herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa i montaż 22 automatów biletowych stacjonarnych fabrycznie nowych przeznaczonych do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wraz z ich obsługą i serwisem na terenie gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2018-06-07 11:19:00
Dostawa i montaż 22 automatów biletowych stacjonarnych fabrycznie nowych przeznaczonych do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wraz z ich obsługą i serwisem na terenie gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2018-06-07 11:09:41
ZARZĄDZENIE NR 180/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-06-07 09:36:36
ZARZĄDZENIE NR 180/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-06-07 09:36:19
ZARZĄDZENIE NR 180/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-06-07 09:36:08
ZARZĄDZENIE NR 167/18 w sprawie powołania Lokalnego zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022 Ligia Bartos 2018-06-07 09:31:42
LII sesja Rady Miejskiej Grudziądza 20 czerwca 2018 r. Józefa Podlaska 2018-06-07 07:38:48
IV 2018 - roczne Tomasz Kopczyński 2018-06-07 07:12:12
Dostawa i montaż 22 automatów biletowych stacjonarnych fabrycznie nowych przeznaczonych do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wraz z ich obsługą i serwisem na terenie gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2018-06-06 12:50:11
Dostawa i montaż 22 automatów biletowych stacjonarnych fabrycznie nowych przeznaczonych do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wraz z ich obsługą i serwisem na terenie gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2018-06-06 12:49:27
Dostawa i montaż 22 automatów biletowych stacjonarnych fabrycznie nowych przeznaczonych do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wraz z ich obsługą i serwisem na terenie gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2018-06-06 12:48:34
ZARZĄDZENIE NR 172/18 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2018-06-06 09:22:22
ZARZĄDZENIE NR 172/18 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2018-06-06 09:22:11
ZARZĄDZENIE NR 172/18 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2018-06-06 09:20:47
ZARZĄDZENIE NR 166/18 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok Tomasz Kopczyński 2018-06-06 09:15:51
ZARZĄDZENIE NR 165/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2018-06-06 09:14:38
ZARZĄDZENIE NR 164/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2018-06-06 09:13:16
ZARZĄDZENIE NR 163/18 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2018 rok Tomasz Kopczyński 2018-06-06 09:12:05
ZARZĄDZENIE NR 162/18 zmieniające Zarządzenie Nr 138/18 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2018-06-06 09:04:58
ZARZĄDZENIE NR 161/18 zmieniające Zarządzenie Nr 137/18 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2018-06-06 09:04:14
ZARZĄDZENIE NR 160/18 zmieniające Zarządzenie Nr 136/18 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 20 w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2018-06-06 09:03:24
ZARZĄDZENIE NR 159/18 zmieniające Zarządzenie Nr 135/18 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 21 w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2018-06-06 09:02:25
ZARZĄDZENIE NR 158/18 zmieniające Zarządzenie Nr 134/18 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2018-06-06 09:01:33
ZARZĄDZENIE NR 157/18 zmieniające Zarządzenie Nr 133/18 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2018-06-06 09:00:22
ZARZĄDZENIE NR 157/18 zmieniające Zarządzenie Nr 133/18 Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2018-06-06 08:59:46
ZARZĄDZENIE NR 156/18 zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z gminnego zasobu mieszkalnego w Grudziądzu lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne Tomasz Kopczyński 2018-06-06 08:58:30
ZARZĄDZENIE NR 155/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Nauczycielskiej, z przeznaczeniem pod sezonową sprzedaż owoców i warzyw Tomasz Kopczyński 2018-06-06 08:56:01
ZARZĄDZENIE NR 154/18 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na czas nieoznaczony nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Aleja Żwirki, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2018-06-06 08:54:35
ZARZĄDZENIE NR 153/18 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 8 w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2018-06-06 08:44:24
ZARZĄDZENIE NR 152/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2018-06-06 08:43:41
ZARZĄDZENIE NR 151/18 w sprawie utworzenia posterunku sezonowego Straży Miejskiej w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2018-06-06 08:42:50
Projekt protokołu z LI sesji odbytej w dniu 23 maja 2018 r. Józefa Podlaska 2018-06-06 08:41:15
ZARZĄDZENIE NR 150/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Dąbrówki oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2018-06-06 08:39:05
Posiedzenie wspólnych Komisji Rady Miejskiej Grudziądza - 13 czerwca 2018 r. - dokument usunięty Józefa Podlaska 2018-06-06 08:38:04
Komisja Edukacji 19 czerwca 2018 r. - dokument usunięty Józefa Podlaska 2018-06-06 08:35:17
ZARZĄDZENIE NR 150/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Dąbrówki oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2018-06-06 08:32:42
ZARZĄDZENIE NR 149/18 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00011299/3 na rzecz gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2018-06-06 08:31:31
ZARZĄDZENIE NR 147/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2018-06-06 08:30:10
ZARZĄDZENIE NR 146/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2018-06-06 08:29:07
ZARZĄDZENIE NR 148/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Tomasz Kopczyński 2018-06-06 08:26:03