herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR IX/83/15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz w referendum ogólnokrajowym 2015-07-30 09:24
dokument UCHWAŁA NR IX/82/15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Miasta Grudziądza 2015-07-30 09:23
dokument UCHWALA NR IX/81/15 w sprawie włączenia Medycznej Szkoły Policealnej Nr 1 oraz Medycznej Szkoły Policealnej Nr 9 dla Dorosłych w Grudziądzu do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu. 2015-07-30 09:23
dokument UCHWAŁA NR IX/80/15 w sprawie zamiaru likwidacji Filii Pedagogicznej Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu znajdującej się przy ul. Chełmińskiej 104 (w budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu) oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii 2015-07-30 09:21
dokument UCHWAŁA NR IX/79/15 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu "Grudziądzka Karta Dużej Rodziny" 2015-07-30 09:19
dokument UCHWAŁA NR IX/78/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kossaka 2015-09-09 09:28
dokument UCHWAŁA NR IX/77/15 w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 38-40 na rzecz Gminy Grudziądz 2015-07-30 09:15
dokument UCHWAŁA NR IX/76/15 w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników 2015-07-30 09:14
dokument UCHWAŁA NR IX/75/15 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2015-2027 2015-07-30 09:09
dokument UCHWAŁA NR IX/74/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok 2015-07-30 09:09
dokument UCHWAŁA NR IX/73/15 w sprawie udzielenia Prezydentowi Grudziądza absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2014 rok 2015-07-30 09:07
dokument UCHWAŁA NR IX/72/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok 2015-07-30 09:06