herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 74/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2019-03-06 10:30:18
ZARZĄDZENIE NR 80/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2019-03-06 10:25:52
ZARZĄDZENIE NR 79/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2019-03-06 10:24:13
XII 2018 - początek kadencji Tomasz Kopczyński 2019-03-06 10:10:00
MAKOWSKA Marzena Maria Tomasz Kopczyński 2019-03-06 10:09:32
Wydział Edukacji Tomasz Kopczyński 2019-03-06 10:05:48
Biuro Prezydenta Tomasz Kopczyński 2019-03-06 10:04:39
ZARZĄDZENIE NR 71/19 w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania uczczenia setnej rocznicy powrotu Grudziądza do Macierzy Magdalena Walczak 2019-03-06 09:12:56
ZARZĄDZENIE NR 70/19 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza do spraw koordynacji uroczystości patriotycznych Magdalena Walczak 2019-03-06 09:01:39
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 14 maja 2019 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu, położonej w Grudziądzu przy ul. Szpitalnej Katarzyna Kudlewska 2019-03-06 08:41:31
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 14 maja 2019 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu, położonej w Grudziądzu przy ul. Szpitalnej Katarzyna Kudlewska 2019-03-06 08:41:15
marzec Magdalena Walczak 2019-03-06 08:39:34
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 27 lutego 2019r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Łyskowskiego - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-03-06 08:38:01
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 28 lutego 2019r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Sosnkowskiego - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-03-06 08:37:57
ZARZĄDZENIE NR 86/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Konarskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-03-05 15:53:39
ZARZĄDZENIE NR 83/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Sobieskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-03-05 15:53:27
ZARZĄDZENIE NR 84/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kraszewskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-03-05 15:53:12
ZARZĄDZENIE NR 82/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Sienkiewicza oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-03-05 15:52:53
ZARZĄDZENIE NR 74/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-03-05 15:51:33
ZARZĄDZENIE NR 94 /19 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-03-05 15:49:28
ZARZĄDZENIE NR 93 /19 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa prawem służebności przesyłu - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-03-05 15:46:31
ZARZĄDZENIE NR 93 /19 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa prawem służebności przesyłu - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-03-05 15:43:34
ZARZĄDZENIE NR 93 /19 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa prawem służebności przesyłu - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-03-05 15:43:15
ZARZĄDZENIE NR 82/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Sienkiewicza oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-03-05 15:37:37
ZARZĄDZENIE NR 86/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Konarskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-03-05 15:34:34
ZARZĄDZENIE NR 85/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Śniadeckich oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-03-05 15:32:18
ZARZĄDZENIE NR 84/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kraszewskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-03-05 15:02:13
ZARZĄDZENIE NR 83/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Sobieskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-03-05 15:00:06
ZARZĄDZENIE NR 77/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-03-05 14:56:24
ZARZĄDZENIE NR 72/19 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok Sylwia Szczęsna 2019-03-05 13:05:07
XII 2018 - początek kadencji Tomasz Kopczyński 2019-03-05 11:58:25
WITKOWSKI Andrzej Franciszek Tomasz Kopczyński 2019-03-05 11:58:10
WITKOWSKI Andrzej Franciszek - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2019-03-05 11:58:02
WITKOWSKI Andrzej Franciszek - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2019-03-05 11:57:59
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Długiej 34-36. Załącznik do Zarządzenia nr 74/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-03-05 10:39:23
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Długiej 34-36. Załącznik do Zarządzenia nr 74/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-03-05 10:39:07
ZARZĄDZENIE NR 74/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-03-05 10:37:41
ZARZĄDZENIE NR 74/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-03-05 10:36:55
ZARZĄDZENIE NR 74/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-03-05 10:36:32
STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO Jan Urbański 2019-03-05 10:17:35