herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 153/08 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej... 2008-05-30 14:29
Zarządzenie Nr 152/08 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok 2008-05-19 14:10
Zarządzenie Nr 151/08 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na 2008 rok 2008-05-19 14:10
Zarządzenie Nr 150/08 w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2008 rok. 2008-05-19 14:09
Zarządzenie Nr 149/08 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz.. 2008-05-19 13:54
Zarządzenie Nr 148/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Przechodnia... 2008-05-19 13:51
Zarządzenie Nr 147/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiacych własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia... 2008-05-19 13:47
Zarządzenie Nr 146/08 w sprawie niewykowania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz... 2008-05-19 13:45
Zarządzenie Nr 145/08 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego mieszczącego się przy ul. Batorego... 2008-07-08 15:42
Zarządzenie Nr 144/08 zmieniejące Zarządzenie Prezydenta Grudziądza Nr 344/05 w sprawie aktualizacji wartości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz oraz zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.... 2008-05-19 10:18
Zarządzenie Nr 143/08 zmieniajace zarządzenie Prezydenta Grudziądza Nr 427/06 w sprawie aktualizacji wartości gruntów stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz... 2008-05-19 10:09
Zarządzenie Nr 142/08 zmieniajace zarządzenie Prezydenta Grudziądza Nr 420/06 w sprawie aktualizacji wartości gruntów stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz.... 2008-05-19 10:02
Zarządzenie Nr 141/08 w sprawie aktualizacji wartości gruntów stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz oraz zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego... 2008-05-19 09:59
Zarządzenie Nr 140/08 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza Nr 345/04 w sprawie aktualizacji wartości gruntów... 2008-05-19 09:58
Zarządzenie 139/08 w sprawie ustanowienia pełnomocnika w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego ... 2008-05-19 09:57
Zarządzenie Nr 138/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Brzozowej... 2008-05-19 09:56
Zarządzenie Nr 137/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Akacjowej... 2008-05-19 09:55
Zarządzenie Nr 136/08 w sprawie utworzenia posterunku sezonowego Straży Miejskiej na terenie kompleksu leśnego wokół Jeziora Rudnickiego w Grudziądzu 2008-05-19 09:40
Zarządzenie Nr 135 /08 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Batorego... 2008-05-15 15:25
Zarządzenie Nr 134/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia... 2008-05-15 15:24
Zarządzenie Nr 133/08 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości, przy ul. Pruszyńskiego, na której zlokalizowany jest garaż murowany ... 2008-05-15 15:24
Zarządzenie Nr 132/08 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz... 2008-05-15 15:23
Zarządzenie Nr 131/08 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu. 2008-05-15 15:23
Zarządzenie Nr 130/08 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu. 2008-05-15 15:23
Zarządzenie Nr 129/08 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Grudziądzu. 2008-05-15 15:22
Zarządzenie Nr 128/08 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Grudziądzu. 2008-05-15 15:22
Zarządzenie Nr 127/08 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 7 w Grudziądzu. 2008-05-15 15:21
Zarządzenie Nr 126/08 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Grudziądzu. 2008-05-15 15:21
Zarządzenie Nr 125/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Droga Przechodnia.... 2008-05-15 15:21
Zarządzenie Nr 124/08 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Wąskiej, na której zlokalizowany jest garaż blaszany... 2008-05-15 15:20
Zarządzenie Nr 123 /08 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Generała Hallera 45... 2008-05-15 15:20
Zarządzenie Nr 122/08 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego mieszczącego się przy ul. Generała Hallera.... 2008-05-15 15:18
Zarządzenie Nr 121/08 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego mieszczącego sie przy ul. Generała Hallera... 2008-05-15 15:18
Zarządzenie Nr 120/08 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, przy ul. Hallera... 2008-05-09 11:38
Zarządzenie Nr 119/08 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Waryńskiego... 2008-05-09 11:37
Zarządzenie Nr 118/2008 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz... 2008-05-09 11:34
Zarządzenie Nr 117/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz... 2008-05-09 11:33
Zarządzenie Nr 116 /08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas określony, nieruchomości położonych przy ul. Al. 23 Stycznia... 2008-05-09 11:33
Zarządzenie Nr 115 /08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia... 2008-05-09 11:32
Zarządzenie Nr 114 /08 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz... 2008-05-09 11:31
Zarządzenie Nr 113/08 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiacej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej... 2008-05-09 11:30
Zarządzenie Nr 112 /08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas określony nieruchomości położonej przy ul. Polnej z przeznaczeniem pod zaplecze budowy sieci gazowej.... 2008-05-09 11:30
Zarządzenie Nr 111/08 zmieniające w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasta Grudziądz... 2008-05-09 11:29
Zarządzenie Nr 110/2008 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz... 2008-05-09 11:28
Zarządzenie Nr 109 /08 w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Pani Edyty Bocheńskiej w 1/2 części i Pani Elżbiety Gogolewskiej w 1/2 części na nieruchomości przy ul. Reymonta 6.. 2008-05-09 11:27
Zarządzenie Nr 108/08 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki o wysokości 330.206,- po denominacji 33,02 zł wraz z odsetkami 3% rocznie... 2008-05-09 11:26
Zarządzenie Nr 107/08 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2008-05-09 11:26
Zarządzenie Nr 106 /08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas określony, nieruchomości położonej przy ul. Solnej... 2008-05-09 11:25
Zarządzenie Nr 105/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargowej, na czas określony, nieruchomości położonej przy zbiegu ul. Solnej z ul Wybickiego... 2008-07-08 15:42
Zarządzenie Nr 104/08 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Szosa Toruńska/Porucznika Krzycha... 2008-05-09 11:23
Zarządzenie Nr 103/08 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wykonywania czynności kancelaryjnych oraz udzielania zamówień publicznych przez gminne jednostki organizacyjne. 2008-05-09 11:23