herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Informacja


Grudziądz, dnia 24 lutego 2015 roku

GK-I.6341.3.2015

Informacja

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2013 roku, poz. 267./ oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz.U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm./

podaję do publicznej wiadomości informację,

że na wniosek Pana Kazimierza Robionka - reprezentującego Studio Projektów Sanitarnych Projwent Robionek w Grudziądzu działającego z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia sieci gazu niskiego ciśnienia nad Kanałem Trynka (dz. nr 41, obręb 36; dz. nr 99, obręb 50).

Informację w przedmiotowej sprawie podaję do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej: www.bip.grudziadz.pl Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się zainteresowanych, iż w/w wniosek wraz z operatem wodnoprawnym znajduje się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (budynek „C”, pokój nr 9, I p., tel. 056 4510257) i można się z nimi zapoznać oraz zgłaszać uwagi.

Otrzymują:

1.Wydział Organizacyjny w/m - z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu /w załączeniu 2 egz. informacji/,

2.A/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elwira Chodyna-Eriksson 27-02-2015 15:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 27-02-2015 15:01