herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 54/19 w sprawie wyboru na stanowisko Dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu Ligia Bartos 2019-02-13 09:04:13
I 2019 - początek kadencji Tomasz Kopczyński 2019-02-13 08:18:58
DROZDECKA Aleksandra Ewa Tomasz Kopczyński 2019-02-13 08:18:39
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2019-02-13 08:01:52
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2019-02-13 08:00:43
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 20 marca 2019 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Storczykowej Katarzyna Kudlewska 2019-02-13 07:53:11
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 20 marca 2019 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Storczykowej Katarzyna Kudlewska 2019-02-13 07:52:27
wariant IV - jako informacja przekazana przez MRK w trakcie rozmowy telefonicznej Piotr Mazur 2019-02-13 07:34:46
wariant III - jako adnotacja w notatce odręcznej MRK z przebiegu rozmowy osobistej Piotr Mazur 2019-02-13 07:34:14
wariant II - jako informacja dla konsumentów, którzy przesyłają do MRK wniosek - dokument usunięty Piotr Mazur 2019-02-13 07:33:39
wariant I - jako wywieszka w biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów, okazywana również konsumentce/konsumentowi do przeczytania przed rozpoczęciem rozmowy Piotr Mazur 2019-02-12 15:29:33
Miejski Rzecznik Konsumentów Piotr Mazur 2019-02-12 15:26:13
Komisja Statutowa 12 lutego 2019 r. Józefa Podlaska 2019-02-12 09:47:17
XII 2018 - początek kadencji Tomasz Kopczyński 2019-02-12 08:48:10
LEWANDOWSKA Róża Alina Tomasz Kopczyński 2019-02-12 08:47:50
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Rapackiego. Załącznik do Zarządzenia nr 469/2018 Katarzyna Kudlewska 2019-02-12 08:22:27
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Al. 23 Stycznia. Załącznik do Zarządzenia nr 454/2018 Katarzyna Kudlewska 2019-02-12 08:21:30
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Polnej. Załącznik do Zarządzenia nr 448/2018 Katarzyna Kudlewska 2019-02-12 08:20:33
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM Biały Bór Terminal Celny. Załącznik do Zarządzenia nr 450/2018 Katarzyna Kudlewska 2019-02-12 08:19:33
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Czarnieckiego. Załącznik do Zarządzenia nr 445/2018 Katarzyna Kudlewska 2019-02-12 08:18:03
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM Biały Bór Terminal Celny. Załącznik do Zarządzenia nr 449/2018 Katarzyna Kudlewska 2019-02-12 08:16:38
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Legionów 79/81. Załącznik do Zarządzenia nr 475/2018 Katarzyna Kudlewska 2019-02-12 08:15:15
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Waryńskiego. Załącznik do Zarządzenia nnr 410/2018 Katarzyna Kudlewska 2019-02-12 08:14:06
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego Ligia Bartos 2019-02-11 15:34:14
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ul. Sosnkowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 50/19 Katarzyna Kudlewska 2019-02-11 13:36:39
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ul. Sosnkowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 50/19 Katarzyna Kudlewska 2019-02-11 13:36:26
ZARZĄDZENIE NR 50/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2019-02-11 13:35:07
ZARZĄDZENIE NR 47/19 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej Katarzyna Kudlewska 2019-02-11 13:34:59
ZARZĄDZENIE NR 46/19 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej Katarzyna Kudlewska 2019-02-11 13:34:39
ZARZĄDZENIE NR 52/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2019-02-11 13:34:08
ZARZĄDZENIE NR 53/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia przysługującego gminie - miasto Grudziądz udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Katarzyna Kudlewska 2019-02-11 13:33:47
ZARZĄDZENIE NR 53/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia przysługującego gminie - miasto Grudziądz udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Katarzyna Kudlewska 2019-02-11 13:33:28
ZARZĄDZENIE NR 53/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia przysługującego gminie - miasto Grudziądz udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Katarzyna Kudlewska 2019-02-11 13:33:16
ZARZĄDZENIE NR 53/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia przysługującego gminie - miasto Grudziądz udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Katarzyna Kudlewska 2019-02-11 13:32:56
ZARZĄDZENIE NR 52/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2019-02-11 13:30:05
ZARZĄDZENIE NR 52/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2019-02-11 13:29:54
ZARZĄDZENIE NR 52/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2019-02-11 13:29:36
ZARZĄDZENIE NR 52/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2019-02-11 13:29:20
ZARZĄDZENIE NR 46/19 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej Katarzyna Kudlewska 2019-02-11 13:27:35
ZARZĄDZENIE NR 47/19 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej Katarzyna Kudlewska 2019-02-11 13:21:20