herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zakończony - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędniczne - referent w Przedszkolu Miejskim "Strzemięcin" w Grudziądzu Kamilla Wiśniewska 2019-10-10 14:20:39
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola Kamilla Wiśniewska 2019-10-10 14:18:36
Komisja Kultury, Turystyki i Promocji - 17 października 2019 r. - dokument usunięty Joanna Klucznik 2019-10-10 13:01:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz Magdalena Walczak 2019-10-10 12:16:20
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola Kamilla Wiśniewska 2019-10-10 11:20:34
Prezydent Grudziądza informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) sporządzony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia, na którym umieszczone zostały lokale mieszkalne nr 1,2,4,5,6,7,8,11,13 i 14 mieszczące się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Grudziądzu na nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 39/2 w obr. 50 o pow.0.0295 ha, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00058211/4. Katarzyna Kudlewska 2019-10-10 10:54:15
Transport dla osób niepełnosprawnych Józefa Podlaska 2019-10-10 10:27:45
Transport dla osób niepełnosprawnych Józefa Podlaska 2019-10-10 10:26:58
Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny - 5 listopada 2019 r. - dokument usunięty Joanna Klucznik 2019-10-10 10:23:24
Komisja Sportu - 2 paźdzernika 2019 r. - dokument usunięty Joanna Klucznik 2019-10-10 10:21:00
Komisja Mieszkaniowa - 23 października 2019 r. - dokument usunięty Joanna Klucznik 2019-10-10 10:20:53
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 Anna Pawłowska 2019-10-10 10:08:28
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 Anna Pawłowska 2019-10-10 10:08:24
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 Anna Pawłowska 2019-10-10 10:08:08
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 Anna Pawłowska 2019-10-10 10:08:00
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 Anna Pawłowska 2019-10-10 10:07:51
Wykonanie modernizacji szatni oraz zaplecza sanitarnego i socjalnego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Grudziądzu Sebastian Opala 2019-10-10 09:45:15
Wykonanie modernizacji szatni oraz zaplecza sanitarnego i socjalnego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Grudziądzu Sebastian Opala 2019-10-10 09:45:10
Wykonanie modernizacji szatni oraz zaplecza sanitarnego i socjalnego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Grudziądzu Sebastian Opala 2019-10-10 09:39:39
Wykonanie modernizacji szatni oraz zaplecza sanitarnego i socjalnego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Grudziądzu Sebastian Opala 2019-10-10 09:39:35
Wykonanie modernizacji szatni oraz zaplecza sanitarnego i socjalnego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Grudziądzu Sebastian Opala 2019-10-10 08:15:50
Wykonanie modernizacji szatni oraz zaplecza sanitarnego i socjalnego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Grudziądzu Sebastian Opala 2019-10-10 08:15:40
Wykonanie modernizacji szatni oraz zaplecza sanitarnego i socjalnego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Grudziądzu Sebastian Opala 2019-10-10 08:15:33
Wykonanie modernizacji szatni oraz zaplecza sanitarnego i socjalnego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Grudziądzu Sebastian Opala 2019-10-10 08:15:18
Wykonanie modernizacji szatni oraz zaplecza sanitarnego i socjalnego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Grudziądzu Sebastian Opala 2019-10-10 08:15:06
Wykonanie modernizacji szatni oraz zaplecza sanitarnego i socjalnego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Grudziądzu Sebastian Opala 2019-10-10 08:14:54
Wykonanie modernizacji szatni oraz zaplecza sanitarnego i socjalnego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Grudziądzu Sebastian Opala 2019-10-10 08:14:14
Wykonanie modernizacji szatni oraz zaplecza sanitarnego i socjalnego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Grudziądzu Sebastian Opala 2019-10-10 08:13:59
Wykonanie modernizacji szatni oraz zaplecza sanitarnego i socjalnego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Grudziądzu Sebastian Opala 2019-10-10 08:13:42
Wykonanie modernizacji szatni oraz zaplecza sanitarnego i socjalnego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Grudziądzu Sebastian Opala 2019-10-10 08:13:28
Wykonanie modernizacji szatni oraz zaplecza sanitarnego i socjalnego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Grudziądzu Sebastian Opala 2019-10-10 08:12:35
Wykonanie modernizacji szatni oraz zaplecza sanitarnego i socjalnego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Grudziądzu Sebastian Opala 2019-10-10 08:11:13
ZARZĄDZENIE NR 421/19 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2019-10-09 14:29:56
ZARZĄDZENIE NR 421/19 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2019-10-09 14:29:38
ZARZĄDZENIE NR 420/19 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą - miasto Grudziądz a Grudziądzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Grudziądzu Katarzyna Kudlewska 2019-10-09 14:27:53
ZARZĄDZENIE NR 420/19 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą - miasto Grudziądz a Grudziądzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Grudziądzu Katarzyna Kudlewska 2019-10-09 14:27:17
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku Sylwia Szczęsna 2019-10-09 13:36:47
ZARZĄDZENIE NR 417/19 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2019-10-09 11:50:49
ZARZĄDZENIE NR 417/19 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2019-10-09 11:50:32
ZARZĄDZENIE NR 417/19 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2019-10-09 11:50:21