herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZADZENIE NR 91/20 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej Ligia Bartos 2020-04-21 08:13:11
ZARZĄDZENIE NR 109/20 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Ligia Bartos 2020-04-21 08:09:56
ZARZĄDZENIE NR 107/20 ANULOWANE Ligia Bartos 2020-04-21 08:06:52
ZARZADZENIE NR 91/20 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej Ligia Bartos 2020-04-21 08:04:25
ZARZADZENIE NR 91/20 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej Ligia Bartos 2020-04-21 08:03:40
ZARZĄDZENIE NR 138/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok Tomasz Kopczyński 2020-04-20 14:19:49
ZARZĄDZENIE NR 116/20 w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017 - 2023" - załącznika do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017 - 2023" Tomasz Kopczyński 2020-04-20 14:14:15
ZARZĄDZENIE NR 116/20 w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017 - 2023" - załącznika do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017 - 2023" Tomasz Kopczyński 2020-04-20 14:13:36
ZARZĄDZENIE NR 97/20 w sprawie wprowadzenia Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Magdalena Walczak 2020-04-20 12:45:47
ZARZĄDZENIE NR 97/20 w sprawie wprowadzenia Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Magdalena Walczak 2020-04-20 12:43:20
ZARZĄDZENIE NR 102/20 w sprawie powołania Zespołu ds. walki z koronawirusem Magdalena Walczak 2020-04-20 12:38:07
ZARZĄDZENIE NR 102/20 w sprawie powołania Zespołu ds. walki z koronawirusem Magdalena Walczak 2020-04-20 12:36:12
ZARZĄDZENIE NR 97/20 w sprawie wprowadzenia Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Magdalena Walczak 2020-04-20 12:28:38
ZARZĄDZENIE NR 115A/20 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2020-04-20 12:17:50
ZARZĄDZENIE NR 87/20 ANULOWANE Tomasz Kopczyński 2020-04-20 12:16:26
ZARZĄDZENIE NR 85/20 w sprawie cofnięcia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2020-04-20 12:12:59
Podporządkowanie komórek organizacyjnych Tomasz Kopczyński 2020-04-20 12:08:50
Podporządkowanie komórek organizacyjnych Tomasz Kopczyński 2020-04-20 12:08:49
Podporządkowanie komórek organizacyjnych Tomasz Kopczyński 2020-04-20 12:08:42
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W GRUDZIĄDZU Tomasz Kopczyński 2020-04-20 12:06:12
Wydział Komunikacji Społecznej Tomasz Kopczyński 2020-04-20 11:53:08
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia drogowego ul. Jackowskiego na działkach nr: 174, 164/9, 78/4 w obrębie 109 położonych przy ul. Jackowskiego i Chełmińskiej w Grudziądzu. Sylwia Walter 2020-04-20 10:42:33
Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na którym umieszczono nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego Katarzyna Kudlewska 2020-04-20 08:38:43
Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na którym umieszczono nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego Katarzyna Kudlewska 2020-04-20 08:38:27
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 25 maja 2020 r. na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Skarbu Państwa przy ul. Al. 23 Stycznia 58 Katarzyna Kudlewska 2020-04-20 08:14:05
Dostosowanie grudziądzkich spichlerzy do pełnienia funkcji na rzecz kultury Sebastian Opala 2020-04-17 12:22:33
Obwieszczenie PKW o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP Józefa Podlaska 2020-04-17 12:18:54
Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej nad jeziorem Tarpno w Grudziądzu Sebastian Opala 2020-04-17 12:12:27
Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej nad jeziorem Tarpno w Grudziądzu Sebastian Opala 2020-04-17 12:09:13
Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej nad jeziorem Tarpno w Grudziądzu Sebastian Opala 2020-04-17 12:09:01
Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej nad jeziorem Tarpno w Grudziądzu Sebastian Opala 2020-04-17 12:08:26
Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej nad jeziorem Tarpno w Grudziądzu Sebastian Opala 2020-04-17 12:07:43
Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej nad jeziorem Tarpno w Grudziądzu Sebastian Opala 2020-04-17 12:07:25
Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej nad jeziorem Tarpno w Grudziądzu Sebastian Opala 2020-04-17 12:07:09
Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej nad jeziorem Tarpno w Grudziądzu Sebastian Opala 2020-04-17 12:05:21
Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej nad jeziorem Tarpno w Grudziądzu Sebastian Opala 2020-04-17 12:05:07
Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej nad jeziorem Tarpno w Grudziądzu Sebastian Opala 2020-04-17 11:55:55
Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej nad jeziorem Tarpno w Grudziądzu Sebastian Opala 2020-04-17 11:55:47
Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej nad jeziorem Tarpno w Grudziądzu Sebastian Opala 2020-04-17 11:55:39
Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej nad jeziorem Tarpno w Grudziądzu Sebastian Opala 2020-04-17 11:55:16