herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR LV/73/18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej, na czas nieoznaczony, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza, oznaczonej jako działka nr 25/11 w obr. 35 Magdalena Walczak 2018-09-24 08:59:38
UCHWAŁA NR LV/72/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017 - 2023" Magdalena Walczak 2018-09-24 08:58:59
UCHWAŁA NR LV/70/18 zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu terminów obrad Rady Miejskiej Grudziądza na 2018 rok Magdalena Walczak 2018-09-24 08:58:14
UCHWAŁA NR LV/69/18 w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Magdalena Walczak 2018-09-24 08:57:55
UCHWAŁA NR LV/68/18 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy-miasto Grudziądz Magdalena Walczak 2018-09-24 08:57:33
UCHWAŁA NR LV/67/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Magdalena Walczak 2018-09-24 08:57:17
UCHWAŁA NR LV/66/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok Magdalena Walczak 2018-09-24 08:57:00
UCHWAŁA NR LV/71/18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Grudziądza Magdalena Walczak 2018-09-24 08:56:44
UCHWAŁA NR LV/70/18 zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu terminów obrad Rady Miejskiej Grudziądza na 2018 rok Magdalena Walczak 2018-09-24 08:53:18
UCHWAŁA NR LV/69/18 w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Magdalena Walczak 2018-09-24 08:52:10
UCHWAŁA NR LV/68/18 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy-miasto Grudziądz Magdalena Walczak 2018-09-24 08:51:30
UCHWAŁA NR LV/67/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Magdalena Walczak 2018-09-24 08:50:31
UCHWAŁA NR LV/66/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok Magdalena Walczak 2018-09-24 08:49:17
LV sesja Rady Miejskiej Grudziądza 19 września 2018 r. Magdalena Walczak 2018-09-24 08:47:43
ZARZĄDZENIE NR 327 /18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, płożonej w Grudziądzu przy ulicy Korczaka, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2018-09-24 08:47:00
ZARZĄDZENIE NR 326/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. Katarzyna Kudlewska 2018-09-24 08:42:50
ZARZĄDZENIE NR 326/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. Katarzyna Kudlewska 2018-09-24 08:42:35
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA przy ul. Czerwonodwornej. Załącznik do Zarządzenia nr 326/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-09-24 08:40:49
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONYCH W GRUDZIĄDZU PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu ograniczonego przy ul. Polskich Skrzydeł. Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 319/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-09-24 08:38:35
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONYCH W GRUDZIĄDZU PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu ograniczonego przy ul. Polskich Skrzydeł. Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 319/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-09-24 08:38:06
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONYCH W GRUDZIĄDZU PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Polskich Skrzydeł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 319/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-09-24 08:36:38
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONYCH W GRUDZIĄDZU PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze przetargu przy ul. Polskich Skrzydeł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 319/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-09-24 08:36:19
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Waryńskiego Katarzyna Kudlewska 2018-09-24 08:33:58
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Waryńskiego Katarzyna Kudlewska 2018-09-24 08:33:44
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONYCH W GRUDZIĄDZU PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ul Polskich Skrzydeł. Załącznik do Zarządzenia nr 319/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-09-21 13:21:35
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONYCH W GRUDZIĄDZU PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze przetargu przy ul Polskich Skrzydeł. Załącznik do Zarządzenia nr 319/2018 Katarzyna Kudlewska 2018-09-21 13:21:20
ZARZĄDZENIE NR 319 /18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia Katarzyna Kudlewska 2018-09-21 13:19:44
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla budowy linii kablowej średniego i niskiego napięcia oraz małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn na działkach nr: 19/8, 19/9, 34, 35, 40, 41, 44, 45, 50, 51- obręb 61; 1/3, 1/9, 1/12, 1/18, 1/19, 1/20, 1/27, 1/29, 1/30, 1/33, 8 ? obręb 62; 9/1- obręb- 63; 1/3,1/4 - obręb 84; położonych przy ul. Rapackiego w Grudziądzu. Ewa Gużyńska 2018-09-21 13:01:18
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla budowy linii kablowej średniego i niskiego napięcia oraz małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn na działkach nr: 19/8, 19/9, 34, 35, 40, 41, 44, 45, 50, 51- obręb 61; 1/3, 1/9, 1/12, 1/18, 1/19, 1/20, 1/27, 1/29, 1/30, 1/33, 8 - obręb 62; 9/1- obręb- 63; 1/3,1/4 - obręb 84; położonych przy ul. Rapackiego w Grudziądzu, - dokument usunięty Ewa Gużyńska 2018-09-21 12:57:47
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla budowy linii kablowej średniego i niskiego napięcia oraz małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn na działkach nr: 19/8, 19/9, 34, 35, 40, 41, 44, 45, 50, 51- obręb 61; 1/3, 1/9, 1/12, 1/18, 1/19, 1/20, 1/27, 1/29, 1/30, 1/33, 8 - obręb 62; 9/1- obręb- 63; 1/3,1/4 - obręb 84; położonych przy ul. Rapackiego w Grudziądzu, - dokument usunięty Ewa Gużyńska 2018-09-21 12:56:38
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla budowy linii kablowej średniego i niskiego napięcia oraz małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn na działkach nr: 19/8, 19/9, 34, 35, 40, 41, 44, 45, 50, 51- obręb 61; 1/3, 1/9, 1/12, 1/18, 1/19, 1/20, 1/27, 1/29, 1/30, 1/33, 8 - obręb 62; 9/1- obręb- 63; 1/3,1/4 - obręb 84; położonych przy ul. Rapackiego w Grudziądzu, - dokument usunięty Ewa Gużyńska 2018-09-21 12:45:32
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla budowy linii kablowej średniego i niskiego napięcia oraz małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn na działkach nr: 19/8, 19/9, 34, 35, 40, 41, 44, 45, 50, 51- obręb 61; 1/3, 1/9, 1/12, 1/18, 1/19, 1/20, 1/27, 1/29, 1/30, 1/33, 8 - obręb 62; 9/1- obręb- 63; 1/3,1/4 - obręb 84; położonych przy ul. Rapackiego w Grudziądzu, - dokument usunięty Ewa Gużyńska 2018-09-21 12:43:39
Obwieszczenie o obwodach głosowania Józefa Podlaska 2018-09-21 10:11:48
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Kosynierów Gdyńskich Katarzyna Kudlewska 2018-09-21 09:20:05
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Kosynierów Gdyńskich Katarzyna Kudlewska 2018-09-21 09:19:51
Wynik postępowania: Wykonanie usługi prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych projektu pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego w Grudziądzu". Wojciech Gołąb 2018-09-20 15:06:57
ZARZĄDZENIE NR 324/18 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania przed sądami powszechnymi Ligia Bartos 2018-09-20 13:56:04
ZARZĄDZENIE NR 283/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych Ligia Bartos 2018-09-20 13:47:23
ZARZĄDZENIE NR 282/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów - dokument usunięty Ligia Bartos 2018-09-20 13:44:22
ZARZĄDZENIE NR 283/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych - dokument usunięty Ligia Bartos 2018-09-20 13:43:17