herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Zawiszy Czarnego. Załącznik do Zarządzenia nr 403/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 11:12:56
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Zawiszy Czarnego. Załącznik do Zarządzenia nr 403/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 11:12:42
ZARZĄDZENIE NR 403/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 11:11:09
ZARZĄDZENIE NR 403/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 11:10:47
ZARZĄDZENIE NR 355/19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przeprowadzonego konkursu na Operatora, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Zamkowej (Góra Zamkowa), z przeznaczeniem pod prowadzenie sezonowej działalności gastronomicznej i cateringowej Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 10:41:26
Obwieszczenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Tomasz Kopczyński 2019-09-27 08:26:07
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 23 września 2019 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Warszawskiej - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 08:16:40
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony organizowany w dniu 23 września 2019 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Kossaka - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 08:16:21
ZARZĄDZENIE NR 360/19 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, położone w Grudziądzu przy ulicy Skowronkowej, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 08:11:40
ZARZĄDZENIE NR 389/19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Białym Borze, gmina Grudziądz, zabudowanej budynkiem magazynowo - produkcyjnym wraz z częścią przyległego do niego terenu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżaw Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 08:06:17
ZARZĄDZENIE NR 382/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Sportowców/Podhalańska oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 08:03:03
ZARZĄDZENIE NR 381/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Piłsudskiego/Karabinierów oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 08:00:59
ZARZĄDZENIE NR 379/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy gen. Hallera 45, zabudowanej pawilonem handlowym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 07:58:05
ZARZĄDZENIE NR 359/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Mickiewicza 26 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 07:55:57
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 5 grudnia 2019 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Sosnkowskiego Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 07:52:57
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 5 grudnia 2019 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Sosnkowskiego Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 07:52:40
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego Ligia Bartos 2019-09-26 13:49:02
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego Ligia Bartos 2019-09-26 13:48:43
UCHWAŁA NR XVII/137/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Grudziądza do podjęcia czynności niezbędnych do umożliwienia najemcom nabycia lokali mieszkalnych położonych przy ulicach Libelta i Żeromskiego. Joanna Klucznik 2019-09-26 13:40:42
UCHWAŁA NR XVII/136/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2019-2039 Joanna Klucznik 2019-09-26 13:40:04
UCHWAŁA NR XVII/135/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok Joanna Klucznik 2019-09-26 13:38:33
XVII sesja Rady Miejskiej Grudziądza 25 września 2019 r. Joanna Klucznik 2019-09-26 13:30:36
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 26.09.2019r. decyzji Nr 9/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV, na działkach nr: 8/75 i 8/76 w obrębie 19 położonych przy ul. Karabinierów-Piłsudskiego w Grudziądzu. Sylwia Walter 2019-09-26 13:08:58
głosowanie od 1 do 5 Joanna Klucznik 2019-09-26 10:24:55
XVII sesja Rady Miejskiej Grudziądza 25 września 2019 r. Joanna Klucznik 2019-09-26 10:23:11
Komisja Budżetu i Polityki Gospodarczej - 23 września 2019 r. - dokument usunięty Joanna Klucznik 2019-09-26 09:40:45
Komisja Sportu - 2 paźdzernika 2019 r. - dokument usunięty Joanna Klucznik 2019-09-26 09:39:40
Posiedzenie Komisji Wspólnych - 18 września 2019 r. - dokument usunięty Joanna Klucznik 2019-09-26 09:17:20
Klauzula informacyjna dotycząca akcji Wtorkowe spotkania z Prezydentem Piotr Mazur 2019-09-25 15:23:23
Biuro Prezydenta Piotr Mazur 2019-09-25 15:19:28
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Chełmińskiej. Załącznik do Zarządzenia nr 383/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-09-25 14:59:51
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Fijewskiej.Załącznik do Zarządzenia nr 397/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-09-25 14:57:19
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Tytoniowej. Załącznik do Zarządzenia nr 394/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-09-25 14:56:25
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze zamiany przy ul. Curie Skłodowskiej /Młyńska/ Młyńska 1. Załącznik do Zarządzenia nr 392/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-09-25 14:53:46
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze zamiany przy ul. Curie Skłodowskiej /Młyńska/ Młyńska 1. Załącznik do Zarządzenia nr 392/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-09-25 14:53:26
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze zamiany przy ul. Curie Skłodowskiej /Młyńska/ Młyńska 1. Załącznik do Zarządzenia nr 392/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-09-25 14:53:13
ZARZĄDZENIE NR 392/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2019-09-25 14:50:13
ZARZĄDZENIE NR 392/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2019-09-25 14:50:01
ZARZĄDZENIE NR 391/19 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą – miasto Grudziądz a Województwem Kujawsko – Pomorskim Katarzyna Kudlewska 2019-09-25 14:48:22
ZARZĄDZENIE NR 391/19 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą – miasto Grudziądz a Województwem Kujawsko – Pomorskim Katarzyna Kudlewska 2019-09-25 14:48:03