herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wydział Edukacji Tomasz Kopczyński 2019-07-01 09:10:40
Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego Tomasz Kopczyński 2019-07-01 09:07:23
Wydział Edukacji Tomasz Kopczyński 2019-07-01 09:06:01
Karty kąpielisk 2019 Marta Wiśniewska 2019-06-28 12:16:15
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 28.06.2019 decyzji Nr 4/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE dn 90mm PE długości ok. L=130m; P= do 10kPa dla działek nr 63/8, 11/2, 11/8, 13/4, 14/5, 14/10, 14/13, 15/2 w obrębie 15, położonych przy ul. Olsztyńskiej i ul. Paderewskiego w Grudziądzu. Małgorzata Kuklińska 2019-06-28 12:04:18
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowym Tomasz Kopczyński 2019-06-28 11:44:51
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy-miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miejskim oraz jednostkami organizacyjnymi na lata 2020-2022 Tomasz Kopczyński 2019-06-28 10:02:05
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy-miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miejskim oraz jednostkami organizacyjnymi na lata 2020-2022 Tomasz Kopczyński 2019-06-28 10:01:58
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy-miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miejskim oraz jednostkami organizacyjnymi na lata 2020-2022 Tomasz Kopczyński 2019-06-28 10:01:51
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy-miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miejskim oraz jednostkami organizacyjnymi na lata 2020-2022 Tomasz Kopczyński 2019-06-28 10:01:36
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy-miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miejskim oraz jednostkami organizacyjnymi na lata 2020-2022 Tomasz Kopczyński 2019-06-28 10:01:28
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy-miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miejskim oraz jednostkami organizacyjnymi na lata 2020-2022 Tomasz Kopczyński 2019-06-28 10:01:19
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy-miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miejskim oraz jednostkami organizacyjnymi na lata 2020-2022 Tomasz Kopczyński 2019-06-28 10:01:09
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy-miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miejskim oraz jednostkami organizacyjnymi na lata 2020-2022 Tomasz Kopczyński 2019-06-28 10:00:50
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy-miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miejskim oraz jednostkami organizacyjnymi na lata 2020-2022 Tomasz Kopczyński 2019-06-28 10:00:41
Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego Tomasz Kopczyński 2019-06-28 08:41:42
Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego Tomasz Kopczyński 2019-06-28 08:40:01
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Tomasz Kopczyński 2019-06-28 08:30:11
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Tomasz Kopczyński 2019-06-28 08:28:32
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Tomasz Kopczyński 2019-06-28 08:23:39
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 10 września 2019 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, położonych przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego Magdalena Walczak 2019-06-28 07:59:05
Biuro Gospodarki Odpadami Piotr Mazur 2019-06-27 13:59:47
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 9 września 2019 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy ? miasto Grudziądz na prawach powiatu, położonej w Grudziądzu przy ul. Szpitalnej - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2019-06-27 13:58:50
Wydział Spraw Obywatelskich - dokument usunięty Piotr Mazur 2019-06-27 13:57:12
Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacujnych Piotr Mazur 2019-06-27 13:56:50
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy dyrektora Wydziału Edukacji Tomasz Kopczyński 2019-06-27 13:56:19
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy naczelnika Wydziału Edukacji Tomasz Kopczyński 2019-06-27 13:55:33
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora Wydziału Edukacji Tomasz Kopczyński 2019-06-27 13:55:06
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspetora w Wydziale Edukacji - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2019-06-27 13:54:19
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspetora w Wydziale Edukacji - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2019-06-27 13:53:50
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspetora w Wydziale Edukacji - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2019-06-27 13:53:23
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 9 września 2019 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy ? miasto Grudziądz na prawach powiatu, położonej w Grudziądzu przy ul. Szpitalnej Magdalena Walczak 2019-06-27 13:52:01
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 9 września 2019 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy ? miasto Grudziądz na prawach powiatu, położonej w Grudziądzu przy ul. Szpitalnej - dokument usunięty Magdalena Walczak 2019-06-27 13:46:29
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 9 września 2019 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy -miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Łyskowskiego Magdalena Walczak 2019-06-27 13:40:02
Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla miasta Grudziądza na obszarze południowo-wschodnim miasta Magdalena Walczak 2019-06-27 13:36:57
Dorota Pokora - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Tomasz Kopczyński 2019-06-27 12:45:26
Renata Teresa Rybczyńska - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Tomasz Kopczyński 2019-06-27 12:45:12
UCHWAŁA NR XIII/103/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Józefa Podlaska 2019-06-27 12:37:26
Wydział Organizacyjno-Administracyjny Tomasz Kopczyński 2019-06-27 11:44:56
Wydział Organizacyjno-Administracyjny Tomasz Kopczyński 2019-06-27 11:41:55