herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 417/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Tomasz Kopczyński 2018-12-03 14:25:09
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Milena Kubik 2018-12-03 14:24:59
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego Ligia Bartos 2018-12-03 14:16:44
Kluby Radnych Tomasz Kopczyński 2018-12-03 13:36:09
Radni Rady Miejskiej Grudziądza Tomasz Kopczyński 2018-12-03 13:28:01
Radni VIII kadencja - wygaśniecia mandatu Tomasz Kopczyński 2018-12-03 13:27:25
Interpelacje i zapytania radnych - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2018-12-03 13:24:08
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grudziądza - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2018-12-03 13:23:59
Przewodniczący Rady Miejskiej Grudziądza - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2018-12-03 13:23:57
ŻEBROWSKI Mariusz Arkadiusz - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2018-12-03 13:23:46
WIŚNIEWSKI Andrzej Zygmunt - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2018-12-03 13:23:45
WITKOWSKI Andrzej Franciszek - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2018-12-03 13:23:45
SZYMAŃSKI Sławomir Andrzej - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2018-12-03 13:23:44
SMOLAREK Tomasz Jerzy - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2018-12-03 13:23:43
POKORA Krzysztof Piotr - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2018-12-03 13:23:42
ROHDE Piotr Ryszard - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2018-12-03 13:23:42
PIASECKI Łukasz Filip - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2018-12-03 13:23:41
OGONOWSKA Edyta Renata - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2018-12-03 13:23:40
MIEDZIANOWSKI Grzegorz Jan - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2018-12-03 13:23:39
NAPOLSKI Paweł - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2018-12-03 13:23:39
MAKOWSKA Marzena Maria - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2018-12-03 13:23:38
KOWAROWSKI Łukasz Mariusz - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2018-12-03 13:23:37
LEWANDOWSKA Róża Alina - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2018-12-03 13:23:37
KOSIŃSKI Krzysztof Roman - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2018-12-03 13:23:36
JONIEC Miłosz - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2018-12-03 13:23:35
KLEIN Grzegorz - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2018-12-03 13:23:35
JEZIERSKI Piotr - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2018-12-03 13:23:34
GURBIN Szymon Jarosław - zrzeczenie się mandatu radnego - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2018-12-03 13:23:33
GOSZKA Arkadiusz Krzysztof - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2018-12-03 13:23:32
CZEPEK Marek Józef - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2018-12-03 13:23:31
GBURCZYK Maciej - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2018-12-03 13:23:31
BAGNIEWSKA Helena Teresa - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2018-12-03 13:23:30
Radni Rady Miejskiej Grudziądza Tomasz Kopczyński 2018-12-03 13:23:19
Rejestr interpelacji Józefa Podlaska 2018-12-03 13:21:55
1. Interpelacja radnego Tomasza Smolarka Józefa Podlaska 2018-12-03 13:19:04
Rejestr interpelacji Józefa Podlaska 2018-12-03 13:18:35
Rejestr zapytań Józefa Podlaska 2018-12-03 13:18:17
Rejestr interpelacji Józefa Podlaska 2018-12-03 13:18:08
Rejestr zapytań Tomasz Kopczyński 2018-12-03 13:15:17
Rejestr zapytań Tomasz Kopczyński 2018-12-03 13:14:49