herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

OBWIESZCZENIE - INFORMACJA Prezydenta Grudziądza z dnia 03 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo?.

Grudziądz, 03-02-2016 r.

GK-I.6220.32.2014.2015

O B W I E S Z C Z E N I E - I N F O R M A C J A

Prezydenta Grudziądza z dnia 03 lutego 2016 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Urząd Miejski w Grudziądzu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.)

zawiadamia, że w dniu 03 lutego 2016 r.

po rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Włodarczyka z firmy SAG Elbud Gdańsk S.A. działającego z pełnomocnictwa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo” i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo.

            Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią decyzji oraz z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ulica Ratuszowa 1, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, budynek C, I piętro, pokój nr 7.

            Informację w przedmiotowej sprawie podaję do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej: www.bip.grudziadz.pl Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 05-02-2016 09:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-02-2016
Ostatnia aktualizacja: - 05-02-2016 09:56