herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 461/19 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Grudziądza Milena Kubik 2019-11-15 13:13:31
ZARZĄDZENIE NR 454/19 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego Milena Kubik 2019-11-15 13:11:58
ZARZĄDZENIE NR 466/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zarządzenia Prezydenta Grudziądza w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym Milena Kubik 2019-11-15 12:57:51
ZARZĄDZENIE NR 466/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zarządzenia Prezydenta Grudziądza w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym Milena Kubik 2019-11-15 12:57:28
ZARZĄDZENIE NR 466/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zarządzenia Prezydenta Grudziądza w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym Milena Kubik 2019-11-15 12:56:46
Konsultacje projektu zarządzenia Prezydenta Grudziądza w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowy Milena Kubik 2019-11-15 12:14:05
Zgromadzenie - 23.11.2019 r. Krzysztof Hermański 2019-11-15 11:35:31
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2019-11-15 10:40:41
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2019-11-15 10:38:53
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2019-11-15 09:13:06
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2019-11-14 15:10:42
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2019-11-14 15:10:03
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2019-11-14 13:08:24
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2019-11-14 13:08:20
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Tomasz Kopczyński 2019-11-14 12:32:29
Miejski Rzecznik Konsumentów Magdalena Walczak 2019-11-14 11:57:39
Miejski Rzecznik Konsumentów Magdalena Walczak 2019-11-14 11:56:34
43. Interpelacja Klubu Radnych SOG Joanna Klucznik 2019-11-14 11:13:22
Rejestr interpelacji Joanna Klucznik 2019-11-14 11:11:44
ZARZĄDZENIE NR 460/19 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Grudziądza konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" Milena Kubik 2019-11-14 09:46:00
ZARZĄDZENIE NR 460/19 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Grudziądza konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" Milena Kubik 2019-11-14 09:45:24
ZARZĄDZENIE NR 459/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" Milena Kubik 2019-11-14 09:40:35
ZARZĄDZENIE NR 459/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" Milena Kubik 2019-11-14 09:40:04
Prezydent Grudziądza Ogłasza dwa przetargi ustne nieograniczone (licytacje), na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Skowronkowej, oznaczonej jako działki nr 32/2 i 33 w obrębie 123, KW TO1U/00014525/8, stanowiącej własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cele rolnicze związane z produkcją rolną. - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-11-14 09:21:58
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 5 listopada 2019 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Sosnkowskiego - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-11-14 09:21:19
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Waryńskiego - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-11-14 09:20:42
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Waryńskiego Katarzyna Kudlewska 2019-11-14 09:19:15
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Waryńskiego Katarzyna Kudlewska 2019-11-14 09:18:39
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz przy ul. Waryńskiego - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-11-14 09:15:17
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz przy ul. Waryńskiego - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-11-14 09:14:56
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz przy ul. Waryńskiego - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-11-14 09:14:11
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz przy ul. Waryńskiego - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-11-14 09:13:07
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 19 grudnia 2019 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu, położonej w Grudziądzu przy ul. Szpitalnej Katarzyna Kudlewska 2019-11-14 08:19:16
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 19 grudnia 2019 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu, położonej w Grudziądzu przy ul. Szpitalnej Katarzyna Kudlewska 2019-11-14 08:18:59
41. Interpelacja radnej Marzeny Makowskiej Joanna Klucznik 2019-11-14 08:17:49
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz przy ul. Waryńskiego - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-11-14 08:17:21
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz przy ul. Waryńskiego - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-11-14 08:17:04
Kontrola finansowa w Szkole Podstawowej Nr 20 w Grudziądzu. Robert Klimczuk 2019-11-14 08:15:43
39. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego Joanna Klucznik 2019-11-14 08:10:48
Rejestr interpelacji Joanna Klucznik 2019-11-14 08:00:21