herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wydział Funduszy Europejskich Tomasz Kopczyński 2019-09-09 08:15:43
Wydział Finansowy Tomasz Kopczyński 2019-09-09 08:15:23
Wydział Edukacji Tomasz Kopczyński 2019-09-09 08:14:46
Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego Tomasz Kopczyński 2019-09-09 08:13:49
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Tomasz Kopczyński 2019-09-09 08:13:32
Wiceprezydent Grudziądza – Szymon Jarosław Gurbin Tomasz Kopczyński 2019-09-09 08:11:58
Rejestr interpelacji Joanna Klucznik 2019-09-09 08:10:48
ZARZĄDZENIE NR 372/19 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Milena Kubik 2019-09-06 11:39:51
Projekt protokołu z XV sesji odbytej w dniu 28 sierpnia 2019 r. Joanna Klucznik 2019-09-06 11:22:00
ZARZĄDZENIE NR 370/19 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu polegających na udziale grudziądzkiej drużyny w rozgrywkach ligowych Superligi mężczyzn w tenisie stołowym Łukasz Froncek 2019-09-06 09:30:27
Podporządkowanie komórek organizacyjnych Tomasz Kopczyński 2019-09-06 08:38:33
Podporządkowanie komórek organizacyjnych Tomasz Kopczyński 2019-09-06 08:38:31
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Tomasz Kopczyński 2019-09-06 08:37:20
Wydział Organizacyjno-Administracyjny Tomasz Kopczyński 2019-09-06 08:36:26
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2019-09-06 08:34:31
W związku z reogranizacją Urzędu w ciągu najbliższych dni nastąpi uaktualnienie danych dotyczących komórek organizacyjnych Tomasz Kopczyński 2019-09-06 08:33:32
Główny Specjalista ds. Obiektów Komunalnych - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2019-09-06 08:28:48
Wydział Finansowy - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2019-09-06 08:28:42
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2019-09-06 08:28:36
Miejski Konserwator Zabytków - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2019-09-06 08:28:31
Audytor Wewnętrzny - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2019-09-06 08:28:25
Urząd Stanu Cywilnego - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2019-09-06 08:28:20
Biuro Zamówień Publicznych - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2019-09-06 08:27:39
Biuro Prawne - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2019-09-06 08:27:33
Straż Miejska - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2019-09-06 08:27:25
Biuro Prezydenta - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2019-09-06 08:27:20
Miejski Rzecznik Konsumentów - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2019-09-06 08:27:16
Biuro Nadzoru Właścicielskiego - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2019-09-06 08:27:10
Wydział Inwestycji i Remontów - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2019-09-06 08:27:05
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2019-09-06 08:27:00
Wydział Transportu - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2019-09-06 08:26:55
Wydział Spraw Społecznych - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2019-09-06 08:26:50
Wydział Spraw Obywatelskich - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2019-09-06 08:26:45
Wydział Organizacyjny - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2019-09-06 08:26:40
Wydział Kultury, Sportu i Promocji - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2019-09-06 08:26:35
Wydział Komunikacji - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2019-09-06 08:26:30
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2019-09-06 08:26:25
Wydział Funduszy Europejskich - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2019-09-06 08:26:18
Wydział Edukacji - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2019-09-06 08:26:11
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2019-09-06 08:26:05