herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
U N I E W A Ż N I O N O Wykonanie placów zabaw przy ul. Legionów, ul. Łęgi i ul. Skarżyńskiego w Grudziądzu w ramach zadania: Utworzenie stref rekreacji i rozwoju ruchowego dla grudziądzkich dzieci Grażyna Kondek 2008-08-13 09:37:28
U N I E W A Ż N I O N O Wykonanie placów zabaw przy ul. Legionów, ul. Łęgi i ul. Skarżyńskiego w Grudziądzu w ramach zadania: Utworzenie stref rekreacji i rozwoju ruchowego dla grudziądzkich dzieci Grażyna Kondek 2008-08-13 09:36:49
- dokument usunięty Grażyna Kondek 2008-08-13 08:55:49
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Tomasz Kopczyński 2008-08-12 15:43:18
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dokument usunięty Michał Heyka 2008-08-12 14:46:03
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dokument usunięty Michał Heyka 2008-08-12 14:38:47
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Tczewskiej, Elbląskiej i Kruszelnickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Tarpno w Grudziądzu Romualda Rudnik 2008-08-12 12:44:07
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Tczewskiej, Elbląskiej i Kruszelnickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Tarpno w Grudziądzu Romualda Rudnik 2008-08-12 12:43:50
Zarządzenie Nr 277/08 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Al. 23 Stycznia... Dorota Kozyrska 2008-08-12 12:00:56
Zarządzenie Nr 277/08 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Al. 23 Stycznia... Dorota Kozyrska 2008-08-12 11:58:37
Informacje ogólne - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-08-12 09:33:59
Zarządzenie Nr 281/08 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Tomasz Kopczyński 2008-08-12 09:00:50
Zarządzenie Nr 281/08 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Tomasz Kopczyński 2008-08-12 09:00:07
Zarządzenie Nr 281/08 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Tomasz Kopczyński 2008-08-12 08:55:27
Zarządzenie Nr 279/08 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz... Tomasz Kopczyński 2008-08-12 08:49:25
Zarządzenie Nr 278/08 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza. Tomasz Kopczyński 2008-08-12 08:48:56
Zarządzenie Nr 278/08 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza. Tomasz Kopczyński 2008-08-12 08:48:12
Zarządzenie Nr 280/08 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza do spraw utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2008-08-12 08:43:22
Zarządzenie Nr 280/08 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza do spraw utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2008-08-12 08:43:09
Zarządzenie Nr 276/08 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz... Tomasz Kopczyński 2008-08-12 08:29:42
Informacje ogólne - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-08-11 14:15:45
Informacje ogólne - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-08-11 12:49:19
Informacje ogólne - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-08-11 12:43:49
Informacje ogólne - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-08-11 12:33:49
Informacje ogólne - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-08-11 12:32:24
Informacje ogólne - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-08-11 12:27:07
Zarządzenie Nr 278/08 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza. Beata Pawska 2008-08-11 12:21:27
Stanisława Rokicka - Skarbnik Miasta 2003 - 2007 - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-08-11 10:44:51
Stanisława Rokicka - Skarbnik Miasta 2003 - 2007 - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-08-11 10:44:17
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dokument usunięty Michał Heyka 2008-08-11 10:14:12
Przebudowa Rowu Hermana wraz ze zbiornikiem retencyjnym przy ul. Zawiłej w Grudziądzu Romualda Rudnik 2008-08-08 15:10:40
Katarzyna Bozińska - Sekretarz Miasta 2006 - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-08-08 13:54:42
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Przebudowa budynku internatu szkół rolniczych na mieszkania socjalne wraz ze związaną z nim infrastrukturą techniczną i małą architekturą przy ul. Lipowej 35 w Grudziądzu Romualda Rudnik 2008-08-08 13:49:21
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dokument usunięty Michał Heyka 2008-08-08 10:38:36
Protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej Grudziądza odbytej w dniu 6 sieprnia 2008 Katarzyna Stellmacher 2008-08-08 08:36:55
Uchwała Nr XXVI/87/08 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Katarzyna Stellmacher 2008-08-08 06:50:59
UNIEWAŻNIENIE Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Tczewskiej, Elbląskiej i Kruszelnickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Tarpno w Grudziądzu Romualda Rudnik 2008-08-07 13:55:23
UNIEWAŻNIENIE Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę toru kolarskiego wraz z zapleczem przy ul. Konarskiego w Grudziądzu Romualda Rudnik 2008-08-07 13:52:06
Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Szkole Podstawowej Nr 18 przy ul. Dąbrówki 7 w Grudziądzu Romualda Rudnik 2008-08-07 13:51:35
Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Szkole Podstawowej Nr 18 przy ul. Dąbrówki 7 w Grudziądzu Romualda Rudnik 2008-08-07 13:51:17