Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Grudziądzu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wydział Spraw Obywatelskich Tomasz Kopczyński 2019-05-27 09:30:23
Wydział Spraw Obywatelskich Tomasz Kopczyński 2019-05-27 09:29:34
Wydział Spraw Obywatelskich Tomasz Kopczyński 2019-05-27 09:28:41
Miejski Rzecznik Konsumentów Tomasz Kopczyński 2019-05-27 08:55:50
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 1 lipca 2019 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Sosnkowskiego Katarzyna Kudlewska 2019-05-27 08:13:44
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 1 lipca 2019 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Sosnkowskiego Katarzyna Kudlewska 2019-05-27 08:13:25
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy -miasto Grudziądz pzy ul. Waryńskiego Katarzyna Kudlewska 2019-05-27 07:57:25
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy -miasto Grudziądz pzy ul. Waryńskiego Katarzyna Kudlewska 2019-05-27 07:57:09
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. KonstytucjI 3 Maja Katarzyna Kudlewska 2019-05-27 07:55:53
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. KonstytucjI 3 Maja Katarzyna Kudlewska 2019-05-27 07:55:35
Prezydent Grudziądza Ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja), na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Polnej oznaczonej jako działka nr 3/4, w obrębie 17, KW TO1U/00019129/7, stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz z przeznaczeniem na cele rekreacyjne. - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-05-24 11:54:02
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Waryńskiego - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-05-24 10:04:50
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Konstytucji 3 Maja - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-05-24 10:04:15
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 22 maja 2019 r. na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz położonej w Grudziądzu przy ul. Czarnieckiego - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-05-24 10:03:41
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 14 maja 2019 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu, położonej w Grudziądzu przy ul. Szpitalnej - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-05-24 10:03:31
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy gminy - miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" Milena Kubik 2019-05-24 09:14:34
XI sesja Rady Miejskiej Grudziądza 29 maja 2019 r. Joanna Klucznik 2019-05-24 07:39:26
XI sesja Rady Miejskiej Grudziądza 29 maja 2019 r. - dokument usunięty Joanna Klucznik 2019-05-24 07:34:07
- dokument usunięty Joanna Klucznik 2019-05-24 07:32:56
- dokument usunięty Joanna Klucznik 2019-05-24 07:31:12
XI sesja Rady Miejskiej Grudziądza 29 maja 2019 r. - dokument usunięty Joanna Klucznik 2019-05-24 07:25:03
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV na działce nr 24/2 w obrębie 90 oraz działce nr 11/2 w obrębie 89, położonych przy ul. Parkowej w Grudziądzu. Małgorzata Kuklińska 2019-05-23 15:24:04
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem pracowni i warsztatów kształcących w zawodach: cukiernik, fotograf, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz pracowni komputerowej i komunikacji w języku obcym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu w ramach projektu "Atrakcyjne kształcenie zawodowe - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu - CZĘŚĆ III" Anna Pawłowska 2019-05-23 15:03:44
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem pracowni i warsztatów kształcących w zawodach: cukiernik, fotograf, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz pracowni komputerowej i komunikacji w języku obcym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu w ramach projektu "Atrakcyjne kształcenie zawodowe - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu - CZĘŚĆ III" Anna Pawłowska 2019-05-23 15:03:39
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem pracowni i warsztatów kształcących w zawodach: cukiernik, fotograf, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz pracowni komputerowej i komunikacji w języku obcym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu w ramach projektu "Atrakcyjne kształcenie zawodowe - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu - CZĘŚĆ II Anna Pawłowska 2019-05-23 14:24:04
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem pracowni i warsztatów kształcących w zawodach: cukiernik, fotograf, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz pracowni komputerowej i komunikacji w języku obcym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu w ramach projektu "Atrakcyjne kształcenie zawodowe - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu - CZĘŚĆ II Anna Pawłowska 2019-05-23 14:22:33
Stawka żywieniowa w przedszkolach miejskich w czerwcu 2019 roku Kamilla Wiśniewska 2019-05-23 12:38:54
Informacja - Podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający oraz statystyczna liczba dzieci/uczniów obowiązująca od 01.05.2019 r. Kamilla Wiśniewska 2019-05-23 12:26:03
ZARZĄDZENIE NR 194/19 w sprawie powołania członków Rady Sportu gminy – miasto Grudziądz Łukasz Froncek 2019-05-23 11:11:33
ZARZĄDZENIE NR 197/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2019-05-23 10:03:36
ZARZĄDZENIE NR 182/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2019-05-23 09:59:56
ZARZĄDZENIE NR 195/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2019-05-23 09:57:43
ZARZĄDZENIE NR 195/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2019-05-23 09:57:27
Protokół z VIII sesji odbytej w dniu 20 marca 2019 r. Joanna Klucznik 2019-05-23 07:58:25
Komisja Budżeyu - 27 maja 2019 r. - dokument usunięty Joanna Klucznik 2019-05-23 07:57:13
Załącznik do informacji dodatkowej Katarzyna Wiśniewska 2019-05-22 12:13:45
Informacja dodatkowa gminy-miasto Grudziądz Katarzyna Wiśniewska 2019-05-22 12:13:25
Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek Katarzyna Wiśniewska 2019-05-22 12:12:55
Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych Katarzyna Wiśniewska 2019-05-22 12:12:33
Łączny bilans jednostek budżetowych Katarzyna Wiśniewska 2019-05-22 12:12:02