herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa sprzętu laboratoryjnego, optycznego i precyzyjnego dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-04-15 14:11:33
Dostawa sprzętu laboratoryjnego, optycznego i precyzyjnego dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-04-15 14:11:14
Dostawa sprzętu laboratoryjnego, optycznego i precyzyjnego dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-04-15 14:11:03
ZARZĄDZENIE NR 133/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Milena Kubik 2020-04-15 14:09:33
Dostawa sprzętu laboratoryjnego, optycznego i precyzyjnego dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-04-15 14:08:42
Dostawa sprzętu laboratoryjnego, optycznego i precyzyjnego dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-04-15 14:08:28
Dostawa sprzętu laboratoryjnego, optycznego i precyzyjnego dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-04-15 14:07:45
Dostawa sprzętu laboratoryjnego, optycznego i precyzyjnego dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-04-15 14:07:37
Dostawa sprzętu laboratoryjnego, optycznego i precyzyjnego dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-04-15 14:07:21
Dostawa sprzętu laboratoryjnego, optycznego i precyzyjnego dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-04-15 14:07:09
Dostawa sprzętu laboratoryjnego, optycznego i precyzyjnego dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-04-15 14:06:26
Dostawa sprzętu laboratoryjnego, optycznego i precyzyjnego dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-04-15 14:05:44
Dostawa pomocy naukowych na potrzeby laboratoriów dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-04-15 14:05:06
Dostawa pomocy naukowych na potrzeby laboratoriów dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-04-15 14:05:02
Dostawa pomocy naukowych na potrzeby laboratoriów dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-04-15 14:04:53
Dostawa pomocy naukowych na potrzeby laboratoriów dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-04-15 14:01:53
Dostawa sprzętu laboratoryjnego, optycznego i precyzyjnego dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-04-15 14:01:22
Dostawa sprzętu laboratoryjnego, optycznego i precyzyjnego dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-04-15 14:01:17
Dostawa sprzętu laboratoryjnego, optycznego i precyzyjnego dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-04-15 13:49:49
Dostawa sprzętu laboratoryjnego, optycznego i precyzyjnego dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-04-15 11:24:03
Dostawa sprzętu laboratoryjnego, optycznego i precyzyjnego dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-04-15 11:23:57
Petycja 7 Józefa Podlaska 2020-04-15 10:14:09
Petycja 7 Józefa Podlaska 2020-04-15 10:10:19
ZARZĄDZENIE NR 135/2020 PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 14 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakazu wstępu do Lasów Komunalnych Miasta Grudziądz znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Elwira Chodyna-Eriksson 2020-04-15 08:54:54
Kontrola finansowa w Olimpii Grudziądz S.A. Robert Klimczuk 2020-04-15 08:16:27
Kontrola finansowa w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlonego Miasta Grudziądza. Robert Klimczuk 2020-04-15 08:15:06
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 9 kwietnia 2020 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu prz ul. Storczykowej - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2020-04-15 08:08:23
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 27 marca 2020 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ulicy Sosnkowskiego - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2020-04-15 08:08:17
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 20 maja 2020 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Sosnkowskiego - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2020-04-15 08:08:10
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 20 maja 2020 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Sosnkowskiego - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2020-04-15 08:07:58
ZARZĄDZENIE NR 136/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok Tomasz Kopczyński 2020-04-14 13:41:39
Informacja dla komitetów wyborczych o dodatkowym terminie na zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Józefa Podlaska 2020-04-14 12:34:48
ZARZĄDZENIE NR 127/20 w sprawie zakazu wstępu do Lasów Komunalnych Miasta Grudziądz znajdujących się w granicach administracyjnych miasta. Tomasz Kopczyński 2020-04-14 10:23:36
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 132/20 Katarzyna Kudlewska 2020-04-14 08:18:03
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 132/20 Katarzyna Kudlewska 2020-04-14 08:17:43
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Łyskowskiego. Załącznik do Zarządzenia nr 132/20 Katarzyna Kudlewska 2020-04-14 08:17:34
ZARZĄDZENIE NR 131/20 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości Katarzyna Kudlewska 2020-04-14 08:16:20
ZARZĄDZENIE NR 132/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2020-04-14 08:15:30
ZARZĄDZENIE NR 132/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2020-04-14 08:15:19
ZARZĄDZENIE NR 130/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok Sylwia Szczęsna 2020-04-10 09:41:48