herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 415/19 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do prowadzenia w imieniu gminy-miasto Grudziądz negocjacji z potencjalnymi inwestorami w sprawie zbycia udziałów reprezentujących nie więcej niż 49% kapitału zakładowego spółki pod firmą Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu przysługujących gminie-miasto Grudziądz Beata Kulpa 2019-10-09 11:45:47
ZARZĄDZENIE NR 415/19 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do prowadzenia w imieniu gminy-miasto Grudziądz negocjacji z potencjalnymi inwestorami w sprawie zbycia udziałów reprezentujących nie więcej niż 49% kapitału zakładowego spółki pod firmą Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu przysługujących gminie-miasto Grudziądz Beata Kulpa 2019-10-09 11:44:05
ZARZĄDZENIE NR 415/19 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do prowadzenia w imieniu gminy-miasto Grudziądz negocjacji z potencjalnymi inwestorami w sprawie zbycia udziałów reprezentujących nie więcej niż 49% kapitału zakładowego spółki pod firmą Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu przysługujących gminie-miasto Grudziądz Beata Kulpa 2019-10-09 11:41:45
ZARZĄDZENIE NR 415/19 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do prowadzenia w imieniu gminy-miasto Grudziądz negocjacji z potencjalnymi inwestorami w sprawie zbycia udziałów reprezentujących nie więcej niż 49% kapitału zakładowego spółki pod firmą Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu przysługujących gminie-miasto Grudziądz Beata Kulpa 2019-10-09 11:39:05
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 Anna Pawłowska 2019-10-09 08:08:39
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 Anna Pawłowska 2019-10-09 08:02:43
ZARZĄDZENIE NR 349/19 w sprawie Regulaminu korzystania z samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2019-10-08 16:00:35
ZARZĄDZENIE NR 388/19 - NUMER POMINIĘTY Tomasz Kopczyński 2019-10-08 15:59:36
UCHWAŁA NR XV/126/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2019-2039 Katarzyna Wiśniewska 2019-10-08 07:50:58
Uchwała RIO w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/126/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28.08.2019r. - dokument usunięty Katarzyna Wiśniewska 2019-10-08 07:50:23
Uchwała RIO w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/126/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28.08.2019r. - dokument usunięty Katarzyna Wiśniewska 2019-10-08 07:49:26
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy-miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miejskim oraz jednostkami organizacyjnymi na lata 2020-2022 Anna Pawłowska 2019-10-07 14:50:19
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy-miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miejskim oraz jednostkami organizacyjnymi na lata 2020-2022 Anna Pawłowska 2019-10-07 14:48:52
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" Milena Kubik 2019-10-07 14:13:11
ZARZĄDZENIE NR 419/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy - miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" Milena Kubik 2019-10-07 14:10:50
ZARZĄDZENIE NR 419/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy - miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" Milena Kubik 2019-10-07 14:10:09
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" Milena Kubik 2019-10-07 14:06:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądza Magdalena Walczak 2019-10-07 13:20:33
ZARZĄDZENIE NR 418/19 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Grudziądza konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy - miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" Milena Kubik 2019-10-07 13:10:49
ZARZĄDZENIE NR 418/19 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Grudziądza konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy - miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" Milena Kubik 2019-10-07 13:10:08
ZARZĄDZENIE NR 418/19 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Grudziądza konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy - miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" Milena Kubik 2019-10-07 13:09:11
ZARZĄDZENIE NR 418/19 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Grudziądza konsultacji projektu uchwały w sprawie ?Programu współpracy gminy ? miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok? - dokument usunięty Milena Kubik 2019-10-07 13:07:12
ZARZĄDZENIE NR 418/19 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Grudziądza konsultacji projektu uchwały w sprawie ?Programu współpracy gminy ? miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok? - dokument usunięty Milena Kubik 2019-10-07 13:05:45
Konsultacje społeczne z mieszkańcami "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" Milena Kubik 2019-10-07 13:01:06
ZARZĄDZENIE NR 407/19 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych gminy-miasto Grudziądz Magdalena Walczak 2019-10-07 11:33:53
ZARZĄDZENIE NR 349/19 w sprawie Regulaminu korzystania z samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Magdalena Walczak 2019-10-07 11:21:47
ZARZĄDZENIE NR 349/19 w sprawie Regulaminu korzystania z samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Magdalena Walczak 2019-10-07 11:19:26
ZARZĄDZENIE NR 349/19 w sprawie Regulaminu korzystania z samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Magdalena Walczak 2019-10-07 11:18:59
Prezydent Grudziądza Ogłasza dwa przetargi ustne nieograniczone (licytacje), na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Skowronkowej, oznaczonej jako działki nr 32/2 i 33 w obrębie 123, KW TO1U/00014525/8, stanowiącej własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cele rolnicze związane z produkcją rolną. - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-10-07 11:18:11
ZARZĄDZENIE NR 386/19 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2019 rok Tomasz Kopczyński 2019-10-07 11:13:06
ZARZĄDZENIE NR 380/19 w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Tomasz Kopczyński 2019-10-07 11:10:42
ZARZĄDZENIE NR 416/19 w sprawie opracowania i aktualizacji "Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Grudziądza w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny." Tomasz Kopczyński 2019-10-07 10:45:23
ZARZĄDZENIE NR 414/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2019-10-07 10:40:13
październik Tomasz Kopczyński 2019-10-07 10:39:42
ZARZĄDZENIE NR 414/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2019-10-07 10:21:25
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 10 grudnia 2019 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy -miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Warszawskiej - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-10-07 10:13:55
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 10 grudnia 2019 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy -miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Warszawskiej - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-10-07 10:12:53
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 10 grudnia 2019 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy -miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Warszawskiej - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-10-07 10:12:32
ZARZĄDZENIE NR 409/19 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok Sylwia Szczęsna 2019-10-07 09:16:01
Rejestr zgłoszeń budowy Anna Dorau-Reich 2019-10-07 09:15:48