herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 306/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Droga Olchowa oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2018-09-07 10:52:59
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz od 1 stycznia 2018 r. Tomasz Kopczyński 2018-09-07 09:45:54
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa przy przy ul. Piłsudskiego 11 w Grudziądzu Agnieszka Schulz 2018-09-07 09:27:29
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza piąte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Rydygiera - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-09-07 08:14:54
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Kosynierów Gdyńskich 17 - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-09-07 08:14:05
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Transportu Tomasz Kopczyński 2018-09-07 07:50:57
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji zezwalajacej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Nauczycielskiej 12 (dz. nr 21/574, obr. 118) w Grudziądzu Agnieszka Schulz 2018-09-06 14:24:38
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Komunikacji Tomasz Kopczyński 2018-09-05 13:36:19
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – odpady Tomasz Kopczyński 2018-09-05 13:35:30
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowym Tomasz Kopczyński 2018-09-05 12:50:59
Rejestr zgłoszeń budowy Anna Dorau-Reich 2018-09-05 09:59:00
Zapytanie ofertowe: Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki leśnej na terenie Lasów Komunlanych miasta Grudziądza, Leśnictwo Czerwony Dwór w latach 2019-2021 zgodnie z planem urządzenia lasów Agnieszka Schulz 2018-09-05 07:50:18
Rejestr zgłoszeń budowy Anna Dorau-Reich 2018-09-05 07:46:25
Zapytanie ofertowe: Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki leśnej na terenie Lasów Komunlanych miasta Grudziądza, Leśnictwo Czerwony Dwór w latach 2019-2021 zgodnie z planem urządzenia lasów - dokument usunięty Agnieszka Schulz 2018-09-04 15:17:49
Zapytanie ofertowe: Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki leśnej na terenie Lasów Komunlanych miasta Grudziądza, Leśnictwo Czerwony Dwór w latach 2019-2021 zgodnie z planem urządzenia lasów - dokument usunięty Agnieszka Schulz 2018-09-04 15:06:30
ZARZĄDZENIE NR 292 /18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2018-09-04 11:11:19
Zgromadzenie - 15.09.2018 r. Dorota Pokora 2018-09-04 11:09:57
ZARZĄDZENIE NR 292 /18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2018-09-04 11:05:03
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Prusa. Załącznik do Zarządzenia do Zarzadzenia nr 279/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-09-04 11:03:18
ZARZĄDZENIE NR 279/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bolesława Prusa oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2018-09-04 11:00:12
Zgromadzenie - 13.09.2018 r. Dorota Pokora 2018-09-04 10:58:11
ZARZĄDZENIE Nr 299 /2018 zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu wynagrodzenia za przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ul. Lipowej Katarzyna Kudlewska 2018-09-04 10:55:44
ZARZĄDZENIE NR 302/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. Katarzyna Kudlewska 2018-09-04 10:51:18
Zgromadzenie - 13.09.2018 r. Dorota Pokora 2018-09-04 10:50:26
ZARZĄDZENIE NR 301/18 w sprawie aktualizacji wartości gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego Katarzyna Kudlewska 2018-09-04 09:05:04
Rejestr zgłoszeń budowy Anna Dorau-Reich 2018-09-04 08:26:58
Rejestr zgłoszeń budowy Anna Dorau-Reich 2018-09-03 15:14:13
Rejestr zgłoszeń budowy Michał Heyka 2018-09-03 14:52:26
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. "Pomocna dłoń" Milena Kubik 2018-09-03 13:23:10
Zgłaszanie kandydatów (przez upoważnione osoby reprezentujące komitety wyborcze) do obwodowych komisji wyborczych Józefa Podlaska 2018-09-03 13:13:22
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.), sporządzony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, na którym umieszczono odrębną własności lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego własność gminy-miasto Grudziądz, mieszczącego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Grudziądzu przy ul. Droga Łąkowa 15 Magdalena Walczak 2018-09-03 11:36:56
Zgłaszanie kandydatów (przez upoważnione osoby reprezentujące komitety wyborcze) do obwodowych komisji wyborczych Józefa Podlaska 2018-09-03 11:28:32
Zgłaszanie kandydatów (przez upoważnione osoby reprezentujące komitety wyborcze) do obwodowych komisji wyborczych Józefa Podlaska 2018-09-03 11:27:26
wyjaśnienia w sprawie dopisywania do spisu wyborców Józefa Podlaska 2018-09-03 10:52:45
Zgłaszanie kandydatów (przez upoważnione osoby reprezentujące komitety wyborcze) do obwodowych komisji wyborczych Józefa Podlaska 2018-09-03 10:45:56
ZARZĄDZENIE NR 304/18 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok Sylwia Szczęsna 2018-09-03 09:32:54
ZARZĄDZENIE NR 303/18 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 roku Sylwia Szczęsna 2018-09-03 09:32:02
Kontrola Krajowego Biura Wyborczego Tomasz Kopczyński 2018-09-03 08:15:15
Kontrola Archiwum Państwowego w Toruniu Tomasz Kopczyński 2018-09-03 08:14:35
Kontrola Archiwum Państwowego w Toruniu Tomasz Kopczyński 2018-09-03 08:13:30