herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza - obiekt I, IV i VI Anna Pawłowska 2020-07-01 13:24:39
76. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego Anna Obuchowska 2020-07-01 12:24:03
ZARZĄDZENIE NR 213/20 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości Katarzyna Kudlewska 2020-07-01 12:23:27
ZARZĄDZENIE NR 211/20 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2020-07-01 12:22:06
Uchwała NR XXIX/253/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie statutu gminy-miasto Grudziądz Anna Obuchowska 2020-07-01 11:55:19
Uchwała NR XXIX/252/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania członków Grudziądzkiej Rady Seniorów Anna Obuchowska 2020-07-01 11:48:28
Uchwała NR XXIX/251/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu Anna Obuchowska 2020-07-01 11:46:33
Uchwała NR XXIX/250/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Polnej z przeznaczeniem na cele rekreacyjne Anna Obuchowska 2020-07-01 11:43:38
Uchwała NR XXIX/249/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym Anna Obuchowska 2020-07-01 11:40:17
Uchwała NR XXIX/247/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych odcinka drogi gminnej położonego na terenie miasta Grudziądza Anna Obuchowska 2020-07-01 11:36:27
Uchwała NR XXIX/248/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie-miasto Grudziądz na rok szkolny 2020/2021 Anna Obuchowska 2020-07-01 11:35:45
Uchwała NR XXIX/247/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych odcinka drogi gminnej położonego na terenie miasta Grudziądza Anna Obuchowska 2020-07-01 11:32:43
Przywrócenie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na terenie użytku ekologicznego "Ostoja Miłoleśna" stanowiącego część obszaru Lasu Komunalnego Miasta Grudziądza Marta Wiśniewska 2020-07-01 11:31:11
XXIX sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 24 czerwca 2020 r. Anna Obuchowska 2020-07-01 11:11:53
UCHWAŁA NR XXVIII/244/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza - dokument usunięty Anna Obuchowska 2020-07-01 11:10:51
UCHWAŁA NR XXVIII/245/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu terminów obrad Rady Miejskiej Grudziądza na - dokument usunięty Anna Obuchowska 2020-07-01 11:10:47
UCHWAŁA NR XXVIII/246/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Przedsiębiorstwa Usług Miejskich PUM Sp. z o.o. na uchwałę Nr XXIV/221/20 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ceny za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych oraz udzielenia odpowiedzi na skargę - dokument usunięty Anna Obuchowska 2020-07-01 11:10:38
UCHWAŁA NR XXVIII/246/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Przedsiębiorstwa Usług Miejskich PUM Sp. z o.o. na uchwałę Nr XXIV/221/20 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ceny za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych oraz udzielenia odpowiedzi na skargę Anna Obuchowska 2020-07-01 11:09:00
UCHWAŁA NR XXVIII/245/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu terminów obrad Rady Miejskiej Grudziądza na Anna Obuchowska 2020-07-01 11:08:24
UCHWAŁA NR XXVIII/244/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza Anna Obuchowska 2020-07-01 11:07:03
XXVIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 8 czerwca 2020 r. Anna Obuchowska 2020-07-01 11:03:10
XXVIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 8 czerwca 2020 r. - dokument usunięty Anna Obuchowska 2020-07-01 11:02:47
XXVIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 8 czerwca 2020 r. - dokument usunięty Anna Obuchowska 2020-07-01 11:02:41
XXVIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 8 czerwca 2020 r. - dokument usunięty Anna Obuchowska 2020-07-01 11:01:57
XXVIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 8 czerwca 2020 r. - dokument usunięty Anna Obuchowska 2020-07-01 11:01:21
XXVIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 8 czerwca 2020 r. - dokument usunięty Anna Obuchowska 2020-07-01 11:00:20
- dokument usunięty Anna Obuchowska 2020-07-01 11:00:18
- dokument usunięty Anna Obuchowska 2020-07-01 11:00:13
XXVIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 8 czerwca 2020 r. - dokument usunięty Anna Obuchowska 2020-07-01 10:59:39
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza - obiekt I, IV i VI Anna Pawłowska 2020-07-01 09:56:44
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza - obiekt I, IV i VI Anna Pawłowska 2020-07-01 09:56:19
Stawka żywieniowa w przedszkolach miejskich w lipcu i sierpniu 2020 roku Kamilla Wiśniewska 2020-07-01 08:58:08
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza - obiekt I, IV i VI Anna Pawłowska 2020-06-30 15:03:14
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza - obiekt I, IV i VI Anna Pawłowska 2020-06-30 15:03:11
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza - obiekt I, IV i VI Anna Pawłowska 2020-06-30 14:58:59
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza - obiekt I, IV i VI Anna Pawłowska 2020-06-30 14:50:35
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych przez podmioty odbierające odpady komunalne na rzecz gminy-miasta Grudziądz Anna Pawłowska 2020-06-30 12:45:23
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych przez podmioty odbierające odpady komunalne na rzecz gminy-miasta Grudziądz Anna Pawłowska 2020-06-30 12:45:20
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji nr 27/2020 dla inwestycji, polegającej na nadbudowie budynku biurowo - administracyjnego, na działkach nr 1/56, 1/57, 1/58 w obrębie nr 10, położonych przy ul. Mieszka I 7A w Grudziądzu. Ewa Gużyńska 2020-06-30 11:27:41
lipiec Tomasz Kopczyński 2020-06-30 11:11:56