herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz Beata Dudziak 2020-02-17 09:26:01
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz Beata Dudziak 2020-02-17 09:25:34
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz Beata Dudziak 2020-02-17 09:21:58
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz Beata Dudziak 2020-02-17 09:21:13
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz Beata Dudziak 2020-02-17 09:20:59
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz Beata Dudziak 2020-02-17 09:20:45
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz Beata Dudziak 2020-02-17 09:20:28
XXIV sesja Rady Miejskiej Grudziądza 26 lutego 2020 r. r. Józefa Podlaska 2020-02-17 08:40:37
XXIV sesja Rady Miejskiej Grudziądza 26 lutego 2020 r. r. Józefa Podlaska 2020-02-17 08:39:35
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 19 marca 2020 r. na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Skarbu Państwa Katarzyna Kudlewska 2020-02-17 08:35:36
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Spichrzowej 57 w Grudziądzu na cele społeczne w ramach zadania Adaptacja pomieszczeń zabytkowego spichlerza w Grudziądzu na cele społeczne Beata Dudziak 2020-02-14 11:57:46
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Spichrzowej 57 w Grudziądzu na cele społeczne w ramach zadania Adaptacja pomieszczeń zabytkowego spichlerza w Grudziądzu na cele społeczne Beata Dudziak 2020-02-14 11:57:12
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-02-14 11:52:50
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-02-14 11:52:46
ZARZĄDZENIE NR 64/20 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja szkoleń sportowych dzieci i młodzieży" Milena Kubik 2020-02-14 11:36:29
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja szkoleń sportowych dzieci i młodzieży" Milena Kubik 2020-02-14 11:32:49
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja szkoleń sportowych dzieci i młodzieży" Milena Kubik 2020-02-14 11:32:09
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami nieuciążliwymi na poziomie piwnic (max. 50 % powierzchni), na działce nr 1/27 w obrębie nr 10, położonej przy ul. Mieszka I w Grudziądzu. Małgorzata Kuklińska 2020-02-14 11:09:35
Dostosowanie grudziądzkich spichlerzy do pełnienia funkcji na rzecz kultury Sebastian Opala 2020-02-14 09:39:42
Projekt protokołu z XXII sesji odbytej w dniu 18 grudnia 2019 r. Joanna Klucznik 2020-02-14 08:54:35
ZARZĄDZENIE NR 63/20 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie wsparcia w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w związku z realizacją resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020" Milena Kubik 2020-02-13 14:22:27
ZARZĄDZENIE NR 63/20 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie wsparcia w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w związku z realizacją resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020" Milena Kubik 2020-02-13 14:21:39
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędniczne - główny księgowy w Przedszkolu Miejskim "Lotnisko" w Grudziądzu Kamilla Wiśniewska 2020-02-13 12:49:46
ZARZĄDZENIE NR 33/20 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz Katarzyna Kudlewska 2020-02-13 12:26:38
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-02-13 12:20:40
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-02-13 12:20:34
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-02-13 12:02:40
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-02-13 12:02:35
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-02-13 12:02:18
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-02-13 12:01:54
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-02-13 12:01:20
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-02-13 12:00:11
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-02-13 11:59:42
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-02-13 11:58:55
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-02-13 11:58:29
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-02-13 11:58:13
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-02-13 11:58:03
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-02-13 11:57:47
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-02-13 11:57:35
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy-miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-02-13 11:57:14