herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy - miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miejskim oraz jednostkami organizacyjnymi na rok 2020 Anna Pawłowska 2019-11-25 11:43:07
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy - miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miejskim oraz jednostkami organizacyjnymi na rok 2020 Anna Pawłowska 2019-11-25 11:43:04
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy - miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miejskim oraz jednostkami organizacyjnymi na rok 2020 Anna Pawłowska 2019-11-25 11:41:43
Rejestr - tabela Tomasz Kopczyński 2019-11-25 11:06:38
Rejestr - tabela Tomasz Kopczyński 2019-11-25 11:05:51
Polkomtel Infrastruktura S.A. Elwira Chodyna-Eriksson 2019-11-25 11:03:33
Rejestr - tabela Elwira Chodyna-Eriksson 2019-11-25 10:16:08
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Biurze Kontroli Tomasz Kopczyński 2019-11-25 10:04:53
Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia Elwira Chodyna-Eriksson 2019-11-25 09:45:35
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Waryńskiego Katarzyna Kudlewska 2019-11-25 09:13:54
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Waryńskiego Katarzyna Kudlewska 2019-11-25 09:13:33
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy - miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miejskim oraz jednostkami organizacyjnymi na rok 2020 Anna Pawłowska 2019-11-22 13:08:12
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy - miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miejskim oraz jednostkami organizacyjnymi na rok 2020 Anna Pawłowska 2019-11-22 13:08:09
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2019-11-22 12:47:43
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2019-11-22 12:47:38
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2019-11-22 12:47:26
Wyminana pokrycia dachowego i naprawa elewacji spichlerza nr 45 Beata Dudziak 2019-11-22 12:47:22
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2019-11-22 12:40:46
TABELA STAWEK CZYNSZU DZIERŻAWNEGO (NETTO) Katarzyna Kudlewska 2019-11-22 12:15:23
ZARZĄDZENIE NR 467/19 w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2019-11-22 12:14:28
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY- MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ul. Ikara. Załącznik do Zarządzenia nr 470/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-11-22 09:40:47
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY- MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ul. Ikara. Załącznik do Zarządzenia nr 470/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-11-22 09:40:31
ZARZĄDZENIE NR 470/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia Katarzyna Kudlewska 2019-11-22 09:39:26
ZARZĄDZENIE NR 470/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia Katarzyna Kudlewska 2019-11-22 09:39:11
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2019-11-22 08:49:54
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2019-11-22 08:47:23
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2019-11-22 08:46:09
Wydział Komunikacji Miejskiej Tomasz Kopczyński 2019-11-21 15:25:37
ZARZĄDZENIE NR 475/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie kolacji wigilijnej dla ok. 450-500 osób bezdomnych i żyjących w niedostatku" Milena Kubik 2019-11-21 14:07:07
ZARZĄDZENIE NR 475/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie kolacji wigilijnej dla ok. 450-500 osób bezdomnych i żyjących w niedostatku" Milena Kubik 2019-11-21 14:06:32
ZARZĄDZENIE NR 474/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin korzystających z pomocy społecznej" Milena Kubik 2019-11-21 14:02:34
ZARZĄDZENIE NR 474/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin korzystających z pomocy społecznej" Milena Kubik 2019-11-21 14:02:02
Wyminana pokrycia dachowego i naprawa elewacji spichlerza nr 45 Beata Dudziak 2019-11-21 14:01:52
XX sesja Rady Miejskiej Grudziądza 27 listopada 2019 r. Józefa Podlaska 2019-11-21 09:55:01
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul.Polskich Skrzydeł. Załącznik do Zarządzenia nr 471/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-11-21 09:23:25
ZARZĄDZENIE NR 469/19 w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Polskich Skrzydeł Katarzyna Kudlewska 2019-11-21 09:21:35
ZARZĄDZENIE NR 471/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem Katarzyna Kudlewska 2019-11-21 09:19:51
ZARZĄDZENIE NR 462/19 w sprawie wyboru na stanowisko Dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu Milena Kubik 2019-11-21 08:54:19
Informacja o wydaniu w dniu 18.11.2019 r. decyzji nr 541/2019 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na inwestycję obejmującą przebudowę ulicy Toruńskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa infrastruktury tramwajowej dla potrzeb transportu publicznego w Grudziądzu? na terenie działki nr 14/2 ? obręb nr 49, działek nr 91 i 92 ? obręb nr 50, działki nr 74 ? obręb nr 51. Małgorzata Kuklińska 2019-11-20 11:29:37
Informacja o wydaniu w dniu 18.11.2019 r. decyzji nr 541/2019 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na inwestycję obejmującą przebudowę ulicy Toruńskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa infrastruktury tramwajowej dla potrzeb transportu publicznego w Grudziądzu? na terenie działki nr 14/2 ? obręb nr 49, działek nr 91 i 92 ? obręb nr 50, działki nr 74 ? obręb nr 51. Małgorzata Kuklińska 2019-11-20 11:29:22