herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 224/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Monika Opala 2018-07-16 11:53:24
Zarządzenie Nr 224/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Monika Opala 2018-07-16 11:52:36
Zarządzenie Nr 224/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Monika Opala 2018-07-16 11:51:53
Zarządzenie Nr 224/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Monika Opala 2018-07-16 11:50:32
Zarządzenie Nr 223/18 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Monika Opala 2018-07-16 11:47:17
Zarządzenie Nr 221/18 Prezydenta Grudziądza z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 8 w Grudziądzu Monika Opala 2018-07-16 09:23:07
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy aplikantów w Straży Miejskiej - 2 etaty Magdalena Walczak 2018-07-13 10:09:04
zgromadzenie w trybie uproszczonym 31.07.2018 r. Piotr Mazur 2018-07-12 15:30:16
zgromadzenie w trybie uproszczonym 31.07.2018 r. Piotr Mazur 2018-07-12 15:28:03
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem trzech pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza - Etap II" Romualda Rudnik 2018-07-12 14:41:42
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem trzech pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza - Etap II" Romualda Rudnik 2018-07-12 14:40:58
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem trzech pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza - Etap II" Romualda Rudnik 2018-07-12 14:40:31
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem trzech pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza - Etap II" Romualda Rudnik 2018-07-12 14:38:39
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem trzech pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza - Etap II" Romualda Rudnik 2018-07-12 14:36:37
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem trzech pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza - Etap II" Romualda Rudnik 2018-07-12 14:27:44
ZARZĄDZENIE NR 216/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. Katarzyna Kudlewska 2018-07-12 13:47:27
ZARZĄDZENIE NR 216/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. Katarzyna Kudlewska 2018-07-12 13:46:54
ZARZĄDZENIE NR 216/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-07-12 13:41:27
ZARZĄDZENIE NR 218/2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia przysługującego gminie - miasto Grudziądz udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Katarzyna Kudlewska 2018-07-12 13:41:14
ZARZĄDZENIE NR 218/2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia przysługującego gminie - miasto Grudziądz udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-07-12 13:40:24
ZARZĄDZENIE NR 219/2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2018-07-12 13:39:49
ZARZĄDZENIE NR 219/2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2018-07-12 13:39:34
ZARZĄDZENIE NR 218/2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia przysługującego gminie - miasto Grudziądz udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Katarzyna Kudlewska 2018-07-12 13:37:46
ZARZĄDZENIE NR 219/2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-07-12 13:34:37
ZARZĄDZENIE NR 220/2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy- miasto Grudziądz - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-07-12 13:34:28
ZARZĄDZENIE NR 220/2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy -miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2018-07-12 13:34:21
ZARZĄDZENIE NR 220/2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy -miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2018-07-12 13:34:04
ZARZĄDZENIE NR 217 /18 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Górnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-07-12 13:32:03
ZARZĄDZENIE NR 217 /18 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Górnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2018-07-12 13:31:54
Zarządzenie Nr 215 /18 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Katarzyna Kudlewska 2018-07-12 13:29:28
Zarządzenie Nr 215 /18 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Katarzyna Kudlewska 2018-07-12 13:28:57
Zarządzenie Nr 215 /18 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-07-12 13:26:45
ZARZĄDZENIE NR 222/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2018 rok Magdalena Walczak 2018-07-12 13:12:27
lipiec Magdalena Walczak 2018-07-12 13:05:48
Zgromadzenie - 13.07.2018 rok Dorota Pokora 2018-07-12 12:22:35
Zgromadzenie - 13.07.2018 rok Dorota Pokora 2018-07-12 12:18:06
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem trzech pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza - Etap II" Romualda Rudnik 2018-07-12 12:08:05
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem trzech pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza - Etap II" Romualda Rudnik 2018-07-12 12:07:25
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienie o oględzinach dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Kustronia 5 w Grudziądzu Agnieszka Schulz 2018-07-12 12:02:29
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości przy ul. Hubala 1 w Grudziądzu Agnieszka Schulz 2018-07-12 11:35:42