herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Prezydent Grudziądza ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej pn. "Organizacja spotkania integracyjnego dla 200 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej zamieszkałych na terenie Grudziądza" oraz „Organizacja ośmiodniowego wypoczynku letniego obejmującego całodzienne wyżywienie, nocleg oraz całodobową opiekę dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej zamieszkałych na terenie Grudziądza” określonych w „Programie współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok” przez organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.). Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 34A w pokoju nr 201 lub nadesłać pocztą w terminie do dnia 5 czerwca 2015 r.

Jednocześnie Prezydent Grudziądza zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) zwraca się z prośbą o wskazanie przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy osób do udziału w pracach komisji konkursowej. Przypominamy, że w pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje i podmioty biorące udział w konkursie. Pisemne zgłoszenia, sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia, należy składać w Wydziale Spraw Społecznych (pokój nr 102 lub 225) lub w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 w terminie do dnia 5 czerwca 2015 r.

Szczegóły dot. powyższych konkursów w załączeniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Żłobińska 12-05-2015 13:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Żłobińska 12-05-2015 13:50