herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Tomasz Kopczyński 2019-07-03 12:19:33
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Tomasz Kopczyński 2019-07-03 12:18:51
Grudziądzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Beata Kulpa 2019-07-03 12:12:06
ZARZĄDZENIE NR 268/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Milena Kubik 2019-07-03 12:01:37
ZARZĄDZENIE NR 263/19 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawierania umów dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Beata Dąbrowska 2019-07-03 11:58:04
ZARZĄDZENIE NR 264/19 w sprawie powołania członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu Milena Kubik 2019-07-03 11:57:15
Zakończony - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze - księgowa/ księgowy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Grudziądzu Kamilla Wiśniewska 2019-07-03 11:08:24
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta w Urzędzie Stanu Cywilnego Tomasz Kopczyński 2019-07-03 08:37:00
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora Wydziału Edukacji Tomasz Kopczyński 2019-07-03 08:36:14
ZARZĄDZENIE NR 260/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2019-07-03 08:30:29
ZARZĄDZENIE NR 259/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2019-07-03 08:27:44
Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na którym umieszczono nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Tysiąclecia Katarzyna Kudlewska 2019-07-03 08:25:29
Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na którym umieszczono nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Tysiąclecia Katarzyna Kudlewska 2019-07-03 08:25:06
IV 2019 - roczne Tomasz Kopczyński 2019-07-03 07:54:03
DANE TELEADRESOWE Jan Urbański 2019-07-02 13:28:44
Rejestr interpelacji Joanna Klucznik 2019-07-02 11:12:07
31. Interpelacja radnej Aleksandry Drozdeckiej Joanna Klucznik 2019-07-02 11:09:50
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Gospodarczego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grudziądzu Kamilla Wiśniewska 2019-07-02 10:22:24
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze - księgowa/ księgowy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Grudziądzu Kamilla Wiśniewska 2019-07-02 10:14:43
Zakończony - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze - księgowa/ księgowy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Grudziądzu Kamilla Wiśniewska 2019-07-02 10:08:35
Klauzula prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych Piotr Mazur 2019-07-02 09:37:34
Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego Piotr Mazur 2019-07-02 09:30:21
IV 2019 - roczne Tomasz Kopczyński 2019-07-02 09:15:03
28. Interpelacja radnego Miłosza Jońca Joanna Klucznik 2019-07-02 09:13:07
Rejestr interpelacji Joanna Klucznik 2019-07-02 09:11:04
Rejestr interpelacji Joanna Klucznik 2019-07-02 09:10:42
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Tomasz Kopczyński 2019-07-02 09:04:35
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowym Tomasz Kopczyński 2019-07-02 09:03:45
ZARZĄDZENIE NR 237/19 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2019-07-02 08:05:07
- dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2019-07-02 08:04:11
lipiec Tomasz Kopczyński 2019-07-02 08:03:50
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowym Tomasz Kopczyński 2019-07-02 08:02:20
ZARZĄDZENIE NR 243/19 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczeń wychowawczych Ligia Bartos 2019-07-01 15:30:39
Zakończony - Drugie ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Grudziądzu Kamilla Wiśniewska 2019-07-01 14:14:43
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Gospodarczego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grudziądzu Kamilla Wiśniewska 2019-07-01 14:12:44
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły/placówki Kamilla Wiśniewska 2019-07-01 13:56:03
Stawka żywieniowa w przedszkolach miejskich w czerwcu 2019 roku Kamilla Wiśniewska 2019-07-01 13:55:56
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Gospodarczego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grudziądzu Kamilla Wiśniewska 2019-07-01 13:55:43
Kontrola finansowa w I Liceum Ogólnokształacącym w Grudziądzu. Robert Klimczuk 2019-07-01 12:16:15
IV 2019 - roczne Tomasz Kopczyński 2019-07-01 09:46:22