herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Pilne! - dot. przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych. Magdalena Walczak 2020-04-07 14:37:02
Nowy termin składania oświadczeń majątkowych Piotr Mazur 2020-04-07 14:15:11
Nowy termin składania oświadczeń majątkowych Piotr Mazur 2020-04-07 14:14:34
Nowy termin składania oświadczeń majątkowych Piotr Mazur 2020-04-07 14:13:30
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ NA PRAWACH POWIATU, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Szpitalnej. Załącznik do Zarządzenia nr 126/2020 Katarzyna Kudlewska 2020-04-07 13:29:01
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ NA PRAWACH POWIATU, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Szpitalnej. Załącznik do Zarządzenia nr 126/2020 Katarzyna Kudlewska 2020-04-07 13:28:49
ZARZĄDZENIE NR 126/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy ? miasto Grudziądz na prawach powiatu, przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2020-04-07 13:26:39
ZARZĄDZENIE NR 128/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok Magdalena Walczak 2020-04-06 13:15:13
kwiecień Magdalena Walczak 2020-04-06 13:06:06
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Kierownika Referatu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej Magdalena Walczak 2020-04-03 12:33:06
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprzętu elektronicznego do nauki robotyki oraz cyfrowych systemów pomiarowych do zbierania i analizowania odpowiedzi dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu. Beata Dudziak 2020-04-03 10:35:10
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprzętu elektronicznego do nauki robotyki oraz cyfrowych systemów pomiarowych do zbierania i analizowania odpowiedzi dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu. Beata Dudziak 2020-04-03 10:34:01
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprzętu elektronicznego do nauki robotyki oraz cyfrowych systemów pomiarowych do zbierania i analizowania odpowiedzi dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu. Beata Dudziak 2020-04-03 10:31:28
Kamila Pankowska - Inspektor w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie Piotr Mazur 2020-04-03 10:26:32
XII ustanie zatrudnienia Piotr Mazur 2020-04-03 10:23:52
XII ustanie zatrudnienia Piotr Mazur 2020-04-03 10:19:39
XII ustanie zatrudnienia korekta Piotr Mazur 2020-04-03 10:18:35
XII ustanie zatrudnienia Piotr Mazur 2020-04-03 10:17:57
XII początek zatrudnienia Piotr Mazur 2020-04-03 10:15:55
Maciej Hoppe - Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego Piotr Mazur 2020-04-03 10:15:05
Dostosowanie grudziądzkich spichlerzy do pełnienia funkcji na rzecz kultury Sebastian Opala 2020-04-02 13:36:21
Ogłoszenie o wydaniu w dniu 2 kwietnia 2020 r. decyzji nr 14/2020 o warunkach zabudowy na budowę instalacji fotowoltaicznej na dachach hal produkcyjno ? magazynowych zakładu VADAIN Sp. z o.o., o mocy do 200 kW; na działkach nr: 12/8, 7/17, 9/8 w obrębie nr 63, położonych przy ul. Ludwika Waryńskiego w Grudziądzu. Ewa Gużyńska 2020-04-02 12:42:15
Ogłoszenie o wydaniu w dniu 2 kwietnia 2020 r. decyzji nr 14/2020 o warunkach zabudowy na budowę instalacji fotowoltaicznej na dachach hal produkcyjno ? magazynowych zakładu VADAIN Sp. z o.o., o mocy do 200 kW; na działkach nr: 12/8, 7/17, 9/8 w obrębie nr 63, położonych przy ul. Ludwika Waryńskiego w Grudziądzu. Ewa Gużyńska 2020-04-02 12:40:09
Stawka żywieniowa w przedszkolach miejskich w lutym 2020 roku Kamilla Wiśniewska 2020-04-02 10:48:32
Stawka żywieniowa w przedszkolach miejskich w marcu 2020 roku Kamilla Wiśniewska 2020-04-02 10:48:22
Stawka żywieniowa w przedszkolach miejskich w kwietniu 2020 roku Kamilla Wiśniewska 2020-04-02 10:48:15
ZARZĄDZENIE NR 122/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok Sylwia Szczęsna 2020-04-02 08:28:20
Zarządzenie nr 121/2020 w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu korzystania z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych na terenie gminy - miasto Grudziądz" Magdalena Walczak 2020-04-01 19:08:50
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz Magdalena Walczak 2020-04-01 19:06:18
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz Magdalena Walczak 2020-04-01 19:00:35
Dostosowanie grudziądzkich spichlerzy do pełnienia funkcji na rzecz kultury Sebastian Opala 2020-04-01 15:19:22
Rejestr zgłoszeń budowy Anna Dorau-Reich 2020-04-01 14:32:47
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 4 czerwca 2020 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ulicy gen. Kazimierza Sosnkowskiego Dorota Kozyrska 2020-04-01 12:32:40
Dostosowanie grudziądzkich spichlerzy do pełnienia funkcji na rzecz kultury Sebastian Opala 2020-04-01 12:01:11
Dostosowanie grudziądzkich spichlerzy do pełnienia funkcji na rzecz kultury Sebastian Opala 2020-04-01 12:00:56
UCHWAŁA NR XXV/227/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie przesunięcia terminu realizacji obowiązku wynikającego z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej Józefa Podlaska 2020-04-01 11:23:24
UCHWAŁA NR XXV/226/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka miejskiego w Grudziądzu ul. Mastalerza 6 Józefa Podlaska 2020-04-01 11:22:49
UCHWAŁA NR XXV/225/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przstrzennego terenu położonego przy ul. gen. J.Kustronia Józefa Podlaska 2020-04-01 11:22:06
UCHWAŁA NR XXV/224/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021 Józefa Podlaska 2020-04-01 11:20:41
UCHWAŁA NR XXV/223/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2020-2049 Józefa Podlaska 2020-04-01 11:18:49