herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacje o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Józefa Podlaska 2018-09-03 08:06:01
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 30 sierpnia 2018 roku o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2018-09-03 07:52:34
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA o wydaniu postanowienia z dnia 29 sierpnia 2018 roku o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2018-09-03 07:49:13
Zgłaszanie kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej Józefa Podlaska 2018-09-03 07:23:19
Zgłaszanie kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej Józefa Podlaska 2018-08-31 12:54:52
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku Sylwia Szczęsna 2018-08-31 12:05:13
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku Sylwia Szczęsna 2018-08-31 12:04:38
ZARZĄDZENIE NR 300/18 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2018 rok Tomasz Kopczyński 2018-08-30 12:45:08
ZARZĄDZENIE NR 300/18 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2018 rok Tomasz Kopczyński 2018-08-30 12:41:15
ZARZĄDZENIE NR 298/18 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Droga Łąkowa 15 Tomasz Kopczyński 2018-08-30 12:40:25
ZARZĄDZENIE NR 297/18 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Droga Łąkowa 16 Tomasz Kopczyński 2018-08-30 12:39:41
ZARZĄDZENIE NR 296/18 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2018-08-30 12:38:42
ZARZĄDZENIE NR 295/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2018-08-30 12:37:44
ZARZĄDZENIE NR 293/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach Tomasz Kopczyński 2018-08-30 12:37:09
ZARZĄDZENIE NR 291/18 w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej Tomasz Kopczyński 2018-08-30 12:36:44
ZARZĄDZENIE NR 290/18 w sprawie udzielenia upoważnień do wykonywania czynności określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Tomasz Kopczyński 2018-08-30 12:35:59
ZARZĄDZENIE NR 289/18 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności w imieniu gminy – miasto Grudziądz p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2018-08-30 12:35:41
ZARZĄDZENIE NR 288/18 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli związanych z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Tomasz Kopczyński 2018-08-30 12:34:50
ZARZĄDZENIE NR 287/18 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego Tomasz Kopczyński 2018-08-30 12:34:22
ZARZĄDZENIE NR 286/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczenia dobry start Tomasz Kopczyński 2018-08-30 12:33:20
ZARZĄDZENIE NR 285/18 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej Tomasz Kopczyński 2018-08-30 12:32:54
ZARZĄDZENIE NR 284/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń wychowawczych Tomasz Kopczyński 2018-08-30 12:32:16
ZARZĄDZENIE NR 283/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2018-08-30 12:31:58
ZARZĄDZENIE NR 282/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów Tomasz Kopczyński 2018-08-30 12:31:40
ZARZĄDZENIE NR 281/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu Tomasz Kopczyński 2018-08-30 12:31:06
ZARZĄDZENIE NR 280/18 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych Tomasz Kopczyński 2018-08-30 12:30:27
ZARZĄDZENIE NR 277/18 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2018-08-30 12:29:50
ZARZĄDZENIE NR 276/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Poniatowskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2018-08-30 12:28:21
ZARZĄDZENIE NR 272/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Nauczycielskiej, z przeznaczeniem pod sezonową sprzedaż owoców i warzyw Tomasz Kopczyński 2018-08-30 12:27:17
ZARZĄDZENIE NR 278/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2018-08-30 12:25:44
ZARZĄDZENIE NR 274/18 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania stypendiów sportowych Tomasz Kopczyński 2018-08-30 12:24:48
ZARZĄDZENIE NR 273/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Konarskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2018-08-30 12:23:57
ZARZĄDZENIE NR 273/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Konarskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2018-08-30 12:22:56
ZARZĄDZENIE NR 270/18 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2018-08-30 12:22:22
ZARZĄDZENIE NR 269/18 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 im. gen. Tadeusza "Bora" Komorowskiego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2018-08-30 12:20:44
ZARZĄDZENIE NR 268/18 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Jana Heweliusza w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2018-08-30 12:20:18
ZARZĄDZENIE NR 267/18 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 20 im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2018-08-30 12:19:55
ZARZĄDZENIE NR 266/18 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2018-08-30 12:19:30
ZARZĄDZENIE NR 265/18 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2018-08-30 12:19:05
ZARZĄDZENIE NR 264/18 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2018-08-30 12:18:38