herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Gospodarczej Tomasz Kopczyński 2019-07-09 13:29:11
Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Gospodarczej Tomasz Kopczyński 2019-07-09 13:27:45
Wydział Kultury i Sportu Tomasz Kopczyński 2019-07-09 09:43:12
Wydział Kultury i Sportu Tomasz Kopczyński 2019-07-09 09:42:09
Wydział Komunikacji Miejskiej Tomasz Kopczyński 2019-07-09 09:13:38
Wydział Komunikacji Miejskiej Tomasz Kopczyński 2019-07-09 09:10:38
IV 2019 - roczne Tomasz Kopczyński 2019-07-09 08:52:27
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Tomasz Kopczyński 2019-07-09 08:28:55
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Tomasz Kopczyński 2019-07-09 08:26:41
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Tomasz Kopczyński 2019-07-09 08:17:00
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Tomasz Kopczyński 2019-07-09 08:15:36
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Tomasz Kopczyński 2019-07-09 08:13:52
Wydział Funduszy Europejskich Tomasz Kopczyński 2019-07-09 07:59:34
Wydział Funduszy Europejskich Tomasz Kopczyński 2019-07-09 07:58:38
ZARZĄDZENIE NR 270/19 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Milena Kubik 2019-07-08 14:10:15
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Milena Kubik 2019-07-08 13:54:10
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy kierownika Referatu Zamówień Publicznych w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Tomasz Kopczyński 2019-07-08 13:28:32
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy kierownika Biura Informatyki Tomasz Kopczyński 2019-07-08 13:20:20
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy kierownika Referatu Nadzoru nad Szpitalem w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Gospodarczej Tomasz Kopczyński 2019-07-08 13:14:11
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Finansowym Tomasz Kopczyński 2019-07-08 13:12:22
ZARZĄDZENIE NR 254/19 uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad nadzoru nad realizacją zadań wynikających z Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie-miasto Grudziądza Magdalena Walczak 2019-07-08 12:15:10
ZARZĄDZENIE NR 253/19 uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad nadzoru nad realizacją zadań wynikających z Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie prowadzenia i obsługi punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy-miasto Grudziądz Magdalena Walczak 2019-07-08 12:12:06
ZARZĄDZENIE NR 252/19 uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad nadzoru nad realizacją zadań wynikających z Umowy o świadczenie usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom gminy-miasto Grudziądz Magdalena Walczak 2019-07-08 12:02:14
ZARZĄDZENIE NR 252/19 uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad nadzoru nad realizacją zadań wynikających z Umowy o świadczenie usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom gminy-miasto Grudziądz Magdalena Walczak 2019-07-08 12:00:17
ZARZĄDZENIE NR 251/19 uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad nadzoru nad realizacją zadań wynikających z Umowy o świadczenie usług publicznych w ramach organizacji letniego i zimowego utrzymania dróg w gminie-miasto Grudziądz Magdalena Walczak 2019-07-08 11:57:06
ZARZĄDZENIE NR 251/19 uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad nadzoru nad realizacją zadań wynikających z Umowy o świadczenie usług publicznych w ramach organizacji letniego i zimowego utrzymania dróg w gminie-miasto Grudziądz Magdalena Walczak 2019-07-08 11:55:54
ZARZĄDZENIE NR 250/19 uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad nadzoru nad realizacją zadań wynikających z Umowy o świadczenie usług publicznych w ramach organizacji publicznego transportu zbiorowego w komunikacji autobusowej i tramwajowej w gminie-miasto Grudziądza Magdalena Walczak 2019-07-08 11:52:42
ZARZĄDZENIE NR 249/19 uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad nadzoru nad realizacją zadań wynikających z Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie prowadzenia Cmentarza Komunalnego na terenie gminy-miasto Grudziądz Magdalena Walczak 2019-07-08 11:49:30
Rejestr zgłoszeń budowy Anna Dorau-Reich 2019-07-08 11:05:10
III 2019 - roczne Tomasz Kopczyński 2019-07-08 10:35:55
Rejestr interpelacji Joanna Klucznik 2019-07-08 08:19:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego Magdalena Walczak 2019-07-05 13:10:28
30. Interpelacja radnej Aleksandry Drozdeckiej i radnej Edyty Ogonowskiej Joanna Klucznik 2019-07-05 10:52:15
Rejestr interpelacji Joanna Klucznik 2019-07-05 10:51:55
PESEL - dostęp do bazy Piotr Mazur 2019-07-05 09:34:29
Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacujnych Piotr Mazur 2019-07-05 09:33:14
Wydział Komunikacji Miejskiej Piotr Mazur 2019-07-05 09:33:02
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 05.07.2019r. decyzji Nr 5/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci i przyłączy wody socjalnej i p.poż do budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Śniadeckich i Jackowskiego w Grudziądzu, na działkach nr: 70/1, 70/2, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/14, 7/15, 7/19, 7/26 w obrębie 106 położonych przy ul. Śniadeckich i Jackowskiego w Grudziądzu. Sylwia Walter 2019-07-05 09:06:14
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 05.07.2019r. decyzji Nr 5/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci i przyłączy wody socjalnej i p.poż do budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Śniadeckich i Jackowskiego w Grudziądzu, na działkach nr: 70/1, 70/2, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/14, 7/15, 7/19, 7/26 w obrębie 106 położonych przy ul. Śniadeckich i Jackowskiego w Grudziądzu. Sylwia Walter 2019-07-05 09:01:20
Nowe Ministerialne wzory formularzy deklararcji i informacji składa się na nieruchomości nabyte 1 czerwca 2019 roku i później. Anna Goralewska 2019-07-05 08:56:14