herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rejestr interpelacji Józefa Podlaska 2020-08-31 14:19:39
UCHWAŁA NR XXXI/272/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały o zawieszeniu pobierania opłat od podmiotów gospodarczych za zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych Józefa Podlaska 2020-08-31 14:14:22
UCHWAŁA NR XXXI/271/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej obniżenia stawek opłaty za korzystanie z otwartych lub zamknietych systemów kanalizacji deszczowej zawartych w uchwałe Nr XXIV/221/20 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 lutego 2020 r. Józefa Podlaska 2020-08-31 14:13:33
UCHWAŁA NR XXXI/270/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Domu Dziennego Pobytu w Grudziądzu Józefa Podlaska 2020-08-31 14:10:50
UCHWAŁA NR XXXI/269/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania na nową kadencję Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu Józefa Podlaska 2020-08-31 14:09:17
UCHWAŁA NR XXXI/268/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez gminę - miasto Grudziądz współdziałania z Gminą Miasta Toruń w zakresie pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu osób w stanie nietrzeźwości doprowadzonych z terenu gminy ? miasto Grudziądz Józefa Podlaska 2020-08-31 14:08:28
UCHWAŁA NR XXXI/267/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi GTJWK- Management Sp. z o. o. na uchwałę Nr XXIV/221/20 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ceny za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych oraz udzielenia odpowiedzi na skargę Józefa Podlaska 2020-08-31 14:07:19
UCHWAŁA NR XXXI/266/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Przedszkola Miejskiego "Rządz" w Grudziądzu Józefa Podlaska 2020-08-31 14:06:18
UCHWAŁA NR XXXI/265/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały przez Radę Miasta Grudziądza w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomości Józefa Podlaska 2020-08-31 14:05:26
UCHWAŁA NR XXXI/264/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz Józefa Podlaska 2020-08-31 14:04:16
UCHWAŁA NR XXXI/263/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie gminy-miasta Grudziądz, od 1 września 2019 roku Józefa Podlaska 2020-08-31 14:03:33
UCHWAŁA NR XXXI/262/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza Józefa Podlaska 2020-08-31 14:02:40
UCHWAŁA NR XXXI/261/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2020-2049 Józefa Podlaska 2020-08-31 14:01:41
UCHWAŁA NR XXXI/260/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok Józefa Podlaska 2020-08-31 14:00:53
UCHWAŁA NR XXXI/259/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Grudziądza absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2019 rok Józefa Podlaska 2020-08-31 14:00:05
UCHWAŁA NR XXXI/259/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Grudziądza absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2019 rok Józefa Podlaska 2020-08-31 14:00:04
UCHWAŁA NR XXXI/258/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Józefa Podlaska 2020-08-31 13:59:00
UCHWAŁA NR XXXI/257/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Grudziądza - dokument usunięty Józefa Podlaska 2020-08-31 13:17:08
UCHWAŁA NR XXXI/257/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Grudziądza Józefa Podlaska 2020-08-31 13:16:51
UCHWAŁA NR XXXI/257/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Grudziądza - dokument usunięty Józefa Podlaska 2020-08-31 13:12:09
XXXI sesja Rady Miejskiej Grudziądza 26 i 27 sierpnia 2020 r. Józefa Podlaska 2020-08-31 13:10:39
XXXI sesja Rady Miejskiej Grudziądza 26 i 27 sierpnia 2020 r. - dokument usunięty Józefa Podlaska 2020-08-31 13:10:27
XXXI sesja Rady Miejskiej Grudziądza 26 i 27 sierpnia 2020 r. - dokument usunięty Józefa Podlaska 2020-08-31 13:10:16
XXXI sesja Rady Miejskiej Grudziądza 26 i 27 sierpnia 2020 r. - dokument usunięty Józefa Podlaska 2020-08-31 13:09:55
XXXI sesja Rady Miejskiej Grudziądza 26 i 27 sierpnia 2020 r. - dokument usunięty Józefa Podlaska 2020-08-31 13:09:36
REJESTR - tabela Elwira Chodyna-Eriksson 2020-08-31 09:44:56
REJESTR - tabela Elwira Chodyna-Eriksson 2020-08-31 09:43:38
P4 Sp. z o.o. GRU0003B Elwira Chodyna-Eriksson 2020-08-31 09:42:19
ZARZĄDZENIE NR 314/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Dorota Kozyrska 2020-08-28 13:08:51
Rejestr interpelacji Józefa Podlaska 2020-08-28 12:47:21
77. Interpelacja radnego Krzysztofa Pokora i radnego Tomasza Smolarka Józefa Podlaska 2020-08-28 12:46:52
2. Zapytanie Klubu SOG Józefa Podlaska 2020-08-28 12:45:31
1. Zapytanie radnego Arkadiusza Goszki Józefa Podlaska 2020-08-28 12:45:04
Rejestr zapytań Józefa Podlaska 2020-08-28 12:44:42
1. Zapytanie Klubu SOG - dokument usunięty Józefa Podlaska 2020-08-28 12:42:34
1. Zapytanie Klubu SOG - dokument usunięty Józefa Podlaska 2020-08-28 12:42:13
77. Interpelacja radnego Krzysztofa Pokora i radnego Tomasza Smolarka Józefa Podlaska 2020-08-28 12:39:58
Rejestr interpelacji Józefa Podlaska 2020-08-28 12:38:37
ZARZĄDZENIE NR 305/20 w sprawie określenia cen i opłat za korzystanie z urządzeń targowych oraz za usługi świadczone przez przedsiębiorcę prowadzącego targowiska na terenach stanowiących mienie gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2020-08-28 11:48:03
ZARZĄDZENIE NR 305/20 w sprawie określenia cen i opłat za korzystanie z urządzeń targowych oraz za usługi świadczone przez przedsiębiorcę prowadzącego targowiska na terenach stanowiących mienie gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2020-08-28 11:43:44