herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 281/15 w sprawie ustalania rabatów dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż biletów komunikacji miejskiej za pomocą biletomatów oraz telefonów komórkowych w Grudziądzu. 2015-09-02 08:57
ZARZĄDZENIE NR 280/15 zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2015-09-17 12:39
ZARZĄDZENIE NR 279/15 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2015-09-02 08:51
ZARZĄDZENIE NR 278/15 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2015-09-01 14:14
ZARZĄDZENIE NR 277/15 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2015-09-01 14:14
ZARZĄDZENIE NR 276/15 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości płożonej w Białym Borze, gmina Grudziądz, zabudowanej budynkiem magazynowo - produkcyjnym wraz z częścią przyległego do niego terenu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-09-01 14:13
ZARZĄDZENIE NR 275/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Legionów oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-09-01 14:11
ZARZĄDZENIE NR 274/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Ignacego Paderewskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-09-01 14:10
ZARZĄDZENIE NR 273/15 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2015-09-01 14:08
ZARZĄDZENIE NR 272/15 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2015-09-01 14:06
ZARZĄDZENIE NR 271/15 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok 2015-09-01 14:05
ZARZĄDZENIE NR 270/15 w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz 2015-09-01 14:04
ZARZĄDZENIE NR 269/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kruczkowskiego, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-07-23 12:35
ZARZĄDZENIE NR 268/15 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 23 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Batorego 16. 2015-07-23 12:32
ZARZĄDZENIE NR 267/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 12:31
ZARZĄDZENIE NR 266/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 12:31
ZARZĄDZENIE NR 265/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 12:30
ZARZĄDZENIE NR 264/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 09:55
ZARZĄDZENIE NR 263/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 09:54
ZARZĄDZENIE NR 262/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 09:33
ZARZĄDZENIE NR 261/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 09:32
ZARZĄDZENIE NR 260/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 09:32
ZARZĄDZENIE NR 259/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 09:32
ZARZĄDZENIE NR 258/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 08:52
ZARZĄDZENIE NR 257/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 08:51
ZARZĄDZENIE NR 256/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 08:51
ZARZĄDZENIE NR 255/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 08:50
ZARZĄDZENIE NR 254/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 08:21
ZARZĄDZENIE NR 253/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 08:21
ZARZĄDZENIE NR 252/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 08:20
ZARZĄDZENIE NR 251/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 08:20
ZARZĄDZENIE NR 250/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 08:10
ZARZĄDZENIE NR 249/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 08:09
ZARZĄDZENIE NR 248/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 08:08
ZARZĄDZENIE NR 247/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 08:07
ZARZĄDZENIE NR 246/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 08:06
ZARZĄDZENIE NR 245/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 07:57
ZARZĄDZENIE NR 244/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 07:55
ZARZĄDZENIE NR 243/15 ANULOWANO 2015-07-23 07:54
ZARZĄDZENIE NR 242/15 w sprawie kontroli Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2015-07-30 09:42
ZARZĄDZENIE NR 241/15 w sprawie powołania do składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pana Tomasza Sachy 2015-09-01 14:04
ZARZĄDZENIE NR 240/15 w sprawie kontroli Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2015-07-30 09:41
ZARZĄDZENIE NR 239/15 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Szosa Toruńska oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-07-23 07:52
ZARZĄDZENIE NR 238/15 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2015-07-23 07:50
ZARZĄDZENIE NR 237/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2015-07-23 07:49
ZARZĄDZENIE NR 236/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Al. 23 Stycznia, z przeznaczeniem pod sezonową sprzedaż okularów słonecznych 2015-07-23 07:34
ZARZĄDZENIE NR 235/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej lokalu niemieszkalnego nr 5, znajdującego się w budynku przy ul. Sikorskiego 18 w Grudziądzu, z przeznaczeniem na cele biurowe 2015-07-23 07:32
ZARZĄDZENIE NR 234/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Skowronkowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-07-07 07:25
ZARZĄDZENIE NR 233/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2015-07-07 07:23
ZARZĄDZENIE NR 232/15 w sprawie Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny 2015-07-07 07:22