herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR V/29/15 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 – 2015" 2015-07-27 08:58
dokument UCHWAŁA NR V/28/15 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy-miasto Grudziądz 2015-07-27 08:58
dokument UCHWAŁA NR V/27/15 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2015-07-27 08:57
dokument UCHWAŁA NR V/26/15 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ks. Stanisława Staszica w Grudziądzu, ul. Legionów 2 2015-07-27 08:56
dokument UCHWAŁA NR V/25/15 w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ks. Stanisława Staszica w Grudziądzu, ul. Legionów 2 2015-07-27 08:55
dokument UCHWAŁA NR V/24/15 w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ks. Stanisława Staszica w Grudziądzu, ul. Legionów 2 2015-07-27 08:47
dokument UCHWAŁA NR V/23/15 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ks. Stanisława Staszica w Grudziądzu, ul. Legionów 2 2015-07-27 08:46
dokument UCHWAŁA NR V/22/15 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę-Miasto Grudziądz, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów 2015-07-27 08:45
dokument UCHWAŁA NR V/21/15 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego. 2015-07-27 08:41
dokument UCHWAŁA NR V/20/15 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2015 roku" 2015-07-27 08:40
dokument UCHWAŁA NR V/19/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. gen. Grota - Roweckiego 2015-07-27 08:36
dokument UCHWAŁA NR V/18/15 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 9 im. Ignacego Jana Paderewskiego przy ul. Paderewskiego 10 w Grudziądzu 2015-07-27 08:29
dokument UCHWAŁA NR V/17/15 w sprawie powołania radnych do składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza 2015-07-27 08:29
dokument UCHWAŁA NR V/16/15 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Miejskiej Grudziądza i ustalenia zakresów ich działania 2015-07-27 08:28
dokument UCHWAŁA NR V/15/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza na 2015 rok 2015-07-27 08:25
dokument UCHWAŁA NR V/14/15 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2015-2027 2015-07-27 08:24
dokument UCHWAŁA NR V/13/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok 2015-07-27 08:22