herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Józefa Podlaska 2018-11-29 12:17:11
Józefa Podlaska 2018-11-29 12:16:25
Józefa Podlaska 2018-11-29 12:15:25
Józefa Podlaska 2018-11-29 12:14:21
Józefa Podlaska 2018-11-29 12:13:23
Józefa Podlaska 2018-11-29 12:11:39
II sesja 28 listopada 2018 r. - dokument usunięty Józefa Podlaska 2018-11-29 12:01:45
Rejestr zgłoszeń budowy Anna Dorau-Reich 2018-11-29 08:21:34
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kopernika 2 (dz. nr 38/43, obr. 101) w Grudziądzu Agnieszka Schulz 2018-11-29 07:52:25
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kołłątaja 1-3 (dz. nr 28/5, obr. 014) w Grudziądzu Agnieszka Schulz 2018-11-29 07:51:47
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa oraz odmowie udzielnia zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Śniadeckich 8 (dz. nr 20/16, obr. 106) w Grudziądzu Agnieszka Schulz 2018-11-29 07:50:54
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone organizowane w dniu 9 stycznia 2019r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Tysiąclecia Katarzyna Kudlewska 2018-11-29 07:48:12
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone organizowane w dniu 9 stycznia 2019r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Tysiąclecia Katarzyna Kudlewska 2018-11-29 07:47:56
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Czarnieckiego. Załącznik do Zarządzenia nr 432/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-11-29 07:21:38
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Czarnieckiego. Załącznik do Zarządzenia nr 432/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-11-29 07:21:24
ZARZĄDZENIE NR 432/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2018-11-29 07:19:32
ZARZĄDZENIE NR 432/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2018-11-29 07:19:09
Stawka żywieniowa w przedszkolach miejskich w grudniu 2018 roku Magdalena Walczak 2018-11-28 14:47:56
zakończony - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Grudziądzu Magdalena Walczak 2018-11-28 14:44:40
zakończony - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze - specjalista ds. ekonomicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu Magdalena Walczak 2018-11-28 14:27:01
zakończony - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu Magdalena Walczak 2018-11-28 14:25:23
Wniosek - zawodnik - dokument usunięty Łukasz Froncek 2018-11-28 09:21:20
Wniosek - trener i działacz - dokument usunięty Łukasz Froncek 2018-11-28 09:20:58
Wniosek - trener i działacz - dokument usunięty Łukasz Froncek 2018-11-28 09:20:51
Wniosek - trener i działacz - dokument usunięty Łukasz Froncek 2018-11-28 09:20:46
Prezydent Grudziądza niniejszym dokonuje sprostowania zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz na stronie internetowej Miasta Grudziądza ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-11-28 09:14:30
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 28 listopada 2018r. na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Legionów 30a - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-11-28 09:13:49
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 21 listopada 2018r. na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Kasprowicza - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-11-28 09:12:41
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczacego wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Stobeusza (dz. nr 56/14, obr. 098) w Grudziądzu Agnieszka Schulz 2018-11-28 09:07:30
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ul. Szarotkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 430/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-11-28 09:05:18
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ul. Szarotkowej. Załącznik do Zarządzenia nr 430/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-11-28 09:05:06
Rejestr zgłoszeń budowy Anna Dorau-Reich 2018-11-28 08:15:51
ZARZĄDZENIE NR 424/18 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej pozostałe czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Grudziądza Magdalena Walczak 2018-11-27 15:23:26
ZARZĄDZENIE NR 431/18 w sprawie kontroli Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu Ligia Bartos 2018-11-27 13:39:09
GURBIN Szymon Jarosław - zrzeczenie się mandatu radnego - dokument usunięty Józefa Podlaska 2018-11-27 10:37:31
UWAGA! Poniższe formularze - obowiązują tylko na podatki za 2018 rok - dokument usunięty Anna Goralewska 2018-11-27 10:34:36
2019 rok stawki i formularze podatkowe Anna Goralewska 2018-11-27 10:22:29
2019 Deklaracje i informacje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny Anna Goralewska 2018-11-27 10:22:05
2018 Deklaracje i informacje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny Anna Goralewska 2018-11-27 10:21:45
2019 Stawka podatku leśnego Anna Goralewska 2018-11-27 10:21:00