herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
36. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego Joanna Klucznik 2019-09-30 13:51:25
Budowa punktu gromadzenia odpadów komunalnych w obszarze Starego Miasta - II etap Beata Dudziak 2019-09-30 13:43:10
Budowa punktu gromadzenia odpadów komunalnych w obszarze Starego Miasta - II etap Beata Dudziak 2019-09-30 13:42:35
Budowa punktu gromadzenia odpadów komunalnych w obszarze Starego Miasta - II etap Beata Dudziak 2019-09-30 13:41:50
Budowa punktu gromadzenia odpadów komunalnych w obszarze Starego Miasta - II etap Beata Dudziak 2019-09-30 13:40:04
Budowa punktu gromadzenia odpadów komunalnych w obszarze Starego Miasta - II etap Beata Dudziak 2019-09-30 13:39:51
Budowa punktu gromadzenia odpadów komunalnych w obszarze Starego Miasta - II etap Beata Dudziak 2019-09-30 13:23:37
Budowa punktu gromadzenia odpadów komunalnych w obszarze Starego Miasta - II etap Beata Dudziak 2019-09-30 13:23:21
Budowa punktu gromadzenia odpadów komunalnych w obszarze Starego Miasta - II etap Beata Dudziak 2019-09-30 13:22:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądza Magdalena Walczak 2019-09-30 11:07:19
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 5 listopada 2019 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Sosnkowskiego Katarzyna Kudlewska 2019-09-30 07:54:46
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 5 listopada 2019 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Sosnkowskiego Katarzyna Kudlewska 2019-09-30 07:54:30
ZARZĄDZENIE NR 384/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Tomasz Kopczyński 2019-09-27 12:24:55
ZARZĄDZENIE NR 383/19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2019-09-27 12:23:44
ZARZĄDZENIE NR 381/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Piłsudskiego/Karabinierów oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2019-09-27 12:22:27
ZARZĄDZENIE NR 379/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy gen. Hallera 45, zabudowanej pawilonem handlowym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2019-09-27 12:20:14
ZARZĄDZENIE NR 376/19 zmieniające Zarządzenia Nr 369/17 Prezydenta Grudziądza z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do składania oświadczeń woli. Kamilla Wiśniewska 2019-09-27 12:20:03
ZARZĄDZENIE NR 378/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. Tomasz Kopczyński 2019-09-27 12:15:30
ZARZĄDZENIE NR 377/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2019-09-27 12:14:42
ZARZĄDZENIE NR 376/19 zmieniające Zarządzenia Nr 369/17 Prezydenta Grudziądza z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do składania oświadczeń woli. Tomasz Kopczyński 2019-09-27 12:12:50
ZARZĄDZENIE NR 375/19 w sprawie ustalenia sposobu obsługi finansowej przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych Tomasz Kopczyński 2019-09-27 12:11:15
ZARZĄDZENIE NR 374/19 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2019-09-27 12:10:09
ZARZĄDZENIE NR 372/19 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Tomasz Kopczyński 2019-09-27 12:09:24
ZARZADZENIE NR 373/19 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 277/19 z dnia 16 lipca 2019 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Tomasz Kopczyński 2019-09-27 12:08:00
ZARZĄDZENIE NR 393/19 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków oraz przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku Tomasz Kopczyński 2019-09-27 12:06:37
ZARZĄDZENIE NR 371/19 zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2019-09-27 12:05:58
ZARZĄDZENIE NR 360/19 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, położone w Grudziądzu przy ulicy Skowronkowej, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2019-09-27 12:02:50
ZARZĄDZENIE NR 359/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Mickiewicza 26 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2019-09-27 12:01:00
ZARZĄDZENIE NR 355/19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przeprowadzonego konkursu na Operatora, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Zamkowej (Góra Zamkowa), z przeznaczeniem pod prowadzenie sezonowej działalności gastronomicznej i cateringowej Tomasz Kopczyński 2019-09-27 11:59:17
ZARZĄDZENIE NR 350/19 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2019-09-27 11:57:29
Stawka żywieniowa w przedszkolach miejskich w październiku 2019 roku Kamilla Wiśniewska 2019-09-27 11:34:47
ZARZĄDZENIE NR 404/19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Runa Leśnego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 11:31:41
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Piłsudskiego/ Karabinierów. Załącznik do Zarządzenia nr 381/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 11:29:12
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM Biały Bór (Terminal Celny). Załącznik do Zarządzenia nr389/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 11:27:56
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Hallera. Załącznik do Zarządzenia nr 379/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 11:26:35
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Sportowców/ Podhalańska. Załącznik do Zarządzenia nr 382/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 11:25:37
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Sportowców/ Podhalańska. Załącznik do Zarządzenia nr 382/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 11:25:36
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Mickiewicza. Załącznik do Zarządzenia nr 359/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 11:21:32
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Zamkowej/ Góra Zamkowa. Załącznik do Zarządzenia nr 355/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 11:20:34
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM przy ul. Skowronkowa. Załącznik do Zarządzenia nr 360/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 11:19:33