herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
od 1 lipca 2019 r. NOWE FORMULARZE PODATKOWE - Dokumenty można przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożona deklaracja lub informacja musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Anna Goralewska 2019-07-05 08:55:52
Nowe Ministerialne wzory formularzy deklararcji i informacji składa się na nieruchomości nabyte 1 czerwca 2019 roku i później. - dokument usunięty Anna Goralewska 2019-07-05 08:55:08
Deklaracje i informacje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od 1 lipca 2019 roku. Nowe Ministerialne wzory formularzy deklararcji i informacji składa się na nieruchomości nabyte 1 czerwca 2019 roku i później. Korekty deklaracji złożonych do 30 czerwca 2019 roku należy składać na dotychczasowych formularzach. Anna Goralewska 2019-07-05 08:55:02
Nowe Ministerialne wzory formularzy deklararcji i informacji składa się na nieruchomości nabyte 1 czerwca 2019 roku i później. - dokument usunięty Anna Goralewska 2019-07-05 08:53:12
2014 rok stawki i formularze podatkowe. Formularze te należy wykorzystywać także do składania korekt deklaracji za 2014 rok. Anna Goralewska 2019-07-05 08:48:16
2015 rok stawki i formularze podatkowe. Formularze te należy wykorzystywać także do składania korekt deklaracji za 2015 rok. Anna Goralewska 2019-07-05 08:48:00
2016 rok stawki i formularze podatkowe. Formularze te należy wykorzystywać także do składania korekt deklaracji za 2016 rok. Anna Goralewska 2019-07-05 08:47:44
2017 rok stawki i formularze podatkowe. Formularze te należy wykorzystywać także do składania korekt deklaracji za 2017 rok. Anna Goralewska 2019-07-05 08:47:21
2018 rok stawki i formularze podatkowe. Formularze te należy wykorzystywać także do składania korekt deklaracji za 2018 rok. Anna Goralewska 2019-07-05 08:46:51
2019 rok stawki i formularze podatkowe. Formularze te należy wykorzystywać także do składania korekt deklaracji za 2019 rok złożonych przed 30 czerwca 2019 roku. Anna Goralewska 2019-07-05 08:46:33
od 1 lipca 2019 r. NOWE FORMULARZE PODATKOWE - dokument usunięty Anna Goralewska 2019-07-05 08:45:50
2014 rok stawki i formularze podatkowe. Formularze te należy wykorzystywać także do składania korekt deklaracji za 2014 rok. Anna Goralewska 2019-07-05 08:45:36
2015 rok stawki i formularze podatkowe. Formularze te należy wykorzystywać także do składania korekt deklaracji za 2015 rok. Anna Goralewska 2019-07-05 08:45:24
2016 rok stawki i formularze podatkowe. Formularze te należy wykorzystywać także do składania korekt deklaracji za 2016 rok. Anna Goralewska 2019-07-05 08:45:13
2017 rok stawki i formularze podatkowe. Formularze te należy wykorzystywać także do składania korekt deklaracji za 2017 rok. Anna Goralewska 2019-07-05 08:45:00
2018 rok stawki i formularze podatkowe. Formularze te należy wykorzystywać także do składania korekt deklaracji za 2018 rok. Anna Goralewska 2019-07-05 08:44:45
2019 rok stawki i formularze podatkowe. Formularze te należy wykorzystywać także do składania korekt deklaracji za 2019 rok złożonych przed 30 czerwca 2019 roku. Anna Goralewska 2019-07-05 08:44:31
2019 rok stawki i formularze podatkowe. Formularze te należy wykorzystywać także do składania korekt deklaracji za 2019 rok złożonych przed 30 czerwca 2019 roku. Anna Goralewska 2019-07-05 08:44:16
Nowe Ministerialne wzory formularzy deklararcji i informacji składa się na nieruchomości nabyte 1 czerwca 2019 roku i później. - dokument usunięty Anna Goralewska 2019-07-05 08:42:28
Deklaracje i informacje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od 1 lipca 2019 roku. Nowe Ministerialne wzory formularzy deklararcji i informacji składa się na nieruchomości nabyte 1 czerwca 2019 roku i później. Korekty deklaracji złożonych do 30 czerwca 2019 roku należy składać na dotychczasowych formularzach. Anna Goralewska 2019-07-05 08:41:07
Deklaracje i informacje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od 1 lipca 2019 roku. Nowe Ministerialne wzory formularzy deklararcji i informacji składa się na nieruchomości nabyte 1 czerwca 2019 roku i później. Korekty deklaracji złożonych do 30 czerwca 2019 roku należy składać na dotychczasowych formularzach. Anna Goralewska 2019-07-05 08:40:18
Deklaracje i informacje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od 1 lipca 2019 roku. Nowe Ministerialne wzory formularzy deklararcji i informacji składa się na nieruchomości nabyte 1 czerwca 2019 roku i później. Korekty deklaracji złożonych do 30 czerwca 2019 roku należy składać na dotychczasowych formularzach. Anna Goralewska 2019-07-05 08:39:42
Nowe Ministerialne wzory formularzy deklararcji i informacji składa się na nieruchomości nabyte 1 czerwca 2019 roku i później. - dokument usunięty Anna Goralewska 2019-07-05 08:37:29
Nowe Ministerialne wzory formularzy deklararcji i informacji składa się na nieruchomości nabyte 1 czerwca 2019 roku i później. - dokument usunięty Anna Goralewska 2019-07-05 08:36:24
Deklaracje i informacje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od 1 lipca 2019 roku. Nowe Ministerialne wzory formularzy deklararcji i informacji składa się na nieruchomości nabyte 1 czerwca 2019 roku i później. Korekty deklaracji złożonych do 30 czerwca 2019 roku należy składać na dotychczasowych formularzach. Anna Goralewska 2019-07-05 08:35:47
Deklaracje i informacje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od 1 lipca 2019 roku. Nowe Ministerialne wzory formularzy deklararcji i informacji składa się na nieruchomości nabyte 1 czerwca 2019 roku i później. Korekty deklaracji złożonych do 30 czerwca 2019 roku należy składać na dotychczasowych formularzach. Anna Goralewska 2019-07-05 08:34:43
Nowe Ministerialne wzory formularzy deklararcji i informacji składa się na nieruchomości nabyte 1 czerwca 2019 roku i później. - dokument usunięty Anna Goralewska 2019-07-05 08:33:57
Nowe Ministerialne wzory formularzy deklararcji i informacji składa się na nieruchomości nabyte 1 czerwca 2019 roku i później. - dokument usunięty Anna Goralewska 2019-07-05 08:31:54
od 1 lipca 2019 r. NOWE FORMULARZE PODATKOWE - dokument usunięty Anna Goralewska 2019-07-05 08:30:38
od 1 lipca 2019 r. NOWE FORMULARZE PODATKOWE - Dokumenty można przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożona deklaracja lub informacja musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Anna Goralewska 2019-07-05 08:30:04
Deklaracje i informacje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od 1 lipca 2019 roku. Nowe Ministerialne wzory formularzy deklararcji i informacji składa się na nieruchomości nabyte 1 czerwca 2019 roku i później. Korekty deklaracji złożonych do 30 czerwca 2019 roku należy składać na dotychczasowych formularzach. Anna Goralewska 2019-07-05 08:29:33
od 1 lipca 2019 r. NOWE FORMULARZE PODATKOWE - Dokumenty można przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożona deklaracja lub informacja musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Anna Goralewska 2019-07-05 08:27:46
od 1 lipca 2019 r. NOWE FORMULARZE PODATKOWE - dokument usunięty Anna Goralewska 2019-07-05 07:47:02
od 1 lipca 2019 r. NOWE FORMULARZE PODATKOWE - dokument usunięty Anna Goralewska 2019-07-05 07:46:38
od 1 lipca 2019 r. NOWE FORMULARZE PODATKOWE - dokument usunięty Anna Goralewska 2019-07-05 07:45:58
od 1 lipca 2019 r. NOWE FORMULARZE PODATKOWE - dokument usunięty Anna Goralewska 2019-07-05 07:42:23
Dokumenty można przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożona deklaracja lub informacja musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym. - dokument usunięty Anna Goralewska 2019-07-05 07:39:43
od 1 lipca 2019 r. NOWE FORMULARZE PODATKOWE - dokument usunięty Anna Goralewska 2019-07-05 07:39:34
Dokumenty można przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożona deklaracja lub informacja musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym. - dokument usunięty Anna Goralewska 2019-07-05 07:38:46
Informacja z Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek POLMLEK Grudziądz Sp. z o.o., ul. Magazynowa 8, 86-300 Grudziądz, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególe korzystanie z wód- wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu produkcyjnego POLMLEK Grudziądz Sp. z o.o., przy ul. Magazynowej w Grudziądzu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością MWiO Sp. z o.o. w Grudziądzu oraz stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Prezydenta Grudziądza z dn. 8 sierpnia 2016 roku, znak: GK-I.6341.9.2016 Marta Wiśniewska 2019-07-04 15:25:04