herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 481/16 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Al. 23 Stycznia oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-12-15 10:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 480/16 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2016-12-15 10:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 479/16 w sprawie środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu za 2015 rok 2016-12-15 10:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 478/16 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa 2016-12-15 10:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 477/16 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ul. Orzechowej 2016-12-15 10:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 476/16 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2016-12-15 10:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 475/16 zmieniające zarządzenie w sprawie tworzenia aktów prawnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2016-12-15 09:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 474/16 zmieniające zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku przez gminę – miasto Grudziądz 2016-12-15 10:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 473/16 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok 2016-12-15 10:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 472/16 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku 2016-12-15 10:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 471/16 w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 2016-12-15 10:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 470/16 w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. 2016-12-29 07:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 469/16 w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2016-12-15 09:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 468/16 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2016 rok 2016-12-15 10:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 467/16 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu 2016-12-15 10:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 466/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2016-12-15 09:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 465/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2016-12-15 09:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 464/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2016-12-15 09:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 463/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2016-12-15 09:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 462/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2016-12-15 09:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 461/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-12-15 09:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 460/16 zmieniające zarządzenie Nr 418/16 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-12-15 09:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 459/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-12-15 09:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 458/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2016-12-15 09:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 457/16 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu 2016-12-15 09:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 456/16 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa 2016-12-15 09:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 455/16 zmieniające zarządzenie Nr 422/16 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-12-15 09:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 454/16 zmieniające zarządzenie Nr 413/16 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-12-15 09:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 453/16 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00039467/4 na rzecz gminy-miasto Grudziądz 2016-12-15 09:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 452/16 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00030227/7 na rzecz Skarbu Państwa 2016-12-15 09:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 451/16 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2016-12-15 09:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 450/16 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2016-12-15 09:15
dokument ZARZADZENIE NR 449/16 uchylające zarządzenie w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu 2016-12-15 09:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 448/16 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości dotacji udzielanej przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym i placówkom oświatowym specjalnym prowadzonym na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne 2016-12-28 07:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 447/16 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2017-2031 2016-12-15 09:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 446/16 w sprawie projektu budżetu na 2017 rok 2016-12-15 09:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 445/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-12-15 09:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 444/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-12-15 09:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 443/16 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2016-12-15 09:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 442/16 w sprawie powołania zespołu ds. restrukturyzacji Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2016-12-15 09:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 441/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chopina oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-12-15 09:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 440/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kustronia oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-12-15 09:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 439/16 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-12-15 09:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 438/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-12-15 09:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 437/16 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu prawem służebności gruntowej 2016-12-28 07:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 436/16 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy-miasto Grudziądz 2016-12-15 09:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 435/16 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu 2016-12-15 08:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 434/16 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu 2016-12-15 08:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 433/16 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2016-12-15 08:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 432/16 zmieniające zarządzenie Nr 397/16 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-12-15 08:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 431/16 w sprawie środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu za 2015 rok 2016-12-15 08:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 430/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu za 2015 rok 2016-12-15 08:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 429/16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok 2016-12-15 08:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 428/16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Zarządzenia Prezydenta Grudziądza w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 2016-12-15 08:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 427/16 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2016-12-15 08:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 426/16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok 2016-12-15 08:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 425/16 zmieniające zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku przez gminę – miasto Grudziądz 2016-12-15 08:47