herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XIV/141/15 w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. w Grudziądzu 2016-10-17 09:22
dokument UCHWAŁA NR XIV/140/15 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie gminy-miasto Grudziądz 2016-10-17 09:21
dokument UCHWAŁA NR XIV/139/15 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy – miasto Grudziądz 2016-10-17 09:21
dokument UCHWAŁA NR XIV/138/15 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy-miasto Grudziądz 2016-10-17 09:20
dokument UCHWAŁA NR XIV/137/15 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Dąbrówki 7 w Grudziądzu 2016-10-17 09:19
dokument UCHWAŁA NR XIV/136/15 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 9 im. Ignacego Jana Paderewskiego przy ul. Paderewskiego 10 w Grudziądzu 2016-10-17 09:19
dokument UCHWAŁA NR XIV/135/15 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Sportu Rady Miejskiej Grudziądza 2016-10-17 09:16
dokument UCHWAŁA NR XIV/134/15 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania radnych do składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza 2016-10-17 09:15
dokument UCHWAŁA NR XIV/133/15 w sprawie nadania Statutu Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu 2016-10-17 09:14
dokument UCHWAŁA NR XIV/132/15 w sprawie połączenia Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu z Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu 2016-10-17 09:14
dokument UCHWAŁA NR XIV/131/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą – miasto Grudziądz a Gminą Grudziądz w sprawie zasad korzystania przez mieszkańców Gminy Grudziądz z uprawnień wynikających z Programu "Grudziądzka Karta Dużej Rodziny" 2016-10-17 09:13
dokument UCHWAŁA NR XIV/130/15 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu 2016-10-17 09:10
dokument UCHWAŁA NR XIV/129/15 w sprawie "Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok" 2016-10-17 09:10
dokument UCHWAŁA NR XIV/128/15 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych 2016-10-17 09:09
dokument UCHWAŁA NR XIV/127/15 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2016-10-17 09:08
dokument UCHWAŁA NR XIV/126/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2016-10-17 09:07
dokument UCHWAŁA NR XIV/125/15 w sprawie skargi na działalność Prezydenta Grudziądza 2016-10-17 09:07
dokument UCHWAŁA NR XIV/124/15 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy-miasto Grudziądz 2016-10-17 09:06