herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 496/19 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Tomasz Kopczyński 2019-12-05 14:37:16
ZARZĄDZENIE NR 489/19 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie kolacji wigilijnej dla ok. 450-500 osób bezdomnych i żyjących w niedostatku" Tomasz Kopczyński 2019-12-05 14:36:27
ZARZĄDZENIE NR 488/19 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin korzystającychz pomocy społecznej" Tomasz Kopczyński 2019-12-05 14:35:50
ZARZĄDZENIE NR 486/19 w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Grudziądzkich Inwestycji Medycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu (dalej: "Spółka") pana Patryka Chodkowskiego oraz powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki pani Wiesławy Rybickiej - Bogusz Tomasz Kopczyński 2019-12-05 14:34:47
ZARZĄDZENIE NR 484/19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego "Kuntersztyn" w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2019-12-05 14:33:00
ZARZĄDZENIE NR 485/19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego "Mniszek" w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2019-12-05 14:32:48
ZARZĄDZENIE NR 484/19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego "Kuntersztyn" w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2019-12-05 14:32:24
ZARZĄDZENIE NR 481/19 zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2019-2049 Tomasz Kopczyński 2019-12-05 14:31:12
ZARZĄDZENIE NR 480/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Tomasz Kopczyński 2019-12-05 14:29:55
ZARZĄDZENIE NR 479/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Tomasz Kopczyński 2019-12-05 14:29:15
ZARZĄDZENIE NR 478/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Tomasz Kopczyński 2019-12-05 14:28:47
ZARZĄDZENIE NR 477/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Tomasz Kopczyński 2019-12-05 14:28:23
ZARZĄDZENIE NR 476/19 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Tomasz Kopczyński 2019-12-05 14:27:51
ZARZĄDZENIE NR 473/19 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2019 rok Tomasz Kopczyński 2019-12-05 14:26:38
ZARZĄDZENIE NR 472/19 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2019-12-05 14:23:47
ZARZĄDZENIE NR 470/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia Tomasz Kopczyński 2019-12-05 14:19:54
ZARZĄDZENIE NR 467/19 w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2019-12-05 14:18:34
ZARZĄDZENIE NR 467/19 w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2019-12-05 14:18:13
ZARZĄDZENIE NR 475/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie kolacji wigilijnej dla ok. 450-500 osób bezdomnych i żyjących w niedostatku" Tomasz Kopczyński 2019-12-05 14:17:07
ZARZĄDZENIE NR 474/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin korzystających z pomocy społecznej" Tomasz Kopczyński 2019-12-05 14:16:24
ZARZĄDZENIE NR 471/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem Tomasz Kopczyński 2019-12-05 14:14:34
ZARZĄDZENIE NR 469/19 w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Polskich Skrzydeł Tomasz Kopczyński 2019-12-05 14:13:55
ZARZĄDZENIE NR 465/19 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2020-2049 Tomasz Kopczyński 2019-12-05 14:12:15
ZARZĄDZENIE NR 464/19 w sprawie projektu budżetu na 2020 rok Tomasz Kopczyński 2019-12-05 14:11:44
ZARZĄDZENIE NR 463/19 w sprawie powołania Grudziądzkiej Rady Gospodarczej przy Prezydencie Grudziądza Tomasz Kopczyński 2019-12-05 14:10:43
ZARZĄDZENIE NR 462/19 w sprawie wyboru na stanowisko Dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2019-12-05 14:10:00
ZARZĄDZENIE NR 461/19 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Grudziądza Tomasz Kopczyński 2019-12-05 14:08:07
ZARZĄDZENIE NR 466/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zarządzenia Prezydenta Grudziądza w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym Tomasz Kopczyński 2019-12-05 14:06:59
ZARZĄDZENIE NR 460/19 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Grudziądza konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" Tomasz Kopczyński 2019-12-05 13:04:42
ZARZĄDZENIE NR 459/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" Tomasz Kopczyński 2019-12-05 13:02:36
ZARZĄDZENIE NR 456/19 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2019-12-05 13:01:04
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Tomasz Kopczyński 2019-12-05 12:51:24
głosowanie od 11 do 13 Joanna Klucznik 2019-12-05 11:39:29
głosowanie od 6 do 10 Joanna Klucznik 2019-12-05 11:37:25
głosowanie od 1 do 5 Joanna Klucznik 2019-12-05 11:36:43
XXI sesja Rady Miejskiej Grudziądza 4 grudnia 2019 r. Joanna Klucznik 2019-12-05 11:35:22
Rejestr interpelacji Joanna Klucznik 2019-12-05 08:31:46
Informacja - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2019 roku dotycząca przedszkoli Kamilla Wiśniewska 2019-12-04 15:27:31
Stawka żywieniowa w przedszkolach miejskich w listopadzie 2019 roku Kamilla Wiśniewska 2019-12-04 15:26:25
XXII sesja Rady Miejskiej Grudziądza 18 grudnia 2019 r. Joanna Klucznik 2019-12-04 15:24:41