herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR LII/53/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Magdalena Walczak 2018-06-26 13:51:42
UCHWAŁA NR LII/54/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Grudziądza absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2017 rok Magdalena Walczak 2018-06-26 13:51:28
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kasprzaka. Załącznik do Zarządzenia nr 204/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-06-26 13:50:03
UCHWAŁA NR LII/54/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Grudziądza absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2017 rok Magdalena Walczak 2018-06-26 13:49:31
UCHWAŁA NR LII/53/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Magdalena Walczak 2018-06-26 13:48:57
LII sesja Rady Miejskiej Grudziądza 20 czerwca 2018 r. Magdalena Walczak 2018-06-26 13:47:17
ZARZĄDZENIE NR 204 /18 w sprawie oddania w dzierżawę,w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kasprzaka 41, przeznaczonej na cele mieszkaniowe oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2018-06-26 13:43:45
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert Milena Kubik 2018-06-26 10:49:20
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert Milena Kubik 2018-06-26 10:48:33
Zarządzenie Nr 201 /2018 w sprawie zasad udostępniania gruntów stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa w celu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej oraz zajęcia nieruchomości na czas budowy inwestycji Katarzyna Kudlewska 2018-06-26 10:47:01
Zarządzenie Nr 201 /2018 w sprawie zasad udostępniania gruntów stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa w celu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej oraz zajęcia nieruchomości na czas budowy inwestycji Katarzyna Kudlewska 2018-06-26 10:43:52
Zgromadzenie - 28.06.2018 r. Dorota Pokora 2018-06-26 09:53:46
Zgromadzenie - 28.06.2018 r. Dorota Pokora 2018-06-26 09:47:54
Beata Kulpa 2018-06-26 09:40:51
Beata Kulpa 2018-06-26 09:31:25
Beata Kulpa 2018-06-26 09:22:17
Beata Kulpa 2018-06-26 09:21:08
Beata Kulpa 2018-06-26 09:17:24
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży Milena Kubik 2018-06-26 09:04:07
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży Milena Kubik 2018-06-26 09:03:16
Beata Kulpa 2018-06-25 13:10:36
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy aplikantów w Straży Miejskiej - 2 etaty Tomasz Kopczyński 2018-06-25 12:53:23
Piotr Mazur 2018-06-25 10:51:38
Piotr Mazur 2018-06-25 10:51:05
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Piotr Mazur 2018-06-25 10:47:25
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 15 czerwca 2018r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Sosnkowskiego - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-06-25 08:04:25
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 10 września 2018r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Składowej Katarzyna Kudlewska 2018-06-25 08:04:15
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 10 września 2018r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Składowej Katarzyna Kudlewska 2018-06-25 08:03:50
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 10 września 2018r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu, położonej w Grudziądzu przy ul. Szpitalnej Katarzyna Kudlewska 2018-06-25 08:03:00
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 10 września 2018r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu, położonej w Grudziądzu przy ul. Szpitalnej Katarzyna Kudlewska 2018-06-25 08:02:34
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Tomasz Kopczyński 2018-06-22 11:27:39
Dostawa i montaż 22 automatów biletowych stacjonarnych fabrycznie nowych przeznaczonych do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wraz z ich obsługą i serwisem na terenie gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2018-06-22 09:05:04
Dostawa i montaż 22 automatów biletowych stacjonarnych fabrycznie nowych przeznaczonych do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wraz z ich obsługą i serwisem na terenie gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2018-06-22 08:53:56
Dostawa i montaż 22 automatów biletowych stacjonarnych fabrycznie nowych przeznaczonych do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wraz z ich obsługą i serwisem na terenie gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2018-06-22 08:52:26
Dostawa i montaż 22 automatów biletowych stacjonarnych fabrycznie nowych przeznaczonych do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wraz z ich obsługą i serwisem na terenie gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2018-06-22 08:50:23
Informacja dotycząca danych osobowych przekazywanych w trakcie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2018-06-22 07:36:20
ZARZĄDZENIE NR 192/18 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2018-06-21 15:19:57
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Rybackiej. Załącznik do Zarządzenia nr 198/18 Katarzyna Kudlewska 2018-06-21 14:48:43
ZARZĄDZENIE NR 198/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Rybackiej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2018-06-21 14:46:28
Kandydaci do pracy, rekrutacja Piotr Mazur 2018-06-21 14:42:54