herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa materiałów edukacyjnych dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę - miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-12-03 12:01:22
Dostawa materiałów edukacyjnych dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę - miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-12-03 12:00:51
Dostawa materiałów edukacyjnych dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę - miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-12-03 11:58:40
Dostawa materiałów edukacyjnych dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę - miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-12-03 11:58:28
Dostawa materiałów edukacyjnych dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę - miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-12-03 11:58:20
Dostawa materiałów edukacyjnych dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę - miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-12-03 11:58:12
Dostawa materiałów edukacyjnych dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę - miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-12-03 11:58:02
Dostawa materiałów edukacyjnych dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę - miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-12-03 11:57:49
Utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych, tramwajowych i autobusowo - tramwajowych na terenie gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-12-03 11:05:03
Utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych, tramwajowych i autobusowo - tramwajowych na terenie gminy - miasto Grudziądz Anna Pawłowska 2020-12-03 11:04:55
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 20 stycznia 2021 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu, położonej w Grudziądzu przy ulicy Szpitalnej - dokument usunięty Dorota Kozyrska 2020-12-03 10:01:43
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 20 stycznia 2021r. na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność gminy - miasto Grudziądz położonego przy ulicy Libelta 13 lokal mieszkalny nr 5 Dorota Kozyrska 2020-12-03 09:38:17
XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 2 grudnia 2020 r. Anna Obuchowska 2020-12-03 09:16:14
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ przy ul. Łyskowskiego Katarzyna Kudlewska 2020-12-02 14:40:53
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ położonej przy ul. Łyskowskiego - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2020-12-02 14:40:08
Informacja o wynikach konsultacji z mieszkańcami projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok Milena Kubik 2020-12-02 14:28:49
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowym Tomasz Kopczyński 2020-12-02 14:09:36
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowym Tomasz Kopczyński 2020-12-02 14:08:51
zakończony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowym Tomasz Kopczyński 2020-12-02 14:08:37
ZARZĄDZENIE NR 306/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2020-12-02 12:38:40
ZARZĄDZENIE NR 229/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia Tomasz Kopczyński 2020-12-02 12:36:58
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy - miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miejskim oraz jednostkami organizacyjnymi na rok 2021 Anna Pawłowska 2020-12-02 11:28:42
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy - miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miejskim oraz jednostkami organizacyjnymi na rok 2021 Anna Pawłowska 2020-12-02 11:28:38
Dostawa artykułów akwarystycznych dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę - miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-12-02 10:38:53
Karty kąpielisk 2020 Marta Wiśniewska 2020-12-02 08:33:58
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 3/8 oraz 2/63 - obręb 132, położonej przy ul. Łęgi 5 Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2020-12-01 15:43:57
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ położonej przy ul. Łyskowskiego - dokument usunięty Dorota Kozyrska 2020-12-01 14:29:49
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, położonej przy ul. Łyskowskiego - dokument usunięty Dorota Kozyrska 2020-12-01 14:27:09
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, położonej przy ul. Łyskowskiego - dokument usunięty Dorota Kozyrska 2020-12-01 13:44:01
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, położonej przy ul. Łyskowskiego - dokument usunięty Dorota Kozyrska 2020-12-01 13:43:07
Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 75/58 - obręb 060, położonej przy ul. Moniuszki Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2020-12-01 12:46:27
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy - miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miejskim oraz jednostkami organizacyjnymi na rok 2021 Anna Pawłowska 2020-12-01 10:55:58
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy - miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miejskim oraz jednostkami organizacyjnymi na rok 2021 Anna Pawłowska 2020-12-01 10:55:52
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej gminy - miasto Grudziądz wraz z Urzędem Miejskim oraz jednostkami organizacyjnymi na rok 2021 Anna Pawłowska 2020-12-01 10:53:25
Stawka żywieniowa w przedszkolach miejskich w grudniu 2020 roku Kamilla Wiśniewska 2020-12-01 08:50:48
XXXVII sesja Rady Miejskiej Grudziądza 2grudnia 2020 r. Józefa Podlaska 2020-12-01 07:55:11
ROK 2019 Tomasz Kopczyński 2020-11-30 15:33:26
Zestawienie wniosków w ramach inicjatywy lokalnej Grudziądz 2020 Sylwia Wojtakowska 2020-11-30 13:55:17
Dostawa materiałów edukacyjnych dla szkół z terenu gminy - miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę - miasto Grudziądz pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu Beata Dudziak 2020-11-30 11:35:53
Projekt protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 16 września 2020 r. Anna Obuchowska 2020-11-30 11:06:07