herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IV 2018 - roczne Tomasz Kopczyński 2018-06-18 11:04:34
ZARZĄDZENIE NR 188/18 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Seniora Beata Dąbrowska 2018-06-18 07:53:55
ZARZĄDZENIE NR 190/18 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny Beata Dąbrowska 2018-06-18 07:48:47
ZARZĄDZENIE NR 190/18 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny Beata Dąbrowska 2018-06-18 07:48:17
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży Milena Kubik 2018-06-15 12:47:33
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży Milena Kubik 2018-06-15 12:22:09
ZARZĄDZENIE NR 191/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży Milena Kubik 2018-06-15 12:21:46
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży Milena Kubik 2018-06-15 11:46:34
IV 2018 - roczne Tomasz Kopczyński 2018-06-15 10:25:37
ZARZĄDZENIE NR 167/18 w sprawie powołania Lokalnego zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022 Tomasz Kopczyński 2018-06-15 07:48:56
ZARZĄDZENIE NR 150/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Dąbrówki oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2018-06-15 07:48:21
ZARZĄDZENIE NR 130/18 w sprawie odwołania ze składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pana Mirosława Trestki. Tomasz Kopczyński 2018-06-15 07:47:35
ZARZĄDZENIE NR 189/2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia przysługujących gminie - miasto Grudziądz udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Katarzyna Kudlewska 2018-06-15 07:29:50
ZARZĄDZENIE NR 189/2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia przysługujących gminie - miasto Grudziądz udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Katarzyna Kudlewska 2018-06-15 07:29:42
ZARZĄDZENIE NR 189/2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia przysługujących gminie - miasto Grudziądz udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Katarzyna Kudlewska 2018-06-15 07:29:15
ZARZĄDZENIE NR 189/2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia przysługujących gminie - miasto Grudziądz udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Katarzyna Kudlewska 2018-06-15 07:29:03
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Kosynierów Gdyńskich 17 Katarzyna Kudlewska 2018-06-15 07:24:29
ZARZĄDZENIE NR 130/18 w sprawie odwołania ze składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pana Mirosława Trestki. Ligia Bartos 2018-06-15 07:24:25
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Kosynierów Gdyńskich 17 Katarzyna Kudlewska 2018-06-15 07:24:07
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Tomasz Kopczyński 2018-06-14 14:21:05
IV 2018 - roczne Tomasz Kopczyński 2018-06-14 12:06:10
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza - obiekt I Anna Pawłowska 2018-06-14 10:08:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz Tomasz Kopczyński 2018-06-14 09:43:07
ZARZĄDZENIE NR 121/18 PREZYDENTA GRUDZIĄDZA w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży Milena Kubik 2018-06-14 09:36:24
Dostawa i montaż 22 automatów biletowych stacjonarnych fabrycznie nowych przeznaczonych do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wraz z ich obsługą i serwisem na terenie gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2018-06-14 08:46:10
Prezydent Grudziądza ogłasza czwarty przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego, oznaczonej jako działka nr 78/2 o powierzchni 337 m2 w obrębie 24, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00026986/4 Katarzyna Kudlewska 2018-06-14 08:19:55
Prezydent Grudziądza ogłasza czwarty przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego, oznaczonej jako działka nr 78/2 o powierzchni 337 m2 w obrębie 24, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00026986/4 Katarzyna Kudlewska 2018-06-14 08:19:35
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 13 czerwca 2018r. na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Wąskiej - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-06-14 08:18:58
Prezydent Grudziądza ogłasza czwarty przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego, oznaczonej jako działka nr 78/2 o powierzchni 337 m2 w obrębie 24, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00026986/4 Katarzyna Kudlewska 2018-06-14 08:18:28
Prezydent Grudziądza ogłasza czwarty przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego, oznaczonej jako działka nr 78/2 o powierzchni 337 m2 w obrębie 24, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00026986/4 Katarzyna Kudlewska 2018-06-14 08:17:52
Prezydent Grudziądza ogłasza czwarty przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego, oznaczonej jako działka nr 78/2 o powierzchni 337 m2 w obrębie 24, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00026986/4 Katarzyna Kudlewska 2018-06-14 08:16:40
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy ? miasto Grudziądz przy ul. Towarzystwa Jaszczurczego - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-06-14 08:15:48
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy ? miasto Grudziądz przy ul. Towarzystwa Jaszczurczego - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-06-14 07:53:49
LII sesja Rady Miejskiej Grudziądza 20 czerwca 2018 r. Józefa Podlaska 2018-06-14 07:52:32
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy ? miasto Grudziądz przy ul. Towarzystwa Jaszczurczego - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-06-14 07:51:18
Komisja Kultury, Turystyki i Promocji 21 czerwca 2018 r. Józefa Podlaska 2018-06-14 07:49:15
LII sesja Rady Miejskiej Grudziądza 20 czerwca 2018 r. Józefa Podlaska 2018-06-14 07:40:39
Zapytanie ofertowe: Zakup wraz z dostawą ławek i koszy z przeznaczeniem na miejskie tereny w Grudziądzu Agnieszka Schulz 2018-06-13 14:51:43
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Tomasz Kopczyński 2018-06-13 14:33:45
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Tomasz Kopczyński 2018-06-13 14:33:31