herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie finansowe - Szkoła Podstawowa Nr 13 Specjalna Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:22:42
Sprawozdanie finansowe - Szkoła Podstawowa Nr 15 Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:22:18
Sprawozdanie finansowe - Szkoła Podstawowa Nr 16 Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:21:45
Sprawozdanie finansowe - Szkoła Podstawowa Nr 17 Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:21:20
Sprawozdanie finansowe - Szkoła Podstawowa Nr 18 Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:20:50
Sprawozdanie finansowe - Szkoła Podstawowa Nr 20 Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:20:31
Sprawozdanie finansowe - Szkoła Podstawowa Nr 21 Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:20:08
Sprawozdanie finansowe - Urząd Miejski Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:19:50
Sprawozdanie finansowe - Zarząd Dróg Miejskich Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:19:27
Sprawozdanie finansowe - Zespół Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:19:01
Sprawozdanie finansowe - Zespół Placówek Młodzieżowych BURSA Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:18:39
Sprawozdanie finansowe - Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:18:12
Sprawozdanie finansowe - Zespół Szkół Ekonomicznych Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:17:41
Sprawozdanie finansowe - Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:17:09
Sprawozdanie finansowe - Zespół Szkół Mechanicznych Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:16:42
Sprawozdanie finansowe - Zespół Szkół Ogólnokształcących Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:16:12
Sprawozdanie finansowe - Zespół Szkół Rolniczych Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:15:16
Sprawozdanie finansowe - Zespół Szkół Technicznych Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:14:53
Sprawozdanie finansowe - Żłobek Miejski Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:14:03
2019 r. Katarzyna Wiśniewska 2020-06-18 08:11:45
Obwieszczenie PKW o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP Józefa Podlaska 2020-06-17 12:57:53
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o siedzibach obwodowych komisji wyborczych Józefa Podlaska 2020-06-17 12:54:04
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. Elżbieta Kowalska 2020-06-17 11:33:17
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Konstytucji 3 Maja w Grudziądzu. Małgorzata Kuklińska 2020-06-17 11:14:23
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Konstytucji 3 Maja w Grudziądzu. Małgorzata Kuklińska 2020-06-17 11:08:20
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Bydgoską, Chełmińską, Wiejską i Kalinkową w Grudziądzu. Małgorzata Kuklińska 2020-06-17 11:05:10
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Bydgoską, Chełmińską, Wiejską i Kalinkową w Grudziądzu. Małgorzata Kuklińska 2020-06-17 11:03:44
Dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-06-17 09:26:12
Dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-06-17 09:24:29
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 16.06.2020r. decyzji Nr 23/2020 o warunkach zabudowy na budowę budynku wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną na działkach nr 86 i 87 w obrębie 007, położonych przy ul. Nadgórnej w Grudziądzu. Sylwia Walter 2020-06-16 15:26:15
69. Interpelacja radnego Krzysztofa Kosińskiego Anna Obuchowska 2020-06-16 15:10:13
Przywrócenie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na terenie użytku ekologicznego "Ostoja Miłoleśna" stanowiącego część obszaru Lasu Komunalnego Miasta Grudziądza Marta Wiśniewska 2020-06-16 14:32:38
Powszechny Spis Rolny 2020 (zakładka menu) Tomasz Kopczyński 2020-06-16 11:43:55
Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (zakładka menu) Tomasz Kopczyński 2020-06-16 11:42:51
Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (zakładka menu) Tomasz Kopczyński 2020-06-16 11:42:43
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych Józefa Podlaska 2020-06-16 09:55:55
Wybory Prezydenta RP 2020 - 10 maja 2020 r. (zakładka menu) Magdalena Walczak 2020-06-16 09:54:28
Wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza - 17 czerwca 2020r. Anna Obuchowska 2020-06-16 09:50:37
Wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza - 17 czerwca 2020r. Anna Obuchowska 2020-06-16 09:49:31
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu położonego w rejonie ulic gen. Sikorskiego i J.Wybickiego, terenu położonego w rejonie ulic gen. J.Kustronia i Parkowej oraz terenu ograniczonego ulicami gen. K.Sosnkowskiego, M.Rataja, Konstytucji 3 Maja i projektowaną drogą. Małgorzata Kuklińska 2020-06-16 09:10:28