herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 148/20 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2020-10-09 11:19:18
Uchwała Nr XV/41/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części zarządzenia Nr 147/20 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniającego uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok Tomasz Kopczyński 2020-10-09 11:18:51
ZARZĄDZENIE NR 147/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok Tomasz Kopczyński 2020-10-09 11:17:50
ZARZĄDZENIE NR 146/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury – Muzeum im. ks. dr. Wł. Łęgi w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2020-10-09 11:17:01
ZARZĄDZENIE NR 145/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury – Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2020-10-09 11:16:27
ZARZĄDZENIE NR 144/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury – Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2020-10-09 11:15:56
ZARZĄDZENIE NR 143/20 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2020-10-09 11:15:22
ZARZĄDZENIE NR 142/20 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2020-10-09 11:14:49
ZARZĄDZENIE NR 141/20 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2020-10-09 11:14:32
ZARZĄDZENIE NR 140/20 zmieniające zarządzenie o naborze wniosków w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:57:05
ZARZĄDZENIE NR 135/20 zmieniające zarządzenie w sprawie zakazu wstępu do Lasów Komunalnych Miasta Grudziądz znajdujących się w granicach administracyjnych miasta. Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:55:38
ZARZĄDZENIE NR 140/20 zmieniające zarządzenie o naborze wniosków w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:53:21
ZARZĄDZENIE NR 139/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna z przeznaczeniem na realizacje zadań statutowych Stowarzyszenia Jacht Klub Rudnik w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:52:34
ZARZĄDZENIE NR 138/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:51:27
ZARZĄDZENIE NR 137/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:50:57
ZARZĄDZENIE NR 136/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:50:28
ZARZĄDZENIE NR 135/20 zmieniające zarządzenie w sprawie zakazu wstępu do Lasów Komunalnych Miasta Grudziądz znajdujących się w granicach administracyjnych miasta. Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:49:59
ZARZĄDZENIE NR 134/20 w sprawie obniżenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości wykorzystywanych na cele prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:49:10
ZARZĄDZENIE NR 133/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:48:17
ZARZĄDZENIE NR 132/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:47:47
ZARZĄDZENIE NR 131/20 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:47:18
ZARZĄDZENIE NR 130/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:43:29
ZARZĄDZENIE NR 129/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:42:51
ZARZĄDZENIE NR 128/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:41:37
ZARZĄDZENIE NR 127/20 w sprawie zakazu wstępu do Lasów Komunalnych Miasta Grudziądz znajdujących się w granicach administracyjnych miasta. Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:41:01
ZARZĄDZENIE NR 126/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu, przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:40:39
ZARZĄDZENIE NR 125/20 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:40:09
ZARZĄDZENIE NR 124/20 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:39:48
ZARZĄDZENIE NR 123/20 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:39:24
ZARZĄDZENIE NR 122/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:27:17
ZARZĄDZENIE NR 121/20 w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu korzystania z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych na terenie gminy - miasto Grudziądz" Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:26:39
ZARZĄDZENIE NR 120/20 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2019 rok Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:25:53
ZARZĄDZENIE NR 119/20 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00009936/4 na rzecz gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:25:17
ZARZĄDZENIE NR 118/20 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:24:30
ZARZĄDZENIE NR 117/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:23:53
ZARZĄDZENIE NR 116/20 w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017 - 2023" - załącznika do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017 - 2023" Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:23:16
ZARZĄDZENIE NR 115/20 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania polityki antysmogowej Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:22:45
ZARZĄDZENIE NR 115A/20 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:22:18
ZARZĄDZENIE NR 114/20 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:21:46
ZARZĄDZENIE NR 113/20 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Północnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:16:48