herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 23 września 2015 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

 

XII  Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 23 września  2015 r. o godz. 11:00    w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad:

 

1.Sprawy porządkowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z VIII i IX sesji;

2.  Informacje Prezydenta Grudziądza;

3.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok;

4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2015-2027;

5. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego;

6. Uchwała w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu na lata 2016 – 2018”;

7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia  Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu zadania prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

8. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Grudziądz;

9. Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy-miasto Grudziądz na lata 2015 - 2018 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2019 – 2022”;

10. Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis gruntów, budynków i budowli położonych na niektórych obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie gminy-miasto Grudziądz;

11. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gdyńską i Portową:

a) głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,

b) stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu,

c) głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania,

d) głosowanie nad projektem uchwały;

12. Uchwała w sprawie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania;

13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na realizację których gmina-miasto Grudziądz przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku;

14. Uchwała w sprawie przekazania według właściwości (w części dotyczącej Grudziądzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Grudziądzu – „ GTBS”)  skargi mieszkańców z dnia 10 lipca 2015 r. na działalność Prezydenta Grudziądza i zarządu GTBS;

15.  Interpelacje;

16.  Zapytania i wolne głosy;

17.  Zakończenie obrad.                                           

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         

                                                                                          Arkadiusz Goszka

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 15-09-2015 12:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 24-09-2015 08:32