herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PIASECKI Łukasz Filip Tomasz Kopczyński 2020-05-18 13:19:28
OGONOWSKA Edyta Renata Tomasz Kopczyński 2020-05-18 13:19:24
NAPOLSKI Paweł Tomasz Kopczyński 2020-05-18 13:19:21
MIEDZIANOWSKI Grzegorz Jan Tomasz Kopczyński 2020-05-18 13:19:17
MAKOWSKA Marzena Maria Tomasz Kopczyński 2020-05-18 13:19:13
LEWANDOWSKA Róża Alina Tomasz Kopczyński 2020-05-18 13:19:09
KOWAROWSKI Łukasz Mariusz Tomasz Kopczyński 2020-05-18 13:19:06
KOSIŃSKI Krzysztof Roman Tomasz Kopczyński 2020-05-18 13:19:03
KLEIN Grzegorz Tomasz Kopczyński 2020-05-18 13:18:59
JONIEC Miłosz Tomasz Kopczyński 2020-05-18 13:18:56
JEZIERSKI Piotr Tomasz Kopczyński 2020-05-18 13:18:53
GOSZKA Arkadiusz Krzysztof Tomasz Kopczyński 2020-05-18 13:18:50
GBURCZYK Maciej Tomasz Kopczyński 2020-05-18 13:18:47
DROZDECKA Aleksandra Ewa Tomasz Kopczyński 2020-05-18 13:18:44
CZEPEK Marek Józef Tomasz Kopczyński 2020-05-18 13:18:41
BAGNIEWSKA Helena Teresa Tomasz Kopczyński 2020-05-18 13:18:37
CZEPEK Marek Józef Tomasz Kopczyński 2020-05-18 13:18:01
BAGNIEWSKA Helena Teresa Tomasz Kopczyński 2020-05-18 13:17:58
CZEPEK Marek Józef Tomasz Kopczyński 2020-05-18 13:17:55
BAGNIEWSKA Helena Teresa Tomasz Kopczyński 2020-05-18 13:17:53
UCHWAŁA NR XXVI/232/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz Anna Obuchowska 2020-05-18 13:09:38
UCHWAŁA NR XXVI/231/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy-miasto Grudziądz Anna Obuchowska 2020-05-18 13:06:00
UCHWAŁA NR XXVI/231/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy-miasto Grudziądz Anna Obuchowska 2020-05-18 13:05:19
Ogłoszenie o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwe-stycji polegającej budowie budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach nr 86 i 87 w obrębie 007, położonych przy ul. Nadgórnej w Grudziądzu. Sylwia Walter 2020-05-18 13:04:10
Ogłoszenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach nr 86 i 87 w obrębie 007, położonych przy ul. Nadgórnej w Grudziądzu. Sylwia Walter 2020-05-18 13:01:44
UCHWAŁA NR XXVI/230/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy-miasto Grudziądz na lata 2020-2024 Anna Obuchowska 2020-05-18 13:00:38
UCHWAŁA NR XXVI/228/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. dr Ludwika Rydygiera Anna Obuchowska 2020-05-18 12:59:54
UCHWAŁA NR XXVI/230/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy-miasto Grudziądz na lata 2020-2024 Anna Obuchowska 2020-05-18 12:59:35
UCHWAŁA NR XXVI/228/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. dr Ludwika Rydygiera Anna Obuchowska 2020-05-18 11:54:22
UCHWAŁA NR XXVI/228/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. dr Ludwika Rydygiera Anna Obuchowska 2020-05-18 11:54:10
UCHWAŁA NR XXVI/229/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 w Grudziądzu, ul. Legionów 2 Anna Obuchowska 2020-05-18 11:53:48
UCHWAŁA NR XXVI/229/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 w Grudziądzu, ul. Legionów 2 Anna Obuchowska 2020-05-18 11:53:16
UCHWAŁA NR XXVI/228/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. dr Ludwika Rydygiera Anna Obuchowska 2020-05-18 11:52:36
UCHWAŁA NR XXVI/229/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 w Grudziądzu, ul. Legionów 2 Anna Obuchowska 2020-05-18 11:51:38
UCHWAŁA NR 229/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA Z DNIA 6 MAJA 2020 R. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 w Grudziądzu, ul. Legionów 2 - dokument usunięty Anna Obuchowska 2020-05-18 11:49:34
UCHWAŁA NR 229/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA Z DNIA 6 MAJA 2020 R. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 w Grudziądzu, ul. Legionów 2 - dokument usunięty Anna Obuchowska 2020-05-18 11:48:34
UCHWAŁA NR XXVI/228/20 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. dr Ludwika Rydygiera Anna Obuchowska 2020-05-18 11:38:09
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przy ul. Rydygiera - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2020-05-18 11:28:46
XXVI sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 29 kwietnia 2020 r. i 6 maja 2020 r. Anna Obuchowska 2020-05-18 11:28:14
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 13 maja 2020 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Bluszczowej - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2020-05-18 11:28:07