herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IV 2019 Piotr Mazur 2019-10-16 11:19:23
VII 2019 korekta za 2018 Piotr Mazur 2019-10-16 09:23:13
IV 2019 Piotr Mazur 2019-10-16 09:22:16
IV 2019 Piotr Mazur 2019-10-16 09:20:06
IV 2019 Piotr Mazur 2019-10-16 09:19:10
IV 2019 Piotr Mazur 2019-10-16 09:18:25
IV 2019 Piotr Mazur 2019-10-16 08:16:29
Katarzyna Kminikowska - Kierownik Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Piotr Mazur 2019-10-16 08:14:59
Małgorzata Gackowska - Zastepca Kierownika Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Piotr Mazur 2019-10-16 08:14:36
IV 2019 Piotr Mazur 2019-10-15 16:54:17
IV 2019 Piotr Mazur 2019-10-15 16:53:42
IV 2019 Piotr Mazur 2019-10-15 16:52:56
IV 2019 Piotr Mazur 2019-10-15 16:52:24
IV 2019 Piotr Mazur 2019-10-15 16:51:45
IV 2019 Piotr Mazur 2019-10-15 16:51:11
IV 2019 Piotr Mazur 2019-10-15 16:50:12
IV 2019 Piotr Mazur 2019-10-15 16:49:31
IV 2019 Piotr Mazur 2019-10-15 15:58:28
IV 2019 Piotr Mazur 2019-10-15 15:55:34
IV 2019 Piotr Mazur 2019-10-15 15:54:56
IV 2019 Piotr Mazur 2019-10-15 15:53:44
IV 2019 Piotr Mazur 2019-10-15 15:52:49
IV 2019 Piotr Mazur 2019-10-15 15:52:00
IV 2019 Piotr Mazur 2019-10-15 15:51:02
IV 2019 Piotr Mazur 2019-10-15 15:50:03
IV 2019 Piotr Mazur 2019-10-15 15:49:10
IV 2019 Piotr Mazur 2019-10-15 15:47:43
IV 2019 Piotr Mazur 2019-10-15 15:46:58
ZARZĄDZENIE NR 428/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Milena Kubik 2019-10-15 14:52:18
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 15.10.2019r. decyzji Nr 10/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej średniego napięcia SN15kV na działkach: nr 47/2, 54, 115 w obrębie 124, dz. nr 5 w obrębie 119, położonych przy ul. Miłoleśnej w Grudziądzu. Sylwia Walter 2019-10-15 14:40:21
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Milena Kubik 2019-10-15 14:13:47
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Grudziądza Magdalena Walczak 2019-10-15 12:34:51
Barbara Agnieszka Szczepanik - Referent w Referacie Komunikacji w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Piotr Mazur 2019-10-15 12:23:22
Anna Nowak - Referent w Referacie Komunikacji w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Piotr Mazur 2019-10-15 12:22:43
Grażyna Maria Piotrowicz - Podinspektor w Referacie Komunikacji w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Piotr Mazur 2019-10-15 12:22:18
Alina Elżbieta Zaworska - Podinspektor w Referacie Komunikacji w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Piotr Mazur 2019-10-15 12:21:54
Iwona Katarzyna Klimek - Podinspektor w Referacie Komunikacji w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Piotr Mazur 2019-10-15 12:21:34
Dominika Magdalena Figańska - Inspektor w Referacie Komunikacji w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Piotr Mazur 2019-10-15 12:21:15
Edyta Maria Malinowska - Inspektor w Referacie Komunikacji w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Piotr Mazur 2019-10-15 12:21:01
Mariusz Łukasz Sonnenfeld - Inspektor w Referacie Komunikacji w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Piotr Mazur 2019-10-15 12:20:47