herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XII/104/15 w sprawie przekazania według właściwości (w części dotyczącej Grudziądzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Grudziądzu – "GTBS") skargi mieszkańców z dnia 10 lipca 2015 r. na działalność Prezydenta Grudziądza i zarządu GTBS 2016-10-17 08:31
UCHWAŁA NR XII/103/15 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na realizację których gmina – miasto Grudziądz przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku 2016-10-17 08:30
UCHWAŁA NR XII/102/15 w sprawie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 2016-10-17 08:29
UCHWAŁA NR XII/101/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gdyńską i Portową 2016-10-17 08:28
UCHWAŁA NR XII/100/15 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis gruntów, budynków i budowli położonych na niektórych obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie gminy-miasto Grudziądz 2016-10-17 08:26
UCHWAŁA NR XII/99/15 w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla gminy - miasto Grudziądz na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2019 - 2022 2016-10-17 08:22
UCHWAŁA NR XII/98/15 w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Grudziądz 2016-10-17 08:21
UCHWAŁA NR XII/97/15 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu zadania prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 2016-10-17 08:20
UCHWAŁA NR XII/96/15 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu na lata 2016 - 2018" 2016-10-17 08:18
UCHWAŁA NR XII/95/15 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego 2016-10-17 08:17
UCHWAŁA NR XII/94/15 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2015-2027 2016-10-17 08:16
UCHWAŁA NR XII/93/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok 2016-10-17 08:15