herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XIII/123/15 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia gminy - miasto Grudziądz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Grudziądzki Spichlerz" 2016-10-17 09:03
dokument UCHWAŁA NR XIII/122/15 w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu z ruchem okrężnym na terenie miasta Grudziądza (rondo ks. Janusza Majewskiego) 2016-10-17 09:02
dokument UCHWAŁA NR XIII/121/15 w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu z ruchem okrężnym na terenie miasta Grudziądza (rondo Janusza Bucholca) 2016-10-17 09:01
dokument UCHWAŁA NR XIII/120/15 w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie likwidacji niskiej emisji na terenie miasta Grudziądz 2016-10-17 08:59
dokument UCHWAŁA NR XIII/119/15 w sprawie wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 2016-10-17 08:59
dokument UCHWAŁA NR XIII/118/15 w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu na kadencję 2016-2019 2016-10-17 08:58
dokument UCHWAŁA NR XIII/117/15 w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Toruniu na kadencję 2016-2019 2016-10-17 08:57
dokument UCHWAŁA NR XIII/116/15 w sprawie powołania Grudziądzkiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu 2016-10-17 08:57
dokument UCHWAŁA NR XIII/115/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Waryńskiego 2016-10-18 09:17
dokument UCHWAŁA NR XIII/114/15 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2016-10-17 08:54
dokument UCHWAŁA NR XIII/113/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Warszawskiej 2016-10-18 09:17
dokument ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Nr 117/2015 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. 2016-10-17 08:08
dokument UCHWAŁA NR XIII/112/15 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina-miasto Grudziądz. 2016-10-17 08:54
dokument UCHWAŁA NR XIII/111/15 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych 2016-10-17 08:53
dokument UCHWAŁA NR XIII/110/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2016-10-17 08:38
dokument UCHWAŁA NR XIII/109/15 w sprawie opłaty targowej 2016-10-17 08:38
dokument UCHWAŁA NR XIII/108/15 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego zaciąganego przez Prezydenta Grudziądza na pokrycie występującego w ciągu 2016 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza 2016-10-17 08:37
dokument UCHWAŁA NR XIII/107/15 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2016-10-17 08:35
dokument UCHWAŁA NR XIII/106/15 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2015-2027 2016-10-17 08:34
dokument UCHWAŁA NR XIII/105/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok 2016-10-17 08:33