herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 04 listopada 2019 r. decyzji nr 11/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy torowiska w pasie drogi na odcinku od ul. Wiejskiej do pętli tramwajowej OM Rządz w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ?Niskoemisyjnny transport publiczny; na działkach nr: 22/6 ? w obrębie nr 104; 167/6, 200, 244, 289, 292, 293, 294, 271, 270, 269, 267, 264, 263 ? w obrębie nr 108; 181/2, 151/1, 151/2, 148/2, 147/6, 146/5, 145/4, 164/9, 147/3 ? w obrębie nr 109; 1/16, 1/17, 1/18, 9, 285/89, 285/90, 285/96, 285/92 ? w obrębie nr 126, położonych przy ul. Chełmińskiej, Południowej, Jackowskiego, Kraszewskiego, Strażackiej, Konstytucji 3 Maja, Wyspiańskiego, Wiejskiej, Żeromskiego, Tytoniowej w Grudziądzu. - dokument usunięty Ewa Gużyńska 2019-11-04 13:13:15
Stawka żywieniowa w przedszkolach miejskich w październiku 2019 roku Kamilla Wiśniewska 2019-11-04 12:45:40
Zakończony - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędniczne - referent w Przedszkolu Miejskim "Strzemięcin" w Grudziądzu Kamilla Wiśniewska 2019-11-04 12:45:26
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Konstytucji 3 Maja. Załącznik do Zarządzenia nr 443/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-11-04 12:36:14
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kosmonautów. Załącznik do Zarządzenia nr 444/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-11-04 12:35:35
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Konstytucji 3 Maja. Załącznik do Zarządzenia nr 443/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-11-04 12:34:03
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Konstytucji 3 Maja. Załącznik do Zarządzenia nr 443/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-11-04 12:33:40
ZARZĄDZENIE NR 443/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2019-11-04 12:11:31
ZARZĄDZENIE NR 443/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2019-11-04 12:11:09
IV 2019 Piotr Mazur 2019-11-04 11:23:52
IV 2019 Piotr Mazur 2019-11-04 11:23:08
IV 2019 Piotr Mazur 2019-11-04 11:21:27
IV 2019 Piotr Mazur 2019-11-04 11:20:37
IV 2019 Piotr Mazur 2019-11-04 11:17:49
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2019-11-04 11:12:20
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2019-11-04 11:10:52
Rejestr zgłoszeń budowy Anna Dorau-Reich 2019-11-04 11:04:37
ZARZĄDZENIE NR 201/18 w sprawie zasad udostępniania gruntów stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa w celu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej oraz zajęcia nieruchomości na czas budowy inwestycji Katarzyna Kudlewska 2019-11-04 09:28:01
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Biurze Prezydenta Tomasz Kopczyński 2019-11-04 09:21:03
Jan Urbański 2019-11-04 09:20:46
MATERIAŁY SZKOLENIOWE Jan Urbański 2019-11-04 09:18:38
Jan Urbański 2019-11-04 09:16:47
MATERIAŁY SZKOLENIOWE Jan Urbański 2019-11-04 09:15:43
UCHWAŁA NR XIX/148/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Joanna Klucznik 2019-11-04 09:08:10
UCHWAŁA NR XIX/146/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Joanna Klucznik 2019-11-04 09:04:36
UCHWAŁA NR XIX/147/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz zmiany przebiegu drogi gminnej nr 210227C Joanna Klucznik 2019-11-04 09:04:17
UCHWAŁA NR XIX/149/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu Joanna Klucznik 2019-11-04 09:04:00
UCHWAŁA NR XIX/150/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Grudziądzu w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Grudziądzu Joanna Klucznik 2019-11-04 09:03:39
UCHWAŁA NR XIX/151/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu Joanna Klucznik 2019-11-04 09:03:00
UCHWAŁA NR XIX/152/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu Joanna Klucznik 2019-11-04 09:02:40
UCHWAŁA NR XIX/153/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. ks. Stanisława Staszica w Grudziądzu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. ks. Stanisława Staszica w Grudziądzu Joanna Klucznik 2019-11-04 09:02:27
UCHWAŁA NR XIX/154/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum im. Mikołaja Kopernika - Ekonomisty wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu w pięcioletnie Technikum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika - Ekonomisty w Grudziądzu Joanna Klucznik 2019-11-04 09:02:10
UCHWAŁA NR XIX/155/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Grudziądzu Joanna Klucznik 2019-11-04 09:01:56
UCHWAŁA NR XIX/156/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. J. J. Śniadeckich w Grudziądzu w pięcioletnie Technikum Nr 3 w Grudziądzu Joanna Klucznik 2019-11-04 09:01:40
UCHWAŁA NR XIX/157/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Grudziądzu w pięcioletnie Technikum Nr 4 w Grudziądzu Joanna Klucznik 2019-11-04 09:01:22
UCHWAŁA NR XIX/158/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Marii Skłodowskiej- Curie w Grudziądzu w pięcioletnie Technikum Nr 5 w Grudziądzu Joanna Klucznik 2019-11-04 09:01:09
UCHWAŁA NR XIX/159/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu w pięcioletnie Technikum Nr 6 w Grudziądzu Joanna Klucznik 2019-11-04 09:00:56
UCHWAŁA NR XIX/160/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu Joanna Klucznik 2019-11-04 09:00:42
UCHWAŁA NR XIX/161/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie Gimnazjum Nr 8 w Grudziądzu Joanna Klucznik 2019-11-04 09:00:27
UCHWAŁA NR XIX/162/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Grudziądzu Joanna Klucznik 2019-11-04 09:00:14