herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR II/5/18 w sprawie powołania radnych do składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza Joanna Klucznik 2018-12-05 10:50:09
ZARZĄDZENIE NR 408/18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Tomasz Kopczyński 2018-12-05 10:46:50
UCHWAŁA NR II/3/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Grudziądza Joanna Klucznik 2018-12-05 10:45:59
UCHWAŁA NR II/4/18 w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza i ustalenia zakresów ich działania Joanna Klucznik 2018-12-05 10:45:42
UCHWAŁA NR II/3/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Grudziądza Joanna Klucznik 2018-12-05 10:43:00
ZARZĄDZENIE NR 406/18 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Tomasz Kopczyński 2018-12-05 10:39:51
ZARZĄDZENIE NR 405/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2018-12-05 10:38:31
UCHWAŁA NR II/2/18 w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Grudziądza Joanna Klucznik 2018-12-05 10:33:05
Rejestr zgłoszeń budowy Anna Dorau-Reich 2018-12-05 10:06:09
II sesja Rady Miejskiej Grudziądza 28 listopada 2018 r. Joanna Klucznik 2018-12-05 09:52:00
Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, położonych w Grudziądzu przy ul. Bluszczowej, ul. Szarotkowej, ul.Czarnieckiego Katarzyna Kudlewska 2018-12-04 14:53:09
Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, położonych w Grudziądzu przy ul. Bluszczowej, ul. Szarotkowej, ul.Czarnieckiego Katarzyna Kudlewska 2018-12-04 14:52:49
Skarbnik Miasta Tomasz Kopczyński 2018-12-04 14:26:16
Skarbnik Miasta Tomasz Kopczyński 2018-12-04 14:24:29
Skarbnik Miasta (2017-2018) - Małgorzata Anna Sołtys Tomasz Kopczyński 2018-12-04 14:24:19
Skarbnik Miasta (2017-2018) - Małgorzata Anna Sołtys Tomasz Kopczyński 2018-12-04 14:23:52
Oficjalne dane Urzędu Magdalena Walczak 2018-12-04 14:19:27
Oficjalne dane Urzędu Magdalena Walczak 2018-12-04 14:17:45
Oficjalne dane Urzędu Magdalena Walczak 2018-12-04 14:14:46
Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2017/2018 Magdalena Walczak 2018-12-04 11:18:45
Komisje Rady Miejskiej Grudziądza Tomasz Kopczyński 2018-12-04 10:31:05
ZARZĄDZENIE NR 439/18 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizacjęzadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku Milena Kubik 2018-12-04 10:10:54
ZARZĄDZENIE NR 437/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Milena Kubik 2018-12-04 10:05:34
ZARZĄDZENIE NR 438/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego zapewnienia opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielenia schronienia bezdomnym kobietom i osobom będącym w stanie kryzysu Milena Kubik 2018-12-04 09:55:08
Komisje Rady Miejskiej Grudziądza Tomasz Kopczyński 2018-12-04 08:55:13
Komisje Rady Miejskiej Grudziądza Tomasz Kopczyński 2018-12-04 08:55:12
Komisje Rady Miejskiej Grudziądza Tomasz Kopczyński 2018-12-04 08:36:18
Komisje Rady Miejskiej Grudziądza Tomasz Kopczyński 2018-12-04 08:31:14
Komisje Rady Miejskiej Grudziądza Tomasz Kopczyński 2018-12-04 08:23:54
Komisje Rady Miejskiej Grudziądza Tomasz Kopczyński 2018-12-04 08:23:51
Komisje Rady Miejskiej Grudziądza Tomasz Kopczyński 2018-12-04 08:13:13
Podstawowe dane Tomasz Kopczyński 2018-12-03 15:14:33
Podstawowe dane Tomasz Kopczyński 2018-12-03 15:14:00
Podstawowe dane Tomasz Kopczyński 2018-12-03 14:59:16
Kluby Radnych Tomasz Kopczyński 2018-12-03 14:48:47
ZARZĄDZENIE NR 421/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Tomasz Kopczyński 2018-12-03 14:43:57
ZARZĄDZENIE NR 420/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Tomasz Kopczyński 2018-12-03 14:35:20
ZARZĄDZENIE NR 419/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Tomasz Kopczyński 2018-12-03 14:26:33
ZARZĄDZENIE NR 418/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Tomasz Kopczyński 2018-12-03 14:25:51
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. Milena Kubik 2018-12-03 14:25:20