herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 405/19 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok Sylwia Szczęsna 2019-10-07 09:14:46
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony organizowany w dniu 10 grudnia 2019 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Wojciecha Kossaka Tomasz Kopczyński 2019-10-04 12:58:23
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 10 grudnia 2019 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Warszawskiej Tomasz Kopczyński 2019-10-04 12:57:54
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 10 grudnia 2019 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Warszawskiej Tomasz Kopczyński 2019-10-04 12:57:41
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2019-10-04 11:48:56
Architekt Zieleni Tomasz Kopczyński 2019-10-04 11:41:24
Oficjalne dane Urzędu Tomasz Kopczyński 2019-10-04 11:40:23
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Biurze Prezydenta Tomasz Kopczyński 2019-10-04 10:34:04
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego Tomasz Kopczyński 2019-10-04 10:33:32
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora - Architekta Zieleni Tomasz Kopczyński 2019-10-04 10:29:50
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Promocji i Wizerunku Miasta - 3/4 etatu Tomasz Kopczyński 2019-10-04 10:27:47
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Gospodarczej Tomasz Kopczyński 2019-10-04 10:25:45
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Środowiska - 2 etaty Tomasz Kopczyński 2019-10-04 10:23:54
ZARZĄDZENIE NR 406/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2019-10-04 10:04:55
ZARZĄDZENIE NR 404/19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Runa Leśnego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2019-10-04 09:59:28
ZARZĄDZENIE NR 403/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia Tomasz Kopczyński 2019-10-04 09:58:11
ZARZĄDZENIE NR 401/19 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Prusa 18a. Tomasz Kopczyński 2019-10-04 09:57:34
ZARZĄDZENIE NR 393/19 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków oraz przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku Tomasz Kopczyński 2019-10-04 09:56:07
ZARZĄDZENIE NR 392/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2019-10-04 09:54:22
ZARZĄDZENIE NR 391/19 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą – miasto Grudziądz a Województwem Kujawsko – Pomorskim Tomasz Kopczyński 2019-10-04 09:53:41
ZARZĄDZENIE NR 389/19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Białym Borze, gmina Grudziądz, zabudowanej budynkiem magazynowo - produkcyjnym wraz z częścią przyległego do niego terenu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżaw Tomasz Kopczyński 2019-10-04 09:51:50
ZARZĄDZENIE NR 395/19 zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu Tomasz Kopczyński 2019-10-04 09:48:57
ZARZĄDZENIE NR 394/19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Tytoniowej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2019-10-04 09:47:54
ZARZĄDZENIE NR 397/19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Fijewskiej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2019-10-04 09:46:33
ZARZĄDZENIE NR 399/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych, stanowiących własność Skarbu Państwa, znajdujących się w budynku położonym w Grudziądzu przy Al. 23 Stycznia 58 Tomasz Kopczyński 2019-10-04 09:44:58
ZARZĄDZENIE NR 396/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2019-10-04 09:44:07
ZARZĄDZENIE NR 387/19 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Grudziądza ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli Tomasz Kopczyński 2019-10-04 09:42:58
ZARZĄDZENIE NR 385/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia Tomasz Kopczyński 2019-10-04 09:41:15
ZARZĄDZENIE NR 400/19 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 330/19 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Tomasz Kopczyński 2019-10-04 09:40:01
ZARZĄDZENIE NR 400/19 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 330/19 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Tomasz Kopczyński 2019-10-04 09:39:42
ZARZĄDZENIE NR 400/19 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 330/19 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Tomasz Kopczyński 2019-10-04 09:39:26
ZARZĄDZENIE NR 382/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Sportowców/Podhalańska oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2019-10-04 09:32:46
ZARZĄDZENIE NR 390/19 w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Holdingu Komunalnego S.A. z siedzibą w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2019-10-04 09:31:26
ZARZĄDZENIE NR 362/19 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację działań w ramach regionalnego programu polityki zdrowotnej pn. "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko - pomorskim" Tomasz Kopczyński 2019-10-04 09:30:01
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Biurze Kontroli Tomasz Kopczyński 2019-10-04 09:23:25
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Funduszy Europejskich Tomasz Kopczyński 2019-10-03 14:29:51
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Gospodarczej Tomasz Kopczyński 2019-10-03 14:23:14
Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do 1) zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - nieruchomość położona w Grudziądzu przy ulicy ul. Zawiszy Czarnego 2) zbycia w drodze przetargu ograniczonego - nieruchomość położona w Grudziądzu przy ul. Ignacego Paderewskiego Katarzyna Kudlewska 2019-10-03 10:55:59
Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz, przeznaczonych do 1) zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - nieruchomość położona w Grudziądzu przy ulicy ul. Zawiszy Czarnego 2) zbycia w drodze przetargu ograniczonego - nieruchomość położona w Grudziądzu przy ul. Ignacego Paderewskiego - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-10-03 10:53:30
Remont budynku zaplecza i wolnostojącego budynku sanitariatów Stadionu Centralnego im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu oraz remont zaplecza hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Grudziądzu Anna Pawłowska 2019-10-03 10:52:48