herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
wariant I - jako wywieszka w biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów, okazywana również konsumentce-konsumentowi do przeczytania przed rozpoczęciem rozmowy - dokument usunięty Piotr Mazur 2020-07-06 09:00:11
wariant I - jako wywieszka w biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów, okazywana również konsumentce-konsumentowi do przeczytania przed rozpoczęciem rozmowy Piotr Mazur 2020-07-06 09:00:02
Informacja - Podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający oraz statystyczna liczba dzieci/uczniów obowiązująca w 2020 roku Kamilla Wiśniewska 2020-07-03 13:31:32
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w trybie art. 231 § 2 Kodeksu Cywilnego przy ul. Konarskiego. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 220/2020 Katarzyna Kudlewska 2020-07-03 12:22:19
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE w drodze bezprzetargowej przy ul. Konarskiego. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 220/2020 Katarzyna Kudlewska 2020-07-03 12:21:55
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE w drodze bezprzetargowej przy ul. Konarskiego. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 220/2020 Katarzyna Kudlewska 2020-07-03 12:21:18
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w trybie art. 231 § 2 Kodeksu Cywilnego przy ul. Konarskiego. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 220/2020 Katarzyna Kudlewska 2020-07-03 12:20:10
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Śniadeckich. Załącznik do Zarządzenia nr 217/2020 Katarzyna Kudlewska 2020-07-03 12:18:00
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Śniadeckich. Załącznik do Zarządzenia nr 217/2020 Katarzyna Kudlewska 2020-07-03 12:17:44
ZARZĄDZENIE NR 218/20 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy ? miasto Grudziądz - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2020-07-03 11:57:07
ZARZĄDZENIE NR 220/20 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2020-07-03 11:56:09
ZARZĄDZENIE NR 220/20 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2020-07-03 11:55:59
ZARZĄDZENIE NR 219/20 w sprawie wystąpienia o nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz położonej przy ul. Konarskiego Katarzyna Kudlewska 2020-07-03 11:54:13
ZARZĄDZENIE NR 219/20 w sprawie wystąpienia o nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz położonej przy ul. Konarskiego Katarzyna Kudlewska 2020-07-03 11:54:06
ZARZĄDZENIE NR 217/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2020-07-03 11:52:39
ZARZĄDZENIE NR 217/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2020-07-03 11:52:31
ZARZĄDZENIE NR 218/20 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy -miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2020-07-03 11:50:58
ZARZĄDZENIE NR 218/20 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy -miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2020-07-03 11:50:45
ZARZĄDZENIE NR 218/20 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy ? miasto Grudziądz - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2020-07-03 11:50:45
ZARZĄDZENIE NR 215/20 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udostępniania gruntów stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, gminy -miasto Grudziądz na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa w celu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej oraz zajęcia nieruchomości na czas budowy inwestycji Katarzyna Kudlewska 2020-07-03 11:49:12
ZARZĄDZENIE NR 215/20 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udostępniania gruntów stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, gminy -miasto Grudziądz na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa w celu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej oraz zajęcia nieruchomości na czas budowy inwestycji Katarzyna Kudlewska 2020-07-03 11:48:59
ZARZĄDZENIE NR 215/20 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udostępniania gruntów stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, gminy -miasto Grudziądz na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa w celu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej oraz zajęcia nieruchomości na czas budowy inwestycji Katarzyna Kudlewska 2020-07-03 11:48:47
Dostawa pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-07-03 10:45:50
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Rafał Bajko 2020-07-03 10:32:06
ZARZĄDZENIE NR 210/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok Sylwia Szczęsna 2020-07-03 09:11:16
ZARZĄDZENIE NR 212/20 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok Sylwia Szczęsna 2020-07-03 09:07:16
Dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-07-03 08:10:19
XXX sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 30 czerwca 2020 r. Anna Obuchowska 2020-07-02 10:04:37
Zgromadzenie w trybie uproszczonym 04.07.2020 r. Krzysztof Hermański 2020-07-02 09:29:25
Uchwała NR XXX/256/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie gminy-miasta Grudziądz, od 1 września 2020 roku Anna Obuchowska 2020-07-02 09:25:01
Uchwała NR XXX/254/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r. Anna Obuchowska 2020-07-02 09:05:00
Uchwała NR XXX/254/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r. Anna Obuchowska 2020-07-02 09:03:53
Uchwała NR XXX/254/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r. Anna Obuchowska 2020-07-02 09:03:31
Uchwała NR XXX/255/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2020-2049 Anna Obuchowska 2020-07-02 09:02:46
Uchwała NR XXX/254/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r. Anna Obuchowska 2020-07-02 08:55:09
XXX sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 30 czerwca 2020 r. Anna Obuchowska 2020-07-02 08:43:28
Rejestr interpelacji Anna Obuchowska 2020-07-02 08:27:39
ZARZĄDZENIE NR 200/20 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności w imieniu gminy - miasto Grudziądz Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu Ligia Bartos 2020-07-01 13:46:27
ZARZĄDZENIE NR 200/20 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności w imieniu gminy - miasto Grudziądz Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu Ligia Bartos 2020-07-01 13:45:50
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza - obiekt I, IV i VI Anna Pawłowska 2020-07-01 13:25:39