herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wydział Promocji i Wizerunku Miasta - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2020-02-05 12:53:37
Oficjalne dane Urzędu Tomasz Kopczyński 2020-02-05 12:53:24
ZARZĄDZENIE NR 46/20 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku Łukasz Froncek 2020-02-05 12:35:58
ZARZĄDZENIE NR 12/20 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2020-02-05 11:37:53
ZARZĄDZENIE NR 7/20 w sprawie cofnięcia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2020-02-05 11:36:36
ZARZĄDZENIE NR 34/20 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Magdalena Walczak 2020-02-05 10:49:35
Podporządkowanie komórek organizacyjnych Magdalena Walczak 2020-02-05 10:32:00
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W GRUDZIĄDZU - zarządzenie nr 34/20 Magdalena Walczak 2020-02-05 10:31:55
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Grudziądzu - dokument usunięty Magdalena Walczak 2020-02-05 10:30:35
Informacja o nieudzieleniu zamówienia na podstawie art. 67. ust. 1 pkt 12 - odbieranie odpadów sektor II Beata Dudziak 2020-02-05 09:55:22
Informacja o nieudzieleniu zamówienia na podstawie art. 67. ust. 1 pkt 12 - zagospodarowanie odpadów Beata Dudziak 2020-02-05 09:54:13
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Spichrzowej 57 w Grudziądzu na cele społeczne w ramach zadania Adaptacja pomieszczeń zabytkowego spichlerza w Grudziądzu na cele społeczne Beata Dudziak 2020-02-05 09:29:35
50. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego Joanna Klucznik 2020-02-05 08:27:06
Rejestr interpelacji Joanna Klucznik 2020-02-05 08:26:09
ZARZĄDZENIE NR 46/20 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku Łukasz Froncek 2020-02-04 15:29:08
ZARZĄDZENIE NR 46/20 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku Łukasz Froncek 2020-02-04 15:28:39
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Dorota Pokora 2020-02-04 14:16:52
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Dorota Pokora 2020-02-04 14:03:51
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Szychowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 43/20 Katarzyna Kudlewska 2020-02-04 13:38:08
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Szychowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 43/20 Katarzyna Kudlewska 2020-02-04 13:37:07
ZARZĄDZENIE NR 43/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia Katarzyna Kudlewska 2020-02-04 13:36:25
ZARZĄDZENIE NR 43/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia Katarzyna Kudlewska 2020-02-04 13:36:14
Udzielenie gminie-miasto Grudziądz kredytu krótkoterminowego do wysokości 30.000.000 zł działającego na zasadach odnawialnej linii kredytowej, na pokrycie występującego w ciągu 2020 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza Anna Pawłowska 2020-02-04 13:28:13
Udzielenie gminie-miasto Grudziądz kredytu krótkoterminowego do wysokości 30.000.000 zł działającego na zasadach odnawialnej linii kredytowej, na pokrycie występującego w ciągu 2020 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza Anna Pawłowska 2020-02-04 13:28:08
ZARZĄDZENIE NR 45/20 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości Dorota Kozyrska 2020-02-04 12:20:05
ZARZĄDZENIE NR 44/20 zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa prawem służebności przesyłu Dorota Kozyrska 2020-02-04 12:18:19
luty Tomasz Kopczyński 2020-02-04 11:58:35
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ulicy Sosnkowskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2020 Dorota Kozyrska 2020-02-04 11:55:45
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ulicy Sosnkowskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2020 Dorota Kozyrska 2020-02-04 11:54:59
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ulicy Sosnkowskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2020 Dorota Kozyrska 2020-02-04 11:54:16
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ulicy Sosnkowskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2020 - dokument usunięty Dorota Kozyrska 2020-02-04 11:28:53
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Jana III Sobieskiego (dz. nr 2/71 obręb 132) w Grudziądzu. Marta Wiśniewska 2020-02-04 11:01:38
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Jana III Sobieskiego (dz. nr 2/71 ? obręb 132) w Grudziądzu. Marta Wiśniewska 2020-02-04 11:00:45
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ulicy Gierymskiego. Załącznik do Zarządzenia 40/2020 Dorota Kozyrska 2020-02-03 15:24:25
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ulicy Szkolnej. Załacznik do Zarządzenia Nr 39/2020 Dorota Kozyrska 2020-02-03 15:22:34
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ulicy Sosnkowskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2020 - dokument usunięty Dorota Kozyrska 2020-02-03 15:20:12
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargów przy ulicy Sosnkowskiego. Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2020 - dokument usunięty Dorota Kozyrska 2020-02-03 15:19:30
ZARZĄDZENIE NR 40/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Dorota Kozyrska 2020-02-03 15:13:19
ZARZĄDZENIE NR 39/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Dorota Kozyrska 2020-02-03 15:08:57
ZARZĄDZENIE NR 38/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Dorota Kozyrska 2020-02-03 15:06:18