herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
42. Interpelacja radnej Edyty Ogonowskiej Joanna Klucznik 2019-11-14 07:58:34
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora - grafika komputerowego w Biurze Prasowym i Medialnym Magdalena Walczak 2019-11-13 14:59:14
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora - grafika komputerowego w Biurze Prasowym i Medialnym Magdalena Walczak 2019-11-13 14:57:54
40. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego Joanna Klucznik 2019-11-13 13:34:39
Rejestr interpelacji Joanna Klucznik 2019-11-13 13:32:07
Informacja - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w 2019 roku dotycząca przedszkoli Kamilla Wiśniewska 2019-11-13 09:20:59
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ul. Sosnkowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 451/19 Katarzyna Kudlewska 2019-11-13 09:12:32
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ul. Sosnkowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 451/19 Katarzyna Kudlewska 2019-11-13 09:12:11
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Lotniczej. Załącznik do Zarządzenia nr 455/19 Katarzyna Kudlewska 2019-11-13 09:10:31
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Bluszczowa. Załącznik do Zarządzenia 452/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-11-13 09:10:02
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Bluszczowa. Załącznik do Zarządzenia 452/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-11-13 09:09:37
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Lotniczej. Załącznik do Zarządzenia nr 455/19 Katarzyna Kudlewska 2019-11-13 09:07:13
ZARZĄDZENIE NR 456/19 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2019-11-13 09:02:41
ZARZĄDZENIE NR 456/19 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2019-11-13 09:02:23
Kontrola finansowa w Niepublicznym Przedszkolu "Mały Książe" w Grudziądzu. Robert Klimczuk 2019-11-13 09:00:17
ZARZĄDZENIE NR 455/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2019-11-13 08:57:38
ZARZĄDZENIE NR 455/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2019-11-13 08:57:21
ZARZĄDZENIE NR 452/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2019-11-13 08:55:42
ZARZĄDZENIE NR 452/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2019-11-13 08:55:12
Kontrola finansowa w Stowarzyszeniu "Takie Życie". Robert Klimczuk 2019-11-13 08:52:48
ZARZĄDZENIE NR 451/19 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2019-11-13 08:52:38
ZARZĄDZENIE NR 451/19 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2019-11-13 08:52:16
Kontrola finansowa w Geotermii Grudziądz Sp. z o.o. Robert Klimczuk 2019-11-13 08:47:53
Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na którym umieszczono nieruchomości położone w Grudziądzu przy - ulicy Storczykowej Katarzyna Kudlewska 2019-11-13 08:47:16
Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na którym umieszczono nieruchomości położone w Grudziądzu przy - ulicy Storczykowej Katarzyna Kudlewska 2019-11-13 08:46:51
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza piąte przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 18 grudnia 2019 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Sosnkowskiego Katarzyna Kudlewska 2019-11-13 08:45:17
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza piąte przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 18 grudnia 2019 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Sosnkowskiego Katarzyna Kudlewska 2019-11-13 08:44:59
ZARZĄDZENIE NR 447/19 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00016913/9 na rzecz gminy – miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2019-11-13 08:01:57
ZARZĄDZENIE NR 447/19 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00016913/9 na rzecz gminy – miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2019-11-13 08:01:33
Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieruchomość położona w Grudziądzu przy ulicy Konstytucji 3 Maja Katarzyna Kudlewska 2019-11-13 07:58:44
Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieruchomość położona w Grudziądzu przy ulicy Konstytucji 3 Maja Katarzyna Kudlewska 2019-11-13 07:58:07
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021 Milena Kubik 2019-11-12 16:27:39
Konsultacje społeczne z mieszkańcami "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok" Milena Kubik 2019-11-12 16:23:59
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" Milena Kubik 2019-11-12 16:22:53
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Tomasz Kopczyński 2019-11-12 14:59:20
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Tomasz Kopczyński 2019-11-12 14:58:02
Tomasz Kopczyński 2019-11-12 13:03:41
KORUPCJA POLITYCZNA Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych Tomasz Kopczyński 2019-11-12 13:02:13
Petycja 6 Magdalena Walczak 2019-11-12 11:45:14
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy - miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miejskim oraz jednostkami organizacyjnymi na rok 2020 Anna Pawłowska 2019-11-12 11:07:48