herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXIV/70/08 w sprawie odwołania radnego ze składu osobowego Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej Grudziądza 2008-10-15 15:21
dokument Uchwała Nr XXIV/69/08 w sprawie przystąpienia Zespołu Szkół Technicznych im. J. J. Śniadeckich w Grudziądzu do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego". 2008-10-16 11:06
dokument Uchwała Nr XXIV/68/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wielkie Tarpno II" obejmującego teren ograniczony ulicami Jaśminową, Paderewskiego i linią kolejową 2009-09-08 12:19
dokument Uchwała Nr XXIV/67/08 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Grudziądza (Magnoliowa) 2008-10-17 12:36
dokument Uchwała Nr XXIV/66/08 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu, ul. Lipowa 33 2008-10-15 15:18
dokument Uchwała Nr XXIV/65/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Miasta Grudziądza 2008-10-15 15:16
dokument Uchwała Nr XXIV/64/08 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu Użyteczności Publicznej w Grudziądzu 2008-10-16 09:29
dokument Uchwała Nr XXIV/63/08 w sprawie uchwalenia "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2008 - 2015" 2008-10-16 14:04
dokument Uchwała Nr XXIV/62/08 w sprawie przyjęcia "Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" 2008-10-16 13:53
dokument Uchwała Nr XXIV/61/08 w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną" 2008-10-16 13:54
dokument Uchwała Nr XXIV/60/08 w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu 2008-10-15 15:14
dokument Uchwała Nr XXIV/59/08 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2008-10-15 14:25
dokument Uchwała Nr XXIV/58/08 zmieniająca uchwałę w sprawie cen urzędowych biletów za korzystanie ze środków komunikacji miejskiej 2008-09-30 15:29
dokument Uchwała Nr XXIV/57/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok. 2008-09-30 14:30