty Piotr Mazur 2020-07-23 11:00:15
III 2020 Piotr Mazur 2020-07-23 10:47:18
IV 2020 Piotr Mazur 2020-07-23 10:46:42
IV 2020 Piotr Mazur 2020-07-23 10:45:54
VII 2020 korekta za 2019 Piotr Mazur 2020-07-23 10:45:20
V 2020 Piotr Mazur 2020-07-23 10:44:56
III 2020 Piotr Mazur 2020-07-23 10:44:00
III 2020 Piotr Mazur 2020-07-23 10:43:15
IV 2020 Piotr Mazur 2020-07-23 10:42:20
VII 2020 korekta za 2019 Piotr Mazur 2020-07-23 10:41:42
IV 2020 Piotr Mazur 2020-07-23 10:40:57
VII 2020 korekta za 2019 - dokument usunięty Piotr Mazur 2020-07-23 10:39:48
V 2020 - dokument usunięty Piotr Mazur 2020-07-23 10:37:55
III 2020 Piotr Mazur 2020-07-23 10:36:55
IV 2020 Piotr Mazur 2020-07-23 10:35:55
III 2020 Piotr Mazur 2020-07-23 10:34:35
III 2020 Piotr Mazur 2020-07-23 10:33:19
VII 2020 korekta za 2019 Piotr Mazur 2020-07-23 10:32:43
VI 2020 Piotr Mazur 2020-07-23 10:32:22