herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Koordynator do spraw dostępności Tomasz Kopczyński 2020-10-01 10:15:19
Koordynator do spraw dostępności (zakładka menu) Tomasz Kopczyński 2020-10-01 10:12:23
Koordynator do spraw dostępności (zakładka menu) Tomasz Kopczyński 2020-10-01 10:12:14
2. Zapytanie Klubu SOG Anna Obuchowska 2020-10-01 10:04:35
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych przez podmioty odbierające odpady komunalne na rzecz gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-10-01 09:29:26
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych przez podmioty odbierające odpady komunalne na rzecz gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-10-01 09:29:23
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych przez podmioty odbierające odpady komunalne na rzecz gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-10-01 09:27:16
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych przez podmioty odbierające odpady komunalne na rzecz gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-10-01 09:27:13
XXXIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza 30 września 2020 r. Sylwia Szczęsna 2020-10-01 08:14:29
ZARZĄDZENIE NR 346/20 w sprawie powołania Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności Beata Dąbrowska 2020-09-30 13:50:32
ZARZĄDZENIE NR 345/20 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Sylwia Szczęsna 2020-09-30 12:52:20
ZARZĄDZENIE NR 345/20 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Sylwia Szczęsna 2020-09-30 12:49:36
ZARZĄDZENIE NR 345/20 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Sylwia Szczęsna 2020-09-30 12:48:56
Dostawę mebli laboratoryjnych dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę - miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-09-30 12:06:50
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku Sylwia Szczęsna 2020-09-30 12:06:10
Konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022 Milena Kubik 2020-09-30 12:04:47
ZARZĄDZENIE NR 330/20 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Sylwia Szczęsna 2020-09-30 12:04:29
ZARZĄDZENIE NR 348/20 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Grudziądza konsultacji projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022 Milena Kubik 2020-09-30 12:02:45
Dyrektor Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Czapskiego w Grudziądzu ogłasza termin egzaminu wstępnego do Liceum Sztuk Plastycznych Kamilla Wiśniewska 2020-09-30 11:37:49
Stawka żywieniowa w przedszkolach miejskich w lipcu i sierpniu 2020 roku Kamilla Wiśniewska 2020-09-30 11:37:38
Stawka żywieniowa w przedszkolach miejskich w październiku 2020 roku Kamilla Wiśniewska 2020-09-30 11:37:07
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta w Biurze Prezydenta Tomasz Kopczyński 2020-09-30 09:57:38
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Biurze Informatyki Tomasz Kopczyński 2020-09-30 09:53:59
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza piąte przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 25 września 2020 r.na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ulicy Storczykowej - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2020-09-30 09:51:59
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 24 września 2020 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Droga Mazowiecka - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2020-09-30 09:51:48
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Funduszy Europejskich Tomasz Kopczyński 2020-09-30 09:50:26
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Biurze Informatyki Tomasz Kopczyński 2020-09-30 09:45:40
Obwieszczenie Prezydent Grudziądza o wydaniu w dniu 28 września 2020 roku decyzji zezwalającej na usunięcie drzew gatunku jarząb pospolity o obwodzie pnia 56 cm, żywotnik zachodni o obwodzie pnia 57 cm z terenu nieruchomości położonej przy ul. Chełmińskiej 78 (dz. nr 51/117, obręb 100) w Grudziądzu. Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2020-09-29 16:00:11
Obwieszczenie Prezydent Grudziądzao wydaniu w dniu 28 września 2020 roku decyzji zezwalającej na usunięcie drzew gatunku jarząb pospolity o obwodach pni 63 cm, 61 cm i 51 cm z terenu nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej, Chełmińskiej, Ciołkowskiego (dz. nr 51/117, obręb 100) w Grudziądzu Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2020-09-29 15:58:42
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza - obiekt IV i VI Anna Pawłowska 2020-09-29 12:56:10
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Grudziądza - obiekt IV i VI Anna Pawłowska 2020-09-29 12:56:04
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Legionów. Załącznik do Zarządzenia nr 342/2020 Katarzyna Kudlewska 2020-09-29 11:29:40
ZARZĄDZENIE NR 342/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2020-09-29 11:27:46
ZARZĄDZENIE NR 342/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2020-09-29 11:24:28
ZARZĄDZENIE NR 340/20 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00051554/1 na rzecz gminy-miasto Grudziądz. Katarzyna Kudlewska 2020-09-29 11:22:31
ZARZĄDZENIE NR 341/20 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej Katarzyna Kudlewska 2020-09-29 11:19:38
Wykonanie projektu aranżacji wystawy stałej nowo tworzonego Muzeum Handlu Wiślanego FLIS w ramach projektu "Dostosowanie grudziądzkich spichlerzy do pełnienia funkcji na rzecz kultury" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją aranżacji wystawy Anna Pawłowska 2020-09-28 11:55:00
Wykonanie projektu aranżacji wystawy stałej nowo tworzonego Muzeum Handlu Wiślanego FLIS w ramach projektu "Dostosowanie grudziądzkich spichlerzy do pełnienia funkcji na rzecz kultury" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją aranżacji wystawy Anna Pawłowska 2020-09-28 11:54:57
Dostawę mebli laboratoryjnych dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę - miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-09-28 10:09:40
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Konstytucji 3 Maja/ ul. Sosnkowskiego Katarzyna Kudlewska 2020-09-28 07:34:13