herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 185/2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2018-06-13 11:46:52
ZARZĄDZENIE NR 185/2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2018-06-13 11:46:41
ZARZĄDZENIE NR 185/2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2018-06-13 11:46:29
ZARZĄDZENIE NR 184/2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2018-06-13 11:44:54
ZARZĄDZENIE NR 184/2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2018-06-13 11:44:42
ZARZĄDZENIE NR 180/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2018-06-13 11:42:19
ZARZĄDZENIE NR 180/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2018-06-13 11:41:44
ZARZĄDZENIE NR 180/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2018-06-13 11:41:25
IV 2018 - roczne Tomasz Kopczyński 2018-06-13 10:28:03
ZARZĄDZENIE NR 186/18 w sprawie powołania komisji ds. stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki w celu wydania opinii na temat wniosków o stypendium na II półrocze 2018 r. Łukasz Froncek 2018-06-13 09:52:47
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 11 czerwca 2018r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Sosnkowskiego - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-06-12 12:16:52
IV 2018 - roczne Tomasz Kopczyński 2018-06-12 12:06:44
ZARZĄDZENIE NR 181/18 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania stypendiów sportowych Łukasz Froncek 2018-06-12 07:51:56
Zapytanie ofertowe: Zagospodarowanie Parku 900-lecia Agnieszka Schulz 2018-06-11 14:38:53
Kontrola finansowa w Szkole Podstawowej Nr 13 Specjalna w Grudziądzu. Robert Klimczuk 2018-06-11 13:48:14
Zakończony - Otwarty nabór Partnera - wydłużenie terminu! Kamilla Wiśniewska 2018-06-11 10:51:10
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 6 czerwca 2018 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu, położonej w Grudziądzu przy ul. Szpitalnej - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-06-11 09:44:49
IV 2018 - roczne Tomasz Kopczyński 2018-06-11 09:26:46
zgromadzenie w trybie uproszczonym 11.06.2018 r. Piotr Mazur 2018-06-11 09:10:10
zgromadzenie w trybie uproszczonym 11.06.2018 r. Piotr Mazur 2018-06-11 09:07:55
Rejestr zgłoszeń budowy Anna Dorau-Reich 2018-06-11 07:49:21
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym przy ul. Wodnej, przy ul. Szachitowskiego, przy ul. Rydygiera oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Malborkskiej Katarzyna Kudlewska 2018-06-11 07:27:31
Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym przy ul. Wodnej, przy ul. Szachitowskiego, przy ul. Rydygiera oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym przy ul. Malborkskiej Katarzyna Kudlewska 2018-06-11 07:26:52
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy aplikantów w Straży Miejskiej - 2 etaty Tomasz Kopczyński 2018-06-08 12:55:41
ZARZĄDZENIE NR 182/18 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży Milena Kubik 2018-06-08 12:47:09
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. Grudziądz. Beata Kulpa 2018-06-08 12:26:51
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. Grudziądz. Beata Kulpa 2018-06-08 11:51:28
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. Grudziądz. Beata Kulpa 2018-06-08 11:50:01
LII sesja Rady Miejskiej Grudziądza 20 czerwca 2018 r. Józefa Podlaska 2018-06-08 11:47:10
IV 2018 - roczne Tomasz Kopczyński 2018-06-08 11:05:05
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. Grudziądz. Beata Kulpa 2018-06-08 11:02:48
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. Grudziądz. Beata Kulpa 2018-06-08 10:47:18
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. Grudziądz. Beata Kulpa 2018-06-08 10:20:01
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 07.06.2018 r. decyzji nr 10/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę oświetlenia ulicznego na niskoemisyjne na działce nr: 178 obr. 26 przy ul. Mikołaja z Ryńska, dz. 16/29 obr. 33 przy ul. Mikołaja z Ryńska, dz. 31/1, 31/4, 33/2, 38/3, 48/1, 50, 51, 57, 1/4, 20/1, 26/1, 27, 28/1, 30, 32, 34, 35/4, 46, 47/1, 49/1, 6, 7/1 obr. 56, dz. 27/37, 29, 34/2, 42, 43, 44 obr. 57 przy ul. Teatralnej i Rapackiego, dz. 43, obr. 58 przy ul. Malinowskiego, dz. 22, 24/1 obr. 60, dz. 1/20, 14, 15 obr. 92 przy ul. Hallera, dz. 1 obr. 34 przy ul. Malinowskiego, dz. 42 obr. 58 przy ul. Malinowskiego, dz. 11/4, 23/1, 60, 75/62 obr. 60 przy ul. Rapackiego, dz. 50, 57/10 obr. 61 przy ul. Rapackiego i Królewskiej dz. 6 obr. 63, przy ul. Czarna Droga, dz. 8/5 obr. 89 Wiadukt Hallera dz. 71 obr. 91, przy ul. Dworcowej w Grudziądzu Michał Heyka 2018-06-08 09:01:45
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. Grudziądz. Beata Kulpa 2018-06-08 08:03:43
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza - obiekt I, IV, VI Anna Pawłowska 2018-06-08 07:45:23
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Waryńskiego Katarzyna Kudlewska 2018-06-08 07:24:55
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Waryńskiego Katarzyna Kudlewska 2018-06-08 07:24:42
Dostawa i montaż 22 automatów biletowych stacjonarnych fabrycznie nowych przeznaczonych do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wraz z ich obsługą i serwisem na terenie gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2018-06-07 11:25:40
Dostawa i montaż 22 automatów biletowych stacjonarnych fabrycznie nowych przeznaczonych do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wraz z ich obsługą i serwisem na terenie gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2018-06-07 11:25:18