Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Grudziądzu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wynikach konsultacji z mieszkańcami Grudziądza projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Grudziądza na lata 2019-2022" Milena Kubik 2019-06-04 15:45:25
Informacja o wynikach konsultacji z mieszkańcami Grudziądza projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Grudziądza na lata 2019-2022" Milena Kubik 2019-06-04 15:44:57
Informacja o wynikach konsultacji z mieszkańcami Grudziądza projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Grudziądza na lata 2019-2022" - dokument usunięty Milena Kubik 2019-06-04 13:04:35
Informacja o wynikach konsultacji z mieszkańcami Grudziądza projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Grudziądza na lata 2019-2022" - dokument usunięty Milena Kubik 2019-06-04 13:02:05
Informacja o wynikach konsultacji z mieszkańcami Grudziądza projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Grudziądza na lata 2019-2022" - dokument usunięty Milena Kubik 2019-06-04 13:01:46
Informacja o wynikach konsultacji z mieszkańcami Grudziądza projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Grudziądza na lata 2019-2022" - dokument usunięty Milena Kubik 2019-06-04 13:01:11
ZARZĄDZENIE NR 208/19 w sprawie upoważnienia Wiceprezydenta Grudziądza do składania oświadczeń woli Tomasz Kopczyński 2019-06-04 11:21:28
ZARZĄDZENIE NR 206/19 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2019-06-04 11:21:06
ZARZĄDZENIE NR 205/19 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2019-06-04 11:20:50
ZARZĄDZENIE NR 204/19 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza – Oficera Rowerowego Tomasz Kopczyński 2019-06-04 11:20:37
ZARZĄDZENIE NR 203/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Rybackiej, przeznaczonej na polepszenie warunków zagospodarowania oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2019-06-04 11:19:56
ZARZĄDZENIE NR 202/19 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2019-06-04 11:18:35
ZARZĄDZENIE NR 201/19 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego Tomasz Kopczyński 2019-06-04 11:17:30
ZARZĄDZENIE NR 200/19 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach Tomasz Kopczyński 2019-06-04 11:16:24
ZARZĄDZENIE NR 199/19 zmieniające zarządzenie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2019-06-04 11:15:27
ZARZĄDZENIE NR 197/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2019-06-04 11:14:40
ZARZĄDZENIE NR 195/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2019-06-04 11:13:25
ZARZĄDZENIE NR 194/19 w sprawie powołania członków Rady Sportu gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2019-06-04 11:11:22
ZARZĄDZENIE NR 193/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży Tomasz Kopczyński 2019-06-04 11:09:43
ZARZĄDZENIE NR 192/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Cichej 2, zabudowanej domem letniskowym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2019-06-04 11:08:26
ZARZĄDZENIE NR 191/19 w sprawie zakazu prowadzenia kampanii wyborczej w jednostkach organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2019-06-04 11:07:13
ZARZĄDZENIE NR 190/19 w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Olimpii Grudziądz S.A. z siedzibą w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2019-06-04 11:06:22
ZARZĄDZENIE NR 189/19 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Droga Łąkowa 15 Tomasz Kopczyński 2019-06-04 11:05:15
ZARZĄDZENIE NR 186/19 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 99 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Kopernika 2. Tomasz Kopczyński 2019-06-04 11:03:30
ZARZĄDZENIE NR 185/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Grudziądza na lata 2019 – 2022" Tomasz Kopczyński 2019-06-04 11:01:59
ZARZĄDZENIE NR 184/19 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Grudziądza konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Grudziądza na lata 2019 – 2022" Tomasz Kopczyński 2019-06-04 11:00:48
ZARZĄDZENIE NR 183/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2019-06-04 10:58:45
ZARZĄDZENIE NR 182/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2019-06-04 10:57:45
ZARZĄDZENIE NR 181/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2019-06-04 10:56:56
ZARZĄDZENIE NR 178/19 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2019-06-04 10:54:38
ZARZĄDZENIE NR 177/19 w sprawie powołania zespołu do opracowania polityki bezpieczeństwa dokumentów i osób przebywających w obiektach Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Tomasz Kopczyński 2019-06-04 10:53:59
ZARZĄDZENIE NR 176/19 w sprawie harmonogramu działań służących realizacji w 2019 roku celów zawartych w "Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Grudziądzu w latach 2016-2025" Tomasz Kopczyński 2019-06-04 10:53:09
ZARZĄDZENIE NR 174/19 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok Tomasz Kopczyński 2019-06-04 10:51:26
ZARZĄDZENIE NR 173/19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Okrzei oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2019-06-04 10:49:55
ZARZĄDZENIE NR 172/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Wyspiańskiego z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 36 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżaw Tomasz Kopczyński 2019-06-04 10:47:40
ZARZĄDZENIE NR 171/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Nauczycielskiej, z przeznaczeniem pod sezonową sprzedaż owoców i warzyw Tomasz Kopczyński 2019-06-04 10:45:48
ZARZĄDZENIE NR 167/19 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania uczczenia setnej rocznicy powrotu Grudziądza do Macierzy Tomasz Kopczyński 2019-06-04 10:44:12
Komisje Wspólne - 5 czerwca 2019 r. - dokument usunięty Joanna Klucznik 2019-06-04 09:24:59
Komisja Sportu - 5 czerwca 2019 r. - dokument usunięty Joanna Klucznik 2019-06-04 09:17:01
XII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Grudziądza 5 czerwca 2019 r. Joanna Klucznik 2019-06-04 09:15:50