herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Komisja mieszkaniowa - 1 lipca 2020 r Anna Obuchowska 2020-06-22 11:11:28
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy poborcy w Wydziale Finansowym Tomasz Kopczyński 2020-06-22 10:07:08
Zgromadzenie w trybie uproszczonym 23.06.2020 r. Krzysztof Hermański 2020-06-22 09:51:24
Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do PSR 2020 Piotr Mazur 2020-06-22 08:19:27
Formularz - nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 r Piotr Mazur 2020-06-22 08:17:49
Kontrola finansowa w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu. Robert Klimczuk 2020-06-19 13:02:08
Komisja Budżetu i Polityki Gospodarczej - 25 czerwca 2020 r. Anna Obuchowska 2020-06-19 11:51:04
Karty kąpielisk 2020 Marta Wiśniewska 2020-06-19 11:20:29
Rejestr zgłoszeń budowy Marzena Goławska 2020-06-19 10:22:10
Wyniki finansowe za 2019 rok Elżbieta Kowalska 2020-06-19 08:28:12
Grudziadzki Park Przemysłowy Spółka z o.o. Elżbieta Kowalska 2020-06-19 08:25:29
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych przez podmioty odbierające odpady komunalne na rzecz gminy-miasta Grudziądz Anna Pawłowska 2020-06-19 08:20:51
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych przez podmioty odbierające odpady komunalne na rzecz gminy-miasta Grudziądz Anna Pawłowska 2020-06-19 08:20:46
Uchwała nr 12/2020 ZZW GPP Sp. z o.o.z dnia 15-06-2020 r. w sp[rawie zmian do zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu GPP Sp.z o.o. Elżbieta Kowalska 2020-06-19 07:53:26
ZARZĄDZENIE NR 193/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2020-06-19 07:41:44
ZARZĄDZENIE NR 192/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2020-06-19 07:41:37
ZARZĄDZENIE NR 191/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2020-06-19 07:41:28
ZARZĄDZENIE NR 193/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2020-06-19 07:40:19
ZARZĄDZENIE NR 192/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2020-06-19 07:38:35
ZARZĄDZENIE NR 191/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2020-06-19 07:37:11
RODO klauzula - nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych Piotr Mazur 2020-06-18 14:50:17
Rejestr interpelacji Anna Obuchowska 2020-06-18 14:42:20
68. Interpelacja radnych Klubu Koalcja Obywatelska Anna Obuchowska 2020-06-18 14:40:48
"RODO" Piotr Mazur 2020-06-18 14:38:27
ZARZĄDZENIE NR 190/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok Sylwia Szczęsna 2020-06-18 14:33:22
Plakaty PSR2020 Piotr Mazur 2020-06-18 14:10:58
ustawa o PSR2020 Piotr Mazur 2020-06-18 14:09:23
Zarządzenie Prezydenta Grudziądza Nr 186/20 w sprawie powołania GBS do przeprowadzenia PSR2020 Piotr Mazur 2020-06-18 14:06:02
Ważne informacje i terminy dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego2020 Piotr Mazur 2020-06-18 13:47:49
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w PSR2020 Piotr Mazur 2020-06-18 13:47:04
Rejestr interpelacji Anna Obuchowska 2020-06-18 13:45:11
Promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020 Piotr Mazur 2020-06-18 13:43:26
Podstawy prawne Piotr Mazur 2020-06-18 13:42:53
ZARZĄDZENIE Nr 170/20 w sprawie nabycia na rzecz gminy -miasto Grudziądz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Jaśminowej Katarzyna Kudlewska 2020-06-18 13:26:10
ZARZĄDZENIE Nr 170/20 w sprawie nabycia na rzecz gminy -miasto Grudziądz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Jaśminowej Katarzyna Kudlewska 2020-06-18 13:25:53
70. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego Anna Obuchowska 2020-06-18 13:24:33
UCHWAŁA NR XX/188/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie "Programu współpracy gminy - miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 09:23:13
Rejestr zgłoszeń budowy Marzena Goławska 2020-06-18 08:54:58
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:52:46
Łączny bilans jednostek budżetowych Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:52:28