herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PREZYDENT GRUDZIĄDZA informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Grudziądza Katarzyna Kudlewska 2018-06-28 13:40:37
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Tomasz Kopczyński 2018-06-28 12:35:19
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Tomasz Kopczyński 2018-06-28 12:34:23
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Tomasz Kopczyński 2018-06-28 12:32:56
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Tomasz Kopczyński 2018-06-28 12:31:56
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Rydygiera - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-06-28 12:00:33
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 28 czerwca 2018r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Łyskowskiego - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-06-28 11:58:46
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w trybie bezprzetargowym, w drodze wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) Zakurzewo Katarzyna Kudlewska 2018-06-28 11:42:14
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w trybie bezprzetargowym, w drodze wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) Zakurzewo Katarzyna Kudlewska 2018-06-28 11:41:47
ZARZĄDZENIE NR 206/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2018-06-28 11:39:31
ZARZĄDZENIE NR 206/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2018-06-28 11:39:14
Beata Kulpa 2018-06-28 09:52:53
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 31 lipca 2018 r. na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Bora-Komorowskiego 7,9,11 Katarzyna Kudlewska 2018-06-28 09:29:32
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 31 lipca 2018 r. na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Bora-Komorowskiego 7,9,11 Katarzyna Kudlewska 2018-06-28 09:27:07
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 31 lipca 2018 r. na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Bora-Komorowskiego 7,9,11 Katarzyna Kudlewska 2018-06-28 09:26:49
Rachunki bankowe Sylwia Szczęsna 2018-06-28 09:20:10
Rachunki bankowe Sylwia Szczęsna 2018-06-28 09:19:30
Rachunki bankowe Sylwia Szczęsna 2018-06-28 09:18:17
Rachunki bankowe Sylwia Szczęsna 2018-06-28 09:17:43
Rachunki bankowe Sylwia Szczęsna 2018-06-28 09:17:16
Wyniki finansowe spółek Rafał Bajko 2018-06-28 08:59:46
Wyniki finansowe spółek Rafał Bajko 2018-06-28 07:58:44
Zgromadzenie-29.06.2018 r. Dorota Pokora 2018-06-27 14:41:20
Zgromadzenie-29.06.2018 r. Dorota Pokora 2018-06-27 14:39:56
Rejestr zgłoszeń budowy Anna Dorau-Reich 2018-06-27 14:15:38
Zakończony - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu. Monika Opala 2018-06-27 10:57:35
ZARZĄDZENIE NR 208/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Milena Kubik 2018-06-27 08:49:28
Rejestr zgłoszeń budowy Anna Dorau-Reich 2018-06-27 08:35:50
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Milena Kubik 2018-06-27 08:35:05
ZARZĄDZENIE NR 203 /18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczenia dobry start Ligia Bartos 2018-06-26 15:17:32
UCHWAŁA NR LII/62/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu Magdalena Walczak 2018-06-26 14:13:58
UCHWAŁA NR LII/62/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu Magdalena Walczak 2018-06-26 14:13:36
UCHWAŁA NR LII/62/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu Magdalena Walczak 2018-06-26 14:00:13
UCHWAŁA NR LII/61/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Magdalena Walczak 2018-06-26 13:59:19
UCHWAŁA NR LII/60/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu" Magdalena Walczak 2018-06-26 13:58:28
UCHWAŁA NR LII/59/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami Magdalena Walczak 2018-06-26 13:56:30
UCHWAŁA NR LII/58/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy-miasto Grudziądz Magdalena Walczak 2018-06-26 13:55:00
UCHWAŁA NR LII/57/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu Magdalena Walczak 2018-06-26 13:54:07
UCHWAŁA NR LII/56/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Grudziądzkiej Rady Seniorów Magdalena Walczak 2018-06-26 13:53:27
UCHWAŁA NR LII/55/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok Magdalena Walczak 2018-06-26 13:52:49