herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR VI/53/15 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2015-07-28 09:22
dokument UCHWAŁA NR VI/52/15 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy-miasto Grudziądz 2015-07-28 09:21
dokument UCHWAŁA NR VI/51/15 w sprawie skargi na działalność Dyrektora Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu 2015-07-28 09:20
dokument UCHWAŁA NR VI/50/15 w sprawie uczestnictwa gminy-miasto Grudziądz w Porozumieniu w sprawie wzajemnej współpracy w ramach wdrażania założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie 2015-07-28 09:19
dokument UCHWAŁA NR VI/49/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Drogą Graniczną, Drogą Kurpiowską, Margaretkową i Kanałem Trynka 2015-07-28 09:17
dokument UCHWAŁA NR VI/48/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Zamkowej 2015-07-28 09:16
dokument ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Nr 37/2015 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2015 r. 2016-10-17 08:06
dokument UCHWAŁA NR VI/47/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Waryńskiego, Lipową, linią kolejową i terenami na wysokości ulicy Granicznej 2015-07-28 09:16
dokument UCHWAŁA NR VI/46/15 w sprawie określenia zadań, na realizację których gmina – miasto Grudziądz przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku 2015-07-27 09:38
dokument UCHWAŁA NR VI/45/15 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Grudziądzu 2015-07-27 09:37
dokument UCHWAŁA NR VI/44/15 w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu 2015-07-27 09:36
dokument UCHWAŁA NR VI/43/15 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu 2015-07-27 09:31
dokument UCHWAŁA NR VI/42/15 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o. o. w Grudziądzu 2015-07-27 09:30
dokument UCHWAŁA NR VI/41/15 w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego 2015-07-27 09:30
dokument UCHWAŁA NR VI/40/15 w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej 2015-07-27 09:23
dokument UCHWAŁA NR VI/39/15 w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu 2015-07-27 09:22
dokument UCHWAŁA NR VI/38/15 w sprawie cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym 2015-07-27 09:22
dokument UCHWAŁA NR VI/37/15 w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego 2015-07-27 09:21
dokument UCHWAŁA NR VI/36/15 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina – miasto Grudziądz 2015-07-27 09:21
dokument UCHWAŁA NR VI/35/15 w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania oraz zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych 2015-07-27 09:20
dokument UCHWAŁA NR VI/34/15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz dla wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-07-27 09:05
dokument UCHWAŁA NR VI/33/15 uchylająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wynagrodzenia za inkaso 2015-07-27 09:04
dokument UCHWAŁA NR VI/32/15 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2015-2027 2015-07-27 09:04
dokument UCHWAŁA NR VI/31/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok 2015-07-27 09:03
dokument UCHWAŁA NR VI/30/15 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta 2015-07-27 09:03