herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Stobeusza 1 (dz. nr 56/14, obr. 098) w Grudziądzu Agnieszka Schulz 2018-12-17 08:32:24
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Skowronkowej w Grudziądzu Małgorzata Kuklińska 2018-12-17 08:25:59
UCHWAŁA NR III/28/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 Joanna Klucznik 2018-12-14 13:50:26
UCHWAŁA NR III/28/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 Joanna Klucznik 2018-12-14 13:49:43
UCHWAŁA NR III/27/18 w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem '"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 Joanna Klucznik 2018-12-14 13:41:41
UCHWAŁA NR III/28/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 Joanna Klucznik 2018-12-14 13:40:27
UCHWAŁA NR III/29/18 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy-miasto Grudziądz Joanna Klucznik 2018-12-14 13:34:40
UCHWAŁA NR III/28/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 Joanna Klucznik 2018-12-14 13:32:51
UCHWAŁA NR III/27/18 w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem '"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 Joanna Klucznik 2018-12-14 13:30:48
UCHWAŁA NR III/26/18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych Joanna Klucznik 2018-12-14 13:28:48
UCHWAŁA NR III/25/18 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania Joanna Klucznik 2018-12-14 13:27:04
UCHWAŁA NR III/24/18 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i sposobu ich realizacji przez gminę - miasto Grudziądz w 2018 roku Joanna Klucznik 2018-12-14 13:22:26
UCHWAŁA NR III/24/18 - dokument usunięty Joanna Klucznik 2018-12-14 13:21:10
UCHWAŁA NR III/24/18 - dokument usunięty Joanna Klucznik 2018-12-14 13:20:58
- dokument usunięty Joanna Klucznik 2018-12-14 13:19:50
- dokument usunięty Joanna Klucznik 2018-12-14 13:19:46
UCHWAŁA NR III/24/18 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i sposobu ich realizacji przez gminę - miasto Grudziądz w 2018 roku - dokument usunięty Joanna Klucznik 2018-12-14 13:19:43
UCHWAŁA NR III/24/18 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i sposobu ich realizacji przez gminę - miasto Grudziądz w 2018 roku - dokument usunięty Joanna Klucznik 2018-12-14 13:19:18
UCHWAŁA NR III/24/18 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i sposobu ich realizacji przez gminę - miasto Grudziądz w 2018 roku - dokument usunięty Joanna Klucznik 2018-12-14 13:15:12
UCHWAŁA NR III/24/18 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i sposobu ich realizacji przez gminę - miasto Grudziądz w 2018 roku - dokument usunięty Joanna Klucznik 2018-12-14 13:12:52
III sesja Rady Miejskiej Grudziądza 12 grudnia 2018 r. - dokument usunięty Joanna Klucznik 2018-12-14 13:06:49
III sesja Rady Miejskiej Grudziądza 12 grudnia 2018 r. - dokument usunięty Joanna Klucznik 2018-12-14 13:06:13
III sesja Rady Miejskiej Grudziądza 12 grudnia 2018 r. Joanna Klucznik 2018-12-14 13:05:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz Tomasz Kopczyński 2018-12-14 12:47:16
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Skowronkowej w Grudziądzu - dokument usunięty Małgorzata Kuklińska 2018-12-14 12:27:48
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Skowronkowej w Grudziądzu - dokument usunięty Małgorzata Kuklińska 2018-12-14 12:20:02
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem pracowni i warsztatów kształcących w zawodach: cukiernik, fotograf, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz pracowni komputerowej i komunikacji w języku obcym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu w ramach projektu "Atrakcyjne kształcenie zawodowe - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu - CZĘŚĆ II" Anna Pawłowska 2018-12-14 12:09:19
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 14 grudnia 2018r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Sosnkowskiego - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-12-14 11:47:18
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 6 grudnia 2018r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Składowej - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-12-14 11:46:52
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 5 grudnia 2018r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu, położonej w Grudziądzu przy ul. Szpitalnej - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-12-14 11:46:46
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem pracowni i warsztatów kształcących w zawodach: cukiernik, fotograf, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz pracowni komputerowej i komunikacji w języku obcym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu w ramach projektu "Atrakcyjne kształcenie zawodowe - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu - CZĘŚĆ II" Anna Pawłowska 2018-12-14 11:46:44
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Kosynierów Gdyńskich - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-12-14 11:46:38
SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych, organizowanych w dniu 10 stycznia 2019r., na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Grudziądzu przy ul. Polskich Skrzydeł - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2018-12-14 11:45:59
Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem pracowni i warsztatów kształcących w zawodach: cukiernik, fotograf, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz pracowni komputerowej i komunikacji w języku obcym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu w ramach projektu "Atrakcyjne kształcenie zawodowe - unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Grudziądzu - CZĘŚĆ II" Anna Pawłowska 2018-12-14 11:45:46
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Grudziądza Magdalena Walczak 2018-12-14 10:30:21
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Grudziądza Magdalena Walczak 2018-12-14 10:29:42
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Grudziądza Magdalena Walczak 2018-12-14 10:28:31
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Grudziądza Magdalena Walczak 2018-12-14 10:28:15
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Milena Kubik 2018-12-13 13:40:25
Komisja Sportu i Komisja Zdrowia 19 grudnia 2018 r. - dokument usunięty Józefa Podlaska 2018-12-13 10:18:54