herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przeniesienie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 31 Józefa Podlaska 2020-06-25 19:00:35
Gosowanie korespondencyjne dla osób przebywajacych na kwarantannie Józefa Podlaska 2020-06-25 18:58:11
Przeniesienie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 31 Józefa Podlaska 2020-06-25 18:54:02
Zamawianie transportu dla osób niepełnosprawnych Józefa Podlaska 2020-06-25 18:44:55
XXIX Rady Miejskiej Grudziądza - 24 czerwca 2020 r. Anna Obuchowska 2020-06-25 10:10:05
XXIX Rady Miejskiej Grudziądza - 24 czerwca 2020 r. - dokument usunięty Anna Obuchowska 2020-06-25 10:06:03
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy poborcy w Wydziale Finansowym Tomasz Kopczyński 2020-06-25 10:03:55
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 2 września 2020 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzuprzy ul. Wilczej Katarzyna Kudlewska 2020-06-25 08:32:52
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 2 września 2020 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzuprzy ul. Wilczej Katarzyna Kudlewska 2020-06-25 08:32:40
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 13 sierpnia 2020 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Storczykowej Katarzyna Kudlewska 2020-06-25 08:32:00
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 13 sierpnia 2020 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Storczykowej Katarzyna Kudlewska 2020-06-25 08:31:43
XXIX Rady Miejskiej Grudziądza - 24 czerwca 2020 r. - dokument usunięty Anna Obuchowska 2020-06-25 08:03:36
XXX sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 30 czerwca 2020 r. Anna Obuchowska 2020-06-25 07:40:18
Kontrola finansowa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu. Robert Klimczuk 2020-06-24 14:58:12
ZARZĄDZENIE NR 196 /20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Dorota Kozyrska 2020-06-24 10:20:26
ZARZĄDZENIE NR 196 /20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Dorota Kozyrska 2020-06-24 09:32:52
Rejestr zgłoszeń budowy Marzena Goławska 2020-06-23 15:43:42
ZARZĄDZENIE NR 198/20 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jackowskiego Katarzyna Kudlewska 2020-06-23 15:34:01
Rejestr zgłoszeń budowy Marzena Goławska 2020-06-23 15:19:29
ZARZĄDZENIE NR 188/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok Tomasz Kopczyński 2020-06-23 13:26:10
ZARZĄDZENIE NR 174/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok Tomasz Kopczyński 2020-06-23 13:23:04
ZARZĄDZENIE NR 168/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok Tomasz Kopczyński 2020-06-23 13:22:51
ZARZĄDZENIE NR 174/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok Tomasz Kopczyński 2020-06-23 13:22:13
ZARZĄDZENIE NR 168/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok Tomasz Kopczyński 2020-06-23 13:17:33
ZARZĄDZENIE NR 195/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok Sylwia Szczęsna 2020-06-23 11:50:15
Sprawozdanie finansowe - Przedszkole Miejskie Mniszek Katarzyna Wiśniewska 2020-06-23 11:44:22
Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, położonych w Grudziądzu przy ulicy Szarotkowej Dorota Kozyrska 2020-06-23 11:25:22
Dostawa pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-06-23 09:41:33
Dostawa pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-06-23 09:03:59
Dostawa pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-06-23 09:03:17
Dostawa pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-06-23 09:02:23
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 14 sierpnia 2020 r. na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Skarbu Państwa Katarzyna Kudlewska 2020-06-23 08:46:09
ZARZĄDZENIE NR 197/20 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2020-06-23 08:19:23
Utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych, tramwajowych i autobusowo-tramwajowych na terenie gminy-miasto Grudziądz Sebastian Opala 2020-06-23 08:06:03
zakończony - konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu Ligia Bartos 2020-06-22 15:37:35
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku oraz o możliwości zapoznania się z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy na zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego (piwnicy) zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym, na cele mieszkalne, na działkach nr 13, 14, 15, 17/2 w obrębie 39, położonych przy ul. Kościuszki w Grudziądzu. Sylwia Walter 2020-06-22 13:32:19
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji, polegającej nadbudowie budynku biurowo - administracyjnego, na działkach nr 1/56, 1/57, 1/58 w obrębie nr 10, położonych przy ul. Mieszka I 7A w Grudziądzu, do Miejskiego Konserwatora Zabytków, celem uzgodnienia. Ewa Gużyńska 2020-06-22 13:25:28
Dane kontaktowe i godziny pracy GBS Piotr Mazur 2020-06-22 12:06:08
Wykaz stosowanych skrótów i pojęć Piotr Mazur 2020-06-22 11:47:05
Terminy i organizacja PSR 2020 Piotr Mazur 2020-06-22 11:46:34