herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 344/16 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Akacjowej 2016-10-19 07:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 343/16 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2016-09-12 09:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 342/16 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok 2016-09-12 09:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 341/16 w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do MZK Sp. z o.o. w Grudziądzu 2016-09-02 08:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 340/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości płożonej w Grudziądzu przy ulicy Solnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-09-12 09:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 339/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Solnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-09-12 09:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 338/16 w sprawie przejęcia przez gminę – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Maciejkowej 2016-10-19 07:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 337/16 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2016-09-02 08:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 336/16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu 2016-09-02 08:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 335/16 ANULOWANO 2016-09-12 09:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 334/16 zmieniające zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wydzielenia z gminnego zasobu mieszkalnego w Grudziądzu lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne 2016-09-02 08:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 333/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-09-02 08:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 332/16 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2016 rok 2016-09-12 09:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 331/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste. 2016-09-02 08:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 330/16 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu 2016-09-02 08:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 329/16 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2016-09-02 08:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 328/16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla gminy – miasto Grudziądz" 2016-09-06 14:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 327/16 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2016-09-02 08:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 326/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych 2016-09-02 07:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 325/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-09-02 07:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 324/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-09-02 07:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 323/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-08-23 13:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 322/16 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2016-08-18 12:03
dokument ZARZADZENIE NR 321/16 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 286/16 z dnia 19 lipca 2016 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2016-09-02 07:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 320/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. 2016-08-18 12:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 319/16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. M. Skłodowskiej-Curie 22/24 w Grudziądzu 2016-09-12 09:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 318/16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Legionów 2 w Grudziądzu 2016-09-12 09:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 317/16 w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynowania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 2016-08-18 12:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 316/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Piłsudskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-08-18 12:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 315/16 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2016-08-18 11:59