herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 172/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok instytucji kultury – Muzeum im. ks. dr. Wł. Łęgi w Grudziądzu 2016-05-31 09:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 171/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok instytucji kultury – Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu 2016-05-31 08:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 170/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok instytucji kultury – Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu 2016-05-31 08:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 169/16 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok 2016-05-11 08:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 168/16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla gminy – miasto Grudziądz" 2016-05-23 08:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 167/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Tysiąclecia 102, przeznaczonej na cele mieszkaniowe oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2016-05-11 08:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 166/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Droga Olchowa oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-05-23 08:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 165/16 w sprawie powołania komisji ds. stypendiów sportowych w celu wydania opinii na temat wniosków o stypendium 2016-05-11 08:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 164/16 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz 2016-05-11 08:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 163/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz oraz prawa użytkowania wieczystego przysługującego gminie – miasto Grudziadz 2016-05-11 07:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 162/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bolesława Prusa oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-05-11 07:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 161/16 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Polnej z przeznaczeniem na cele rekreacyjne oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-05-11 07:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 160/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Dębowej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-05-11 07:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 159/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-05-11 07:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 158/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, zabudowanej garażem murowanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-05-11 07:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 157/16 zmieniające zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-05-11 07:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 156/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Al. 23 Stycznia, z przeznaczeniem pod letni ogródek gastronomiczny oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-05-11 07:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 155/16 w sprawie objęcia akcji w GKM S.A. w Grudziądzu 2016-04-27 08:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 154/16 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2016-04-27 08:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 153/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2016-04-27 08:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 152/16 w sprawie odwołania Wiceprezydenta Grudziądza. 2016-04-27 08:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 151/16 w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. 2016-05-11 07:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 150/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2016-04-27 08:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 149/16 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2016-04-21 08:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 148/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Al. 23 Stycznia, zabudowanej kioskiem typu RUCH oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-04-21 08:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 147/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bora Komorowskiego, zabudowanej pawilonem handlowym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-04-21 08:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 146/16 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 36/16 Prezydenta Grudziądza z dnia 5 lutego 2016 roku w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bolesława Prusa 2016-04-21 08:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 145/16 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego w 2016 r. 2016-04-21 08:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 144/16 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2016 rok 2016-05-23 08:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 143/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy gen. J. Hallera 1, przeznaczonej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-04-21 08:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 142/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-04-21 08:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 141/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Droga Olchowa oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-04-21 08:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 140/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Droga Olchowa oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-04-21 08:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 139/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Droga Olchowa oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-04-21 08:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 138/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Droga Olchowa oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-04-21 08:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 137/16 w sprawie Karty audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz 2016-04-21 08:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 136/16 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Roman zatrudnionej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu do wykonywania czynności w imieniu gminy – miasto Grudziądz 2016-04-21 08:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 135/16 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy 2016-04-21 07:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 134/16 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2016-04-21 07:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 133/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej pawilonem handlowym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-04-21 07:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 132/16 zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2016-04-21 07:56