herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Józefa Podlaska 2018-08-27 10:30:42
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Józefa Podlaska 2018-08-27 10:29:44
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Józefa Podlaska 2018-08-27 10:27:20
Informacja o warunkach udziału obywateli poskich w wyborach i uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - dokument usunięty Józefa Podlaska 2018-08-27 10:24:35
Wykaz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Łukasz Froncek 2018-08-27 10:00:04
Wykaz uczniowskich klubów sportowych Łukasz Froncek 2018-08-27 09:54:48
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz, położonej przy ul. Waryńskiego Magdalena Walczak 2018-08-27 09:24:34
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ulicy Portowej Magdalena Walczak 2018-08-27 09:24:15
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz, położonej przy ul. Waryńskiego Magdalena Walczak 2018-08-27 09:18:45
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ulicy Portowej Magdalena Walczak 2018-08-27 09:18:14
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ulicy Portowej Magdalena Walczak 2018-08-27 09:17:46
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem trzech pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego miasta Grudziądza - etap II" Anna Pawłowska 2018-08-24 10:07:02
Druk zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania Józefa Podlaska 2018-08-24 08:13:45
Druk zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Józefa Podlaska 2018-08-24 08:11:45
Zapytanie ofertowe Zakup materiału roslinnego Agnieszka Schulz 2018-08-23 14:24:57
Zapytanie ofertowe Zakup materiału roslinnego Agnieszka Schulz 2018-08-23 14:24:32
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 22.08.2018 r. decyzji nr 366/2018 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na inwestycję obejmującą budowę stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 159/1, 159/3 - obręb nr 141 przy ul. Szosa Toruńska w Grudziądzu Michał Heyka 2018-08-23 13:56:45
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 22.08.2018 r. decyzji nr 366/2018 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na inwestycję obejmującą budowę stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 159/1, 159/3 - obręb nr 141 przy ul. Szosa Toruńska w Grudziądzu Michał Heyka 2018-08-23 13:56:10
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 22.08.2018 r decyzji nr 367/2018 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmującą przebudowę z rozbudową istniejącego budynku magazynowego oraz zmianę sposobu użytkowania na lakiernię samochodową, na działce nr 10/32 obr. 0063 przy ul. Waryńskiego 32-36 w Grudziądzu Michał Heyka 2018-08-23 12:42:21
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 22.08.2018 r decyzji nr 367/2018 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmującą przebudowę z rozbudową istniejącego budynku magazynowego oraz zmianę sposobu użytkowania na lakiernię samochodową, na działce nr 10/32 obr. 0063 przy ul. Waryńskiego 32-36 w Grudziądzu Michał Heyka 2018-08-23 12:39:48
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 22.08.2018 r decyzji nr 367/2018 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmującą przebudowę z rozbudową istniejącego budynku magazynowego oraz zmianę sposobu użytkowania na lakiernię samochodową, na działce nr 10/32 obr. 0063 przy ul. Waryńskiego 32-36 w Grudziądzu Michał Heyka 2018-08-23 12:34:18
Informacja o warunkach udziału obywateli poskich w wyborach i uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - dokument usunięty Józefa Podlaska 2018-08-23 12:26:22
Informacja o warunkach udziału obywateli poskich w wyborach i uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - dokument usunięty Józefa Podlaska 2018-08-23 11:10:29
Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny - 11 września 2018 r. Józefa Podlaska 2018-08-23 07:35:01
Rejestr zgłoszeń budowy Anna Dorau-Reich 2018-08-23 07:27:20
Posiedzenie komisji wspólnych 23 lipca 2018 r. - dokument usunięty Józefa Podlaska 2018-08-23 07:13:26
Komisja Budżetu i Polityki Gospodarczej - 27 sierpnia 2018 r. - dokument usunięty Józefa Podlaska 2018-08-23 07:13:14
ZARZĄDZENIE NR 298/18 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Droga Łąkowa 15 Tomasz Kopczyński 2018-08-22 13:24:31
ZARZĄDZENIE NR 297/18 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Droga Łąkowa 16 Tomasz Kopczyński 2018-08-22 13:23:52
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych Józefa Podlaska 2018-08-22 12:32:29
ZARZĄDZENIE NR 296/18 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Magdalena Walczak 2018-08-22 11:25:59
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA – w drodze bezprzetargowej Droga Łąkowa 15 Załącznik do Zarządzenia Nr 295/18 Tomasz Kopczyński 2018-08-22 09:53:11
ZARZĄDZENIE NR 295/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2018-08-22 09:28:11
ZARZĄDZENIE NR 295/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2018-08-22 09:27:23
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA – w drodze bezprzetargowej Droga Łąkowa 15 Załącznik do Zarządzenia Nr 295/18 Tomasz Kopczyński 2018-08-22 09:26:33
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 26 września 2018 r. na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2018-08-22 09:23:45
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 26 września 2018 r. na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2018-08-22 09:23:33
Rejestr zgłoszeń budowy Anna Dorau-Reich 2018-08-22 07:24:40
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Tomasz Kopczyński 2018-08-21 09:26:23
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę dwóch lokalizacji z przeznaczeniem pod budowę obiektów handlowych typu RUCH, na części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Rapackiego Tomasz Kopczyński 2018-08-21 08:13:35