Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Grudziądzu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
23. Interpelacja radnego Marka Czepka Joanna Klucznik 2019-04-10 13:47:19
Postanowienie Komisarza - stale obwody Józefa Podlaska 2019-04-10 10:02:30
Postanowienie Komisarza Wyborczego - obwody odrębne Józefa Podlaska 2019-04-10 10:01:46
Rejestr zgłoszeń budowy Anna Dorau-Reich 2019-04-10 09:10:58
ZARZĄDZENIE NR 144/19 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2019-04-10 08:34:24
ZARZĄDZENIE NR 142/19 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2019-04-10 08:33:10
ZARZĄDZENIE NR 137/19 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2019-04-10 08:31:07
Skarbnik Miasta – Tomasz Szczechowski Tomasz Kopczyński 2019-04-09 12:20:54
Podporządkowanie komórek organizacyjnych Tomasz Kopczyński 2019-04-09 12:20:22
Rejestr interpelacji Joanna Klucznik 2019-04-08 15:11:29
15. Interpelacja radnego Marka Czepka Joanna Klucznik 2019-04-08 15:09:13
Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na obiekcie nr V - Park Miejsko - Leśny wraz z przyległymi terenami Anna Pawłowska 2019-04-08 15:08:52
Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na obiekcie nr V - Park Miejsko - Leśny wraz z przyległymi terenami Anna Pawłowska 2019-04-08 15:07:48
Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na obiekcie nr V - Park Miejsko - Leśny wraz z przyległymi terenami Anna Pawłowska 2019-04-08 15:07:38
Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na obiekcie nr V - Park Miejsko - Leśny wraz z przyległymi terenami Anna Pawłowska 2019-04-08 15:07:00
Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na obiekcie nr V - Park Miejsko - Leśny wraz z przyległymi terenami Anna Pawłowska 2019-04-08 15:05:43
Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na obiekcie nr V - Park Miejsko - Leśny wraz z przyległymi terenami Anna Pawłowska 2019-04-08 15:05:34
Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na obiekcie nr V - Park Miejsko - Leśny wraz z przyległymi terenami Anna Pawłowska 2019-04-08 15:02:58
Rejestr zgłoszeń budowy Anna Dorau-Reich 2019-04-08 13:04:51
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu średniego ciśnienia (o wartości do 0,5 MPa) wraz z przyłączami gazowymi dla budynków mieszkalnych, PE dn 63, 32, na działkach 63/8, 22, 23/3, 24, 23/2 w obrębie 15, położonych przy ul. Tczewskiej i Paderewskiego w Grudziądzu Małgorzata Kuklińska 2019-04-08 12:33:11
INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dlaPrzedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ?SOLO?- Bożena Wiśniewska Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2019-04-08 12:06:21
22. Interpelacja radnego Łukasza Kowarowskiego Joanna Klucznik 2019-04-08 11:10:04
Rejestr interpelacji Joanna Klucznik 2019-04-08 11:09:14
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem pracowni i warsztatów kształcących w zawodach: cukiernik, fotograf, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz pracowni komputerowej i komunikacji w języku obcym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu w ramach projektu "Atrakcyjne kształcenie zawodowe - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu - CZĘŚĆ II" Anna Pawłowska 2019-04-08 10:03:23
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem pracowni i warsztatów kształcących w zawodach: cukiernik, fotograf, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz pracowni komputerowej i komunikacji w języku obcym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu w ramach projektu "Atrakcyjne kształcenie zawodowe - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu - CZĘŚĆ II" Anna Pawłowska 2019-04-08 10:02:10
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem pracowni i warsztatów kształcących w zawodach: cukiernik, fotograf, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz pracowni komputerowej i komunikacji w języku obcym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu w ramach projektu "Atrakcyjne kształcenie zawodowe - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu - CZĘŚĆ II" Anna Pawłowska 2019-04-08 10:01:42
ZARZĄDZENIE NR 148/19 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00028400/7 na rzecz gminy-miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2019-04-08 09:52:24
ZARZĄDZENIE NR 149/19 zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Topolowa 3a Katarzyna Kudlewska 2019-04-08 09:50:28
ZARZĄDZENIE NR 80/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2019-04-08 07:26:45
ZARZĄDZENIE NR 82/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Sienkiewicza oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżaw Katarzyna Kudlewska 2019-04-08 07:20:14
ZARZĄDZENIE NR 82/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Sienkiewicza oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżaw Katarzyna Kudlewska 2019-04-08 07:20:02
Stawka żywieniowa w przedszkolach miejskich w marcu 2019 roku - dokument usunięty Kamilla Wiśniewska 2019-04-05 14:15:51
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze - główny specjalista w Zespole Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu Kamilla Wiśniewska 2019-04-05 14:15:12
ZARZĄDZENIE NR 82/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Sienkiewicza oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżaw Tomasz Kopczyński 2019-04-05 12:26:22
ZARZĄDZENIE NR 82/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Sienkiewicza oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżaw Tomasz Kopczyński 2019-04-05 12:25:35
ZARZĄDZENIE NR 77/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. Tomasz Kopczyński 2019-04-05 11:57:19
ZARZĄDZENIE NR 81/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2019-04-05 11:55:37
ZARZĄDZENIE NR 77/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. Tomasz Kopczyński 2019-04-05 11:51:18
ZARZĄDZENIE NR 80/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2019-04-05 11:50:52
ZARZĄDZENIE NR 79/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2019-04-05 11:48:21