herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 174/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok Tomasz Kopczyński 2020-06-23 13:23:04
ZARZĄDZENIE NR 168/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok Tomasz Kopczyński 2020-06-23 13:22:51
ZARZĄDZENIE NR 174/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok Tomasz Kopczyński 2020-06-23 13:22:13
ZARZĄDZENIE NR 168/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok Tomasz Kopczyński 2020-06-23 13:17:33
ZARZĄDZENIE NR 195/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok Sylwia Szczęsna 2020-06-23 11:50:15
Sprawozdanie finansowe - Przedszkole Miejskie Mniszek Katarzyna Wiśniewska 2020-06-23 11:44:22
Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, położonych w Grudziądzu przy ulicy Szarotkowej Dorota Kozyrska 2020-06-23 11:25:22
Dostawa pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-06-23 09:41:33
Dostawa pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-06-23 09:03:59
Dostawa pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-06-23 09:03:17
Dostawa pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-06-23 09:02:23
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 14 sierpnia 2020 r. na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Skarbu Państwa Katarzyna Kudlewska 2020-06-23 08:46:09
ZARZĄDZENIE NR 197/20 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2020-06-23 08:19:23
Utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych, tramwajowych i autobusowo-tramwajowych na terenie gminy-miasto Grudziądz Sebastian Opala 2020-06-23 08:06:03
zakończony - konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu Ligia Bartos 2020-06-22 15:37:35
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku oraz o możliwości zapoznania się z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy na zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego (piwnicy) zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym, na cele mieszkalne, na działkach nr 13, 14, 15, 17/2 w obrębie 39, położonych przy ul. Kościuszki w Grudziądzu. Sylwia Walter 2020-06-22 13:32:19
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji, polegającej nadbudowie budynku biurowo - administracyjnego, na działkach nr 1/56, 1/57, 1/58 w obrębie nr 10, położonych przy ul. Mieszka I 7A w Grudziądzu, do Miejskiego Konserwatora Zabytków, celem uzgodnienia. Ewa Gużyńska 2020-06-22 13:25:28
Dane kontaktowe i godziny pracy GBS Piotr Mazur 2020-06-22 12:06:08
Wykaz stosowanych skrótów i pojęć Piotr Mazur 2020-06-22 11:47:05
Terminy i organizacja PSR 2020 Piotr Mazur 2020-06-22 11:46:34
Komisja mieszkaniowa - 1 lipca 2020 r Anna Obuchowska 2020-06-22 11:11:28
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy poborcy w Wydziale Finansowym Tomasz Kopczyński 2020-06-22 10:07:08
Zgromadzenie w trybie uproszczonym 23.06.2020 r. Krzysztof Hermański 2020-06-22 09:51:24
Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do PSR 2020 Piotr Mazur 2020-06-22 08:19:27
Formularz - nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 r Piotr Mazur 2020-06-22 08:17:49
Kontrola finansowa w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu. Robert Klimczuk 2020-06-19 13:02:08
Komisja Budżetu i Polityki Gospodarczej - 25 czerwca 2020 r. Anna Obuchowska 2020-06-19 11:51:04
Karty kąpielisk 2020 Marta Wiśniewska 2020-06-19 11:20:29
Rejestr zgłoszeń budowy Marzena Goławska 2020-06-19 10:22:10
Wyniki finansowe za 2019 rok Elżbieta Kowalska 2020-06-19 08:28:12
Grudziadzki Park Przemysłowy Spółka z o.o. Elżbieta Kowalska 2020-06-19 08:25:29
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych przez podmioty odbierające odpady komunalne na rzecz gminy-miasta Grudziądz Anna Pawłowska 2020-06-19 08:20:51
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych przez podmioty odbierające odpady komunalne na rzecz gminy-miasta Grudziądz Anna Pawłowska 2020-06-19 08:20:46
Uchwała nr 12/2020 ZZW GPP Sp. z o.o.z dnia 15-06-2020 r. w sp[rawie zmian do zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu GPP Sp.z o.o. Elżbieta Kowalska 2020-06-19 07:53:26
ZARZĄDZENIE NR 193/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2020-06-19 07:41:44
ZARZĄDZENIE NR 192/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2020-06-19 07:41:37
ZARZĄDZENIE NR 191/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2020-06-19 07:41:28
ZARZĄDZENIE NR 193/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2020-06-19 07:40:19
ZARZĄDZENIE NR 192/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2020-06-19 07:38:35
ZARZĄDZENIE NR 191/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2020-06-19 07:37:11