herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
sierpień Tomasz Kopczyński 2020-08-03 10:42:45
Komisja skarg, wniosków i petycji - 4 sierpnia 2020 r. Anna Obuchowska 2020-08-03 09:24:21
V 2020 - roczne Tomasz Kopczyński 2020-08-03 09:13:18
Karty kąpielisk 2020 Marta Wiśniewska 2020-08-03 09:13:14
Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na którym umieszczono niezabudowaną nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Konstytucji 3 Maja/Macieja Rataja Katarzyna Kudlewska 2020-08-03 08:04:48
Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na którym umieszczono niezabudowaną nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Konstytucji 3 Maja/Macieja Rataja Katarzyna Kudlewska 2020-08-03 08:02:50
Rejestr zgłoszeń budowy Marzena Goławska 2020-07-31 11:19:17
Dostawa drobnych artykułów gospodarstwa domowego dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-07-31 10:28:36
IV 2020 - roczne Tomasz Kopczyński 2020-07-31 07:22:06
Zarządzenie NR 207/20 Prezydenta Grudziądza z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Grudziądza "Raportu o stanie Miasta Grudziądza w 2019 roku" Beata Kulpa 2020-07-30 12:37:47
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych przy ulicy Waryńskiego Dorota Kozyrska 2020-07-30 09:24:17
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych przy ulicy Waryńskiego Dorota Kozyrska 2020-07-30 09:23:48
V 2020 - roczne Tomasz Kopczyński 2020-07-30 08:06:01
Zgromadzenie w trybie uproszczonym 01.08.2020 r. Krzysztof Hermański 2020-07-29 09:30:31
V 2020 - roczne Tomasz Kopczyński 2020-07-29 09:03:50
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz Beata Dudziak 2020-07-29 08:31:39
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Kwidzyńską, Osikową oraz Paderewskiego w Grudziądzu. Małgorzata Kuklińska 2020-07-29 08:29:36
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Kwidzyńską, Osikową oraz Paderewskiego w Grudziądzu. Małgorzata Kuklińska 2020-07-29 08:28:47
Informacje o zgłaszaniu zgromadzeń Tomasz Kopczyński 2020-07-29 08:28:33
Zarządzenie Nr 256/20 - dokument usunięty Monika Opala 2020-07-28 15:50:17
ZARZĄDZENIE NR 245/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2020-07-28 15:48:02
ZARZĄDZENIE NR 275/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Monika Opala 2020-07-28 15:43:41
ZARZĄDZENIE NR 254/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Monika Opala 2020-07-28 15:43:09
ZARZĄDZENIE NR 245/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Monika Opala 2020-07-28 15:42:00
ZARZĄDZENIE NR 275/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Monika Opala 2020-07-28 15:30:46
ZARZĄDZENIE NR 274/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Monika Opala 2020-07-28 15:29:47
ZARZĄDZENIE NR 273/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Monika Opala 2020-07-28 15:28:39
ZARZĄDZENIE NR 272/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Monika Opala 2020-07-28 15:27:38
ZARZĄDZENIE NR 271/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Monika Opala 2020-07-28 15:26:10
ZARZĄDZENIE NR 270/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Monika Opala 2020-07-28 15:24:58
ZARZĄDZENIE NR 269/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Monika Opala 2020-07-28 15:23:50
ZARZĄDZENIE NR 268/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Monika Opala 2020-07-28 15:22:05
ZARZĄDZENIE NR 267/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Monika Opala 2020-07-28 15:18:59
ZARZĄDZENIE NR 266/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Monika Opala 2020-07-28 15:16:53
ZARZĄDZENIE NR 265/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Monika Opala 2020-07-28 15:15:16
ZARZĄDZENIE NR 264/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Monika Opala 2020-07-28 15:13:49
ZARZĄDZENIE NR 263/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Monika Opala 2020-07-28 15:10:28
ZARZĄDZENIE NR 262/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Monika Opala 2020-07-28 15:08:23
ZARZĄDZENIE NR 261/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Monika Opala 2020-07-28 15:06:10
ZARZĄDZENIE NR 260/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Monika Opala 2020-07-28 15:04:00