herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych , miejskich wodociągów w Grudziądzu, ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu Unia Sp. z o.o. w Grudziądzu, przy ul. Szosa Toruńska 32-38. Marta Wiśniewska 2019-08-19 09:14:31
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych , miejskich wodociągów w Grudziądzu, ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu Unia Sp. z o.o. w Grudziądzu, przy ul. Szosa Toruńska 32-38. Marta Wiśniewska 2019-08-19 09:12:07
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem pracowni i warsztatów kształcących w zawodach: cukiernik, fotograf, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz pracowni komputerowej i komunikacji w języku obcym w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu w ramach projektu "Atrakcyjne kształcenie zawodowe - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu - część II" Anna Pawłowska 2019-08-19 08:29:02
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem pracowni i warsztatów kształcących w zawodach: cukiernik, fotograf, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz pracowni komputerowej i komunikacji w języku obcym w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu w ramach projektu "Atrakcyjne kształcenie zawodowe - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu - część II" Anna Pawłowska 2019-08-19 08:28:58
ZARZĄDZENIE NR 351/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. ,,Wyprawka szkolna" Kamilla Wiśniewska 2019-08-16 13:38:19
ZARZĄDZENIE NR 351/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. ,,Wyprawka szkolna" Kamilla Wiśniewska 2019-08-16 13:37:51
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz Magdalena Walczak 2019-08-16 13:23:50
XV sesja Rady Miejskiej Grudziądza 28 sierpnia 2019 r. Józefa Podlaska 2019-08-16 07:51:12
XV sesja Rady Miejskiej Grudziądza 28 sierpnia 2019 r. Józefa Podlaska 2019-08-16 07:50:53
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ulAl. 23 Stycznia. Załącznik do Zarządzenia 344/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-08-14 15:01:49
ZARZĄDZENIE NR 344/19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Al. 23 Stycznia oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2019-08-14 14:59:33
ZARZĄDZENIE NR 354/2019 sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00002505/5 na rzecz gminy-miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2019-08-14 14:55:43
Zakończony - Ogłoszenie o naborze na samodzielnego referenta w Szkole Podstawowej Nr 13 Specjalnej w Grudziądzu Kamilla Wiśniewska 2019-08-14 14:23:50
Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Józefa Podlaska 2019-08-14 13:06:19
Obowiązujący druk zgłoszenia kandydatów do okw Józefa Podlaska 2019-08-14 12:07:44
Informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu Józefa Podlaska 2019-08-14 11:57:38
Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych i upływie terminów Józefa Podlaska 2019-08-14 11:56:26
XV sesja Rady Miejskiej Grudziądza 28 sierpnia 2019 r. Józefa Podlaska 2019-08-14 10:00:57
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego na 2019 rok i załączniki Anna Goralewska 2019-08-14 09:29:29
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego na 2019 rok i załączniki Anna Goralewska 2019-08-14 09:25:31
Petycja 6 Magdalena Walczak 2019-08-14 09:04:01
35. Interpelacja radnego Tomasza Smolarka Józefa Podlaska 2019-08-13 13:43:39
Rejestr interpelacji Józefa Podlaska 2019-08-13 13:42:42
Dostawa książek oraz materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu pn. "Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu" Anna Pawłowska 2019-08-13 12:04:23
Dostawa książek oraz materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu pn. "Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu" Anna Pawłowska 2019-08-13 12:01:40
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy kierownika Referatu Zamówień Publicznych w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Magdalena Walczak 2019-08-12 15:32:00
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Biurze Prasowym i Medialnym Magdalena Walczak 2019-08-12 15:19:02
Ogłoszenie o naborze na sekretarza szkoły w Szkole Podstawowej Nr 1 w Grudziądzu Kamilla Wiśniewska 2019-08-12 15:06:04
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Józefa Podlaska 2019-08-12 15:01:17
ZARZĄDZENIE NR 346/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu polegajacych na wspieraniu przygotowania grudziądzkich zawodników bedących członkami kadry narodowej do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020 r. Łukasz Froncek 2019-08-12 13:56:59
ZARZĄDZENIE NR 345/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu polegających na udziale grudziądzkiej drużyny w rozgrywkach ligowych Superligi mężczyzn w tenisie stołowym Łukasz Froncek 2019-08-12 13:53:20
Za Łukasz Froncek 2019-08-12 13:46:44
ZARZĄDZENIE NR 338/19 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok Sylwia Szczęsna 2019-08-12 13:38:57
ZARZĄDZENIE NR 346/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychz zakresu rozwoju sportu polegających na wspieraniu przygotowania grudziądzkich zawodników będących członkami kadry narodowej do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 r. Łukasz Froncek 2019-08-12 13:22:45
ZARZĄDZENIE NR 345/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu polegających na udziale grudziądzkiej drużyny w rozgrywkach ligowych Superligi mężczyzn w tenisie stołowym Łukasz Froncek 2019-08-12 13:22:35
Za Łukasz Froncek 2019-08-12 12:04:10
Za Łukasz Froncek 2019-08-12 11:56:19
Za Łukasz Froncek 2019-08-12 11:39:30
Za Łukasz Froncek 2019-08-12 11:37:56
Za Łukasz Froncek 2019-08-12 11:36:08