herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 12 maja 2020 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Lotniczej - dokument usunięty Katarzyna Kudlewska 2020-05-18 11:28:03
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 24 czerwca 2020 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Bluszczowej Katarzyna Kudlewska 2020-05-18 11:27:52
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 25 czerwca 2020 r. na ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego i sprzedaż lokalu użytkowego, stanowiącego własność gminy -miasto Grudziądz przy ul. Ikara 4 Katarzyna Kudlewska 2020-05-18 11:27:40
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 25 czerwca 2020 r. na ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego i sprzedaż lokalu użytkowego, stanowiącego własność gminy -miasto Grudziądz przy ul. Ikara 4 Katarzyna Kudlewska 2020-05-18 11:27:25
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 24 czerwca 2020 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu przy ul. Bluszczowej Katarzyna Kudlewska 2020-05-18 11:26:40
Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej nad jeziorem Tarpno w Grudziądzu Sebastian Opala 2020-05-18 11:02:05
Zakończony - Ogłoszenie o naborze na samodzielnego referenta w Przedszkolu Miejskim "Tarpno" w Grudziądzu Kamilla Wiśniewska 2020-05-18 09:29:41
Komisja Kultury, Turystyki i Promocji - 21 maja 2020 r. Anna Obuchowska 2020-05-18 09:06:23
Zarządzenia Nr 164/2020 Prezydenta Grudziądza z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Geotermii Grudziądz Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu (dalej: ?Spółka?) pana Stanisława Zbrojkiewicza oraz powołania do składu Rady Nadzorczej Spółkipana Jacka Mazura Beata Kulpa 2020-05-15 14:53:53
Zarządzenie Nr 163/2020 Prezydenta Grudziądza z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu (dalej: ?Spółka?) Beata Kulpa 2020-05-15 14:53:37
Zarządzenia Nr 164/2020 Prezydenta Grudziądza z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Geotermii Grudziądz Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu (dalej: ?Spółka?) pana Stanisława Zbrojkiewicza oraz powołania do składu Rady Nadzorczej Spółkipana Jacka Mazura Beata Kulpa 2020-05-15 14:51:26
Zarządzenie Nr 163/2020 Prezydenta Grudziądza z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu (dalej: ?Spółka?) Beata Kulpa 2020-05-15 14:49:15
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla PDC Industrial Center 107 Sp. z o.o. Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2020-05-15 14:46:41
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko- PDC Industrial Center 107 Sp. z o.o. Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 2020-05-15 14:43:48
Rejestr zgłoszeń budowy Anna Dorau-Reich 2020-05-15 10:11:10
XXVII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 27 maja 2020 r Anna Obuchowska 2020-05-15 08:53:06
ZARZĄDZENIE NR 161/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok Magdalena Walczak 2020-05-15 07:44:58
ZARZĄDZENIE NR 145/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu Łukasz Froncek 2020-05-14 14:59:31
ZARZĄDZENIE NR 144/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury - Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu Łukasz Froncek 2020-05-14 14:58:57
ZARZĄDZENIE NR 146/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury - Muzeum im. ks. dr. Wł. Łęgi w Grudziądzu Łukasz Froncek 2020-05-14 14:58:31
ZARZĄDZENIE NR 159/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok Sylwia Szczęsna 2020-05-14 13:53:59
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej połozonej przy ulicy Aleja 23 Stycznia 58. Załącznik do Zarządzenia Nr 162/20. Dorota Kozyrska 2020-05-14 13:41:34
ZARZĄDZENIE NR 162 /20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia Dorota Kozyrska 2020-05-14 13:37:46
Rejestr zgłoszeń budowy Marzena Goławska 2020-05-14 08:43:17
ZARZĄDZENIE NR 160 /20 w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego się w budynku położonym w Grudziądzu przy Al. 23 Stycznia 58 Dorota Kozyrska 2020-05-13 14:22:40
ZARZĄDZENIE NR 160 /20 w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego się w budynku położonym w Grudziądzu przy Al. 23 Stycznia 58 Dorota Kozyrska 2020-05-13 14:18:22
Komisje wspólne - 18 marca 2020 r. - odwołana - dokument usunięty Józefa Podlaska 2020-05-13 13:18:43
Komisja Budżetu i Polityki Gospodarczej - 26 marca 2020 r. - odwołana - dokument usunięty Józefa Podlaska 2020-05-13 13:18:40
Komisja Edukcji -18 marca 2020 r. - odwołana - dokument usunięty Józefa Podlaska 2020-05-13 13:18:34
Komisja Edukcji - 20 maja 2020 r. Józefa Podlaska 2020-05-13 13:18:21
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej 20 stycznia 2020 r. - 19 maja 2020 r. - dokument usunięty Józefa Podlaska 2020-05-13 13:16:33
Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej nad jeziorem Tarpno w Grudziądzu Sebastian Opala 2020-05-13 12:44:12
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. gen. J.Kustronia w Grudziądzu. Małgorzata Kuklińska 2020-05-13 08:41:56
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. gen. J.Kustronia w Grudziądzu. Małgorzata Kuklińska 2020-05-13 08:39:41
ZARZĄDZENIE NR 146/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury - Muzeum im. ks. dr. Wł. Łęgi w Grudziądzu Łukasz Froncek 2020-05-12 15:40:22
ZARZĄDZENIE NR 144/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury - Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu Łukasz Froncek 2020-05-12 15:38:16
ZARZĄDZENIE NR 145/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu Łukasz Froncek 2020-05-12 15:35:42
ZARZĄDZENIE NR 145/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu Łukasz Froncek 2020-05-12 15:34:48
Komisja Mieszkaniowa - 20 maja 2020 r. Anna Obuchowska 2020-05-12 15:06:16
Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 12.05.2020 r. decyzji Nr 3/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia drogowego ul. Jackowskiego na działkach: nr 174, 164/9 i 78/4 w obrębie 109, położonych przy ul. Jackowskiego i Chełmińskiej w Grudziądzu. Sylwia Walter 2020-05-12 12:21:05