herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę dwóch lokalizacji z przeznaczeniem pod budowę obiektów handlowych typu RUCH, na części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Rapackiego - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2018-08-21 08:13:24
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę dwóch lokalizacji z przeznaczeniem pod budowę obiektów handlowych typu RUCH, na części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Rapackiego - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2018-08-21 08:12:48
ZARZĄDZENIE NR 277/18 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu Beata Kulpa 2018-08-20 14:41:35
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. "Wielodyscyplinowy rajd gwiaździsty z okazji 65-lecia powstania w Grudziądzu Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego " Milena Kubik 2018-08-20 13:26:13
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. "Organizacja imprez, koncertów, konkursów, festiwali i przeglądów Koncert zespołu EKT Gdynia" Milena Kubik 2018-08-20 13:20:52
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. "Wielodyscyplinowy rajd gwiaździsty z okazji 65-lecia powstania w Grudziądzu Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego " Milena Kubik 2018-08-20 13:20:39
Zakończony - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze - referent w Przedszkolu Miejskim "Tarpno" w Grudziądzu Kamilla Wiśniewska 2018-08-20 10:22:40
Zakończony - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze - referent w Przedszkolu Miejskim "Tarpno" w Grudziądzu Kamilla Wiśniewska 2018-08-20 10:22:20
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Funduszy Europejskich Tomasz Kopczyński 2018-08-20 09:17:08
ZARZĄDZENIE NR 290/18 w sprawie udzielenia upoważnień do wykonywania czynności określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Beata Dąbrowska 2018-08-20 09:15:42
ZARZĄDZENIE NR 290/18 w sprawie udzielenia upoważnień do wykonywania czynności określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Beata Dąbrowska 2018-08-20 09:15:08
ZARZĄDZENIE NR 293/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach Beata Dąbrowska 2018-08-20 09:14:40
ZARZĄDZENIE NR 293/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach Beata Dąbrowska 2018-08-20 09:13:32
ZARZĄDZENIE NR 291/18 w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej Beata Dąbrowska 2018-08-20 09:12:10
ZARZĄDZENIE NR 290/18 w sprawie udzielenia upoważnień do wykonywania czynności określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Beata Dąbrowska 2018-08-20 09:10:59
ZARZĄDZENIE NR 289/18 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności w imieniu gminy – miasto Grudziądz p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu Beata Dąbrowska 2018-08-20 09:08:01
ZARZĄDZENIE NR 289/18 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności w imieniu gminy – miasto Grudziądz p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu Beata Dąbrowska 2018-08-20 09:07:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz Tomasz Kopczyński 2018-08-20 09:05:00
ZARZĄDZENIE NR 288/18 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli związanych z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Beata Dąbrowska 2018-08-20 09:04:35
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Magdalena Walczak 2018-08-20 09:03:08
ZARZĄDZENIE NR 287/18 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego Beata Dąbrowska 2018-08-20 09:02:07
ZARZĄDZENIE NR 286/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczenia dobry start Beata Dąbrowska 2018-08-20 08:58:02
ZARZĄDZENIE NR 285/18 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej Beata Dąbrowska 2018-08-20 08:56:06
ZARZĄDZENIE NR 284/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń wychowawczych Beata Dąbrowska 2018-08-20 08:53:29
ZARZĄDZENIE NR 283/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych - dokument usunięty Beata Dąbrowska 2018-08-20 08:51:42
ZARZĄDZENIE NR 282/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów Beata Dąbrowska 2018-08-20 08:49:00
ZARZĄDZENIE NR 282/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów Beata Dąbrowska 2018-08-20 08:48:46
ZARZĄDZENIE NR 281/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu Beata Dąbrowska 2018-08-20 08:46:36
ZARZĄDZENIE NR 280/18 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych Beata Dąbrowska 2018-08-20 08:43:25
ZARZĄDZENIE NR 277/18 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu Beata Kulpa 2018-08-20 08:21:13
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Poniatowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 276/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-08-16 14:57:56
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Poniatowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 276/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-08-16 14:57:34
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Nauczycielska/Kustronia. Załącznik do Zarzazenia nr 272/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-08-16 14:56:45
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Nauczycielska/Kustronia. Załącznik do Zarzazenia nr 272/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-08-16 14:56:29
ZARZĄDZENIE NR 276/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Poniatowskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2018-08-16 14:55:05
ZARZĄDZENIE NR 276/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Poniatowskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2018-08-16 14:54:37
ZARZĄDZENIE NR 272/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Nauczycielskiej, z przeznaczeniem pod sezonową sprzedaż owoców i warzyw Katarzyna Kudlewska 2018-08-16 14:52:16
ZARZĄDZENIE NR 278/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2018-08-16 14:50:21
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem trzech pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego miasta Grudziądza - etap II" Anna Pawłowska 2018-08-16 12:52:52
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem trzech pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego miasta Grudziądza - etap II" Anna Pawłowska 2018-08-16 12:51:07