herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wersja obowiązująca Beata Kulpa 2019-03-12 09:49:05
Wersja archiwalna Beata Kulpa 2019-03-12 09:48:18
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Kraszewskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 84/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-03-12 09:47:45
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Sobiekiego. Załącznik do Zarządzenia nr 83/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-03-12 09:46:37
Zasady zgłaszania kandydatów do obowodowych komisji wyborczych Józefa Podlaska 2019-03-12 09:26:09
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Sienkiewicza. Załącznik do Zarządzenia nr 82/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-03-12 09:19:34
Informacja o wyborach do Parlamentu Europejskiego Józefa Podlaska 2019-03-12 09:09:45
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Waryńskiego. Załącznik do Zarządzeni nr 81/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-03-12 09:08:19
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Waryńskiego. Załącznik do Zarządzeni nr 81/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-03-12 09:08:05
ZARZĄDZENIE NR 67/19 w sprawie zasad flagowania budynków i obiektów samorządowych jednostek organizacyjnych podległych gminie-miasto Grudziądz, w tym instytucji kultury Magdalena Walczak 2019-03-12 08:28:53
ZARZĄDZENIE NR 67/19 w sprawie zasad flagowania budynków i obiektów samorządowych jednostek organizacyjnych podległych gminie-miasto Grudziądz, w tym instytucji kultury Magdalena Walczak 2019-03-12 08:26:58
Informacja o wyborach do Parlamentu Europejskiego Józefa Podlaska 2019-03-12 08:25:48
ZARZĄDZENIE NR 22/19 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. sportu szkolnego Kamilla Wiśniewska 2019-03-12 07:59:44
ZARZĄDZENIE NR 24/19 o naborze wniosków w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok Łukasz Froncek 2019-03-12 07:33:20
ZARZĄDZENIE NR 81/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2019-03-11 15:10:56
ZARZĄDZENIE NR 105/ 19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Portowej, z przeznaczeniem pod letni ogródek gastronomiczny oraz w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2019-03-11 15:08:14
ZARZĄDZENIE NR 105/ 19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Portowej, z przeznaczeniem pod letni ogródek gastronomiczny oraz w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2019-03-11 15:08:02
Informacja o warunkach udziału obywateli UE niebędących obywatelami polskimi w wyborach Józefa Podlaska 2019-03-11 15:05:55
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu Józefa Podlaska 2019-03-11 15:03:09
ZARZĄDZENIE NR 104 / 19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy Placu Miłośników Astronomii, z przeznaczeniem pod letni ogródek gastronomiczny oraz w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2019-03-11 14:58:48
ZARZĄDZENIE NR 92/19 w sprawie oddania w dzierżaw, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonych w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2019-03-11 14:55:19
ZARZĄDZENIE NR 92/19 w sprawie oddania w dzierżaw, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonych w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2019-03-11 14:55:01
ZARZĄDZENIE NR 91/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Paderewskiego,oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2019-03-11 14:51:54
ZARZĄDZENIE NR 91/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Paderewskiego,oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2019-03-11 14:51:31
ZARZĄDZENIE NR 90 /19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Cegielnianej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2019-03-11 14:48:48
ZARZĄDZENIE NR 90 /19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Cegielnianej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2019-03-11 14:48:31
ZARZĄDZENIE NR 89/19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Młyńskiej (nad Trynką) oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2019-03-11 14:45:23
ZARZĄDZENIE NR 89/19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Młyńskiej (nad Trynką) oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2019-03-11 14:45:06
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu Józefa Podlaska 2019-03-11 14:43:01
ZARZĄDZENIE NR 88/19 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na czas nieoznaczony nieruchomość stanowiącą własność gminy-miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2019-03-11 14:42:35
ZARZĄDZENIE NR 87 /19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Dębowej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2019-03-11 14:40:40
ZARZĄDZENIE NR 87 /19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Dębowej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2019-03-11 14:40:06
ZARZĄDZENIE NR 55/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2019-03-11 14:37:39
ZARZĄDZENIE NR 55/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2019-03-11 14:37:22
ZARZĄDZENIE NR 39/19 w sprawie oddania w dzierżawę,w drodze bezprzetargowej,nieruchomości zabudowanych kompleksem sportowym Klubu Sportowego STAL, płożonych w Grudziądzu przy ulicy Sportowców 3 Katarzyna Kudlewska 2019-03-11 14:25:14
ZARZĄDZENIE NR 39/19 w sprawie oddania w dzierżawę,w drodze bezprzetargowej,nieruchomości zabudowanych kompleksem sportowym Klubu Sportowego STAL, płożonych w Grudziądzu przy ulicy Sportowców 3 Katarzyna Kudlewska 2019-03-11 14:24:11
ZARZĄDZENIE NR 35/19 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz Katarzyna Wiśniewska 2019-03-11 11:04:44
Strategia rozwoju obszaru strategicznej interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Tomasz Kopczyński 2019-03-11 09:52:08
ZARZĄDZENIE NR 42/19 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli miejskich prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2019-03-11 09:46:58
ZARZĄDZENIE NR 41/19 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok Tomasz Kopczyński 2019-03-11 09:46:17