herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu położonego w rejonie ulic gen. Sikorskiego i J.Wybickiego, terenu położonego w rejonie ulic gen. J.Kustronia i Parkowej oraz terenu ograniczonego ulicami gen. K.Sosnkowskiego, M.Rataja, Konstytucji 3 Maja i projektowaną drogą. Małgorzata Kuklińska 2020-06-16 09:08:30
Wyniki finansowe za 2019 rok Elżbieta Kowalska 2020-06-16 08:56:58
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o.o. Elżbieta Kowalska 2020-06-16 08:55:56
Informacja o możliwości głosowania korespondencyjnego Józefa Podlaska 2020-06-15 15:41:12
UCHWAŁA NR XXVIII/246/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Przedsiębiorstwa Usług Miejskich PUM Sp. z o.o. na uchwałę Nr XXIV/221/20 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ceny za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych oraz udzielenia odpowiedzi na skargę - dokument usunięty Anna Obuchowska 2020-06-15 15:18:10
UCHWAŁA NR XXVIII/245/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu terminów obrad Rady Miejskiej Grudziądza na - dokument usunięty Anna Obuchowska 2020-06-15 15:12:29
UCHWAŁA NR XXVIII/244/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza - dokument usunięty Anna Obuchowska 2020-06-15 15:08:47
UCHWAŁA NR XXVIII/244/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza - dokument usunięty Anna Obuchowska 2020-06-15 15:08:18
XXIX sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 24 czerwca 2020 r. Anna Obuchowska 2020-06-15 13:19:39
XXIX sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 24 czerwca 2020 r. Anna Obuchowska 2020-06-15 13:16:18
ZARZĄDZENIE NR 186/20 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Tomasz Kopczyński 2020-06-15 12:56:26
Zgromadzenie w trybie uproszczonym 19.06.2020 r. Krzysztof Hermański 2020-06-15 12:26:37
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Waryńskiego Katarzyna Kudlewska 2020-06-15 08:56:58
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Waryńskiego Katarzyna Kudlewska 2020-06-15 08:56:43
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy -miasto Grudziądz przy ul. Waryńskiego Katarzyna Kudlewska 2020-06-15 08:54:34
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy -miasto Grudziądz przy ul. Waryńskiego Katarzyna Kudlewska 2020-06-15 08:54:21
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Konstytucji 3 Maja Katarzyna Kudlewska 2020-06-15 08:53:29
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Konstytucji 3 Maja Katarzyna Kudlewska 2020-06-15 08:52:17
Dodatkowe zgłoszenia do okw Józefa Podlaska 2020-06-12 16:56:20
OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. Beata Kulpa 2020-06-10 14:44:19
2019 r. Beata Kulpa 2020-06-10 14:43:29
2019 r. - dokument usunięty Beata Kulpa 2020-06-10 14:43:05
OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. - dokument usunięty Beata Kulpa 2020-06-10 14:42:08
OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. - dokument usunięty Beata Kulpa 2020-06-10 14:41:53
OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. - dokument usunięty Beata Kulpa 2020-06-10 14:39:18
OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. - dokument usunięty Beata Kulpa 2020-06-10 14:39:11
2019 r. - dokument usunięty Beata Kulpa 2020-06-10 14:38:02
Rejestr zgłoszeń budowy Anna Dorau-Reich 2020-06-10 14:36:05
ZARZĄDZENIE NR 185/20 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego Katarzyna Wiśniewska 2020-06-10 14:28:24
Rejestr zgłoszeń budowy Marzena Goławska 2020-06-10 12:50:14
Rejestr - tabela Elwira Chodyna-Eriksson 2020-06-10 12:13:33
T-mobile Polska S.A. 33377 (N!46878) ul. Paderewskiego 82 Elwira Chodyna-Eriksson 2020-06-10 12:10:00
T-Mobile Polska S.A. 36885 (N!46885) ul. Sobieskiego 4 Elwira Chodyna-Eriksson 2020-06-10 12:07:15
T-Mobile S.A. Polska 36886(N!46886) ul. Centrum Wyszkolenia Kawalerii 3 Elwira Chodyna-Eriksson 2020-06-10 12:03:23
T-Mobile S.A. Polska 36886(N!46886) ul. Centrum Wyszkolenia Kawalerii 3 Elwira Chodyna-Eriksson 2020-06-10 12:01:34
Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Józefa Podlaska 2020-06-10 11:50:38
Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Józefa Podlaska 2020-06-10 11:48:21
Rejestr zgłoszeń budowy Marzena Goławska 2020-06-10 11:39:08
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 15 lipca 2020 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ulicy Lisiej Dorota Kozyrska 2020-06-10 09:35:13
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 19 sierpnia 2020 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego Dorota Kozyrska 2020-06-10 09:32:50