herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 552/19 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na dystrybucję żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Katarzyna Kudlewska 2020-01-30 12:40:54
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz przy ul. Rydygiera - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2020-01-30 11:26:52
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Milena Kubik 2020-01-29 15:28:46
ZARZĄDZENIE NR 28/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz Dorota Kozyrska 2020-01-29 11:08:20
ZARZĄDZENIE NR 29/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Dorota Kozyrska 2020-01-29 11:06:26
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy Rydygiera. Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2020 Dorota Kozyrska 2020-01-29 11:00:24
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ulicy Rydygiera. Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2020 Dorota Kozyrska 2020-01-29 10:51:52
Stawka żywieniowa w przedszkolach miejskich w lutym 2020 roku Kamilla Wiśniewska 2020-01-29 10:32:10
Ogłoszenie o naborze na specjalistę ds. kadrowo ? płacowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Grudziądzu Kamilla Wiśniewska 2020-01-29 10:00:04
Ogłoszenie o naborze na kierownika gospodarczego w I Liceum Ogólnokształcącym w Grudziądzu Kamilla Wiśniewska 2020-01-29 09:58:47
Informacja - Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2020 roku dotycząca przedszkoli Kamilla Wiśniewska 2020-01-29 09:57:18
Informacja - Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2020 roku dotycząca przedszkoli Kamilla Wiśniewska 2020-01-29 09:57:05
ZARZĄDZENIE NR 26/20 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkoli miejskich prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz Kamilla Wiśniewska 2020-01-29 07:56:31
ZARZĄDZENIE NR 25/20 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 dla szkół podstawowych z oddziałami sportowymi prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz Kamilla Wiśniewska 2020-01-28 17:06:40
ZARZĄDZENIE NR 24/20 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 dla szkół podstawowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz Kamilla Wiśniewska 2020-01-28 17:04:36
Komunikat dot. zakończenia działalności Gimnazjum Nr 8 i Gimnazjum Nr 9 w Grudziądzu Kamilla Wiśniewska 2020-01-28 17:00:39
Klauzula informacyjna RODO - wydawanie skierowań o umieszczeniu dziecka w mos/mow, szkole specjalnej i innych placówkach oświatowo-opiekuńczych Kamilla Wiśniewska 2020-01-28 12:14:08
Udzielenie gminie-miasto Grudziądz kredytu krótkoterminowego do wysokości 30.000.000 zł działającego na zasadach odnawialnej linii kredytowej, na pokrycie występującego w ciągu 2020 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza Anna Pawłowska 2020-01-28 10:18:54
Udzielenie gminie-miasto Grudziądz kredytu krótkoterminowego do wysokości 30.000.000 zł działającego na zasadach odnawialnej linii kredytowej, na pokrycie występującego w ciągu 2020 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza Anna Pawłowska 2020-01-28 10:18:49
Udzielenie gminie-miasto Grudziądz kredytu krótkoterminowego do wysokości 30.000.000 zł działającego na zasadach odnawialnej linii kredytowej, na pokrycie występującego w ciągu 2020 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza Anna Pawłowska 2020-01-28 10:18:39
Udzielenie gminie-miasto Grudziądz kredytu krótkoterminowego do wysokości 30.000.000 zł działającego na zasadach odnawialnej linii kredytowej, na pokrycie występującego w ciągu 2020 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza Anna Pawłowska 2020-01-28 09:45:40
Udzielenie gminie-miasto Grudziądz kredytu krótkoterminowego do wysokości 30.000.000 zł działającego na zasadach odnawialnej linii kredytowej, na pokrycie występującego w ciągu 2020 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza Anna Pawłowska 2020-01-28 09:29:00
Udzielenie gminie-miasto Grudziądz kredytu krótkoterminowego do wysokości 30.000.000 zł działającego na zasadach odnawialnej linii kredytowej, na pokrycie występującego w ciągu 2020 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza Anna Pawłowska 2020-01-28 09:28:54
Rejestr interpelacji Joanna Klucznik 2020-01-28 08:56:48
ZARZĄDZENIE NR 4/20 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Ludwika Waryńskiego Dorota Kozyrska 2020-01-28 08:54:52
ZARZĄDZENIE NR 2/20 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Ludwika Waryńskiego Dorota Kozyrska 2020-01-28 08:51:12
ZARZĄDZENIE NR 2/20 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Ludwika Waryńskiego Dorota Kozyrska 2020-01-28 08:48:55
ZARZĄDZENIE NR 6/20 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2020 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza Katarzyna Wiśniewska 2020-01-28 08:02:47
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem z części terenu kompleksu wojskowego 1451 "Cytadela" w Grudziądzu do rzeki Wisły zlokalizowanej na działce nr 7, obręb Grudziądz. Marta Wiśniewska 2020-01-28 07:50:07
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem z części terenu kompleksu wojskowego 1451 "Cytadela" w Grudziądzu do rzeki Wisły zlokalizowanej na działce nr 7, obręb Grudziądz. Marta Wiśniewska 2020-01-28 07:47:50
ZARZĄDZENIE NR 13/20 w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu Ligia Bartos 2020-01-27 15:26:19
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu Ligia Bartos 2020-01-27 08:11:10
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu Ligia Bartos 2020-01-27 08:10:18
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu Ligia Bartos 2020-01-27 08:08:21
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu Ligia Bartos 2020-01-27 08:05:52
KONKURS NA STANOWISKO NACZELNEJ PIELĘGNIARKI (zakładka menu) Tomasz Kopczyński 2020-01-27 08:05:32
KONKURS NA STANOWISKO NACZELNEJ PILĘGNIARKI (zakładka menu) Tomasz Kopczyński 2020-01-27 08:05:08
UCHWAŁA NR XXIII/212/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok Józefa Podlaska 2020-01-24 13:14:54
UCHWAŁA NR XXIII/211/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości między gminą ? miasto Grudziądz a Województwem Kujawsko ? Pomorskim bez obowiązku dokonania dopłaty z tytułu różnej wartości zamienianych nieruchomości Józefa Podlaska 2020-01-24 13:14:18
UCHWAŁA NR XXIII/210/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 22 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grudziądzkiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu Józefa Podlaska 2020-01-24 13:12:06