herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 344/20 w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Tomasz Kopczyński 2020-10-05 14:33:15
ZARZĄDZENIE NR 343/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok Tomasz Kopczyński 2020-10-05 14:30:29
październik Tomasz Kopczyński 2020-10-05 14:22:48
UCHWAŁA NR XXXIII/277/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu Józefa Podlaska 2020-10-05 12:38:56
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza. Małgorzata Kuklińska 2020-10-05 10:59:03
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza. Małgorzata Kuklińska 2020-10-05 10:57:21
Infomacja o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych - Utrzymanie czystości terenów zielonych w Grudziądzu na terenie obiekt IV i VI Anna Pawłowska 2020-10-05 10:37:59
Informacja o zamiarze zawarcia umowy Anna Pawłowska 2020-10-05 10:34:20
Informacja o zamiarze zawarcia umowy Anna Pawłowska 2020-10-05 10:32:29
Informacja o zamiarze zawarcia umowy Anna Pawłowska 2020-10-05 10:32:18
Informacja o zamiarze zawarcia umowy - dokument usunięty Anna Pawłowska 2020-10-05 10:20:44
Informacja o zamiarze zawarcia umowy - dokument usunięty Anna Pawłowska 2020-10-05 10:13:14
Informacja o zamiarze zawarcia umowy - dokument usunięty Anna Pawłowska 2020-10-05 10:12:44
UCHWAŁA NR XXXIII/287/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy - miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania Józefa Podlaska 2020-10-05 09:30:04
Rejestr interpelacji Anna Obuchowska 2020-10-05 09:28:28
UCHWAŁA NR XXXIII/286/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi położonej na terenie miasta Grudziądza do kategorii dróg powiatowych oraz włączenia jej do przebiegu drogi powiatowej 3133C Józefa Podlaska 2020-10-05 09:27:57
UCHWAŁA NR XXXIII/285/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza Józefa Podlaska 2020-10-05 09:27:12
79. Interpelacja Klubu radnych PiS Anna Obuchowska 2020-10-05 09:26:40
UCHWAŁA NR XXXIII/284/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych Józefa Podlaska 2020-10-05 09:26:13
79. Interpelacja Klubu radnych PiS Anna Obuchowska 2020-10-05 09:25:56
UCHWAŁA NR XXXIII/283/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Józefa Podlaska 2020-10-05 09:25:24
UCHWAŁA NR XXXIII/282/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez gminę-miasto Grudziądz długoterminowej pożyczki z budżetu państwa oraz ustanowienia zabezpieczenia w formie weksli własnych in blanco Józefa Podlaska 2020-10-05 09:24:41
UCHWAŁA NR XXXIII/281/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2020-2049 Józefa Podlaska 2020-10-05 09:23:57
UCHWAŁA NR XXXIII/280/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok Józefa Podlaska 2020-10-05 09:23:12
UCHWAŁA NR XXXIII/279/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu postępowania naprawczego gminy-miasto Grudziądz Józefa Podlaska 2020-10-05 09:22:22
UCHWAŁA NR XXXIII/278/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu Józefa Podlaska 2020-10-05 09:21:17
UCHWAŁA NR XXXIII/277/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu Józefa Podlaska 2020-10-05 09:20:28
UCHWAŁA NR XXXIII/276/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu za 2019 rok Józefa Podlaska 2020-10-05 09:18:43
UCHWAŁA NR XXXIII/275/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej drodze publicznej na terenie miasta Grudziądza Józefa Podlaska 2020-10-05 09:17:15
Gminna Ewidencja Zabytków Tomasz Kopczyński 2020-10-02 12:32:57
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 4 grudnia 2020 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy ? miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Łęgi Katarzyna Kudlewska 2020-10-02 09:12:25
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 29 września 2020 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy -miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Lotniczej - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2020-10-02 09:11:39
Ogłoszenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn 0,20 m, PE długości około L = 137 m; na działce nr 1/68 w obrębie nr 10, położonej przy ul. Mieszka I w Grudziądzu. Ewa Gużyńska 2020-10-01 14:49:20
XXXIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 30 września 2020 r. Anna Obuchowska 2020-10-01 12:54:32
2. Zapytanie Klubu SOG Anna Obuchowska 2020-10-01 12:51:31
Zgromadzenie w trybie uproszczonym 03.10.2020 r. Krzysztof Hermański 2020-10-01 12:49:07
Zgromadzenie w trybie uproszczonym 03.10.2020 r. Krzysztof Hermański 2020-10-01 12:48:18
Koordynator do spraw dostępności Tomasz Kopczyński 2020-10-01 10:18:14
Koordynator do spraw dostępności Tomasz Kopczyński 2020-10-01 10:17:48
Koordynator do spraw dostępności Tomasz Kopczyński 2020-10-01 10:16:51