herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
V 2020 Piotr Mazur 2020-10-07 15:16:10
V 2020 Piotr Mazur 2020-10-07 15:15:29
Anna Nowak - Podinspektor w Referacie Komunikacji w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Piotr Mazur 2020-10-07 15:14:17
V 2020 Piotr Mazur 2020-10-07 15:13:38
Dostawa wyrobów medycznych dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę - miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-10-07 11:19:59
ZARZĄDZENIE NR 355/20 zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanejw księdze wieczystej KW nr TO1U/00051554/1, na rzecz gminy-miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2020-10-07 11:00:07
ZARZĄDZENIE NR 354/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2020-10-07 10:57:56
ZARZĄDZENIE NR 354/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2020-10-07 10:57:31
Dostawa wyrobów medycznych dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę - miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-10-07 10:50:35
Dostawa wyrobów medycznych dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę - miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-10-07 10:50:26
Dostawa wyrobów medycznych dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę - miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu - dokument usunięty Beata Dudziak 2020-10-07 10:48:55
Dostawa wyrobów medycznych dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę - miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu - dokument usunięty Beata Dudziak 2020-10-07 10:48:17
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 7 października 2020r. na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność gminy - miasto Grudziądz, położonego przy ulicy Legionów 30a lokal mieszkalny nr 3 - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2020-10-07 10:47:40
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 6 października 2020 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu, położonej w Grudziądzu przy ulicy Szpitalnej - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2020-10-07 10:47:12
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 6 października 2020 r. na ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego i sprzedaż lokalu użytkowego, stanowiącego własność gminy - miasto Grudziądz, położonego przy ulicy Ikara 4 lokal użytkowy nr 5 - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2020-10-07 10:47:07
ZARZĄDZENIE NR 352/20 w sprawie Procedury postępowania w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Magdalena Walczak 2020-10-07 09:27:36
Otwarty konkurs ofert z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Milena Kubik 2020-10-07 08:57:06
ZARZĄDZENIE NR 353/20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Milena Kubik 2020-10-07 08:49:14
Otwarty konkurs ofert z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Milena Kubik 2020-10-07 08:37:55
Wykonanie projektu aranżacji wystawy stałej nowo tworzonego Muzeum Handlu Wiślanego FLIS w ramach projektu "Dostosowanie grudziądzkich spichlerzy do pełnienia funkcji na rzecz kultury" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją aranżacji wystawy Anna Pawłowska 2020-10-07 08:23:35
Wykonanie projektu aranżacji wystawy stałej nowo tworzonego Muzeum Handlu Wiślanego FLIS w ramach projektu "Dostosowanie grudziądzkich spichlerzy do pełnienia funkcji na rzecz kultury" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją aranżacji wystawy Anna Pawłowska 2020-10-07 08:23:31
Wykonanie projektu aranżacji wystawy stałej nowo tworzonego Muzeum Handlu Wiślanego FLIS w ramach projektu "Dostosowanie grudziądzkich spichlerzy do pełnienia funkcji na rzecz kultury" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją aranżacji wystawy Anna Pawłowska 2020-10-07 08:23:27
Wykonanie projektu aranżacji wystawy stałej nowo tworzonego Muzeum Handlu Wiślanego FLIS w ramach projektu "Dostosowanie grudziądzkich spichlerzy do pełnienia funkcji na rzecz kultury" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją aranżacji wystawy Anna Pawłowska 2020-10-07 08:23:20
Wykonanie projektu aranżacji wystawy stałej nowo tworzonego Muzeum Handlu Wiślanego FLIS w ramach projektu "Dostosowanie grudziądzkich spichlerzy do pełnienia funkcji na rzecz kultury" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją aranżacji wystawy Anna Pawłowska 2020-10-07 08:23:13
Wykonanie projektu aranżacji wystawy stałej nowo tworzonego Muzeum Handlu Wiślanego FLIS w ramach projektu "Dostosowanie grudziądzkich spichlerzy do pełnienia funkcji na rzecz kultury" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją aranżacji wystawy Anna Pawłowska 2020-10-07 08:17:55
Dostawa pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-10-07 08:16:11
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2020-10-07 07:43:46
REJESTR - tabela Elwira Chodyna-Eriksson 2020-10-06 16:37:18
P4 Sp. z o.o. GRU0002A ul. Sobieskiego 6 Elwira Chodyna-Eriksson 2020-10-06 16:35:49
ZARZĄDZENIE NR 351/20 sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w zakresie dochodzenia należności pieniężnych wynikających z zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu Ligia Bartos 2020-10-06 16:28:17
Wyniki finansowe za 2019 r. Beata Kulpa 2020-10-06 14:46:49
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu Beata Kulpa 2020-10-06 14:45:28
Komisja mieszkaniowa - 14 października 2020 r. Tomasz Kopczyński 2020-10-06 14:15:07
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 5 października 2020 roku decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej przy ul. Kalinkowej 1C (dz. nr 51/117 obr. 100) w Grudziądzu. Marta Wiśniewska 2020-10-06 13:19:29
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 5 października 2020 roku decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej przy ul. Kalinkowej 1C (dz. nr 51/117 obr. 100) w Grudziądzu. Marta Wiśniewska 2020-10-06 13:19:04
Wyniki finansowe za 2019 rok Elżbieta Kowalska 2020-10-06 12:22:02
Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Spółka z o.o. Elżbieta Kowalska 2020-10-06 12:20:50
ZARZĄDZENIE NR 349/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok Sylwia Szczęsna 2020-10-06 10:44:36
Dostawa pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-10-06 10:38:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz Tomasz Kopczyński 2020-10-05 14:57:25