herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 378/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. Tomasz Kopczyński 2019-09-27 12:15:30
ZARZĄDZENIE NR 377/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy-miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2019-09-27 12:14:42
ZARZĄDZENIE NR 376/19 zmieniające Zarządzenia Nr 369/17 Prezydenta Grudziądza z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do składania oświadczeń woli. Tomasz Kopczyński 2019-09-27 12:12:50
ZARZĄDZENIE NR 375/19 w sprawie ustalenia sposobu obsługi finansowej przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych Tomasz Kopczyński 2019-09-27 12:11:15
ZARZĄDZENIE NR 374/19 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2019-09-27 12:10:09
ZARZĄDZENIE NR 372/19 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Tomasz Kopczyński 2019-09-27 12:09:24
ZARZADZENIE NR 373/19 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 277/19 z dnia 16 lipca 2019 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Tomasz Kopczyński 2019-09-27 12:08:00
ZARZĄDZENIE NR 393/19 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków oraz przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku Tomasz Kopczyński 2019-09-27 12:06:37
ZARZĄDZENIE NR 371/19 zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2019-09-27 12:05:58
ZARZĄDZENIE NR 360/19 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, położone w Grudziądzu przy ulicy Skowronkowej, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2019-09-27 12:02:50
ZARZĄDZENIE NR 359/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Mickiewicza 26 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2019-09-27 12:01:00
ZARZĄDZENIE NR 355/19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przeprowadzonego konkursu na Operatora, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Zamkowej (Góra Zamkowa), z przeznaczeniem pod prowadzenie sezonowej działalności gastronomicznej i cateringowej Tomasz Kopczyński 2019-09-27 11:59:17
ZARZĄDZENIE NR 350/19 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2019-09-27 11:57:29
Stawka żywieniowa w przedszkolach miejskich w październiku 2019 roku Kamilla Wiśniewska 2019-09-27 11:34:47
ZARZĄDZENIE NR 404/19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Runa Leśnego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 11:31:41
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Piłsudskiego/ Karabinierów. Załącznik do Zarządzenia nr 381/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 11:29:12
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM Biały Bór (Terminal Celny). Załącznik do Zarządzenia nr389/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 11:27:56
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Hallera. Załącznik do Zarządzenia nr 379/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 11:26:35
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Sportowców/ Podhalańska. Załącznik do Zarządzenia nr 382/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 11:25:37
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Sportowców/ Podhalańska. Załącznik do Zarządzenia nr 382/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 11:25:36
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Mickiewicza. Załącznik do Zarządzenia nr 359/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 11:21:32
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM przy ul. Zamkowej/ Góra Zamkowa. Załącznik do Zarządzenia nr 355/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 11:20:34
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM przy ul. Skowronkowa. Załącznik do Zarządzenia nr 360/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 11:19:33
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Zawiszy Czarnego. Załącznik do Zarządzenia nr 403/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 11:12:56
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA w drodze bezprzetargowej przy ul. Zawiszy Czarnego. Załącznik do Zarządzenia nr 403/2019 Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 11:12:42
ZARZĄDZENIE NR 403/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 11:11:09
ZARZĄDZENIE NR 403/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 11:10:47
ZARZĄDZENIE NR 355/19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przeprowadzonego konkursu na Operatora, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Zamkowej (Góra Zamkowa), z przeznaczeniem pod prowadzenie sezonowej działalności gastronomicznej i cateringowej Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 10:41:26
Obwieszczenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Tomasz Kopczyński 2019-09-27 08:26:07
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 23 września 2019 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Warszawskiej - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 08:16:40
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony organizowany w dniu 23 września 2019 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Kossaka - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 08:16:21
ZARZĄDZENIE NR 360/19 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, położone w Grudziądzu przy ulicy Skowronkowej, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 08:11:40
ZARZĄDZENIE NR 389/19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Białym Borze, gmina Grudziądz, zabudowanej budynkiem magazynowo - produkcyjnym wraz z częścią przyległego do niego terenu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżaw Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 08:06:17
ZARZĄDZENIE NR 382/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Sportowców/Podhalańska oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 08:03:03
ZARZĄDZENIE NR 381/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Piłsudskiego/Karabinierów oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 08:00:59
ZARZĄDZENIE NR 379/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy gen. Hallera 45, zabudowanej pawilonem handlowym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 07:58:05
ZARZĄDZENIE NR 359/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Mickiewicza 26 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 07:55:57
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 5 grudnia 2019 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Sosnkowskiego Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 07:52:57
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 5 grudnia 2019 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Sosnkowskiego Katarzyna Kudlewska 2019-09-27 07:52:40
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego Ligia Bartos 2019-09-26 13:49:02