herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 305/20 w sprawie określenia cen i opłat za korzystanie z urządzeń targowych oraz za usługi świadczone przez przedsiębiorcę prowadzącego targowiska na terenach stanowiących mienie gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2020-08-28 11:43:07
Prace konserwatorskie elewacji zachodniej spichlerza nr 45 Sebastian Opala 2020-08-28 11:17:38
ZARZĄDZENIE NR 310/20 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej i w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym funkcjonujących w Zespole Placówek Młodzieżowych "Bursa" przy ul. Hallera 37 w Grudziądzu Kamilla Wiśniewska 2020-08-28 11:17:04
ZARZĄDZENIE NR 308/20 zmieniające zarządzenie w sprawie pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz pieczęci urzędowych w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy - miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2020-08-28 11:14:50
ZARZĄDZENIE NR 278 /20 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kalinkowej 72-74 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2020-08-28 11:11:02
ZARZĄDZENIE NR 307/20 zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2020-08-28 11:10:20
ZARZĄDZENIE NR 309/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 Kamilla Wiśniewska 2020-08-28 11:05:08
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 27 sierpnia 2020 rokuo wystosowaniu wezwania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Rozbudowa Elektrociepłowni Łąkowa w OPEC-INEKO w Grudziądzu o instalację współspalarnia biomasy i paliwa alternatywnego?. Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2020-08-28 11:02:26
Harmonogram Sesji w 2020 roku Tomasz Kopczyński 2020-08-28 09:52:01
Harmonogram Sesji w 2020 roku Tomasz Kopczyński 2020-08-28 09:51:24
Harmonogram Sesji w 2020 roku Tomasz Kopczyński 2020-08-28 09:50:02
XXXI sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 26 i 27 sierpnia 2020 r. Tomasz Kopczyński 2020-08-28 09:37:03
XXXI sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 26 i 27 sierpnia 2020 r. Tomasz Kopczyński 2020-08-28 09:36:43
XXXI sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 26 i 27 sierpnia 2020 r. Tomasz Kopczyński 2020-08-28 09:36:24
XXXI sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 26 i 27 sierpnia 2020 r. Tomasz Kopczyński 2020-08-28 09:36:09
XXXI sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 26 i 27 sierpnia 2020 r. Tomasz Kopczyński 2020-08-28 09:35:38
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza - obiekt IV i VI Anna Pawłowska 2020-08-28 09:13:02
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza - obiekt IV i VI Anna Pawłowska 2020-08-28 09:12:58
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza - obiekt IV i VI Anna Pawłowska 2020-08-28 09:12:53
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza - obiekt IV i VI Anna Pawłowska 2020-08-28 09:12:44
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza - obiekt IV i VI Anna Pawłowska 2020-08-28 09:12:37
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza - obiekt IV i VI Anna Pawłowska 2020-08-28 09:11:53
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza - obiekt IV i VI Anna Pawłowska 2020-08-28 09:11:43
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza - obiekt IV i VI Anna Pawłowska 2020-08-28 09:11:37
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza - obiekt IV i VI Anna Pawłowska 2020-08-28 09:06:40
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza - obiekt IV i VI Anna Pawłowska 2020-08-28 09:06:24
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza - obiekt IV i VI Anna Pawłowska 2020-08-28 09:05:41
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 9 października 2020 r. na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność gminy miasto Grudziądz przy ul. Cchełmińska 30-36/58 - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2020-08-28 08:46:12
ZARZĄDZENIE NR 299/20 w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Tomasz Kopczyński 2020-08-28 07:11:31
ZARZĄDZENIE NR 303/20 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2020-08-27 13:17:04
ZARZĄDZENIE NR 306/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2020-08-27 08:05:23
Karty kąpielisk 2020 Marta Wiśniewska 2020-08-27 08:03:30
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy -miasto Grudziądz przy ul. Waryńskiego - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2020-08-27 08:02:32
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Konstytucji 3 Maja - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2020-08-27 08:02:14
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 26 sierpnia 2020 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ulicy Droga Mazowiecka - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2020-08-27 08:01:47
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 25 sierpnia 2020 r. na sprzedaż odrębnej własności lokalu użytkowego (garażu), stanowiącego własność gminy-miasto Grudziądz przy ul. Czerwonodwornej - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2020-08-27 08:01:41
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 14 sierpnia 2020 r. na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Skarbu Państwa - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2020-08-27 08:01:35
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 19 sierpnia 2020 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2020-08-27 08:01:29
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 9 października 2020 r. na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność gminy miasto Grudziądz przy ul. Cchełmińska 30-36/58 - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2020-08-27 08:01:17
Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie absolutorium dla Prezydenta Grudziądza za 2019 rok Sylwia Szczęsna 2020-08-27 07:52:54