herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 80/20 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej Tomasz Kopczyński 2020-10-09 09:01:52
ZARZĄDZENIE NR 76/20 w sprawie powołania komisji doraźnej do wyłonienia kandydatów na członków Grudziądzkiej Rady Seniorów Tomasz Kopczyński 2020-10-09 08:54:54
ZARZĄDZENIE NR 75/20 w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017 - 2023" - załącznika do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017 - 2023" Tomasz Kopczyński 2020-10-09 08:54:30
ZARZĄDZENIE NR 74/20 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Koordynacji Działań Instytucji na Rzecz Rodziny Tomasz Kopczyński 2020-10-09 08:53:52
ZARZĄDZENIE NR 73/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2020-10-09 08:53:08
ZARZĄDZENIE NR 72/20 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2020-10-09 08:52:30
ZARZĄDZENIE NR 71/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2020-10-09 08:52:09
ZARZĄDZENIE NR 70/20 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej Tomasz Kopczyński 2020-10-09 08:50:51
ZARZĄDZENIE NR 69/20 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Tomasz Kopczyński 2020-10-09 08:49:44
ZARZĄDZENIE NR 69/20 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Tomasz Kopczyński 2020-10-09 08:49:25
ZARZĄDZENIE NR 66/20 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie wsparcia w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w związku z realizacją resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020" Tomasz Kopczyński 2020-10-09 08:47:47
ZARZĄDZENIE NR 63/20 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie wsparcia w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w związku z realizacją resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020" Tomasz Kopczyński 2020-10-09 08:47:30
ZARZĄDZENIE NR 67/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2020-10-09 08:46:17
ZARZĄDZENIE NR 68/20 w sprawie określenia cen i opłat za korzystanie z urządzeń targowych oraz za usługi świadczone przez przedsiębiorcę prowadzącego targowiska na terenach stanowiących mienie gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2020-10-09 08:45:52
ZARZĄDZENIE NR 67/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2020-10-09 08:44:46
ZARZĄDZENIE NR 66/20 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie wsparcia w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w związku z realizacją resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020" Tomasz Kopczyński 2020-10-09 08:42:27
ZARZĄDZENIE NR 65/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok Tomasz Kopczyński 2020-10-09 08:40:38
ZARZĄDZENIE NR 64/20 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja szkoleń sportowych dzieci i młodzieży" Tomasz Kopczyński 2020-10-09 08:38:07
ZARZĄDZENIE NR 63/20 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie wsparcia w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w związku z realizacją resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020" Tomasz Kopczyński 2020-10-09 08:36:53
ZARZĄDZENIE NR 63/20 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie wsparcia w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w związku z realizacją resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020" Tomasz Kopczyński 2020-10-09 08:36:11
ZARZĄDZENIE NR 62/20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2020-10-09 08:33:12
Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania Budowa boiska szkolnego na terenie SP nr 17 Sebastian Opala 2020-10-09 08:28:44
Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania Budowa boiska szkolnego na terenie SP nr 17 Sebastian Opala 2020-10-09 08:28:32
Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania Budowa boiska szkolnego na terenie SP nr 17 Sebastian Opala 2020-10-09 08:28:23
Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania Budowa boiska szkolnego na terenie SP nr 17 Sebastian Opala 2020-10-09 08:28:13
Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania Budowa boiska szkolnego na terenie SP nr 17 Sebastian Opala 2020-10-09 08:28:01
ZARZĄDZENIE NR 61/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2020-10-09 08:27:57
Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania Budowa boiska szkolnego na terenie SP nr 17 Sebastian Opala 2020-10-09 08:26:49
Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania Budowa boiska szkolnego na terenie SP nr 17 Sebastian Opala 2020-10-09 08:20:22
Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania Budowa boiska szkolnego na terenie SP nr 17 Sebastian Opala 2020-10-09 08:15:54
Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania Budowa boiska szkolnego na terenie SP nr 17 Sebastian Opala 2020-10-09 08:15:26
Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania Budowa boiska szkolnego na terenie SP nr 17 Sebastian Opala 2020-10-09 08:10:54
V 2020 Piotr Mazur 2020-10-09 07:40:35
V 2020 Piotr Mazur 2020-10-09 07:39:49
VI 2020 korekta za 2019 Piotr Mazur 2020-10-09 07:38:38
V 2020 Piotr Mazur 2020-10-09 07:37:32
V 2020 Piotr Mazur 2020-10-09 07:36:14
V 2020 Piotr Mazur 2020-10-09 07:35:14
V 2020 Piotr Mazur 2020-10-09 07:34:31
V 2020 Piotr Mazur 2020-10-09 07:33:40