herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nadzór Budowlany Tomasz Kopczyński 2008-03-26 08:43:36
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Grudziądza Tomasz Kopczyński 2008-03-26 08:34:42
Uchwała Nr XXI/17/08 w sprawie powołania radnej do składu osobowego komisji Edukacji Rady Miejskiej Grudziądza Tomasz Kopczyński 2008-03-25 16:32:55
Uchwała Nr XXI/16/08 w sprawie odwołania radnej ze składu osobowego Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej Grudziądza Tomasz Kopczyński 2008-03-25 16:32:33
Uchwała Nr XXI/15/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2008-03-25 16:32:27
Uchwała Nr XXI/14/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2008-03-25 16:32:21
Uchwała Nr XXI/13/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę-miasto Grudziądz umowy o współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie przystąpienia i realizacji projektu "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiat Toruński funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy. Tomasz Kopczyński 2008-03-25 16:32:15
Uchwała Nr XXI/12/08 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy-miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania Tomasz Kopczyński 2008-03-25 16:32:09
Uchwała Nr XXI/10/08 zmieniająca Uchwałę Nr VI/12/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2008-03-25 16:31:46
Uchwała Nr XXI/9/08 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 9 przy ul. Paderewskiego 10 w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2008-03-25 16:31:40
Uchwała Nr XXI/8/08 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 7 przy ul. Mikołaja z Ryńska 6 w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2008-03-25 16:31:33
Uchwała Nr XXI/7/08 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2008-03-25 16:31:27
Uchwała Nr XXI/6/08 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądfzu, ul. Lipowa 33 Tomasz Kopczyński 2008-03-25 16:31:21
Uchwała Nr XXI/5/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę- miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2008-03-25 16:31:15
Aleksandra Maria Ciżnicka - Dyrektor Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-03-25 13:48:12
Anna Janosz - Kierownik Centrum Kultury Teatr - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-03-25 13:40:40
Anna Janosz - Dyrektor Centrum Kultury Teatr - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-03-25 13:40:37
Anna Janosz - Dyrektor Centrum Kultury Teatr - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-03-25 13:40:26
Anna Janosz - Dyrektor Centrum Kultury Teatr - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-03-25 13:40:16
Anna Janosz - Kierownik Centrum Kultury Teatr - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-03-25 13:40:10
Ryszard Boguwolski - Dyrektor Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2008-03-25 13:26:57
Kultura i Rekreacja Tomasz Kopczyński 2008-03-25 13:24:54
Biblioteka Miejska im. W. Kulerskiego Tomasz Kopczyński 2008-03-25 13:15:44
Biblioteka Miejska im. W. Kulerskiego Tomasz Kopczyński 2008-03-25 12:58:45
Centrum Kultury Teatr Tomasz Kopczyński 2008-03-25 12:51:06
Centrum Kultury Teatr Tomasz Kopczyński 2008-03-25 12:50:38
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi Tomasz Kopczyński 2008-03-25 12:49:22
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi Tomasz Kopczyński 2008-03-25 12:41:49
Zarządzenie Nr 87/08 w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Grudziądzu ... Tomasz Kopczyński 2008-03-25 11:00:43
Zarządzenie Nr 86/08 w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z jednorazowym pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień. Tomasz Kopczyński 2008-03-25 11:00:34
Zarządzenie Nr 85/08 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu. Tomasz Kopczyński 2008-03-25 11:00:26
Kontrola biletów w pojazdach komunikacji publicznej Romualda Rudnik 2008-03-25 11:00:25
Zarządzenie Nr 79 /08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Grudziądz... Tomasz Kopczyński 2008-03-25 11:00:16
Zarządzenie Nr 74/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Regionalny Szpital... Tomasz Kopczyński 2008-03-25 11:00:08
Zarządzenie Nr 73/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Jodłowej... Tomasz Kopczyński 2008-03-25 10:59:59
Zarządzenie Nr 69/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz... Tomasz Kopczyński 2008-03-25 10:59:46
Zarządzenie Nr 68 /2008 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasta Grudziądz przeznaczonych do zbycia... Tomasz Kopczyński 2008-03-25 10:59:38
Zarządzenie Nr 67/08 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza. Tomasz Kopczyński 2008-03-25 10:59:29
Zarządzenie Nr 65 /08 w sprawie obciażenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności... Tomasz Kopczyński 2008-03-25 10:59:14
Zarządzenie Nr 64/08 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok Tomasz Kopczyński 2008-03-25 10:59:05