herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
2019 Deklaracja na podatek od środków transportowych Anna Goralewska 2019-01-03 08:19:57
2019 Deklaracja na podatek od środków transportowych Anna Goralewska 2019-01-03 08:19:20
2019 Deklaracja na podatek od środków transportowych Anna Goralewska 2019-01-03 08:17:10
Dyżury radnych (funkcyjnych) Rady Miejskiej Grudziądza Tomasz Kopczyński 2019-01-03 08:14:26
Zasady zwrotu podatku akcyzowego - dokument usunięty Anna Goralewska 2019-01-03 08:14:17
Dyżury radnych (funkcyjnych) Rady Miejskiej Grudziądza Tomasz Kopczyński 2019-01-03 08:13:55
2019 Deklaracja na podatek od środków transportowych Anna Goralewska 2019-01-03 08:11:58
- dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-01-03 07:57:05
INFORMACJA Na podstawie art.7d pkt1, art.24a ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t. j. z dnia 2017.11.14) Katarzyna Kudlewska 2019-01-03 07:56:14
- dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-01-02 15:28:08
Protokół z I sesji odbytej w dniu 21 listopada 2018 r. Joanna Klucznik 2019-01-02 13:04:04
Projekt protokołu z II sesji odbytej w dniu 28 listopada 2018 r. Joanna Klucznik 2019-01-02 12:53:13
ZARZĄDZENIE NR 463/18 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w jednostkach organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz Piotr Mazur 2019-01-02 09:34:41
ZARZĄDZENIE NR 463/18 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w jednostkach organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz Piotr Mazur 2019-01-02 09:26:42
ZARZĄDZENIE NR 463/18 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w jednostkach organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz Piotr Mazur 2019-01-02 09:26:00
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2019-01-02 09:25:09
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2019-01-02 09:24:45
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2019-01-02 09:24:25
ZARZĄDZENIE NR 463/18 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w jednostkach organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz Piotr Mazur 2019-01-02 09:24:21
ZARZĄDZENIE NR 463/18 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w jednostkach organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz Piotr Mazur 2019-01-02 09:22:01
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2019-01-02 09:17:33
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2019-01-02 09:08:48
styczeń Tomasz Kopczyński 2019-01-02 08:54:29
Rok 2019 Tomasz Kopczyński 2019-01-02 08:54:18
UCHWAŁA NR IV/36/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej Józefa Podlaska 2019-01-02 08:15:20
UCHWAŁA NR IV/36/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej Józefa Podlaska 2019-01-02 08:12:47
Biuro Prezydenta Tomasz Kopczyński 2019-01-02 07:47:22
ZARZĄDZENIE NR 473/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2019-01-02 07:47:16
ZARZĄDZENIE NR 473/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2019-01-02 07:47:06
Wydział Organizacyjny Tomasz Kopczyński 2019-01-02 07:46:54
ZARZĄDZENIE NR 473/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2019-01-02 07:46:43
ZARZĄDZENIE NR 474/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2019-01-02 07:45:02
ZARZĄDZENIE NR 471/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku Milena Kubik 2018-12-31 14:22:18
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku Milena Kubik 2018-12-31 14:21:01
ZARZĄDZENIE NR 476/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku Milena Kubik 2018-12-31 14:14:06
ZARZĄDZENIE NR 476/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku - dokument usunięty Milena Kubik 2018-12-31 14:11:20
ZARZĄDZENIE NR 476/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku - dokument usunięty Milena Kubik 2018-12-31 14:11:09
ZARZĄDZENIE NR 455/18 w sprawie cofnięcia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2018-12-31 13:37:50
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku Milena Kubik 2018-12-31 13:28:06
Rejestr zgłoszeń budowy Anna Dorau-Reich 2018-12-31 12:05:44