herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 212/16 w sprawie określenia wysokości dotacji udzielanej przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym i placówkom oświatowym specjalnym prowadzonym na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne 2016-07-27 10:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 211/16 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu 2016-06-13 09:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 210/16 w sprawie oddania w dzierżawę,w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Libelta oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-08-09 09:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 209/16 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz 2016-08-09 09:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 208/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2016-07-27 10:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 207/16 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok 2016-06-06 14:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 206/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Libelta oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-06-06 14:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 205/16 w sprawie ogłoszenia konkursów ofert na realizację działań w ramach programu polityki zdrowotnej pn. "Aktywność fizyczna jako wczesna profilaktyka nowotworów" 2016-06-06 14:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 204/16 zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2016-06-06 14:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 203/16 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2016-06-06 14:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 202/16 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu 2016-06-06 14:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 201/16 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Grudziądzu 2016-06-06 14:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 200/16 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 9 w Grudziądzu 2016-06-06 14:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 199/16 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 8 w Grudziądzu 2016-06-06 14:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 198/16 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 6 w Grudziądzu 2016-06-06 14:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 197/16 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 4 w Grudziądzu 2016-06-06 14:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 196/16 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 w Grudziądzu 2016-06-06 14:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 195/16 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Grudziądzu 2016-06-06 14:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 194/16 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Grudziądzu 2016-06-06 14:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 193/16 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Grudziądzu 2016-06-06 14:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 192/16 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grudziądzu 2016-06-06 14:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 191/16 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Grudziądzu 2016-06-06 14:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 190/16 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazów osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł 2016-06-06 14:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 189/16 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej 2016-06-06 14:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 188/16 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości 2016-06-06 14:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 187/16 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00006161/9 na rzecz Skarbu Państwa 2016-06-06 14:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 186/16 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2016-06-06 14:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 185/16 w sprawie zasad udostępniania gruntów stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa w celu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej 2016-08-02 09:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 184/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy &ndsah; miasto Grudziądz 2016-06-06 14:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 183/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2016-08-09 09:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 182/16 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2016-06-06 14:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 181/16 w sprawie utworzenia posterunku sezonowego Straży Miejskiej w Grudziądzu 2016-05-31 09:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 180/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Skowronkowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-05-31 09:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 179/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2016-05-11 08:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 178/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Karabinierów 2 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-05-31 09:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 177/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Miłej, ul. Zimowej, przeznaczonych na cele rekreacyjne oraz sporządzenie wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2016-05-31 09:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 176/16 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu prawem służebności gruntowej 2016-05-11 08:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 175/16 w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową 2016-05-11 08:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 174/16 w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2016-05-11 08:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 173/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2016-05-11 08:21