herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin korzystających z pomocy społecznej" Milena Kubik 2019-10-28 15:29:16
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie kolacji wigilijnej dla ok. 450-500 osób bezdomnych i żyjących w niedostatku" Milena Kubik 2019-10-28 15:28:36
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin korzystających z pomocy społecznej" Milena Kubik 2019-10-28 15:28:03
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin korzystających z pomocy społecznej" Milena Kubik 2019-10-28 15:20:58
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin korzystających z pomocy społecznej" Milena Kubik 2019-10-28 15:20:22
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie kolacji wigilijnej dla ok. 450-500 osób bezdomnych i żyjących w niedostatku" Milena Kubik 2019-10-28 15:14:33
Kontrola finansowa w Klubie Sportowo - Turystycznym "Elektryk" w Grudziądzu. Robert Klimczuk 2019-10-28 12:09:37
Kontrola finansowa w Klubie Sportowo - Turystycznym "Elektryk" w Grudziądzu. Robert Klimczuk 2019-10-28 12:07:49
Kontrola finansowa w Klubie Sportowo - Turystycznym "Elektryk" w Grudziądzu. Robert Klimczuk 2019-10-28 11:56:37
UCHWAŁA NR XVIII/143/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej Józefa Podlaska 2019-10-28 11:45:31
UCHWAŁA NR XVIII/143/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej Józefa Podlaska 2019-10-28 11:44:07
UCHWAŁA NR XVIII/145/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Józefa Podlaska 2019-10-28 11:43:00
- dokument usunięty Magdalena Walczak 2019-10-28 08:57:36
ZARZĄDZENIE NR 408/19 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Magdalena Walczak 2019-10-28 08:52:43
- dokument usunięty Magdalena Walczak 2019-10-28 08:50:23
ZARZĄDZENIE NR 408/19 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Magdalena Walczak 2019-10-28 08:48:11
Kontrola finansowa w Szkole Podstawowej Nr 20 w Grudziądzu. Robert Klimczuk 2019-10-28 08:19:45
Kontrola finansowa w Szkole Podstawowej Nr 20 w Grudziądzu. Robert Klimczuk 2019-10-28 08:19:26
UCHWAŁA NR XVIII/145/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Józefa Podlaska 2019-10-28 08:02:22
UCHWAŁA NR XVIII/144/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy-miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania Józefa Podlaska 2019-10-28 08:01:44
UCHWAŁA NR XVIII/143/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej Józefa Podlaska 2019-10-28 08:00:48
UCHWAŁA NR XVIII/142/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym Józefa Podlaska 2019-10-28 08:00:03
UCHWAŁA NR XVIII/141/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę-miasto Grudziądz długoterminowej pożyczki z budżetu państwa oraz ustanowienia zabezpieczenia w formie weksli własnych in blanco Józefa Podlaska 2019-10-28 07:58:46
UCHWAŁA NR XVIII/140/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2019-2039 Józefa Podlaska 2019-10-28 07:57:42
Modernizacja toru żużlowego dla potrzeb licencyjnych Sebastian Opala 2019-10-28 07:54:51
Wykonanie modernizacji szatni oraz zaplecza sanitarnego i socjalnego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Grudziądzu Sebastian Opala 2019-10-28 07:53:44
UCHWAŁA NR XVIII/139/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchwalenia programu postępowania naprawczego gminy-miasto Grudziądz Józefa Podlaska 2019-10-28 07:51:35
UCHWAŁA NR XVIII/138/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok Józefa Podlaska 2019-10-28 07:50:45
XVIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza 24 października 2019 r. Józefa Podlaska 2019-10-28 07:41:27
IV 2019 Piotr Mazur 2019-10-25 13:25:59
IV 2019 Piotr Mazur 2019-10-25 13:25:08
IV 2019 Piotr Mazur 2019-10-25 13:24:19
Artur Stanisław Mach - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego Piotr Mazur 2019-10-25 13:23:55
IV 2019 Piotr Mazur 2019-10-25 13:23:23
IV 2019 Piotr Mazur 2019-10-25 13:22:26
IV 2019 Piotr Mazur 2019-10-25 13:21:59
IV 2019 Piotr Mazur 2019-10-25 13:20:47
IV 2019 Piotr Mazur 2019-10-25 13:19:48
Stefan Marek Baca - Dyrektor Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Piotr Mazur 2019-10-25 13:19:28
IV 2019 Piotr Mazur 2019-10-25 13:18:57