herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
RODO klauzula - nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych Piotr Mazur 2020-06-18 14:50:17
Rejestr interpelacji Anna Obuchowska 2020-06-18 14:42:20
68. Interpelacja radnych Klubu Koalcja Obywatelska Anna Obuchowska 2020-06-18 14:40:48
"RODO" Piotr Mazur 2020-06-18 14:38:27
ZARZĄDZENIE NR 190/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok Sylwia Szczęsna 2020-06-18 14:33:22
Plakaty PSR2020 Piotr Mazur 2020-06-18 14:10:58
ustawa o PSR2020 Piotr Mazur 2020-06-18 14:09:23
Zarządzenie Prezydenta Grudziądza Nr 186/20 w sprawie powołania GBS do przeprowadzenia PSR2020 Piotr Mazur 2020-06-18 14:06:02
Ważne informacje i terminy dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego2020 Piotr Mazur 2020-06-18 13:47:49
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w PSR2020 Piotr Mazur 2020-06-18 13:47:04
Rejestr interpelacji Anna Obuchowska 2020-06-18 13:45:11
Promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020 Piotr Mazur 2020-06-18 13:43:26
Podstawy prawne Piotr Mazur 2020-06-18 13:42:53
ZARZĄDZENIE Nr 170/20 w sprawie nabycia na rzecz gminy -miasto Grudziądz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Jaśminowej Katarzyna Kudlewska 2020-06-18 13:26:10
ZARZĄDZENIE Nr 170/20 w sprawie nabycia na rzecz gminy -miasto Grudziądz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Jaśminowej Katarzyna Kudlewska 2020-06-18 13:25:53
70. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego Anna Obuchowska 2020-06-18 13:24:33
UCHWAŁA NR XX/188/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie "Programu współpracy gminy - miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 09:23:13
Rejestr zgłoszeń budowy Marzena Goławska 2020-06-18 08:54:58
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:52:46
Łączny bilans jednostek budżetowych Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:52:28
Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:52:12
Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:51:51
Informacja dodatkowa gminy-miasto Grudziądz Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:51:30
Załącznik do informacji dodatkowej Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:51:12
Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:50:43
Sprawozdanie finansowe - Centrum Kształcenia Ustawicznego Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:48:08
Sprawozdanie finansowe - Centrum Kształcenia Zawodowego Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:47:36
Sprawozdanie finansowe - Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:45:01
Sprawozdanie finansowe - Dom Dziennego Pobytu Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:44:31
Sprawozdanie finansowe - Dom Pomocy Społecznej Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:43:58
Sprawozdanie finansowe - I Liceum Ogólnokształcące Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:43:32
Sprawozdanie finansowe - II Liceum Ogólnokształcące Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:43:07
Sprawozdanie finansowe - III Liceum Ogólnokształcące Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:42:41
Sprawozdanie finansowe - IV Liceum Ogólnokształcące Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:42:16
Sprawozdanie finansowe - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:41:57
Sprawozdanie finansowe - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:41:40
Sprawozdanie finansowe - Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:40:58
Sprawozdanie finansowe - Ognisko Pracy Pozaszkolnej Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:40:17
Sprawozdanie finansowe - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:39:47
Sprawozdanie finansowe - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowalnego Miasta Grudziądza Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:39:19