herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 328/20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:45:22
ZARZĄDZENIE NR 327/20 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:44:59
ZARZĄDZENIE NR 326/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:44:17
ZARZĄDZENIE NR 325/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:43:21
ZARZĄDZENIE NR 323/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:42:08
ZARZĄDZENIE NR 322/20 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:34:08
ZARZĄDZENIE NR 320/20 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:32:43
ZARZĄDZENIE NR 319/20 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:32:23
ZARZĄDZENIE NR 313/20 w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:31:23
ZARZĄDZENIE NR 322/20 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:28:18
ZARZĄDZENIE NR 321/20 zmieniające zarządzenie o naborze wniosków w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:27:55
ZARZĄDZENIE NR 317/20 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:27:22
ZARZĄDZENIE NR 318/20 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:27:14
ZARZĄDZENIE NR 320/20 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:27:06
ZARZĄDZENIE NR 319/20 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:26:47
ZARZĄDZENIE NR 318/20 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:26:27
ZARZĄDZENIE NR 317/20 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:26:06
ZARZĄDZENIE NR 316/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:25:47
ZARZĄDZENIE NR 315/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:25:12
ZARZĄDZENIE NR 314/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:24:37
ZARZĄDZENIE NR 313/20 w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:24:02
ZARZĄDZENIE NR 312/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:23:36
ZARZĄDZENIE NR 311/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:22:54
VI 2020 Piotr Mazur 2020-10-12 10:17:12
V 2020 Piotr Mazur 2020-10-12 10:16:25
V 2020 Piotr Mazur 2020-10-12 10:15:30
V 2020 Piotr Mazur 2020-10-12 10:14:52
V 2020 Piotr Mazur 2020-10-12 10:13:59
V 2020 Piotr Mazur 2020-10-12 10:13:15
V 2020 Piotr Mazur 2020-10-12 10:12:38
V 2020 Piotr Mazur 2020-10-12 10:12:00
V 2020 Piotr Mazur 2020-10-12 10:11:20
ZARZĄDZENIE NR 310/20 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej i w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym funkcjonujących w Zespole Placówek Młodzieżowych "Bursa" przy ul. Hallera 37 w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:10:53
V 2020 Piotr Mazur 2020-10-12 10:10:21
ZARZĄDZENIE NR 309/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022. Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:10:12
V 2020 Piotr Mazur 2020-10-12 10:09:53
ZARZĄDZENIE NR 308/20 zmieniające zarządzenie w sprawie pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz pieczęci urzędowych w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy - miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:09:29
V 2020 Piotr Mazur 2020-10-12 10:09:12
ZARZĄDZENIE NR 307/20 zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:09:00
ZARZĄDZENIE NR 306/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2020-10-12 10:08:41