herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XVI/159/15 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2016-10-17 10:12
dokument UCHWAŁA NR XVI/158/15 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania radnych do składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza 2016-10-17 10:11
dokument UCHWAŁA NR XVI/157/15 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 – 2015" 2016-10-17 10:11
dokument UCHWAŁA NR XVI/156/15 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, placówek oświatowych i placówek oświatowych specjalnych prowadzonych na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2016-10-17 10:02
dokument UCHWAŁA NR XVI/155/15 w sprawie wysokości opłat za usunięcie, przemieszczenie pojazdów z dróg gminy - miasto Grudziądz i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie na rok 2016 2016-10-17 10:01
dokument UCHWAŁA NR XVI/154/15 w sprawie likwidacji Filii Pedagogicznej Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu znajdującej się przy ul. Chełmińskiej 104 (w budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej) oraz zmiany Statutu Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu 2016-10-17 10:01
dokument UCHWAŁA NR XVI/153/15 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok 2016-10-17 10:00
dokument UCHWAŁA NR XVI/152/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2016-2027 2016-10-17 09:59
dokument UCHWAŁA NR XVI/151/15 w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok 2016-10-17 09:59