herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na których umieszczono nieruchomości, położone w Grudziądzu przy ulicy gen. Kazimierza Sosnkowskiego, ulicy ulicy Bluszczowej, ulicy Lotniczej, ulicy Ikara 4 lokal lokal użytkowy nr 5 o pow. 223,20 m2 Dorota Kozyrska 2019-11-28 12:21:11
ZARZĄDZENIE NR 481/19 zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2019-2049 Katarzyna Wiśniewska 2019-11-28 10:05:52
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz Magdalena Walczak 2019-11-28 09:47:02
Stawka żywieniowa w przedszkolach miejskich w grudniu 2019 roku Kamilla Wiśniewska 2019-11-28 09:10:59
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, na którym umieszczono cztery udziały wynoszące po 8/1808 części w prawie własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Polskich Skrzydeł Katarzyna Kudlewska 2019-11-28 08:42:27
ZARZĄDZENIE NR 485/19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego "Mniszek" w Grudziądzu Kamilla Wiśniewska 2019-11-28 08:34:23
ZARZĄDZENIE NR 485/19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego "Mniszek" w Grudziądzu Kamilla Wiśniewska 2019-11-28 08:34:01
ZARZĄDZENIE NR 484/19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego "Kuntersztyn" w Grudziądzu Kamilla Wiśniewska 2019-11-28 08:30:59
ZARZĄDZENIE NR 484/19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego "Kuntersztyn" w Grudziądzu Kamilla Wiśniewska 2019-11-28 08:30:35
ZARZĄDZENIE NR 486/19 w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Grudziądzkich Inwestycji Medycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu (dalej: "Spółka") pana Patryka Chodkowskiego oraz powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki pani Wiesławy Rybickiej - Bogusz Beata Kulpa 2019-11-28 08:08:25
ZARZĄDZENIE NR 486/19 w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Grudziądzkich Inwestycji Medycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu (dalej: "Spółka") pana Patryka Chodkowskiego oraz powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki pani Wiesławy Rybickiej - Bogusz Beata Kulpa 2019-11-28 08:06:30
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń budynku szkolnego zlokalizowanego przy ul. Paderewskiego 10 w Grudziądzu w celu utworzenia filii przedszkola w ramach zadania: Adaptacja budynku przy ulicy Paderewskiego 10 na potrzeby Przedszkola Miejskiego TARPNO, na działce 40 obręb 14, położonej przy ul. Paderewskiego 10 w Grudziądzu. Małgorzata Kuklińska 2019-11-28 07:52:10
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń budynku szkolnego zlokalizowanego przy ul. Paderewskiego 10 w Grudziądzu w celu utworzenia filii przedszkola w ramach zadania: Adaptacja budynku przy ulicy Paderewskiego 10 na potrzeby Przedszkola Miejskiego TARPNO, na działce 40 obręb 14, położonej przy ul. Paderewskiego 10 w Grudziądzu. Małgorzata Kuklińska 2019-11-28 07:51:31
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Śniadeckich 33 (dz. nr 41 obręb 106) w Grudziądzu. Marta Wiśniewska 2019-11-28 07:47:16
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Korczaka 4 (dz. nr 35/9 obręb 106) w Grudziądzu Marta Wiśniewska 2019-11-28 07:46:47
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Korczaka 4 (dz. nr 35/9 obręb 106) w Grudziądzu Marta Wiśniewska 2019-11-28 07:43:59
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Korczaka 4 (dz. nr 35/9 obręb 106) w Grudziądzu Marta Wiśniewska 2019-11-28 07:43:18
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Śniadeckich 33 (dz. nr 41 obręb 106) w Grudziądzu. Marta Wiśniewska 2019-11-28 07:39:38
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Śniadeckich 33 (dz. nr 41 obręb 106) w Grudziądzu. Marta Wiśniewska 2019-11-28 07:38:45
Rejestr zgłoszeń budowy Anna Dorau-Reich 2019-11-27 10:41:31
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy - miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miejskim oraz jednostkami organizacyjnymi na rok 2020 Anna Pawłowska 2019-11-27 09:20:35
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy - miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miejskim oraz jednostkami organizacyjnymi na rok 2020 Anna Pawłowska 2019-11-27 09:20:32
Rejestr interpelacji Joanna Klucznik 2019-11-26 16:36:28
INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Chłodni Iglotex Grudziądz Sp. z o.o. dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i budowie podczyszczalni ścieków przemysłowych i bytowych wraz ze zbiornikami i infrastrukturą towarzyszącą oraz boksami na odpady i dokiem na przyczepę przy ul. Kustronia 13 Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2019-11-26 15:26:01
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy DMA RECYKLING Magdalena Niedzielska Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2019-11-26 15:15:05
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy DMA RECYKLING Magdalena Niedzielska - dokument usunięty Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2019-11-26 15:07:35
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy DMA RECYKLING Magdalena Niedzielska - dokument usunięty Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2019-11-26 14:45:19
ZARZĄDZENIE NR 453/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Milena Kubik 2019-11-26 12:23:51
ZARZĄDZENIE NR 453/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwai udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - dokument usunięty Milena Kubik 2019-11-26 12:14:03
XXI sesja Rady Miejskiej Grudziądza 4 grudnia 2019 r. Józefa Podlaska 2019-11-26 10:20:44
XXI sesja Rady Miejskiej Grudziądza 4 grudnia 2019 r. Józefa Podlaska 2019-11-26 10:19:05
XXI sesja Rady Miejskiej Grudziądza 4 grudnia 2019 r. - dokument usunięty Józefa Podlaska 2019-11-26 10:16:30
XXI sesja Rady Miejskiej Grudziądza 4 grudnia 2019 r. - dokument usunięty Józefa Podlaska 2019-11-26 10:15:49
Komisje wspólne 20 listopada 2019 r. - dokument usunięty Joanna Klucznik 2019-11-26 10:12:53
Posiedzenie Komisji Wspólnych - 11 grudnia 2019 r. Joanna Klucznik 2019-11-26 10:12:11
ZARZĄDZENIE NR 480/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Kamilla Wiśniewska 2019-11-26 08:52:44
ZARZĄDZENIE NR 479/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Kamilla Wiśniewska 2019-11-26 08:44:13
ZARZĄDZENIE NR 478/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Kamilla Wiśniewska 2019-11-26 08:43:25
ZARZĄDZENIE NR 477/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Kamilla Wiśniewska 2019-11-26 08:42:31
ZARZĄDZENIE NR 476/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Kamilla Wiśniewska 2019-11-26 08:41:28