herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie PKW o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP Józefa Podlaska 2020-06-17 12:57:53
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o siedzibach obwodowych komisji wyborczych Józefa Podlaska 2020-06-17 12:54:04
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. Elżbieta Kowalska 2020-06-17 11:33:17
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Konstytucji 3 Maja w Grudziądzu. Małgorzata Kuklińska 2020-06-17 11:14:23
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Konstytucji 3 Maja w Grudziądzu. Małgorzata Kuklińska 2020-06-17 11:08:20
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Bydgoską, Chełmińską, Wiejską i Kalinkową w Grudziądzu. Małgorzata Kuklińska 2020-06-17 11:05:10
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Bydgoską, Chełmińską, Wiejską i Kalinkową w Grudziądzu. Małgorzata Kuklińska 2020-06-17 11:03:44
Dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-06-17 09:26:12
Dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-06-17 09:24:29
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 16.06.2020r. decyzji Nr 23/2020 o warunkach zabudowy na budowę budynku wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną na działkach nr 86 i 87 w obrębie 007, położonych przy ul. Nadgórnej w Grudziądzu. Sylwia Walter 2020-06-16 15:26:15
69. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego Anna Obuchowska 2020-06-16 15:10:13
Przywrócenie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na terenie użytku ekologicznego "Ostoja Miłoleśna" stanowiącego część obszaru Lasu Komunalnego Miasta Grudziądza Marta Wiśniewska 2020-06-16 14:32:38
Powszechny Spis Rolny 2020 (zakładka menu) Tomasz Kopczyński 2020-06-16 11:43:55
Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (zakładka menu) Tomasz Kopczyński 2020-06-16 11:42:51
Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (zakładka menu) Tomasz Kopczyński 2020-06-16 11:42:43
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych Józefa Podlaska 2020-06-16 09:55:55
Wybory Prezydenta RP 2020 - 10 maja 2020 r. (zakładka menu) Magdalena Walczak 2020-06-16 09:54:28
Wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza - 17 czerwca 2020r. Anna Obuchowska 2020-06-16 09:50:37
Wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza - 17 czerwca 2020r. Anna Obuchowska 2020-06-16 09:49:31
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu położonego w rejonie ulic gen. Sikorskiego i J.Wybickiego, terenu położonego w rejonie ulic gen. J.Kustronia i Parkowej oraz terenu ograniczonego ulicami gen. K.Sosnkowskiego, M.Rataja, Konstytucji 3 Maja i projektowaną drogą. Małgorzata Kuklińska 2020-06-16 09:10:28
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu położonego w rejonie ulic gen. Sikorskiego i J.Wybickiego, terenu położonego w rejonie ulic gen. J.Kustronia i Parkowej oraz terenu ograniczonego ulicami gen. K.Sosnkowskiego, M.Rataja, Konstytucji 3 Maja i projektowaną drogą. Małgorzata Kuklińska 2020-06-16 09:08:30
Wyniki finansowe za 2019 rok Elżbieta Kowalska 2020-06-16 08:56:58
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o.o. Elżbieta Kowalska 2020-06-16 08:55:56
Informacja o możliwości głosowania korespondencyjnego Józefa Podlaska 2020-06-15 15:41:12
UCHWAŁA NR XXVIII/246/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Przedsiębiorstwa Usług Miejskich PUM Sp. z o.o. na uchwałę Nr XXIV/221/20 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ceny za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych oraz udzielenia odpowiedzi na skargę - dokument usunięty Anna Obuchowska 2020-06-15 15:18:10
UCHWAŁA NR XXVIII/245/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu terminów obrad Rady Miejskiej Grudziądza na - dokument usunięty Anna Obuchowska 2020-06-15 15:12:29
UCHWAŁA NR XXVIII/244/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza - dokument usunięty Anna Obuchowska 2020-06-15 15:08:47
UCHWAŁA NR XXVIII/244/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza - dokument usunięty Anna Obuchowska 2020-06-15 15:08:18
XXIX sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 24 czerwca 2020 r. Anna Obuchowska 2020-06-15 13:19:39
XXIX sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 24 czerwca 2020 r. Anna Obuchowska 2020-06-15 13:16:18
ZARZĄDZENIE NR 186/20 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Tomasz Kopczyński 2020-06-15 12:56:26
Zgromadzenie w trybie uproszczonym 19.06.2020 r. Krzysztof Hermański 2020-06-15 12:26:37
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Waryńskiego Katarzyna Kudlewska 2020-06-15 08:56:58
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Waryńskiego Katarzyna Kudlewska 2020-06-15 08:56:43
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy -miasto Grudziądz przy ul. Waryńskiego Katarzyna Kudlewska 2020-06-15 08:54:34
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy -miasto Grudziądz przy ul. Waryńskiego Katarzyna Kudlewska 2020-06-15 08:54:21
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Konstytucji 3 Maja Katarzyna Kudlewska 2020-06-15 08:53:29
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Konstytucji 3 Maja Katarzyna Kudlewska 2020-06-15 08:52:17
Dodatkowe zgłoszenia do okw Józefa Podlaska 2020-06-12 16:56:20
OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. Beata Kulpa 2020-06-10 14:44:19